PRZENOŚNIE: BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁYSK to:

przenośnie: blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 5 lit.)PŁOMIEŃ to:

przenośnie: blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BŁYSK

BŁYSK to:

krótkie światło emitowane lub odbijane przez coś (na 5 lit.)BŁYSK to:

zdarzający się zwykle nagle i trwający krótko przejaw czegoś (na 5 lit.)BŁYSK to:

ład, porządek, czystość, widome znaki tego, że coś jest zadbane (na 5 lit.)BŁYSK to:

błystka - sztuczna błyszcząca przynęta dla ryb (na 5 lit.)BŁYSK to:

połysk, efekt odbijania światła przez jakąś powierzchnię (na 5 lit.)BŁYSK to:

przenośnie: blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 5 lit.)BŁYSK to:

krótka chwila, mgnienie oka (na 5 lit.)BŁYSK to:

krótkie mignięcie światła (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.700

RYNEK NIEDOSKONAŁY, MACZUGOWIEC, ANGLOFOBIA, NIJAKOŚĆ, MIŁOŚĆ, PIKA, STYMULATOR, USZKO, ONELINER, DŹWIGARKA, REDUKTOR, TEKA, KLĘSKA URODZAJU, OMFALOMANCJA, ROZSADNIK, LEJBIK, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, RELACYJNOŚĆ, TERAPIA ODRUCHOWA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, WYCIERACZKA, SWOISTOŚĆ, MIŁOŚNICTWO, GLIF, PUCÓWKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ŁEBEK, MAJSTERSTWO, TYSIĄCKROTNOŚĆ, BRZOZÓWKA, DIGITALIZACJA, CHOROBA ZAKAŹNA, SKALISKO, BUCZYNA NIŻOWA, KURDYBAN, POŁOWA, ZNAK, PIŁA CZOPOWA, GARDENIA, PASZTET, OBRAZ OPTYCZNY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ZDANIE OZNAJMUJĄCE, PRĄD, REGULATOR KWASOWOŚCI, SCHAB, KARAFKA, UDERZENIE, TARAN, KLIN, NASTĘPSTWO, MATAMATA, CZEREŚNIA, PRZEKŁADNIA, BRZOZA CZARNA, ZAKURZENIE, GALANTERIA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, FLAGSZTOK, SKRZYNIA BIEGÓW, PORTIERNIA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, PODGŁÓWEK, DYSOCJACJA TERMICZNA, WIZYTA DOMOWA, POWŁOCZKA, PRĄTNIKOWCOWE, AUTOR, SYMPOZJON, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, WYCIERACZKA, MONOPOL, DYSK KOMPAKTOWY, DONIESIENIE, MUTACJA, ENDOPROTEZA, WITAMINKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, TON, FARYZEUSZ, DEKONTAMINACJA, WARTA, KOREAŃSKI, HANTABA, KASIARZ, UDAR, GĘŚ, JAKOŚĆ, KULCZYBA WRONIE OKO, TEŚCIK, TRANSLACJA, KROSOWNICA WIZYJNA, ZBIOROWISKO, SIODEŁKOWCE, BLISKIE SPOTKANIE, POPITKA, ARABIKA, ZMORA, FIZJOLOGIA, SYF, PASTA, ZASUWA, ŚLIWA, KABEL, TAKT, ODKRYCIE, NEOFITA, PODZIEMIE, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, MACICA, ODBIÓR, UBYTEK, PROTEKTORAT, KREACJA, LINIA SPEKTRALNA, PATROLOWIEC, STAN WOLNY, ZAMIENIALNOŚĆ, BIURO PARLAMENTARNE, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, GRAFIKA WEKTOROWA, TEMAT, EWANGELIA, GIGANT, FINAŁ, KISZKA WĄTROBIANA, REWANŻ, BURGER, HOMOGENIZACJA, ZIELENIEC, WSPÓŁTWÓRCZYNI, ODWRÓT, NIEWRAŻLIWOŚĆ, BERET, EKSKLAWA, POWYWRACANIE, PLUSKWIAK WODNY, WZORZEC, LEKCJA, DIATONIKA, TUBA, ODWZOROWANIE, ADAPTER, DYL, BILBORD, ZBIEŻNOŚĆ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ISKRA, LOKACJA ATELIEROWA, PAS, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PRZYPOŁUDNIK, DYCHA, PROGRAM, PŁUŻEK, KUMULACJA, WYPUST, PROWANSALSKI, BEZGŁOWOŚĆ, BUCHTA, LUBASZKA, NAZWA, MEMBRANOFON, AREA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ATRYBUCJA, DYMENSJA, WYRĘBA, ZAPOJA, ŹRÓDŁO TERMALNE, PRELUDIUM, NIEOSTROŻNOŚĆ, KRAJE, OBRÓBKA, STRINDBERG, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, MIERNIK, GRANULACJA, AMPLITUDA, ZYSK, LANDO, SAMPLER, MORENA BOCZNA, AMBONA, WIAROŁOMSTWO, SKARBNICA, FIŃSKI, LISTWA, SPRZĘŻAJ, DOROTA, EROZJA, PRZĘSŁO, OŁÓW, NIEPRZYJACIEL, SKÓRKA, KSIĘŻULO, BELKA, ROGALIK, SZYNA, PRASA, WRAK, KARTUSZ HERBOWY, DOSTOJEŃSTWO, OPISOWOŚĆ, SZWABSKI, PRZEWIĄSŁO, ARTYSTA, WIESŁAW, APLA, KAMIZELKA KULOODPORNA, OBMUROWANIE, EMILY, SRAKA, KORONATOR, PRÓSZEK, MEDALION, ZATOKA, MARS, MASZKARON, GAŁGAN, KOMPLEKS, NEKROMANCJA, KONTYNGENT TARYFOWY, OWRZODZENIE, WRÓBEL POLNY, DANIE KOSZA, KASZTELANIA, PROCH, SKROMNOŚĆ, CHEKKER, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, CHAŁTURA, IDIOTYZM, DOSTĘPNOŚĆ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, GRA KOMPUTEROWA, DOMINATOR, SAMODZIELNOŚĆ, WYKRZYKNIENIE, EWOLUCJA KASKADERSKA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, WSPINACZKA SPORTOWA, LEKTOR, OLGA, UGRUPOWANIE, AKROBATYKA SPORTOWA, KINETOPLASTYDY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, GRANAT, ŁAWA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, HELIOFIT, HARDTOP, STEK, MONSTRUM, KWAS, SZKLIWO, KOLOSALNOŚĆ, SASZETKA, REPRESOR, ŻORŻETA, BRZYDULA, PŁUCA, LASKA, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, CHAŁTURA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CECHY, FORMA, LAMA, DYMARKA, PASEK, RZUT OKA, OWCE, MANKIETY, AGATA, BUTLA, ZANIK, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, HALOGENEK, ODLOT, RACJONALNA IGNORANCJA, RODZIMOŚĆ, DERESZ, ANNA, KOŁPAK, EPIDEMIOLOG, CHOROBA POPROMIENNA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PRZYLEPNOŚĆ, PLIK GRAFICZNY, WŁĄCZNIK, DŻINS, LAMPA ŁUKOWA, CHŁODNIK, HERBATA, KULT, SYSTEMATYKA, PEAN, ?DAKTYLOGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.700 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁYSK przenośnie: blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 5 lit.)
PŁOMIEŃ przenośnie: blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁYSK
przenośnie: blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 5 lit.).
PŁOMIEŃ
przenośnie: blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 7 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PRZENOŚNIE: BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x