CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE MA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA POWIERZONYCH MU ZADAŃ, TO, ŻE KTOŚ NIE ZNA SIĘ NA TYM, CO ROBI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEKOMPETENTNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś nie ma wiedzy, umiejętności potrzebnych do wykonania powierzonych mu zadań, to, że ktoś nie zna się na tym, co robi (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEKOMPETENTNOŚĆ

NIEKOMPETENTNOŚĆ to:

cecha czegoś, co świadczy o tym, że ktoś jest niekompetentny; to, że coś jest niekompetentne, przeprowadzone, zrobione, stworzone itp. przez kogoś niekompetentnego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE MA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA POWIERZONYCH MU ZADAŃ, TO, ŻE KTOŚ NIE ZNA SIĘ NA TYM, CO ROBI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.280

TŁOCZEK, UNTERWALDEN, FACHOWIEC, KAPAROWCE, JĘZYK AJNOSKI, MIĘSISTOŚĆ, TEORIA ESTYMACJI, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, PATRON, JAZDA, SZUPINKA, CHEMIA, NICHROM, MYJNIA SAMOCHODOWA, OPTYKA ELEKTRONOWA, ARYJKA, WYMIAROWOŚĆ, TOWARZYSTWO, KATAKAUSTYKA, PODWÓJ WIELKI, NIEUWAŻNOŚĆ, JIVE, IZOTROPOWOŚĆ, KOMORNICA, CIĘŻKA DUPA, JURYSLINGWISTYKA, GADACZ, DOMOFON, INHIBICJA, KONSEKWENTNOŚĆ, BOKÓWKA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, LUZAK, ATOMOWOŚĆ, DRAPAK, TARTAN, BEZWSTYDNOŚĆ, DWUTLENEK SIARKI, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, STRZAŁKA, WYDATKI BUDŻETOWE, ŁÓDŹ PODWODNA, ZUPA ŚMIECIOWA, DOSKONALENIE ZAWODOWE, WŁÓCZĘGA, STARA PANNA, ŁUSKA, ULTRAMARYNA, BAON, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, DŁUGI RÓG, JĘZYK DAHALIK, FENICKI, ŁZA, TOPOGRAF, ZNAJOMA Z WIDZENIA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, SKROMNISIA, STANDARDBRED, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PULSACJA, TWÓRCZOŚĆ, BARCZATKA GŁOGOWICA, LAKIERNICTWO, MADRASA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, INSTRUMENTALISTYKA, GRATKA, PAŁA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, GARNUSZECZEK, ELEGIJNOŚĆ, NORMALNOŚĆ, ARYJCZYK, DOMEK, DZIKI ZACHÓD, INTERAKTYWNOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRZEŁOŻONY, STARY WYŻERACZ, BUSINESSWOMAN, PEŁNOLETNIOŚĆ, CICHE DNI, OWCZA WEŁNA, PATRONAT, KASA, MEDIUM, BANDEROLA, PUSZYSTOŚĆ, BĘKARCTWO, ZAŁOM, ŁĄCZNIK, CZAPKA SPORTOWA, STREFA PODMIEJSKA, SŁAWIANKA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, TRAGIKA, TRANSSEKSUALISTKA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, REFLEKSYWNOŚĆ, GILOSZ, BURAK, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, FIZYKA MATEMATYCZNA, ROZPIERACZ, LANDARA, FAUNISTYKA, HISTORYCYZM, GAZ PRZEWODOWY, DYSTANS, RAKARZ, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, GARNEK, APASZ, TOROS, SZAMOTANINA, PORĘBA, MLECZARKA, AKADEMIA, RETUSZ, EKSHIBICJONISTA, CZARNA MOWA, WUEF, JESTESTWO, CINEREA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, AKTORKA, CERTACJA, MATKA-POLKA, TRAF, GATUNEK SYNCHRONICZNY, GARBATY ANIOŁEK, PRZELEW, ANDROGINIZM, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, CHONDRYT, ZNAJOMOŚĆ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ZADZIERZGNIĘCIE, OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OFF, ZBROJENIE SIĘ, RUTYNIARZ, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, KOGUT, RÓG, COROCZNOŚĆ, FAJNOŚĆ, SKÓRNICTWO, DOSIEBNOŚĆ, UNIŻANIE SIĘ, AGONIA, CHAOS, ARAB, PRECYPITAT, KONTRAMARKARNIA, SWOISTOŚĆ, FIKCJA, NIESTACJONARNOŚĆ, TOWAROZNAWSTWO, KWADRANT, OCEANOGRAFIA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, GATUNEK AGAMICZNY, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, GENTELMAN, KARA, NADZIEWARKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, WESTERN, GÓWNOZJAD, PĘTLA NEFRONU, IMMUNOGLOBULINA, LEWICA, TELETRANSMISJA, PODIUM, KLARK, WIELOŻEŃSTWO, LINIA BRZEGOWA, MIKROSATELITA, FIGA Z MAKIEM, SILNIK RAKIETOWY, SKOMPROMITOWANY, ROZMOWY W MAGDALENCE, PŁASKOZIEMCA, ZAPŁADNIACZ, DZIARSKOŚĆ, MILICJA, ŻOŁDAK, SOCJETA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, HENTAI, KALUMNIATOR, PINGLE, PRAWO HOOKE’A, PYSK, PRYMAT, SPRZĘŻNICE, BAON, KOŁOMYJEC, DZIADZIENIE, ROZKOSZNIACZEK, NIECIĄGŁOŚĆ, KOŚĆ SŁONIOWA, TYRYSTOR, JARSTWO, CHODZĄCY TRUP, ZGREDEK, ŻAGIEW, SOLENIK, PLUSY, KOTYLOZAURY, KARTUZJA, ROZBIERALNIA, RONDO, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, KOŃ KUZNIECKI, MIESIĘCZNIK, APIKOMPLEKSY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, INWAZJA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, JANSENIZM, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, PROEPIDEMIK, WARIOGRAF, PROTEZA, FILOZOF PRZYRODY, KLAWIATURA EKRANOWA, BURZYK SZARY, GAR, POMOCNIK, KOMEDIANTKA, MENNICA, REGLAN, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, FUNKTOR INTENSJONALNY, PLAC, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, ŻYDOFIL, ROCZNIKARZ, KOSZYKÓWKA, STAROGERMAŃSKI, PROTROMBINA, NIEGOTOWOŚĆ, MOSTOWNICZY, EKWIPARTYCJA, DANE BIOMETRYCZNE, STRZAŁKA, SKALICA, GRYZETKA, ZEBRA, ŁOTROSTWO, DOGMAT, KATSUDON, ŻYWNOŚĆ, KOŁEK, ŚWINIA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, PROBIERNIA, LATARNIA UMARŁYCH, CHRONOMETR, DRIBLING, PATCHWORKOWIEC, DREWNO WCZESNE, ZMYWACZ, AUTOEDUKACJA, PROKSEMIKA, ENERGIA, DASZEK, BACKGROUND, CHOROBA VERNEUILA, PÓJDŹKA, SYMPATYCZNOŚĆ, WETERYNARIA, NACIEK, BŁONA SUROWICZA, PACHISI, ZBŁĄKANA OWCA, TALMUDYSTKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, STWIERDZENIE, SEJM, PRACOWNIK FIZYCZNY, KOŃ KARABACHSKI, OBLICZE, EPICYKL, MAFIJNOŚĆ, HERBACIARKA, PŁETWA, FATYGANT, ALFABET GRECKI, NEOREALIZM, CIRROCUMULUS, EKSMĄŻ, ZLEPNOŚĆ, KĘDZIERZAWKA, ?PŁOMYKÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE MA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA POWIERZONYCH MU ZADAŃ, TO, ŻE KTOŚ NIE ZNA SIĘ NA TYM, CO ROBI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE MA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA POWIERZONYCH MU ZADAŃ, TO, ŻE KTOŚ NIE ZNA SIĘ NA TYM, CO ROBI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEKOMPETENTNOŚĆ cecha człowieka: to, że ktoś nie ma wiedzy, umiejętności potrzebnych do wykonania powierzonych mu zadań, to, że ktoś nie zna się na tym, co robi (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEKOMPETENTNOŚĆ
cecha człowieka: to, że ktoś nie ma wiedzy, umiejętności potrzebnych do wykonania powierzonych mu zadań, to, że ktoś nie zna się na tym, co robi (na 16 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE MA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA POWIERZONYCH MU ZADAŃ, TO, ŻE KTOŚ NIE ZNA SIĘ NA TYM, CO ROBI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE MA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA POWIERZONYCH MU ZADAŃ, TO, ŻE KTOŚ NIE ZNA SIĘ NA TYM, CO ROBI. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x