PŁASKIE, ZWYKLE PIONOWE ZAKOŃCZENIE RUFY JACHTU LUB ŁODZI NAD LINIĄ WODNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAWĘŻ to:

płaskie, zwykle pionowe zakończenie rufy jachtu lub łodzi nad linią wodną (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAWĘŻ

PAWĘŻ to:

jeden ze sposobów zakończenia rufy statku wodnego w części nawodnej; pawęż stanowi płaszczyznę prostopadłą lub lekko pochyłą do powierzchni wody (na 5 lit.)PAWĘŻ to:

rodzaj tarczy w kształcie czworokąta, wysokiej (nawet do wysokości ramion dorosłego mężczyzny), z pionową wypukłością pośrodku (na 5 lit.)PAWĘŻ to:

drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub do noszenia ciężarów (na 5 lit.)PAWĘŻ to:

prostokątna, duża tarcza drewniana pokryta skórą lub blachą, używana przez piechotę w XIV/XVI w (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKIE, ZWYKLE PIONOWE ZAKOŃCZENIE RUFY JACHTU LUB ŁODZI NAD LINIĄ WODNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.922

PRZEPIS, SUTANELA, SAKSAUŁ, LITERATURA FAKTU, APORT, KOWNO, EMERYTURA POMOSTOWA, MIECZ UCHYLNY, NIEREGULARNOŚĆ, DIABEŁEK, OWAD, PIŁA, SIEDLISKO, POMYLENIEC, CHMURSKO, AMBASADOR, TALLIN, HEBRA, PANAMA, MONARCHIA ELEKCYJNA, ROMUALD, NAGRANIE WIDEO, BŁĘDNY OGNIK, RZĄDY, ADEN, FAJZABAD, ODCZYNNIK, KONSOLA, ANTYDOGMATYZM, MUSZKA, INTERESOWNOŚĆ, KRATER WULKANICZNY, TURNIA, RENA, PUŁAP, PRODUKCJA, BRAK, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, NADAWCA PUBLICZNY, REPERTUAR, RUSTAWI, GAZ SPALINOWY, TARANOWANIE, AMFIPROSTYLOS, JERZY, GRIMSBY, PUNKT OKOSTNOWY, STWORZENIE NIEBOŻE, KRĘGOWIEC, HIPSOMETRIA, AUTOCAMPING, MICHA, KOMPOTIERA, PRÓBKA, STOPA DOCHODU, NAWÓZ ORGANICZNY, SONGNIM, PRZEZIERNIK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, N-GRAM, PLAKAT, KURAŻ, UŻYTEK, KREDYT KONSOLIDACYJNY, DOBRO POZYCJONALNE, DEFILADA, BALOT, TEMPERATURA ZAPŁONU, WINA KWALIFIKOWANA, CHŁODNIK, PIERWSZA JASKÓŁKA, BOM, PYCHÓWKA, GNIOT, BIAŁA KSIĘGA, ZNAK, KRAJE, MARSYLIA, ZRAZ, SKRĘT, SZKLANKA, ESBJERG, SZYNA, GRÓDŹ, BIRET, BUŁA, SYSTEM OBRONNY, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PAMPUCH, KREOLKA, WYROBISKO GÓRNICZE, KERO, STWARDNIENIE GUZOWATE, ROZBÓJNICTWO, DZIENNIK URZĘDOWY, LATOROŚL, CLERESTORIUM, PISMO IDEOGRAFICZNE, KATALONIA, GRZECHOTKA, WZÓR CHEMICZNY, CACHAÇA, SŁUP, KUCZBAJA, GŁADŹ, ISTOTA, CHÓR, GRUPA WSPARCIA, JEDNOSTKA METRYCZNA, ABYSOBENTAL, SIARCZEK, PODWÓJNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, KURS, LODÓWKA, IDEAŁ PIERWSZY, KONWERTOR, OBŁOK SREBRZYSTY, HARCAP, RAMKA, SKAJLAJT, TONAŻ, PÓŁKULA, RUDZIANKA, FUNKCJA GREENA, RAJKA, CELA, KASA, BRZYDAL, MOBILE, PRZEGLĄDACZ, PLENNOŚĆ, FANTAZJA, ODROŚLE, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, REPUBLIKA GABOŃSKA, SERENADA, HISZPAŃSKIE BUTY, FROTTOLA, FRAG, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, WSPÓŁRZĄDCA, BEZWŁADNOŚĆ, URZĄD CENTRALNY, AGENT, KLUCZ, STAROŚCIŃSKI, DOZORCA, MARK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, TRACKBALL, RUGBY, IOUITOS, BEKABAT, KULT, WELON, WELBOT, EMENTALER, NASZELNIK, MAJÓWKA, NIEMIECKI, GRECKOŚĆ, WĘGIERSKI, INSTALOWANIE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, MEMBRANOFON, ZWINNOŚĆ, SPIEK, ZŁOM, CYTODIAGNOSTYKA, RIPOSTO, RZEMIOSŁO, GWINT, DOBRO FINALNE, GULA, POSTAĆ, TONAŻ, BOCIANIE GNIAZDO, TALAR, DZIECIAK, ASCEZA, MARSKOŚĆ, DŻIHAD, BEZUCZUCIOWOŚĆ, WEXFORD, INDUKTOR, MONTAŻOWNIA, FRANCUSKI, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KAWA BEZKOFEINOWA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SAMOGONKA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, DEPTAK, OBMUROWANIE, MAKIMONO, NAPĘD, KOMPARYCJA, ABDERA, PUNKT GASTRONOMICZNY, TROICK, PODŁOGA, ANALIZA FUNKCJONALNA, FORMALIZACJA, BROSZURKA, SZTYFT, ZAPALENIE, KUTIKULA, GAJA, OPŁATA KONCESYJNA, GRODZISZCZANKA, KUDŁACZ, PRĄD BŁĄDZĄCY, PUNKTUALNOŚĆ, NARODZINY, POLIKRYSZTAŁ, BALDACH, ZGĘSTEK, ZACHŁYŚNIĘCIE, BŁYSK HELOWY, BACIK, FASOLA, WSPÓŁZAWODNICTWO, UCZEŃ, OPAD, ŚREDNIOPŁAT, INDEKS RZECZOWY, DOWÓD, WYBIEG, LEŻA, BILANS BRAMKOWY, MUZEUM, DOŚWIADCZENIE, KORDYLINA, SZCZELINA BRZEŻNA, PIĘTA ACHILLESA, JĘZYK ALEUCKI, DZIWNÓW, BABUŚKA, TYTOŃ, ŻACHWA, POLONEZ, MIKSTURA, PANNICA, MEDYCYNA LOTNICZA, KETA, TEST PASKOWY, PRZETOKA, ŁUK, CEWKA INDUKCYJNA, ZAPŁADNIACZ, NAJEM OKAZJONALNY, KOSTKA BRUKOWA, ŚWIETLISTOŚĆ, BETON, WSTRZĄS, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KIEŁŻ, DYWDYK, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, OGÓR, KUSKUS, CZECZOTA, FARBA KLEJOWA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, STRAWNOŚĆ, PINGWIN MASKOWY, LEK, ANTYKWARK, BRAK, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, POMYŁKA, ZAWÓR, PRZEMIANA ODWRACALNA, SUKCESIK, KOPALINA STAŁA, IRRADIACJA, BAT MICWA, STAGNACJA GOSPODARCZA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ZAOPATRZENIE, HALMA, KANAŁ, PUCHAR, ZAJĄKNIĘCIE, ASTROTURFING, CYGAN, NERW, RANA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, ZWYROL, FILTR WĘGLOWY, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ROMAN, SZKODNIK, PRZECHOWANIE, BULLA, NALEWAK, ?DUŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.922 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKIE, ZWYKLE PIONOWE ZAKOŃCZENIE RUFY JACHTU LUB ŁODZI NAD LINIĄ WODNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKIE, ZWYKLE PIONOWE ZAKOŃCZENIE RUFY JACHTU LUB ŁODZI NAD LINIĄ WODNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAWĘŻ płaskie, zwykle pionowe zakończenie rufy jachtu lub łodzi nad linią wodną (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAWĘŻ
płaskie, zwykle pionowe zakończenie rufy jachtu lub łodzi nad linią wodną (na 5 lit.).

Oprócz PŁASKIE, ZWYKLE PIONOWE ZAKOŃCZENIE RUFY JACHTU LUB ŁODZI NAD LINIĄ WODNĄ sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - PŁASKIE, ZWYKLE PIONOWE ZAKOŃCZENIE RUFY JACHTU LUB ŁODZI NAD LINIĄ WODNĄ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast