WYRÓB WŁÓKIENNICZY PŁASKI POWSTAJĄCY PRZEZ TWORZENIE RZĄDKÓW LUB KOLUMIENEK WZAJEMNIE ZE SOBĄ POŁĄCZONYCH OCZEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIANINA to:

wyrób włókienniczy płaski powstający przez tworzenie rządków lub kolumienek wzajemnie ze sobą połączonych oczek (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIANINA

DZIANINA to:

odzież (częsta synekdocha) lub część garderoby wykonana z dzianiny, dziana tj. też często zrobiona z włóczki (na 8 lit.)DZIANINA to:

plaski wyrób włókienniczy wykonany w procesie dziania z jednej lub wielu nitek, uformowanych w łączące się ze sobą oczka (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRÓB WŁÓKIENNICZY PŁASKI POWSTAJĄCY PRZEZ TWORZENIE RZĄDKÓW LUB KOLUMIENEK WZAJEMNIE ZE SOBĄ POŁĄCZONYCH OCZEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.829

PAROWANIEC, TRYGON, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, JINFENGOPTERYKS, MUŚLIN, PRODUKT GLOBALNY, CHROBOTEK, LEKCJA, PASSACAGLIA, ZAMIANA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, MULTILATERALIZM, MAŁPOLUD, BATUTA, KOMENDATARIUSZ, GENERACJA ROZPROSZONA, TELEWANGELIZM, MIARA ŁUKOWA, STATYKA, MAGHREB, PRZESTRZELENIE, DEFOLIANT, SAMOURZECZYWISTNIANIE, WCIELENIE, MAKSIMUM, TOM-TOM, KNOT, EKSPOZYCJA, ŁYK, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, PRĘT, WULGARYZM, INTERES PRAWNY, LEW SALONOWY, BURZA DZIEJOWA, CEWKA INDUKCYJNA, EPOS, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, ZACHŁYST, KROMKA, KARA UMOWNA, JAGLANKA, MYŚLISTWO, KRYSTALOMANCJA, STRZAŁECZKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, LUSTRO, KONSEKRACJA, BATORÓWKA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, SRACZKA, ZNAK PISARSKI, STYGOFAUNA, DZIEŁO ŻYCIA, GAD, PRĄD INDUKCYJNY, OLDENBURGER, OŚWIADCZENIE, ŁYŻKA, ASESOR, ISTOTA, ALKOHOL, STERYLNOŚĆ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, BURZA PIASKOWA, ALARM LOTNICZY, POŁAĆ, ŚCIANKA, KAPOSVAR, MUFKA, KIPA, RICOTTA, SZPALTA, GWINT STOŻKOWY, POZYCJA BALETOWA, GATUNEK MIESZANY, JEDWAB, FAKTORYZACJA, CUDOWRONKA, PLETYZMOGRAF, KARMANIOLA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, GRZBIET KSIĄŻKI, STOPIEŃ FAHRENHEITA, NĘCISKO, ZNAK, SPORT MOTOROWY, OKAP, KOŃ, PRZYWÓZKA, ALT, MONASTYR, KRETOWISKO, SUPERMOCARSTWO, GROŹBA BEZPRAWNA, ŁUPEK PARAFINOWY, MALATURA, ETOLA, JEZUITA, WYRZUTNIA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, WYGŁAD LODOWCOWY, SEN, STOMIA, GURU, OLEFINA, LAGUNA, REPUBLIKA, KABOTAŻ, PISTOLET, PALATYNKA, PORA, SALAMI, CHIKUNGUNYA, SZKLIWO, BOK, FEJHOA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KARIOLKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, MENISK, VELDE, CIĄGNIK BALASTOWY, KAPSUŁA ZRZUTOWA, INTERPRETATOR, PANSEKSUALIZM, CELA, AGENDA, PŁYTA KONTYNENTALNA, LIMETA, GOLFIK, AKCENT OSTRY, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, EMALIA, CHWOŚCIK BURAKA, KRANÓWKA, CZWORONÓG, KRWIODAWSTWO, LĘDŹWIE, SERPENTYNA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, MASKA, RYBAŁT, CHOROBA VELPEAUA, FELICIA, ODDANIE, ANTAGONISTA, MARKETING SKOJARZENIOWY, ABA, CZTEROSUW, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, OGNIWO CLARKA, TŁUK PIĘŚCIOWY, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, WIELKA JEDNOSTKA, REFERENDUM GMINNE, SKANER PŁASKI, URLOP WYCHOWAWCZY, WYRÓB, TRANSPARENT, HAFT, SUWAJDA, NARTA WODNA, ETERYCZNOŚĆ, SONDA, EKSPRES, EPOLET, KLIPER, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PRZYSTRÓJ, KURZYSKO, SKWIR, TŁUMACZ, REAKCJA SPRAWCZA, STARTUP, LEKCJA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, ELEKTORAT, PORTUGALSKOŚĆ, BOKS, KURS, DZIESIĄTY, WYBRANKA, CZERWONY ŚNIEG, DYSZKANCIK, MASZKARA, BAT MICWA, KOMBINACJA ALPEJSKA, PANICZĄTKO, PÓŁSIOSTRA, DROŻNOŚĆ, KONCENTRAT, HANKA, SFORA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PIĘDŹ, KORZENIE, OPŁATA MIEJSCOWA, HAMERNIA, TWIERDZENIE CEVY, SPÓŁKA CICHA, KAFAR, NAZWA ZWYCZAJOWA, ZWIAD, BOROWINA, DEZETA, GRUSZKA, REFORMA ROLNA, ROLA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ŁOŻYSKO, DEKLARACJA, DUKLA, PRZEWÓD PŁASKI, OCZAR, BRIK, FAŁDA, DZIECINKA, MIESZANINA, SOK, FRANK MONAKIJSKI, PASER, FUNDAMENT, ODSTĘP, RYFT, BLOKADA EKONOMICZNA, WYNAGRODZENIE, FRYGOWIE, DAWCA NARZĄDÓW, GHI, SAMPEL, CZESKI BŁĄD, ALKOHOL ROLNICZY, ZIĘCIASZEK, MURZYŃSKI, ŻYŁA PROMIENIOWA, IRYGATOR, NERCZYŁUSK, WIZJONER, SURFER, UPUST, PODATEK ROLNY, ULTRABOOK, SYSTEM POWIERNICZY, TAMPON, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KUC AMERYKAŃSKI, MASZYNOWNIA, MONOPOL SKARBOWY, ZABURZENIE UROJENIOWE, KASETON, RAMKA, PIES PRZECIWPANCERNY, WYRÓB MEDYCZNY, AMNEZJA, ZIARNECZKO, MOKIET, OLDENBURG, ZŁOCIEŃ, WSPÓŁŻYCIE, REZYDENTURA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, IZOMER, UKŁAD HAMULCOWY, SAKRAMENT, ŻŁÓB, VALYRIA, ODPAD POUŻYTKOWY, FAJANS, ZADANIE, SZEW KOSTNY, BABESZJOZA OWIEC, KISZKA PODGARDLANA, GOŁOBORZE, WÓZ, PCHACZ, JĘCZMIEŃ, ZASADA, KAJZER, KURZAWA, MELILIT, AWIZO, SZERPA, SYNTEZA, DEFERENT, LOKACJA ATELIEROWA, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, MIKROFON STYKOWY, MALAJALAM, ANTENA YAGI, ANNA, RENÓWKA, KONOTATKA, ?PREKONIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRÓB WŁÓKIENNICZY PŁASKI POWSTAJĄCY PRZEZ TWORZENIE RZĄDKÓW LUB KOLUMIENEK WZAJEMNIE ZE SOBĄ POŁĄCZONYCH OCZEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRÓB WŁÓKIENNICZY PŁASKI POWSTAJĄCY PRZEZ TWORZENIE RZĄDKÓW LUB KOLUMIENEK WZAJEMNIE ZE SOBĄ POŁĄCZONYCH OCZEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIANINA wyrób włókienniczy płaski powstający przez tworzenie rządków lub kolumienek wzajemnie ze sobą połączonych oczek (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIANINA
wyrób włókienniczy płaski powstający przez tworzenie rządków lub kolumienek wzajemnie ze sobą połączonych oczek (na 8 lit.).

Oprócz WYRÓB WŁÓKIENNICZY PŁASKI POWSTAJĄCY PRZEZ TWORZENIE RZĄDKÓW LUB KOLUMIENEK WZAJEMNIE ZE SOBĄ POŁĄCZONYCH OCZEK sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - WYRÓB WŁÓKIENNICZY PŁASKI POWSTAJĄCY PRZEZ TWORZENIE RZĄDKÓW LUB KOLUMIENEK WZAJEMNIE ZE SOBĄ POŁĄCZONYCH OCZEK. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x