KARABIN PRZEZNACZONY DLA STRZELCA WYBOROWEGO W CELU PROWADZENIA OGNIA POJEDYNCZEGO NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ, Z DUŻĄ PRECYZJĄ, UŻYWANY DO LIKWIDOWANIA POJEDYNCZYCH, ISTOTNYCH DLA PRZECIWNIKA CELÓW (GŁÓWNIE OSÓB), W ODLEGŁOŚCI DO KILKUSET METRÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARABIN WYBOROWY to:

karabin przeznaczony dla strzelca wyborowego w celu prowadzenia ognia pojedynczego na dużą odległość, z dużą precyzją, używany do likwidowania pojedynczych, istotnych dla przeciwnika celów (głównie osób), w odległości do kilkuset metrów (na 15 lit.)SNAJPERKA to:

karabin przeznaczony dla strzelca wyborowego w celu prowadzenia ognia pojedynczego na dużą odległość, z dużą precyzją, używany do likwidowania pojedynczych, istotnych dla przeciwnika celów (głównie osób), w odległości do kilkuset metrów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KARABIN PRZEZNACZONY DLA STRZELCA WYBOROWEGO W CELU PROWADZENIA OGNIA POJEDYNCZEGO NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ, Z DUŻĄ PRECYZJĄ, UŻYWANY DO LIKWIDOWANIA POJEDYNCZYCH, ISTOTNYCH DLA PRZECIWNIKA CELÓW (GŁÓWNIE OSÓB), W ODLEGŁOŚCI DO KILKUSET METRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.777

MORDWIN, MŁOT, PRZEWŁOKA, FIGA, IMPULS TELEFONICZNY, DELEGACYJKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ODLEGŁOŚĆ, TARA, BADANIA SYSTEMOWE, OWCZY PĘD, HOLTER EKG, STRAŻNIK MIEJSKI, PAPIRUS, TAFELKA, PRZESŁUCHANIE, USŁUGA, BENGAL, KARABIN SNAJPERSKI, ZAMEK, ZBOCZENIE, INTUICJONIZM, SZRAF, KATA, TORPEDA, BARNABA, ANTEFIKS, SZPERACZ, JĘZYK WOGULSKI, NUMER BURTOWY, LEŻALNIA, LUGIER, WISKOZA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, BAZA PŁYWAJĄCA, JĘZYK BERBERYJSKI, ALT, GNIOTOWNIK, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, SPRAY, PAPROTNIK BRAUNA, TEST, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, KANCELARYZM, SZCZOTECZKA, KARABINIER, EXPLORER, ZASTRZAŁ, ŻYWIK, STORYBOARD, ODGAŁĘZIACZ, PALMA, WAPNO, ULTRAFILTRACJA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, WYCIĄG, KLATKA PIERSIOWA, SMUKLICA ZWYCZAJNA, OGAREK, AKCENTACJA, AFERKA, CZARNY FILM, FILLO, PRZEJAZD KOLEJOWY, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, BAINOCERATOPS, BEZCELOWOŚĆ, FUTERKO, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, KONTRAST, ALGORYTM MRÓWKOWY, TARCZA, SKLEROZA, KONKUBINAT, PSYCHOHIGIENA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PALISANDER, CIĘCIE WARSTWICOWE, OBROŃCZYNI, STERNIK MORSKI, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, KOMPLEKS GLEBOWY, EKSŻONA, KAPONIERA, PUCH KIELICHOWY, SUTASZ, MACKI, ZADANIE, SNAJPERKA, SYNDROM, POEMAT HEROICZNY, PLASTRON, TŁUSZCZAK, MARUDER, JĘZYK NAWAHO, ZABYTEK NIERUCHOMY, ŚWIETLICA, STOPIEŃ GEOTERMICZNY, ZAPŁON, SWAR, DROGA BEZPRZETARGOWA, PIT, HEROSTRATES, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, BLOCZEK, PODWODA, FIRMA ZWROTOWA, STARONORDYJSKI, SAMOCHÓD OSOBOWY, GALON AMERYKAŃSKI, ADIUSTACJA, EKSHIBICJONISTKA, CZARNA SKRZYNKA, RIDE, DEPUTAT, OPERACJA, PIOTRUŚ, ORGAN, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KANTOŃSKI, DOM STUDENCKI, KOŃ OLDENBURSKI, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, KLATKA, SONDAŻ, MĘDRZEC, CZYSTKA, AKAPIT, MEETING, GALETA, KAJMAN, PAKIETOWIEC, MATKA-POLKA, CZECZEŃSKI, HULL, COMBER, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, PŁUKANKA, SLADEK, POMAK, DANONEK, ETON, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, NIEZWARTOŚĆ, AZERSKI, LIWERUNEK, SKLEP WARZYWNY, PARALIZATOR, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, FRANCUSZCZYZNA, QUINOA, MEKSYKAŃSKA FALA, RYNEK LOKALNY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KĄPIEL LECZNICZA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, KIT PSZCZELI, ROK GWIAZDOWY, WYCHODŹTWO, BIAŁA ŚMIERĆ, ATAWIZM, PYTANIE RETORYCZNE, BRANDER, HEKSOGEN, LOKUM, KAMORA, POSŁANIEC, DUKLA CHODNIKOWA, GALEOTA, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, NIEWÓD, WELWET, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, LOTNISKOWIEC, GETRY, BERGENIA, MEKSYKAŃSKI, MASWERK, ŚLEDZIOWATE, BIURO PARLAMENTARNE, ASTROLATRIA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, BARIERA JĄDROWA, MUS, ANTYSZTUKA, DRATWA, DYSEKCJA, INTERWIZJA, ALFABET WIĘZIENNY, KILOMETR NA SEKUNDĘ, KLAUZURA, PREZBITERIUM, DOMINANTA, TĘPOZĘBNE, MATUTE, TORTURA, ANTONIM, RARÓG, BIBUŁKARSTWO, TOWAROWIEC, SYRYJSKI, KSIĘGA METRYKALNA, SIEKACZ, STATEK TOWAROWY, WARSTWA GRANITOWA, SZEBEKA, TAMPON, WYDZIELANIE, FAETON, ROMA, DALMIERZ OPTYCZNY, TECHNIKA OPERACYJNA, GRUPA PRZYJAŹNI, BURGER, PODZBIÓR, SCAT, GMACHÓWKA CIEŚLA, HOMARY, ROSHAR, CHORWACKOŚĆ, AKADYJSKI, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, SKALA RANKINE'A, KANNA, TENDRZAK, REPULSOR, MODEL, FABIANIE, ASTEROIDA, PODWODNY STAWIACZ MIN, MRÓWKA ŻNIWIARKA, GAZ NOŚNY, SKANER 3D, KONGIJSKI, OGNISKOWA, SROMOTNIK WOALKOWY, JAWNOŚĆ, OKSZA, NOŚNIK FUNKCJI, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, STRZĘPIA, JAGODZIAKI, KROK, BLADA TWARZ, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, SIODŁO, JĘZYK NYANJA, JĘZYK FUL, POMNICZEK, LIŚCIONOGI, KISZKA WĄTROBIANA, OZONOSFERA, GRUPA BILATERALNA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, SOWA, GUJOT, TRYTKA, AROMAT, JATAGAN, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, ŻYCZLIWY, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, POMORSKI, WÓZEK WIDŁOWY, PETARDA, MASŁO, TRYB ŻYCIA, BERDANKA, WYCIĄG LABORATORYJNY, ŚLEDŹ, LNICZNIK, OPASKA SYRYJSKA, KOJEC, OBIPIĘTA, ŻÓŁTY ALARM, GATUNEK AMFIDROMICZNY, REKREACJA, POLEWA, PROMOCJA, POSTAWA ZASADNICZA, POMPA PUSZKOWA, TEMPERATURA MROZU, RZEŹ, AORYST ASYGMATYCZNY, HOACYN, POPRAWCZAK, KWARTET, TYSIĄC, TAHITAŃSKI, JARZMO, WIGONIA, MAFIJNOŚĆ, BEMBA, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, WIEK NIEMOBILNY, DAKKA, SEKS, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, TYKA, ?KOMPRADOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.777 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KARABIN PRZEZNACZONY DLA STRZELCA WYBOROWEGO W CELU PROWADZENIA OGNIA POJEDYNCZEGO NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ, Z DUŻĄ PRECYZJĄ, UŻYWANY DO LIKWIDOWANIA POJEDYNCZYCH, ISTOTNYCH DLA PRZECIWNIKA CELÓW (GŁÓWNIE OSÓB), W ODLEGŁOŚCI DO KILKUSET METRÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KARABIN PRZEZNACZONY DLA STRZELCA WYBOROWEGO W CELU PROWADZENIA OGNIA POJEDYNCZEGO NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ, Z DUŻĄ PRECYZJĄ, UŻYWANY DO LIKWIDOWANIA POJEDYNCZYCH, ISTOTNYCH DLA PRZECIWNIKA CELÓW (GŁÓWNIE OSÓB), W ODLEGŁOŚCI DO KILKUSET METRÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARABIN WYBOROWY karabin przeznaczony dla strzelca wyborowego w celu prowadzenia ognia pojedynczego na dużą odległość, z dużą precyzją, używany do likwidowania pojedynczych, istotnych dla przeciwnika celów (głównie osób), w odległości do kilkuset metrów (na 15 lit.)
SNAJPERKA karabin przeznaczony dla strzelca wyborowego w celu prowadzenia ognia pojedynczego na dużą odległość, z dużą precyzją, używany do likwidowania pojedynczych, istotnych dla przeciwnika celów (głównie osób), w odległości do kilkuset metrów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARABIN WYBOROWY
karabin przeznaczony dla strzelca wyborowego w celu prowadzenia ognia pojedynczego na dużą odległość, z dużą precyzją, używany do likwidowania pojedynczych, istotnych dla przeciwnika celów (głównie osób), w odległości do kilkuset metrów (na 15 lit.).
SNAJPERKA
karabin przeznaczony dla strzelca wyborowego w celu prowadzenia ognia pojedynczego na dużą odległość, z dużą precyzją, używany do likwidowania pojedynczych, istotnych dla przeciwnika celów (głównie osób), w odległości do kilkuset metrów (na 9 lit.).

Oprócz KARABIN PRZEZNACZONY DLA STRZELCA WYBOROWEGO W CELU PROWADZENIA OGNIA POJEDYNCZEGO NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ, Z DUŻĄ PRECYZJĄ, UŻYWANY DO LIKWIDOWANIA POJEDYNCZYCH, ISTOTNYCH DLA PRZECIWNIKA CELÓW (GŁÓWNIE OSÓB), W ODLEGŁOŚCI DO KILKUSET METRÓW sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - KARABIN PRZEZNACZONY DLA STRZELCA WYBOROWEGO W CELU PROWADZENIA OGNIA POJEDYNCZEGO NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ, Z DUŻĄ PRECYZJĄ, UŻYWANY DO LIKWIDOWANIA POJEDYNCZYCH, ISTOTNYCH DLA PRZECIWNIKA CELÓW (GŁÓWNIE OSÓB), W ODLEGŁOŚCI DO KILKUSET METRÓW. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x