CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZESTARZAŁE, WYSZŁO Z UŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESTARZAŁOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest przestarzałe, wyszło z użycia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZESTARZAŁE, WYSZŁO Z UŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.938

STARY WYŻERACZ, DUMA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, ŻYCIODAJNOŚĆ, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, HUBA WIERZBOWA, PROEPIDEMICZKA, DUSZA TOWARZYSTWA, POWSZECHNOŚĆ, NIEDBAŁOŚĆ, BAJKOWOŚĆ, PIERDOŁA SASKA, PRZYZNAWALNOŚĆ, KOMISJA SKRUTACYJNA, HIPERFOKALNA, NIECHLUJNOŚĆ, UNYTKO, SATYRYCZNOŚĆ, WEDGE, ENEOLIT, JEDNOPARTYJNOŚĆ, INKWIZYCYJNOŚĆ, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, MIĘKKOŚĆ, BUMER, BUSZÓWKA, POLITYKA MIESZKANIOWA, KOSMATOŚĆ, PŁOMYCZEK, PROMIENNOŚĆ, SKALA, GOŁĘBIE SERCE, OMNIPOTENCJA, NISZA, EKSTRAWERSJA, NIEUCZCIWOŚĆ, SUSPICJA, EKRAN, KIERUNEK, TAMBURA, RAJDÓWKA, OFIARA, SPRZEDAŻ, JURNOŚĆ, DEFENSOR, WZIĘCIE POD WŁOS, PIES MINIATUROWY, ANALITYKA MEDYCZNA, ISKRA, ŻARŁOCTWO, RUMUŃSKOŚĆ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, NERCZAN, LICZBA PODWÓJNA, BEZSENSOWNOŚĆ, PRZYMIOTNIK, JUNKIER, ROZKŁAD, GRAMATYKA GENERATYWNA, WIGILIA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZUBOŻANIE, UZDOLNIENIA, BAJEREK, RYBY WĘDROWNE, GBUROWATOŚĆ, DYSKURSYWNOŚĆ, SUFFOLK, GOTYCYZM, AUTOBUS CZŁONOWY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, INSTRUMENT DĘTY, PODSIEĆ, POKREWNA DUSZA, WIĄŚLOWATE, BOJOWOŚĆ, PRYMITYW, STERTA, NAWALANKA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, TRANSPARENTNOŚĆ, KOŁO WIELKIE, NAUKA HUMANISTYCZNA, DWUKOLOROWOŚĆ, ZABIEG, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, DRĄŻEK SKRĘTNY, KPINA, KRAWĘŻNICA, UKŁAD JEZDNY, KARALNOŚĆ, BEZSTRONNOŚĆ, TURYSTYKA KONNA, CZŁOWIEK, ZABYTEK NIERUCHOMY, PRZEWROTNOŚĆ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, KOEDUKACYJNOŚĆ, GIMBOPATRIOTA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, SZACHY AKTYWNE, CHOJRACTWO, ŁAD, ŻYCZENIE SOBIE, NORMATYWISTA, MISIACZEK, ROZSTRÓJ, ATRAKCYJNOŚĆ, UPODOBANIE, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, HANIEBNOŚĆ, TAMARYNDA, POTAJEMNOŚĆ, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, WYRZUT, ZMYŚLNOŚĆ, SPÓŁKA PUBLICZNA, ZATRUDNIENIE, MALUCZKOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, FALISTOŚĆ, KILOKALORIA, ODMIERZANIE, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, MĄDRALIŃSKI, SUPERMAN, ODPOWIEDNIOŚĆ, POLEPSZACZ, KOPRODUKCJA, PEDAGOG SPECJALNY, FLEKSYJNOŚĆ, BIEG JAŁOWY, STOJAK, BŁYSK, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, LAPAROSKOPIA, PRZYBYSZ, SZCZUR ŚNIADY, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, PODSZEPT, INSTYNKTOWNOŚĆ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ŻYWOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, PARANOJA, MIKROOTOCZENIE, FALA HARMONICZNA, WARKOCZ, SZALONA GŁOWA, KALKA, WYSPA KONTYNENTALNA, SPOTKANIE MODLITEWNE, ZENIT, TOWAR AKCYZOWY, TAMARYND, SUMA WEKSLOWA, SKANDYNAWSKOŚĆ, LITERATURA WAGONOWA, NIEOSTROŻNOŚĆ, KUKLIK SZKARŁATNY, BIAŁA MAGIA, STRONA CZYNNA, BAJECZNOŚĆ, NASYCENIE, ZDANIE WZGLĘDNE, OZDOBA, PRZESYP, OBLADER, NIEOKRZESANIEC, PODATEK MAJĄTKOWY, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, MASOŃSKOŚĆ, BAKTERIE METANOGENICZNE, WŁADCZOŚĆ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WADA, INDYWIDUALIZM, BOROWIK GRABOWY, WIELOMIAN UNORMOWANY, GŁUPEK, KASZUBSKOŚĆ, BRAMKARZ, ROZTROPEK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, WIECHEĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, ROZKAŹNIK, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, ZAGRYWKA, GRUBOŚĆ, ŁOWCA GŁÓW, ROZMYSŁ, ZDOLNOŚĆ, LECYTYNA, AKCJA NIEMA, KWALIFIKACJA, AKCENCIK, BEZIDEOWOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, SĄD, PIERWIASTEK GŁÓWNY, KIERKI, METAL KOLOROWY, HEAD HUNTER, RESIDUUM, TROISTOŚĆ, NIEOBROTNOŚĆ, CZERWONKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ZESKROBINA, FARBOWANY LIS, LORI WYSMUKŁY, PODGLĄD, WIEWIÓRKA RUDA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, JĘZYK ARABSKI, KONOTACJA, SKROMNOŚĆ, IPHONE, PROCENT PROSTY, POWÓD, TRAGIZM, SATYRA, WŁAM, GAŚNICA PIANOWA, SYNTETYK, PĘDNIK AZYMUTALNY, BRYLASTOŚĆ, NIEWYGODA, GAZ KOPALNIANY, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, WYBUDOWA, KOBALTOWOŚĆ, TAMA, WPŁYWOWOŚĆ, OSET, MAŁOSTKOWOŚĆ, HIPERPRZESTRZEŃ, STABILIZATOR, KOLOROWOŚĆ, KWASOWOŚĆ, STRONA BIERNA, BEZCHMURNOŚĆ, SCHAB, ANONIM, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, UNIŻENIE, OPIEKUŃCZOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, UBYTEK, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, EDYKUŁ, KOMPETENTNOŚĆ, STOPA, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, ZAMONTOWANIE, BIEGUN ANIMALNY, KOBIECOŚĆ, UTYLITARNOŚĆ, CENA DETALICZNA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, BRYŁOWATOŚĆ, KUMA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, KAMIEŃ WĘGIELNY, MAKRAMA, WYRÓB, ROZSADNIK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ZESPOLENIE, SEPTYMA, NIESAMOWITOŚĆ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, NOWA, NIEOSTATECZNOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, KRYSZNAIZM, POWRÓT, CNOTLIWOŚĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, PRECYZYJNOŚĆ, MANIFESTACJA, CHOINKOWOŚĆ, OBRANIE, MIEDZIANE CZOŁO, HARTOWNOŚĆ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, TEOGONIA, SWÓJ, POWĄTPIEWANIE, ILOCZYN WEKTOROWY, CYWILKI, ZGNIŁOŚĆ, PRZYPŁYW, ŁOTROSTWO, PAPROĆ DRZEWIASTA, DIODA, ?ŻART.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.938 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZESTARZAŁE, WYSZŁO Z UŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZESTARZAŁE, WYSZŁO Z UŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESTARZAŁOŚĆ cecha czegoś, co jest przestarzałe, wyszło z użycia (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESTARZAŁOŚĆ
cecha czegoś, co jest przestarzałe, wyszło z użycia (na 14 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZESTARZAŁE, WYSZŁO Z UŻYCIA sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZESTARZAŁE, WYSZŁO Z UŻYCIA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast