CZĘŚĆ GARDEROBY, NAJCZĘŚCIEJ PŁASZCZ LUB SWETER ZROBIONY WEDŁUG KROJU, W KTÓRYM RĘKAW JEST SKROJONY RAZEM Z CZĘŚCIĄ RAMIENIOWĄ SIĘGAJĄCĄ AŻ DO WCIĘCIA SZYI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAGLAN to:

część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)REGLAN to:

część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAGLAN

RAGLAN to:

część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)RAGLAN to:

krój ubrania, w którym rękaw różni się tym, iż wszywany jest on do odzieży z przedłużeniem sięgającym aż do linii dekoltu i stanowi całość z barkowymi częściami tyłu i przodu odzieży (na 6 lit.)RAGLAN to:

fason płaszcza, sukni, bluzki itp. skrojonych w ten sposób że szew przebiega wzdłuż ramienia i rękawa; płaszcz, sweter itp. o takim kroju (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ GARDEROBY, NAJCZĘŚCIEJ PŁASZCZ LUB SWETER ZROBIONY WEDŁUG KROJU, W KTÓRYM RĘKAW JEST SKROJONY RAZEM Z CZĘŚCIĄ RAMIENIOWĄ SIĘGAJĄCĄ AŻ DO WCIĘCIA SZYI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.420

OSADA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, BASKINA, ERYTROCYT, MARINA, JARZĘBINA, WAGA MIEJSKA, KROWIAK, MYJNIA, UROJENIE KSOBNE, SKANER, DROBNICOWIEC, MINERAŁ ZABARWIONY, TUNIKA, GODZ, INSTALACJA, ANTENA RAMOWA, HARCERKA, CYRKUMFLEKS, RAJZA, CHWOŚCIK BURAKA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, PRZESŁONA, WŻER, MIJANY, FOTOTROPIZM, MANIAK, GRUPA ADDYTYWNA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, BABINIEC, BLADOŚĆ, ALFABET SYLABICZNY, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, PĘTLA, IBIS, GENEZA, PULPA, ZASUWNICA, KĘPKA, OLBRZYM, METRYKA, HIPOSTYL, ŻYWOŚĆ, GRZYB MODRZEWIOWY, OPERATOR UNITARNY, MANUFAKTURA, FEROMON, EUROWALUTA, WYRYWEK, PŁASZCZ ZIEMI, FUNKCJONALIZM, ULEPSZACZ, ROZKŁAD WEDŁUG WARTOŚCI OSOBLIWYCH, CHROBOTEK, PARAGRAF, MASA, BARWY, DRZEWO, BRYTFANKA, ROGALIK, DROGOMISTRZ, SKŁADNIK POKARMOWY, PŁOMYK, SZTURWAŁ, DZIÓB, OŚNIK, KLUCZ, ADAGIO, PRZYWŁASZCZENIE, KARYKATURALNOŚĆ, OBYCZAJNOŚĆ, KSIĘGA INWENTARZOWA, MENU, KWIATECZEK, JARZĘBIAK, WYLECZENIE, ŚLEPY NABÓJ, STYLON, ORNAMENT, OBIEKTYWNOŚĆ, JEŹDŹCZYNI, WIELKORUSKI, DEZETKA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, SYRENI ŚPIEW, ZARZĄD, LARWA, MIASTOWOŚĆ, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, CIĄGNIK, ŚWIECA, SZURPEK MISECZKOWATY, KLAUZURA, REINSTALACJA, KOŁNIERZYK, BAK, OWOC POZORNY, PRZEŁĄCZNICA, HEMOROID, SPÓJNIK, PROLETARIUSZ, WĘŻÓWKA, WODA, MASTYGONEMA, KASZKIET, SKRZYDEŁKO, WĄŻ, ANGARIA, KAMARYLA, MARYSIN, BARIERA TECHNICZNA, GENERACJA, CHŁOPOWINA, PASOŻYT, HAFT ATŁASKOWY, BOCZNIAK, CHOROBA, ŁUSKA, POWSTANIE, PANTALONY, PLASTYKA, MUZYK, CUKIERNIA, CZEK BEZ POKRYCIA, PRYNCYPAŁ, IDIOFON, ŁĘK, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, GRÓDŹ, JON KARBONIOWY, PANEGIRYSTA, UBOGOŚĆ, KONWOLUCJA, HEAD HUNTER, HISTERYK, KIEŁKOWNIK, GŁÓG, KLONOWANIE, ADORACJA, STARA WIARA, BAŃKA, STEROWNIK URZĄDZENIA, PACJENCJA, JĘZYK AJNOSKI, PEWNOŚĆ, KOPALINA SKALNA, KWIECIEŃ, POZYTYWNOŚĆ, ESKADRA, OWOC, SMREKUN, CHAMPIONKA, LUBASZKA, RUSZT, LOCH, POKOLENIE, PASZTET, MUŁY, GALON, TALAR, RAJD GWIAŹDZISTY, OSTRY DYŻUR, ŻARTOBLIWOŚĆ, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, SMARKATA, CIELICZKA, SMOK, RODZINA PEŁNA, SYNEK, COSINUS, WARTA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KARCZMA, KLUCZ, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, INFIKS, ZESTAW, SPŁACALNOŚĆ, FOTORECEPTOR, WYCHÓD, ETOLA, MEDYCYNA LOTNICZA, PEŁNIA, GUZ ŁAGODNY, PODŚCIELISKO, MĘŻNOŚĆ, CEWNIK, JĘZYK SZWEDZKI, MOGISYGMATYZM, DEPESZA GRATULACYJNA, CHŁAM, PODSTAWKA, MARSZ, NIEZAMOŻNOŚĆ, INERCYJNOŚĆ, RARYTASIK, PŁYTA GŁÓWNA, PROTOTYPOWOŚĆ, GARNITUR, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, TĘGA GŁOWA, SKLERYT, USŁUGODAWCA, SOFCIK, EWOLUCJA, MAŁŻ, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, EKRAN, BRODAWKOWIEC CZYSTY, PIĘDŹ, ADAPTACJA, HALO, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, SEQUEL, ŁZAWNIK, ZDROWAŚKA, RULETKA, DREN, BLEJTRAM, INFORMACJA GENETYCZNA, LUSTRO, GŁOSICIEL, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, SKŁAD, WĘGLIK, ANATOMIA WARSTWOWA, GRZYWNA, NAFCIARSTWO, LAGUNA, WIESZAK, PORÓD LOTOSOWY, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, SKATING, KORZONEK, PRZEBARWIENIE, WNIOSEK, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, STÓJKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, MROCZEK BRUNATNY, ZASADA TOŻSAMOŚCI, FRYSZTAT, PODEST, MOC, SUROWIEC ENERGETYCZNY, FLACHA, MUSZTRA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, TYPOLOGIZACJA, FRYWOLNOŚĆ, NUTA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ZRĘBICA, GŁODOWANIE, ZABURZENIE LĘKOWE, WITAMINKA, TENIS STOŁOWY, PŁACHTA, PARCH, ZWARCIE, TAMA, STUPOR, AKSAMITKA WZNIESIONA, RZADZIZNA, ZAKRYSTIA, JAMRAJ, MECENASKA, RYTON, GRONO, ILLOKUCJA, DELATOR, ŁYŻKA, OPRAWA, OBUDOWA, SYFEK, POTIOMKIN, PARKIET, CIĘGNO KOTWICZE, KONDYCJONALIZM, KONKURS, BASENIK, OGRÓD DENDROLOGICZNY, NOWA KLASYCZNA, OBROŻA, TYNK, KOCIOŁEK SKALNY, LWIA CZĘŚĆ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, PUDŁO REZONANSOWE, KRYTYCZNOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, PEPICZEK, STYL, KUWETA, FUNKCJA ADDYTYWNA, BAT, ?AEROZOL ATMOSFERYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.420 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ GARDEROBY, NAJCZĘŚCIEJ PŁASZCZ LUB SWETER ZROBIONY WEDŁUG KROJU, W KTÓRYM RĘKAW JEST SKROJONY RAZEM Z CZĘŚCIĄ RAMIENIOWĄ SIĘGAJĄCĄ AŻ DO WCIĘCIA SZYI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ GARDEROBY, NAJCZĘŚCIEJ PŁASZCZ LUB SWETER ZROBIONY WEDŁUG KROJU, W KTÓRYM RĘKAW JEST SKROJONY RAZEM Z CZĘŚCIĄ RAMIENIOWĄ SIĘGAJĄCĄ AŻ DO WCIĘCIA SZYI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAGLAN część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)
REGLAN część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAGLAN
część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.).
REGLAN
część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ GARDEROBY, NAJCZĘŚCIEJ PŁASZCZ LUB SWETER ZROBIONY WEDŁUG KROJU, W KTÓRYM RĘKAW JEST SKROJONY RAZEM Z CZĘŚCIĄ RAMIENIOWĄ SIĘGAJĄCĄ AŻ DO WCIĘCIA SZYI sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - CZĘŚĆ GARDEROBY, NAJCZĘŚCIEJ PŁASZCZ LUB SWETER ZROBIONY WEDŁUG KROJU, W KTÓRYM RĘKAW JEST SKROJONY RAZEM Z CZĘŚCIĄ RAMIENIOWĄ SIĘGAJĄCĄ AŻ DO WCIĘCIA SZYI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast