PRZEDMIOT, KTÓRY UŻYWANY JEST PRZY NAUCE APORTOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODNOSKA to:

przedmiot, który używany jest przy nauce aportowania (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT, KTÓRY UŻYWANY JEST PRZY NAUCE APORTOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.501

CIOS, FIGA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PELENG, SZARSZA, PERSKI, FARBA KLEJOWA, PLACOWY, AZYL DYPLOMATYCZNY, ODBŁYŚNIK, REFLEKTOR, SPORT WODNY, PRZEGLĄDACZ, BULINA, NIENATURALNOŚĆ, KUPON, ŁOŻYSKOWIEC, PSYCHOTEST, WSIOK, DZIURA, WIÓR, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, MAŁŻORACZKI, SZAROTA NORWESKA, ŚMIGŁOWCOWIEC, KRAWAT, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, MARGINESOWOŚĆ, WIRUS GRYPY TYPU B, WKŁUCIE CENTRALNE, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, GRZYB MODRZEWIOWY, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, METATEKST, TAN, NIEKOSZTOWNOŚĆ, ŻEGLUGA POWIETRZNA, MATCZYNOŚĆ, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, NIEJASNOŚĆ, FILEMON DZIOBOROGI, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PODŚCIELISKO, FALKA, JĘZYK FUL, UZNAWALNOŚĆ, RZEPY, SKRÓT SYLABOWY, OKAP, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WYŻEŁ, WEJŚCIE, POLITYKA DYSKONTOWA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, PIRAMIDA, OKNO DIALOGOWE, ANALIZA KOSZTÓW, OLEJÓWKA, DRZEWO KOSMICZNE, HUMBER, BAKTERIE METANOGENICZNE, PRYZMAT PENTAGONALNY, PRZYWODZICIEL, MATERIALIZM DZIEJOWY, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, PINGWIN CESARSKI, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, OBŁĘK, WEŁNIAK, PRZESTRZEŃ, MIERZYN, ABSOLUTYZM, EDESTYDY, OJCIEC DUCHOWNY, SPAD, POWTÓRZENIE, JĘZYK INDIAŃSKI, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, HRABINA, UZYSK, SĘP, POKOLENIE SANDWICZOWE, SZTURWAŁ, RETROGRADACJA, MINIMALIZM, DYZUNITA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, MAŁGORZATKA, LINIA, RANNY, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, SZCZYTNICA, ŁONO, DOKTORAT HONORIS CAUSA, MELODRAMAT, KURATOR, KOFAKTOR, KAMERDYNER, KONSTYTUTYWNOŚĆ, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, INICJATYWA PRYWATNA, ODŻYWIANIE, ZAKRĘT, TAŚMA, PATYK, EIJKMAN, MIEJSCE, MAHATMA, MILET, WÓŁ, NIEPODLEGŁOŚĆ, STRĘCZYCIEL, GLORIA, INTROJEKCJA, BROWARNIA, PITU PITU, CZERWOŃCZYK UROCZEK, ESPERANTYSTA, PARLANDO, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, ANFELTKA ZŁOŻONA, KOTEWKA, BUŁKA Z MASŁEM, GHISCARSKI, CISZA WYBORCZA, SZAFKA NOCNA, GRUCZOŁ MLEKOWY, DOM PRZYSŁUPOWY, MAŚLANY RYNEK, FREESTYLE, ZAKŁADKA, PRZEWIETRZNIK, KOLEŃ, GÓROŁAZ, JASKINIOWIEC, GOLEC, ZARZEWIE, MAKI ZŁOTY, NUMER, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, GASLIFT, MANDARYŃSKI, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, GATUNEK INWAZYJNY, DYSKRECJA, TATARKA, HERMAFRODYTYZM, SZCZEPONOGI, BIEDOTA, KLEJNOT, GŁOS ELEKTORSKI, PREZBITER, FILTR, NIEGOSPODARNOŚĆ, GRANAT, ŻÓŁTOSKÓRY, MIKOŁAJKI, RAMKA CZERPALNICZA, ŁUBEK, MIEDZIANE CZOŁO, ELASTOR, CZĘSTOKÓŁ, ZESTAWIK, CIĄGUTKA, KRÓLOWA, KROPKA, UNIONISTA, SPRAWDZIAN, USTNIK, JĘZYK, WYMIENIACZ, OBRAZICIEL, WARSTWA JASNA, ZDANIE, POWIEŚCIOPISARZ, MAŚLAK, QUEBECKI, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, RZEZANIEC, UMOWNOŚĆ, ZAWIŁOŚĆ, GARŁACZ, JIG, RYCERZ ROZBÓJNIK, BRĄZ, AFRYKAŃSKI, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, PRAGNĄCY, POCIĄGŁOŚĆ, WOLEC, LONŻA, WINNY, BYDŁO, DELEGACJA, NIEŻYWOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ZAŁOM, OSŁONA TERMICZNA, ŻÓŁW NOROWY, MAZURSKI, FLIGELADIUTANT, ZBLIŻENIE, PASKOWNIK ZMIENNY, MOTYWIK, TRÓJCA ŚWIĘTA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, RUMUN, CEGŁA SUSZONA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, WYRAŻENIE, UMOWA KONTRAKCYJNA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, WIEDZA O KULTURZE, MODEL, LESZCZ, MARZENIE, RAFA, DARCZYŃCA, NIJAKOŚĆ, MIGDAŁ, MAKROPLATA, POLE WIROWE, WIZJONER, POŻEGNANIE, WIEWIÓRKA RUDA, TRYB BEZPRZETARGOWY, PORA, MONARCHIANIZM, FISZBINOWCE, FLAK, DYPLOMAT, ŁOPATA, SURFAKTANT, KULA, BŁYSK, ARGOLIDZKA, PSI GRZYB, NIEPRZYJEMNOŚĆ, DON QUICHOTE, SNIFTER, TACZKOWY, NIEWZAJEMNOŚĆ, ŚWIĘTOKRADZTWO, FILAKTERIE, CHLEB PYTLOWY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, OBŁĘK, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ŻYWY TRUP, ROSYJSKOŚĆ, SZWABSKI, MELON, NOWOZACIĘŻNY, NADOBNOŚĆ, CZARNY CHLEB, ZWARA, OUTLIER, PROTEINA, WIZJONER, KONCERNIAK, CNOTLIWOŚĆ, BIELINEK BYTOMKOWIEC, RÓW TEKTONICZNY, SYNSEPAL, KOŁATKA, JĘZYK LONGOBARDZKI, URZĘDNIK DWORSKI, MIĘKKOŚĆ, PIĘKNY WIEK, NOCEK WĄSATEK, NIENORMATYWNOŚĆ, ZAWODNIK, PRZEMYŚLNOŚĆ, OŚCIEŻE, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, SILNIK PAROWY, OKOREK, GUGIEL, PIERWSZOŚĆ, PROLETARIUSZ, PRANERCZE, MIERZYN, ZNAK ORIENTACYJNY, TATO, ZAGĘSZCZACZ, PIASZCZYSTOŚĆ, NORIA, KRIONIKA, HELIOSKOP, WESTERPLATCZYK, UTWÓR WKŁADOWY, USŁUGOWOŚĆ, MLASKOT, ?PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT, KTÓRY UŻYWANY JEST PRZY NAUCE APORTOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT, KTÓRY UŻYWANY JEST PRZY NAUCE APORTOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODNOSKA przedmiot, który używany jest przy nauce aportowania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODNOSKA
przedmiot, który używany jest przy nauce aportowania (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT, KTÓRY UŻYWANY JEST PRZY NAUCE APORTOWANIA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PRZEDMIOT, KTÓRY UŻYWANY JEST PRZY NAUCE APORTOWANIA. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast