RÓŻNICA MIĘDZY CENĄ TOWARU A KOSZTEM JEGO WYPRODUKOWANIA I ROZPOWSZECHNIENIA LUB STOSUNEK TYCH DWÓCH WIELKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPA NARZUTU to:

różnica między ceną towaru a kosztem jego wyprodukowania i rozpowszechnienia lub stosunek tych dwóch wielkości (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓŻNICA MIĘDZY CENĄ TOWARU A KOSZTEM JEGO WYPRODUKOWANIA I ROZPOWSZECHNIENIA LUB STOSUNEK TYCH DWÓCH WIELKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.450

STATUS MATERIALNY, KISZKA PODGARDLANA, PLINTA, SZKAPLERZ, TARANTELLA, DRACENA, NIECKA WYPADOWA, PRÓBA NUKLEARNA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, TRANSPORTER, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ATEST, JEHOLOPTER, ZBIORNIK, KERO, PANTOFELNIK, SYSTEMIK, BZYGI, PAPRYKARZ, ARTROZA, BEZWŁAD, ZAŁATWIANIE, APARTAMENT, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, EFEKT SORETA, OCZOJEBKA, SZPULKA, OSIOŁ, JAN, FRONTYSPIS, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, OPASKA, KRATER, KWASZONKA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, AFERA, KLOSZ, STILON, DIDRACHMA, EKRANOPLAN, JAMES, BALERON, OWCE, MINERAŁ, FIAKIER, MARTA, LUK, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, KREM, SZERYF, OWICYD, TOPOLOGIA, BESTIARIUSZ, OSSUARIUM, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, IMPRESJA, DEKANTER, RACHUNEK BANKOWY, CEBULARZ, RUFFO, BARWNIK SPOŻYWCZY, LIBONEKTES, OBSERWATORKA, RELEWANCJA, CZEREŚNIA, PAGON, MIASTO STAROŻYTNE, UNISONO, BLASTODERMA, ZAPINKA, RAJDER, UDERZENIE, STRONA, DIKDIK, POLIMORFIZM, CEWKA INDUKCYJNA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SYRYNGA, BUTLA, KONTYNGENT CELNY, ARTYKUŁ, WOLE OKO, PITEKANTROPUS, BRANDZEL, ROSYJSKI, BETON, ANTABA, HEKSAGRAM, ŁUPEK ILASTY, SPORT MOTOROWY, ALAIN, PANDAN, ANITA, EKSPANDOR, POTNIK, STENOPTERYG, FILAR PRZYPOROWY, BASENIK, PROSAK, SMOŁOWIEC, JER SŁABY, WARKOCZ, FOKA, SUBDOMENA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PRĄTNIKOWCE, CHRZEST, DZBANEK NA KWIATY, MEDIANA, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, JERSEY, KIKS, BIURO PARLAMENTARNE, MOLEKUŁA, WOMBAT TASMAŃSKI, NIEPEWNOŚĆ, ROZSZCZEP, KRANÓWKA, ODTWÓRSTWO, RAKIETKA, MARKGRAF, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE, SUROWICA, ADAPTACYJNOŚĆ, ABORDAŻ, ANTAŁ, LEGENDA, DZIENNIKARZ, INTERFEJS, LAWINA GRUZOWA, REJESTRANT, ASTROPOLITYKA, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, OBRAMIENIE, KWASZONKA, BENEDYKCJA, PSYCHODELICZNOŚĆ, KOJEC, PAPIER FOTOGRAFICZNY, REKOMENDACJA, OWOCNIA, BROSZURKA, BLOKADA ALKOHOLOWA, ALLOSTERIA, STEROLOTKA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, EOTYTANOZUCH, NAROST, NAPĘD, INICJATYWA USTAWODAWCZA, WIEŻA STRAŻNICZA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, KOMPRADOR, JUNG, MYKOHETEROTROF, PIRAMIDA, CZUJNIK, NAGOLENNIK, SPRZĘŻNICA, KASETOFON, KASIARZ, MANEŻ, EFEKT WYPIERANIA, AKOMPANIAMENT, MYJKA, BRATEK, AUREOLA, ONE-LINER, RAMPA, PRZEWÓD, ŻÓŁWIE, PÓŁ, PRZENIKLIWOŚĆ, DROGA, GRUBOŚĆ, CYNGLE, AMARANT, KESON, CHOROBA EULENBURGA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KARAT, FILM SF, KAPOTAŻ, MANGOSTAN, ALPUHARA, KALIMBA, KLON, KITARA, OBRÓT WTÓRNY, SCHABOSZCZAK, ZBRODNIA, MAŚLANKA, OSĘK, FRYZ, MAPA HIPSOMETRYCZNA, GABARI, KUSKUS, PRZELICZNIK, METABAZA, REGLAN, MISJA DYPLOMATYCZNA, KORNWALIJSKI, WIDZENIE CENTRALNE, AZYMUT, AOJDA, GRYZIELOWATE, EGZAMIN POPRAWKOWY, MARS, POCHWIAK OKAZAŁY, SOCJALDEMOKRATA, AGNOZJA TWARZY, STREETBALL, BRAMKA LOGICZNA, SUKA, GŁOŻYNA, BĄK, SIEKANKA, STARA MALEŃKA, BISIOR, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, OKO, WYWIAD CHOROBOWY, INSTYTUT, SPÓJNIK ŁĄCZNY, DYL, WRZÓD TRAWIENNY, KĄT PROSTY, HODOSKOP, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, GEST, POJAZD MECHANICZNY, SYNEREZA, MAŃSKI, BOMBA ATOMOWA, RONDO, FAZA, POWAGA, CYFRA, WICEDZIEKAN, BIAŁA SALA, JĘZYK KAUKASKI, DROBIAZG, ZAKRĘTKA, NOTA PROTESTACYJNA, TRUSKAWKA, BIREMA, MANIERA, DRAPIEŻCA, ORBITA PARKINGOWA, KREOLKA, LENNICTWO, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, OTWOREK, LIPOLIZA, MOSTEK, KNEL, ETIUDA, KATHARSIS, SEŁEDEC, PALEOKLIMATOLOGIA, RÓG, TERYNA, BAGNIK ZDROJOWY, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, WIEŻA KOŚCIELNA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, BŁOTNIAK, AMERYKAŃSKOŚĆ, POLAR, DWUTAKT, KRÓLEWIĘTA, KORPUS, PRZEŁOM, SAGA, ORLĘ, ZESTAW KINA DOMOWEGO, WILK, ŻYŁKA, KAMICA NERKOWA, ŚWIECA STANDARDOWA, ABSOLUTYZACJA, AKSAMIT, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, KOSZÓWKI, METALIK, SERWETKA, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, SKAŁA METAMORFICZNA, TERAPIA STRUKTURALNA, SYTA, CZUBATY PAWIAN, HEGEL, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, ŚWIATŁO POZYCYJNE, ZNAK TOWAROWY, BEZGŁOŚNOŚĆ, ?DERYWAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.450 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓŻNICA MIĘDZY CENĄ TOWARU A KOSZTEM JEGO WYPRODUKOWANIA I ROZPOWSZECHNIENIA LUB STOSUNEK TYCH DWÓCH WIELKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RÓŻNICA MIĘDZY CENĄ TOWARU A KOSZTEM JEGO WYPRODUKOWANIA I ROZPOWSZECHNIENIA LUB STOSUNEK TYCH DWÓCH WIELKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPA NARZUTU różnica między ceną towaru a kosztem jego wyprodukowania i rozpowszechnienia lub stosunek tych dwóch wielkości (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPA NARZUTU
różnica między ceną towaru a kosztem jego wyprodukowania i rozpowszechnienia lub stosunek tych dwóch wielkości (na 12 lit.).

Oprócz RÓŻNICA MIĘDZY CENĄ TOWARU A KOSZTEM JEGO WYPRODUKOWANIA I ROZPOWSZECHNIENIA LUB STOSUNEK TYCH DWÓCH WIELKOŚCI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - RÓŻNICA MIĘDZY CENĄ TOWARU A KOSZTEM JEGO WYPRODUKOWANIA I ROZPOWSZECHNIENIA LUB STOSUNEK TYCH DWÓCH WIELKOŚCI. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast