Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAWARTOŚĆ BASENU, NACZYNIA, UMOŻLIWIAJĄCEGO OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASEN to:

zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BASEN

BASEN to:

naczynie, rodzaj płaskiej miski z uchwytem, umożliwiającej osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

obiekt sportowy lub rekreacyjny ze sztucznym zbiornikiem wody, miejsce, w którym jest basen/są baseny i można pływać (na 5 lit.)BASEN to:

wielkie obniżenie w skorupie ziemskiej (na 5 lit.)BASEN to:

wielki zbiornik wodny (zwykle morze) i przyległe miejsca, wybrzeże, wyspy, przyległe kraje itp (na 5 lit.)BASEN to:

akwen na terenie portu (morskiego lub rzecznego) przeznaczony do manewrowania i cumowania statków (na 5 lit.)BASEN to:

sztuczny, obudowany zbiornik wodny, przeznaczony do pływania rekreacyjnego i uprawiania niektórych sportów wodnych (na 5 lit.)BASEN to:

drewniana lub betonowa konstrukcja z okrągłymi ścianami przeznaczona do jazdy na deskorolce (na 5 lit.)BASEN to:

zajęcia na basenie, zwykle takie, które odbywają się regularnie, są częścią czyjegoś regularnego rozkładu np. tygodnia (na 5 lit.)BASEN to:

część obszaru portu wodnego; miejsce postoju statków (na 5 lit.)BASEN to:

zagłębienie dna oceanicznego ograniczone progami lub wałami a niekiedy i wyspami (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ BASENU, NACZYNIA, UMOŻLIWIAJĄCEGO OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.756

PORFIRYNA, PEPLOS, KLIENT, BOCHENEK, KACZKA, WĘGIERKA, EMPORA, PRZEWRÓSŁO, HARD CORE, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, EKWILIBRYSTYKA, CZASOPISMO, LANE CIASTO, SENAT, ALIENACJA, LENIWIEC, SCHADOW, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, INFORMATYKA, ODNÓŻA, CYKL KONIUNKTURALNY, PROFIL, NAPÓJ, BEZ, BLACKOUT, PAROBEK, PANSEKSUALIZM, BAŃKA, EMBRIOGENEZA, KULTURA TRZCINIECKA, PARTIA HISZPAŃSKA, BYDLAK, RADIOTECHNIK, TREPY, SELSYN, SZPACHLARZ, DOMEK NA DRZEWIE, OTWIERANIE DUSZY, KAŁAMARZ, PARKA, BIEŻNIA, BOCZNIK, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, CIĄGNIK SIODŁOWY, WATA CUKROWA, BOROWINA, KRWOTOK, KASTANIETY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, HAK, POLIKRYSZTAŁ, CHRONOGRAF, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, OSUTKA SOSEN, FORMACJA, RESTYTUCJA GATUNKU, POSUW, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, WITAMINKA, POSTĘPACTWO, REZERWACJA, STOPA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KOPROFAGI, IGLICA, WÓZEK, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, SOLARIUM, FLAMBIROWANIE, KURS, ORBITA, STRINDBERG, KOKTAJL, TOR, PALEOPATOLOGIA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KLASTER DYSKOWY, PROCH, DRZEWOSTAN NASIENNY, MORDOKLEJKA, OBLECH, ZDATNOŚĆ, BUDA, NIESPORCZAK, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, LWIA CZĘŚĆ, MISIAK, BÓG, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, PATOGENNOŚĆ, TYGIEL, ZAŚCIANEK, CZUBEK, BROŃ KONWENCJONALNA, CEMENTOWE BUTY, CIELĘCINKA, AUSZPIK, PALETA, OSTATECZNOŚĆ, ROBUSTA, ANTYPATRIOTYZM, REALNOŚĆ, BASENIK, MUNSZTUK, PATENA, TŁO, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, PRZEPAŚĆ, PASSEPIED, BRÓG, ATREZJA POCHWY, DRUGI OFICER, PRZYRODA, DYSRUPCJA, CHARAKTERYSTYKA, JAJKO PO FRANCUSKU, OSNUJA, POMPA WYPOROWA, MOSHING, REFORMATOR, KIFOZA PIERSIOWA, BERŻERKA, ZALANIE PAŁKI, GERIATRIA, OKO, RAMIĘ, MIEJSCE, CIOS PROSTY, OWICYD, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, INTERPRETATOR, OPAD, VERAIKON, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, SARKOIDOZA, BAŃKA, PRAWO MAJĄTKOWE, DEFICYT, FILOZOFIA NAUKI, REAKCJA SPRAWCZA, PUSTAK ŚCIENNY, ALPAKA, PRĄD ZMIENNY, SIÓDMY, BROSZURA, JASZCZUR, ZAPRZĄG, ŁOPATA, BOLA, WIEK ROZRODCZY, CIELĘCE LATA, GARKOTŁUK, CZARNA KARTKA, PROWINCJA, PODKOSZULEK, PADWAN, ŻYWOPŁOT, BANKSTER, KATASTROFA BUDOWLANA, REKLAMIARZ, SPÓD, MIÓD NIESYCONY, SEMESTR ZIMOWY, EPIDEMIOLOG, UDAR, PRZESUWNIK, GARNA, WYŚCIG SZCZURÓW, CZAJNIK, KONFEDERATKA, REKOMENDACJA, OKRASA, GRACKA, MAKROSKŁADNIK, NEUTRALNOŚĆ, TAKT TRÓJDZIELNY, OŁTARZYK, NAPASTNIK, PARÓWKA, WŁASNOŚĆ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, ACHONDRYT, SŁUP, PRZEBIEG, OPIEKUN, BIZA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, GIPSORYT, OKAP, PIKNIK, PRZESMYK, MISKA, METODA ODCHYLEŃ, CENA MAKSYMALNA, GERMANIZACJA, WSPÓŁWŁADCA, DIAGNOZA, TONAŻ, KUBECZEK, LEWOSKRĘT, STADION, ZMIERACZEK NADMORSKI, KOŁO, HIPOPOTAMOWATE, ZAGĘSZCZACZ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, RAWKA BŁAZEN, GALAKTYKA, BEKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, WIDMO, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, KLUZA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, DOKUMENT, WZÓR UŻYTKOWY, SOPEL, POLAK, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, BEZGUŚCIE, NEOGOTYK, WZROST GOSPODARCZY, USIŁOWANIE, KWASICA MEWALONIANOWA, RZEZAK, POLONIZATOR, PREFEKT APOSTOLSKI, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, DRABINA, TABU, PELERYNA, KOMPOTIERKA, TOWOT, KAROWNIK, CHONDRYT WĘGLISTY, CYGANKA, ZASTRZALIN, MONETA BULIONOWA, MAMIDŁO, SAMOGRAJ, FENICKI, KAPTUR, STRAJK GŁODOWY, BAJRONISTA, STOJAK, NEPAL, ALUZJA LITERACKA, KONTO, SKŁADANKA, MOTYLEK, MUR, KOALICJANT, FERMATA, PUSTY PIENIĄDZ, SUTERYNA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, IMMUNOSUPRESANT, FOSFORYT, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, DETAL, SERENADA, KESON, BOLERO, PUSTELNIA, ŁUPEK ILASTY, TRUTEŃ, WIATROWNICA, KAJMAKAM, USZYSKO, BLOCZEK, KNAJPA, KAPRALSTWO, PRZEDSIĘBIORCZYNI, POWIEŚĆ SF, TARCZKA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, TARTAK, LAMBADZIARA, DIECEZJA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ZEZWŁOK, PRÓBA NUKLEARNA, BASEN OCEANICZNY, SWEET, ELASTOMER, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, BOCZEK, TENIS STOŁOWY, RUTYNIARZ, KOHORTA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MECENAT ARTYSTYCZNY, PARKIET, KONSONANS, KAŁAMARZ, SZEŚĆDZIESIĄTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ BASENU, NACZYNIA, UMOŻLIWIAJĄCEGO OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
basen, zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASEN
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x