Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZĘŚĆ GARDEROBY, NAJCZĘŚCIEJ PŁASZCZ LUB SWETER ZROBIONY WEDŁUG KROJU, W KTÓRYM RĘKAW JEST SKROJONY RAZEM Z CZĘŚCIĄ RAMIENIOWĄ SIĘGAJĄCĄ AŻ DO WCIĘCIA SZYI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAGLAN to:

część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)REGLAN to:

część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAGLAN

RAGLAN to:

część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)RAGLAN to:

krój ubrania, w którym rękaw różni się tym, iż wszywany jest on do odzieży z przedłużeniem sięgającym aż do linii dekoltu i stanowi całość z barkowymi częściami tyłu i przodu odzieży (na 6 lit.)RAGLAN to:

fason płaszcza, sukni, bluzki itp. skrojonych w ten sposób że szew przebiega wzdłuż ramienia i rękawa; płaszcz, sweter itp. o takim kroju (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ GARDEROBY, NAJCZĘŚCIEJ PŁASZCZ LUB SWETER ZROBIONY WEDŁUG KROJU, W KTÓRYM RĘKAW JEST SKROJONY RAZEM Z CZĘŚCIĄ RAMIENIOWĄ SIĘGAJĄCĄ AŻ DO WCIĘCIA SZYI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.651

BLIŻSZOŚĆ, ŁOKIEĆ TENISISTY, BÓBR EUROPEJSKI, NIEDODMA PŁUC, KRÓLEWICZĄTKO, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, NIEZAWISŁOŚĆ, RÓJ WYSP, ECHOLOT, WALOR, NIEZASKARŻALNOŚĆ, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, RURA ODPŁYWOWA, NIEZWARTOŚĆ, PROTEKTOR, NAWAŁNIK POPIELATY, GRA W CIEMNO, NIEZALEŻNOŚĆ, BARIERA TECHNICZNA, WOŁYNIAK, ŚWIATŁO KRÓTKIE, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, BULION, APOLOGETYK, KONSTYTUCJA, WĘŻÓWKA, SPŁACHEĆ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KOPIA FOTOGRAFICZNA, NIECZUŁOŚĆ, KRYNICZYSKO, ŚCIANA, SILNIK NAPĘDOWY, FERMATA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, IMPLIKATURA, OKRAJKA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, WIDEOMAN, PIĘKNOŚĆ, EOLIA, NIEZWYKŁOŚĆ, PRZYWŁASZCZENIE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ŁUK, KIŚĆ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, POUFNOŚĆ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, KUPON, LOT, MAŁOPOLSKA, TUNIKA, NIECKA WYPADOWA, EKSPANDOR, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, TRANSPORT AKTYWNY, NASKÓREK, OCZAROWIEC, NIERUCHAWOŚĆ, PASTEL, DERYWATYWA, IRREALIZM, NIEGOTOWOŚĆ, DESTRUKCYJNOŚĆ, PANKREATYNA, ZIEMIA NICZYJA, WĄSONÓG, STACJA, ODWROTNOŚĆ, AKCJA NIEMA, BÓR, BUŁKA Z MASŁEM, POMPA OBIEGOWA, POLE, WARIACJE, NIETZSCHEANISTA, PATENA, KOKTAJL, RÓWNINA ZALEWOWA, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, ELEKTROFON, FUNT-SIŁA, SEZON, DEFENSOR, NABIEG KORZENIOWY, KLAMOTY, CARSTWO, MISIAK, PIRAMIDA FINANSOWA, PREDESTYNACJA, KOŁNIERZ, STRUDEL, OBROŃCA, HACJENDER, KREWETKA ELEGANCKA, WIELORASOWOŚĆ, NIEUMARŁY, KOŃ, MELANODERMIA, PAMIĄTKA, CARAT, WYJADACZ, DEASEMBLER, JĘZYK GEOGRAFICZNY, DETAL, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, POKŁAD STATKU, ŻARŁACZ JEDWABISTY, AFERKA, NAWIAS OSTROKĄTNY, NAUSZNIK, AZYL, WÓZ MEBLOWY, DROGOMISTRZ, POSTĘPOWANIE, GRUPA, KONFISKATA, ŚCISŁOŚĆ, ZAGROŻENIE, NOŚNIK, NABIODRNIK, PRIORYTET, ŁAPEĆ, DRENAŻ, DZIEWIĄTY, PODKARMIACZKA, STER, PONT, COMBER, DEMENTI, FRONT, PROGRAM UŻYTKOWY, PŁUŻKA, RODZINA ZASTĘPCZA, JĘCZMIEŃ, GALARETA, DEPESZOWIEC, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, DERKA, ETYKIETKA, CEBULAK, SZORSTKOŚĆ, MENISK, SKARPETKA, KRAKOWIAK, PALIA, BADYLARZ, WYWIAD RZEKA, ROZDZIELCZOŚĆ, KLESZCZOWINA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, GYYZ, POLAK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SZARPAK, RUSKOŚĆ, NIEŻYCZLIWOŚĆ, KOZAK, ŁĘK, REKIN PIASKOWY, KWARC ZIELONY, D, REGRES, NIŻSZE NACZELNE, MAŁY PALEC, ANTYCYPACJA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, SAKRAMENT, DREWNO KĘDZIERZAWE, ENOL, MISTERIUM, ZAKWAS, NAPÓR, KUMULACJA, KOLUMBARIUM, PRZYCZYNEK, PODZIEMIE, KLEJNOTKA ZIELONA, MOSTEK, ŻYŁKA, NUTRIETY, WSPÓŁZAWODNICTWO, OPOŃCZA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, ADAPTOR, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, ROZPADLINA, MALTA, PUSZEK, PASSACAGLIA, KRAMNICA, RĄCZNIK, ZAWODOWOŚĆ, ZWINNOŚĆ, KRATA DYSTRYBUTYWNA, SZKIELET, SYBERIA, GNIAZDO NASIENNE, TATUSIEK, MONARCHIA DZIEDZICZNA, TECZKA PERSONALNA, GRZEBIEŃ, ALASKAN HUSKY, BARETKA, USTAWKA, IGLICA, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, KUCHENKA, ALKOHOL, OBRONA WŁASNA, TYP, INTERPRETATOR, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, WARDZANKA, GNIAZDO, APSYDA, WIESZAK, ROZPRAWA, KULTURA STARTEROWA, MINUTNIK MECHANICZNY, IKONOGRAFIA, SSAK MORSKI, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, INWOLUCJA, DENAR, TRANSPORTOWIEC, MONARCHIA DZIEDZICZNA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, POPOVER, ROJALISTA, JIG, PANICZ, STAN, CHÓR, WĘGORZOWATE, SMUGA KONDENSACYJNA, KOTLET POŻARSKI, NADAWCA PUBLICZNY, SKRZYNKA, WRZASKLIWOŚĆ, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, FIOLET GENCJANOWY, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, KONCENTRAT POMIDOROWY, PRZEDNÓWEK, CUDZOŁOŻNICA, COLA, KHMER, RELACJA SYMETRYCZNA, HALO, ELEKTORAT, ZAPORA MINOWA, KLAMRA, UCHWYT NOŻOWY, PŁYWACZEK, TASMAN, PAWANA, TEST CIS-TRANS, SZARE KLUSKI, STAWKA, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, KOTERYJNOŚĆ, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, APANAŻE, LIEBERMANN, PUSZKARSTWO, PYZY, PRZEWŁOKA, BÓR MIESZANY, ŁATKA, ELANA, MINÓG UKRAIŃSKI, KOMPLETNOŚĆ, CHEMOTAKSYNA, KRAKERULA, RÓWNIK NIEBIESKI, KŁODNICA, NIT, ŁOTEWSKOŚĆ, AFILIACJA, ZAPROSZENIE, MROCZEK PÓŹNY, VIOLA BASTARDA, KAMBUZ, POGROBOWIEC, NADWYŻKA HANDLOWA, LICO, PRAWO WEWNĘTRZNE, ROBOTA, GOSPODARKA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, NIECELOWOŚĆ, PAPIEROWY KUBEK, STARY BYK, LIRNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ GARDEROBY, NAJCZĘŚCIEJ PŁASZCZ LUB SWETER ZROBIONY WEDŁUG KROJU, W KTÓRYM RĘKAW JEST SKROJONY RAZEM Z CZĘŚCIĄ RAMIENIOWĄ SIĘGAJĄCĄ AŻ DO WCIĘCIA SZYI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
raglan, część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)
reglan, część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAGLAN
część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.).
REGLAN
część garderoby, najczęściej płaszcz lub sweter zrobiony według kroju, w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgającą aż do wcięcia szyi (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x