TO, ŻE COŚ SIĘ ZDARZY LUB ZDARZYŁO W RZECZYWISTOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAKT to:

to, że coś się zdarzy lub zdarzyło w rzeczywistości (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAKT

FAKT to:

ustalony w śledztwie (na 4 lit.)FAKT to:

rzeczywiste zdarzenie (na 4 lit.)FAKT to:

interesuje historyka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ SIĘ ZDARZY LUB ZDARZYŁO W RZECZYWISTOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.959

MER, ZAIMEK, SWOJAK, KANAŁ, BEZINTERESOWNOŚĆ, GAWOT, KAPITAŁOWOŚĆ, PIEC GRZEWCZY, OPAD, GRAF PODSTAWOWY, FOSFATAZA ALKALICZNA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, OBRÓT PUBLICZNY, PIONEK, ROZBÓJNIK MORSKI, POKAZOWOŚĆ, PACHOLĘ, ZAKOCHANA, LUKI, MOC WYTWÓRCZA, BIOGEOGRAFIA, IRRADIACJA, WRĄB, KLUCZ, ŚWIECA, PRASA, OPAL, KREOL, OLGA, TEST PŁATKOWY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, STOPA, SWĘDZENIE, GATUNEK PARASOLOWY, METODOLOGIA NAUK, MODEL, KUKIEŁKA LESSOWA, SUKCESIK, PRZEBIERANIEC, ABAKUS, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ADIUTANT, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, CIĘŻKOŚĆ, FILTR, SERM, POSTRZELENIEC, GATUNEK ZBIOROWY, GRA RPG, CZERPAK, PODATEK TONAŻOWY, GŁOŚNOŚĆ, ENERGIA GEOTERMICZNA, MROCZEK POZŁOCISTY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, KOSZTOWNOŚCI, PRZEPRÓCHA, GRUCZOŁ COWPERA, ESKORTA, OCZKO, DROGA, SERENADA, INTERPRETATOR, SKRĘTNIK, FERETRON, KADŹ, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, KAREL, BLISTER, KOŁECZEK GOLFOWY, EPOLET, CZARTER, TV, ZARAŻONA, UDAR, INTERWAŁ, FUTRO, ZMIERZCH CYWILNY, ANTRYKOT, SERPENTYNA, ENERGIA ROZPADU, PŁYTA OCEANICZNA, RECEPTOR WĘCHOWY, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, DOLMAN, ORTOPTYSTKA, STAUROPIGIA, OBIBOK, BELWEDER, SYSTEMIK, EMIGRACJA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, BUREK, CHOROBA BRUGADÓW, PRZESYŁ, IGŁY, GEN PLEJOTROPOWY, MROŹNIA, BEZTORBIKI, PRACE KONSERWACYJNE, DWA ŚWIATY, ŻABA, OBUDOWA, ANTYNATURALIZM, ŁOŻYSKO, POŁĄCZENIE, NATASZA, DWUBARWNOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, PRZYBŁĘDA, SOCJOBIOLOG, MAŁPKA, SOCZEWKA, TELEFON ZAUFANIA, OSŁONKA NABYTA, AMERYKA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, ŻONISKO, RZEŹNICZKA, HIACYNT, ZNAK, PLENNOŚĆ, DRINK-BAR, OGRÓDEK JORDANOWSKI, IZBA, WĄTEK, DWUDZIESTA CZWARTA, AKLIMATYZACJA, POLIFONIA, ZALEW, RUMUŃSKOŚĆ, DEKLARACJA, PĘDRAK, PANGSZURA INDYJSKA, GALASÓWKA, SŁUCHAWKA, MALAKOLOGIA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ŻAŁOBA, HAPTOBENTOS, ZAZNAJOMIENIE, WĘDZIDŁO, PRZESTWORZE, WZNIESIENIE, MOBBING, NEKTARNIK, STROIK, PRZYKWIATEK, BASKINA, URANIDOWATE, NAMYSŁ, INTERPRETACJA, USKOK, KOKSOCHEMIA, HYLOFIL, ŁAŃCUCH, DYSKONTYNUACJA, STYL MANUELIŃSKI, EDYKUŁA, NIEŚPIESZNOŚĆ, CHOROBA WOLMANA, NADCIEKŁOŚĆ, PROSTOLINIOWOŚĆ, UCIECZKA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, SKRÓT, ACENA ARGENTYŃSKA, MANCA, WIĆ ROŚLINNA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, SNIFFER, ELIPSA, WEŁNA, DŁUGI WEEKEND, ODPŁATA, STACJA, MIKROMIKRON, PIANOLA, ZWODNICZOŚĆ, POJAZD, OŚWIETLACZ, BĄK, WŁASNOŚĆ, BIURO PODAWCZE, BROŃ MASZYNOWA, GAZ SYNTEZOWY, ZSYP, GAZOLINA, KEM, ORGAN, UKŁAD NIEINERCJALNY, RYFLA, EKRAN, DRUGA NATURA, ROZCIEŃCZALNIK, BUTONIERKA, WILCZUR, PARA MINIMALNA, KAMIEŃ SŁONECZNY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, NAUKA PRZYRODNICZA, DUMA, BACYTRACYNA, LICEUM, KOŁO RATUNKOWE, MINIMALISTA, MAFIJNOŚĆ, OBIEKTYW, REKLAMIARZ, KULTURA MAGDALEŃSKA, LIST OTWARTY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, PALATALIZACJA, KOŃ LOKAJSKI, FASOLA SZPARAGOWA, GEOFIT KŁĄCZOWY, BACIK, SZKOŁA, ODWAGA, NUMER, WARSZTAT, RYMARSTWO, DOKŁADNOŚĆ, MUFKA, WÓDKA GATUNKOWA, NASTAWA, OPĘTANY, ENERGIA WIATROWA, SPÓD, STATEK, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, GRAFIKA, ZWIJARKA, RUCH, UDAWACZKA, KONODONT, WERTIKAL, BIEGUN GALAKTYCZNY, KRYMINALISTYKA, WOREK SPOJÓWKOWY, SANKCJA, ABSZTYFIKANT, PRZEPIS KOŃCOWY, KSZTAŁCICIEL, KIR, SOCZEWICA, HIPERTENSJOLOGIA, ANARCHIZM, FARMERKI, BRODAWKA SUTKOWA, ŁASICA, STEROWNIK URZĄDZENIA, MODEL AMERYKAŃSKI, IMIONNIK, DUŃSKOŚĆ, KUBRAK, WŁÓKIENNICTWO, NEOKLASYCYZM, PROCES ODWRACALNY, LIBELLA, ZESPÓŁ USHERA, EMALIA, VIBRATO, CUMULUS, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, LICHWA, NÓŻ NA GARDLE, DRAMATYKA, ZNANOŚĆ, RERECORDING, ZGINIĘCIE, PARNOTA, CUKIER LODOWY, PANEL STEROWNICZY, TIAZYD, KECZUA, USIŁOWANIE, KOMISARZ, ZWYROL, MUGOL, ALMARIA, PLEUSTOFIT, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, FAŁ, MINIALBUM, BOGACTWO, KWAS, POKŁAD, UCZENNICA, LICZARKA, KOCZ, GWIAZDA, LASECZKA, TROLLKONTO, PRAWNICTWO, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, TEMBLAK, CHIŃSKI, ?TYRANEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ SIĘ ZDARZY LUB ZDARZYŁO W RZECZYWISTOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ SIĘ ZDARZY LUB ZDARZYŁO W RZECZYWISTOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAKT to, że coś się zdarzy lub zdarzyło w rzeczywistości (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAKT
to, że coś się zdarzy lub zdarzyło w rzeczywistości (na 4 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ SIĘ ZDARZY LUB ZDARZYŁO W RZECZYWISTOŚCI sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - TO, ŻE COŚ SIĘ ZDARZY LUB ZDARZYŁO W RZECZYWISTOŚCI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast