ROŚLINA WYKORZYSTYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA DO CELÓW GOSPODARCZYCH, NP.: SPOŻYWCZYCH, LECZNICZYCH, PRZEMYSŁOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŚLINA UŻYTKOWA to:

roślina wykorzystywana przez człowieka do celów gospodarczych, np.: spożywczych, leczniczych, przemysłowych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA WYKORZYSTYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA DO CELÓW GOSPODARCZYCH, NP.: SPOŻYWCZYCH, LECZNICZYCH, PRZEMYSŁOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.856

DZWONEK, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, HARCERZ ORLI, EROZJA WSTECZNA, OBJAWIENIE PRYWATNE, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, LISTWA, KOMIN, OCTOWIEC, JĘZYK, BRODAWKA SUTKOWA, STAW KOLANOWY, SŁOWNIK, SŁOŃCE, ZAPASY, ECCHI, SŁOWO BOŻE, SPRAWNOŚĆ, OGNIWO GAZOWE, SŁODZIUTKI, LUFT, KENAF, MORENA, WYSPA KONTYNENTALNA, BIAŁA ŚMIERĆ, JĘZYK BRETOŃSKI, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, OSPA KRWOTOCZNA, POJAZD SZYNOWY, BARBET, KSIĘGOWA, TRAWIENIE, KONCERT, RACHUNEK BIEŻĄCY, CHEMIZACJA ROLNICTWA, WYSTĘPNOŚĆ, HYDROAKUSTYKA, SZELF, BODIAK, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, EROZJA RZECZNA, ANTYCIAŁO, WIELKOŚĆ, ALGIERSKI, ANTYPATYCZNOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, KOŁO MAŁE, PONY AMERYKAŃSKI, SZCZAW, WYCISKANIE, SŁUŻALCZOŚĆ, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, TRAJEKTORIA, POBYT CZASOWY, STRZELNICA, DRZEWOŁAZOWATE, PUSTY PIENIĄDZ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, PONUROŚĆ, LINIE BEAU, STACJA ZAKŁADOWA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, HERBATA BIAŁA, TRISKWELIŃSKI, RAD, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, SZEKEL, POPŁOCH, OFIARA, REZONATOR, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, JASKINIA LAWOWA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, PROMIENIOWANIE BETA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, DOGMAT, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, NOSTRZYK, PRZEKONANIE, PROCH, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, TRYB WSADOWY, NÓŻĘTA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, AŁYCZA, CHWYTNIK, CZYSTA, STREFA NIEBEZPIECZNA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, SKĄPOŚĆ, SKRZYDEŁKO, ILOCZYN MIESZANY, SAMODZIERŻSTWO, PARAFIA, MUNK, SZKŁA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, ALRAUNA, STARONORDYJSKI, NALEŚNIK GUNDEL, SYBERYJSKI, MARUDERSTWO, DUALNOŚĆ, SPÓŁKA CICHA, APORT, DELEGATURA, DZIANINA, NAROWISTOŚĆ, NADŚWIADOMOŚĆ, PODCIEP, DRIAKIEW, MALUCZKOŚĆ, HARFA EOLSKA, REKTASCENCJA, CHRZEST, ŁUK, AGREGAT, SZTUKI PIĘKNE, DOUBLE DUTCH, NAGŁOŚNIENIE, BLASK, MEKSYKAŃSKI, CHMIELNICCZYZNA, ZADUPIE, APERCEPCJA, TERMINATOR, HAMULEC NOŻNY, OBWÓD AUTONOMICZNY, LEN, TAYLORYZM, SER, ORLICZKA, LINIA WODORU 21 CM, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, MIÓD SZYTY, OWOCNIK, ZAKAZANY OWOC, PRZESŁANIE, KANAŁ PACHWINOWY, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, SKORPION, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PROSTOŚĆ, ARCYDZIĘGLEL, WAHLIWOŚĆ, BUFOR, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, OSOBOGODZINA, GŁOWICA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, TWIERDZENIA TALESA, MORENA DENNA, KOSZT FINANSOWY, KALWINIZM, KATAPULTA, FUNKIA FALISTA, LINIA LOTNICZA, BARONG, PROGRAM, ŻART, ALBA, PATRON, KWINTET, KUDŁY, BRAMKA KONTAKTOWA, MANCA, NIKAB, WERSJA LEKTORSKA, NAWYK, HISTORYCYZM, KODIEUM PSTRE, GWIZD, RADIOLOGIA, CINGULUM, MOBILE, KARMELITA, ŁEMKOWSZCZYZNA, STOPA DEPOZYTOWA, IZOPRENOID, JĘZYK NAWAHO, OSTRĘŻYNA, WIZJA, ZBÓR, SAJAN, PORZĄDEK PUBLICZNY, SIERAK, S/Y, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, ANALIZA CZYNNIKOWA, JASNOŚĆ WIZUALNA, WKŁAD BUDOWLANY, APARAT ABSORPCYJNY, GRANICA PAŃSTWA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, KRĘG PIERSIOWY, ZBIORNIK RETENCYJNY, SMAGŁOŚĆ, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, SYSTEM EKSPERTOWY, MEDYCYNA, SKRYPT, RDZA ZBOŻOWA, CHORIZO, STYGMATY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, RAFLEZJA, STOWARZYSZENIE, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, WOLA BOŻA, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, WŁAZ, IDEAŁ, WYRÓB, NASTURCJA, NIERUCHOMOŚĆ, CZERWIEC, OSOBA PRAWNA, GALWANOTERAPIA, SEJM ROZBIOROWY, RYŻ, MARIONETKA, ANAGNORYZM, GODŁO PROMOCYJNE, CYSTOSTOMIA, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, NAROST, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, CZARNY JEŹDZIEC, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, SZANTA, KORYTARZYK, WIOŚNIANKA, USŁUGI NIEMATERIALNE, KROKIET, PONCHO, CZARNY MAKAK CZUBATY, ROSZCZENIE REGRESOWE, RZUT KAMIENIEM, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KONICZYNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, GARBNIK, ŚCIGAŁKA, PIES TERAPEUTYCZNY, ANTROPOCENTRYZM, NOLDOR, PRZYNĘTA SZTUCZNA, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, AMORTYZACJA, WYKA, DIAGRAM KWIATOWY, DOBRO MATERIALNE, GOLFIK, MIKANIT, STAW BIODROWY, TRZONOWIEC, TRACZ DŁUGODZIOBY, SZYSZAK HUSARSKI, SIOGUN, KRÓWKA, DOMINACJA PEŁNA, PROLAKTYNA, HAUBICA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, KOMPENSACJA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, KOŃ DOMOWY, POMOC, HOBBIT, NOUMENON, MONARCHIA ELEKCYJNA, AGAWA, PASTWA, SPOWALNIACZ, BER, SKROMNOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, SUROGATOR, OBEDIENCJA, INFLACJA BUDŻETOWA, ŁBISKO, GUNIA, STRAŻNICA, LIPOLIZA, TAG, ROZRZUTNOŚĆ, PRYMICJA, GUGIEL, PSKÓW, SILNIK SYNCHRONICZNY, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, MAŁOŚĆ, ?BILANS BRAMKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.856 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA WYKORZYSTYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA DO CELÓW GOSPODARCZYCH, NP.: SPOŻYWCZYCH, LECZNICZYCH, PRZEMYSŁOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA WYKORZYSTYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA DO CELÓW GOSPODARCZYCH, NP.: SPOŻYWCZYCH, LECZNICZYCH, PRZEMYSŁOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROŚLINA UŻYTKOWA roślina wykorzystywana przez człowieka do celów gospodarczych, np.: spożywczych, leczniczych, przemysłowych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŚLINA UŻYTKOWA
roślina wykorzystywana przez człowieka do celów gospodarczych, np.: spożywczych, leczniczych, przemysłowych (na 15 lit.).

Oprócz ROŚLINA WYKORZYSTYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA DO CELÓW GOSPODARCZYCH, NP.: SPOŻYWCZYCH, LECZNICZYCH, PRZEMYSŁOWYCH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ROŚLINA WYKORZYSTYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA DO CELÓW GOSPODARCZYCH, NP.: SPOŻYWCZYCH, LECZNICZYCH, PRZEMYSŁOWYCH. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x