Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE MA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA POWIERZONYCH MU ZADAŃ, TO, ŻE KTOŚ NIE ZNA SIĘ NA TYM, CO ROBI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEKOMPETENTNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś nie ma wiedzy, umiejętności potrzebnych do wykonania powierzonych mu zadań, to, że ktoś nie zna się na tym, co robi (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEKOMPETENTNOŚĆ

NIEKOMPETENTNOŚĆ to:

cecha czegoś, co świadczy o tym, że ktoś jest niekompetentny; to, że coś jest niekompetentne, przeprowadzone, zrobione, stworzone itp. przez kogoś niekompetentnego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE MA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA POWIERZONYCH MU ZADAŃ, TO, ŻE KTOŚ NIE ZNA SIĘ NA TYM, CO ROBI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.087

SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, FIŃSKI, METALICZNOŚĆ, BREZYLKA, PIEC INDUKCYJNY, POLIMODALNOŚĆ, BRZEMIĘ, DOOM METAL, UZBECKI, ANALIZA SPEKTRALNA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, POWIJAKI, REZERWACJA, PUNKT PODSŁONECZNY, NEOREALIZM, WYCINKOWOŚĆ, PRYNCYPIALISTKA, ULEGŁOŚĆ, DUPEK ŻOŁĘDNY, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, SSAKI WŁAŚCIWE, ORDYNACJA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, PODWÓJNOŚĆ, AUDIENCJA GENERALNA, PŁUG WIRNIKOWY, WALC ANGIELSKI, ŁAWA RZĄDOWA, KRYSZTAŁ MIESZANY, ZAWODNOŚĆ RYNKU, PŁAZY BEZOGONOWE, TUPAJOWATE, ŁUK BLOCZKOWY, BAT, HEPTAPTYK, PANORAMA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, GRATKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ANALFABETKA, DOM STARCÓW, SZCZENIACKOŚĆ, ŚLIWA, POSTĘPOWANIE, DRGANIE AKUSTYCZNE, RAK, PLEUSTOFIT, AMBRAZURA, EFEKT ELIZY, FAŁSZYWOŚĆ, TANATOLOGIA, BEZSZKODOWOŚĆ, AUTOMAT KOMÓRKOWY, DOMENA PUBLICZNA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, KULFON, PRZEKRASKA, DESTRUKCYJNOŚĆ, ŚLUZICOWATE, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, WÓZEK, SONAR, ANTYKWARNIA, CZOŁOWNICA, NAPASTLIWOŚĆ, CEROWNIA, DRUH, ABSOLUTYZM, KURTYNA ZERO, MĘKI TANTALA, NEUROGERIATRIA, METALMANIA, KONWENT, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, POŁOŻNICTWO, WIĘZIENIE, GROSZ PRZY DUSZY, PARTIA WIEDEŃSKA, OPÓR, TRENING, WOLNY, NEGATYWA, KUSZYK, WĘDROWNIK, HALUSZKI, OBRZEŻEK, SYKOFANT, OSTROŚĆ, PATENA, POR, ŁASKAWCA, TO COŚ, NIMFAJON, SEKCJA, SIŁACZ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, AFAZJA AMNESTYCZNA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SKOCZKOWE, POPRAWNOŚĆ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, STÓŁ MONTAŻOWY, KASZANA, MIKROCHEMIA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, ŚMIAŁEK, NAPAD, NIEROZWAŻNOŚĆ, MŁAKA, KOTWICZNIKOWCE, NIEŚWIADOMOŚĆ, DIAMAGNETYZM, CYKL POETYCKI, SKORPION, ESPERANTYSTA, MONTAŻOWNIA, PINGWIN BIAŁOBREWY, METODA AGLOMERACYJNA, SANDINISTA, ZWYCZAJ LUDOWY, HARD CORE, WIĘZADŁO KARKOWE, EKSPLOATACJA, POJAZD LĄDOWY, NASYCALNIA, NASADA, ZBŁĄKANA OWCA, POLICYJNOŚĆ, AMORALNOŚĆ, POWSINOGA, GRAFOLOGIA, SIŁACZ, ZAAWANSOWANIE, MIZOLOGIA, DZIWKA, OPIESZAŁOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ, NOTARIUSZ, NADGORLIWOŚĆ, SIEDEMNASTKA, CHOROBA UHLA, KURATOR SZTUKI, CIASTO DROŻDŻOWE, TRZONOWIEC, KLOWN, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, BRÓG, SAPER, LINIE OCEANICZNE, ZWARTOŚĆ, PAMIĘĆ BUFOROWA, TELEWIZJA, KSIĘGOWY, ZŁÓG, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, ANONIMAT, MALARZ, PSYCHOHIGIENA, HAITAŃSKI, JĘZYK ELFÓW, NADWZROCZNOŚĆ, SUCHORYT, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, CHORIJAMB, SZPECIELOWATE, APOTEOZA, MATMA, DICYNODONTY, INTENDENT, NAKIEROWANIE SIĘ, WYCISK, SERWITUT, CZUWANIE, STARA MALEŃKA, BEHAWIORYZM, WYŚCIGÓWKA, PĘDZLIK, BARCIAK, SZESNASTKA, SONATA, LAUFER CZARNOPOLOWY, KOKLUSZ, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, UROZMAICENIE, MESJANIZM, BIBUŁKARKA, SPRYCIULA, LETARG, WF, FILEMON BIAŁOKARKOWY, TELEMECHANIKA, WIEDENKI, DEFICYT, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, IRYDOLOGIA, KANAPA, PALUCH, DECYMA, UKRAIŃSKI, ŁYKOWATOŚĆ, PARALAKSA, AGAMIA, NARZECZONA, CRASHTEST, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, ANTYTRADYCJONALIZM, BRIT POP, SMAR, HENTAI, DOM DZIECKA, RADYKALNOŚĆ, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, JEDZENIE, PARTIA HISZPAŃSKA, ORBITA, EGOISTYCZNOŚĆ, INWALIDA WOJSKOWY, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, CYBORIUM, IGE, ETIOLOGIA, ARPEGGIO, KASZANA, NIENOWOCZESNOŚĆ, ALGORYTM EWOLUCYJNY, ŁOŻYSKO, FTYZJATRA, GRAFOLOGIA, TELEWIZORNIA, OSTINATO, CUKIERNIA, ARTRETYZM, REZYGNACJA, OKRES INTERGLACJALNY, WOLNA KONKURENCJA, ODMIANA UPRAWNA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, ROCK PROGRESYWNY, KIRYS TORSOWY, MOTYL, GNUŚNOŚĆ, KRASNOLUDEK, NAUKA JAZDY, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, OSOBOWOŚĆ, MARTWY PUNKT, DWUBÓJ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SPONTANICZNOŚĆ, WŁOSKOWATOŚĆ, WYRZUTNIA, BAR, BLEJTRAM, KASZTEL, DERYWAT SYNCHRONICZNY, SCEPTYCYZM, KRIONIKA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, UROSTOMIA, WYGRYW, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, WYBLINKA, ZAPALCZYWOŚĆ, WYLEW, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NOC, PRZERABIACZ, SZCZENIARA, MELODIA, STRZAŁKA MAŁA, KRAV MAGA, AFTERPARTY, ASTATYZM, PIES MYŚLIWSKI, MAMMOLOGIA, ZIMOWISKO, GŁOWA NIE OD PARADY, MEGAPOLIS, BRANIE ROZWODU, PORZĄDNOŚĆ, LAMPA NERNSTA, GOSPODARNOŚĆ, DROID, BLOKERS, MIERNIKOWCOWATE, TAŚMA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, PUNKT TONIZUJĄCY, TRANSAKCJA WIĄZANA, GICZOŁ, EKRANOPLAN, DROGA, DIABELSKI MŁYN, CNOTA, INWARIANT, MINA, SEKTOR PRYWATNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.087 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha człowieka: to, że ktoś nie ma wiedzy, umiejętności potrzebnych do wykonania powierzonych mu zadań, to, że ktoś nie zna się na tym, co robi, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE MA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA POWIERZONYCH MU ZADAŃ, TO, ŻE KTOŚ NIE ZNA SIĘ NA TYM, CO ROBI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
niekompetentność, cecha człowieka: to, że ktoś nie ma wiedzy, umiejętności potrzebnych do wykonania powierzonych mu zadań, to, że ktoś nie zna się na tym, co robi (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEKOMPETENTNOŚĆ
cecha człowieka: to, że ktoś nie ma wiedzy, umiejętności potrzebnych do wykonania powierzonych mu zadań, to, że ktoś nie zna się na tym, co robi (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x