ORGANIZM, KTÓRY JEST W WYSOKIM STOPNIU PODOBNY DO INNEGO ORGANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUZYN to:

organizm, który jest w wysokim stopniu podobny do innego organizmu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUZYN

KUZYN to:

krewny linii bocznej, z kórym ma się wspólnego przodka (na 5 lit.)KUZYN to:

dalszy członek rodziny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM, KTÓRY JEST W WYSOKIM STOPNIU PODOBNY DO INNEGO ORGANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.297

ADAPTACYJNOŚĆ, DROGI RODNE, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, SZANKIER TWARDY, SUPERKLIENT, DWUMECZ, ODRUCH KOLANOWY, AKTYWNOŚĆ, KOŁNIERZ, LOTNE PIASKI, KWAS LIZERGOWY, SMOLUCH, PLUGIN, FUNDUSZ SOŁECKI, SUCHY TYNK, ŻYWIZNA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, NIECIERPLIWOŚĆ, JOŁOP, MARTYNGAŁ, DŻOLER, SZYBKI BILL, CHRUPKOŚĆ, PROPRIORECEPTOR, BEZLOTKI, PIES POLICYJNY, DOCIEPLENIE, CYGAN, GRANULOCYT, TĘTNICA NERKOWA, UKŁAD PARASYMPATYCZNY, PODRYWKA, ARSENEK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PERIOD, DRABISKO, PLANETA OCEANICZNA, POZYTYWNOŚĆ, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, ZRZĘDNOŚĆ, OSTROGONY, TROISTOŚĆ, JURYSDYKCJA, DIODA, KUBEK, SZANKIER, GOLF, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, DZIESIĘCINA SNOPOWA, SĄD OGÓLNY, POKAZOWOŚĆ, AMERYKANKA, KOŁNIERZYK BEBE, ŻARTOBLIWOŚĆ, INSTALACJA ALARMOWA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, BIUROKRACJA, ZAPALCZYWOŚĆ, PASTA, CHLOASMA, ELEKTRON WALENCYJNY, JOGURTERIA, BRAMKA, TUNEL, INDYGENA, STRUKTURA HOLDINGOWA, HELIOMETR, INSTRUMENT POCHODNY, DZIESIĄTKA, DETEKTYW, WOSKOWATOŚĆ, DWUKOLOROWOŚĆ, JARZYNIARZ, SYNDROM WILKOŁACZY, CZEPLIWOŚĆ, CHĘTNY, FUTRO, DROGA KRAJOWA, ZALEŻNOŚĆ, NORMALNA, DOWCIPNIŚ, ZRZESZONY, PIONIER, KOLOKWIALIZM, LODOWIEC KAROWY, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, ZUPA NA GWOŹDZIU, POKAZ, DEKANTACJA, GARLACZ, DZIESIĘCIONOGI, WYRZUT SUMIENIA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, BECZKA PROCHU, ORKAN, FASOLA ZŁOTA, GLOSA, PRZEKŁAD, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, AUTOREFERAT, KARTACZ, ODTWÓRCA, LUNETA, ODLEWNIK, KLISZKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SZCZYT SZCZYTÓW, KUC SZETLANDZKI, KANTYK, CHALKOGRAF, RÓWNIK NIEBIESKI, REPRODUKCJA PROSTA, ZEPSUTOŚĆ, KULFON, INTENCJONALIZM, POKOJOWOŚĆ, HEKSAPLOID, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, BEZSIŁA, WYNAJMUJĄCY, DŁUG SPADKOWY, MODERN, ANALIZA LITERACKA, REKLAMOWIEC, SZARAK, NAMOLNOŚĆ, JEDWABNE ŻYCIE, STAROISLANDZKI, MIASTOWOŚĆ, HASŁO WYWOŁAWCZE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, RUBRYKATOR, MANTYLA, CIENNIK, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, POCIĄG MARSZRUTOWY, GAZ OBOJĘTNY, GRAMATYKA GENERATYWNA, LODOWIEC SIECIOWY, CZTEROETYLOOŁÓW, HAMULEC WIRNIKOWY, ŻYCIE WIECZNE, BRZEMIĘ, BEZKLASOWOŚĆ, PIEKŁO, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, RUMUN, MNOŻNA, SZKARADNOŚĆ, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, TYTAN, EMPIRYZM GENETYCZNY, OBYCZAJNOŚĆ, KĄSACZOWATE, ANGIOLOGIA, CYCEK, SENSOR, LYGODIUM PALMIASTE, OBSZCZYMUREK, OSTATECZNOŚĆ, EGZONUKLEAZA, WRAK, NIECZUŁOŚĆ, SPARTANIN, PODSIEĆ, ŻYWIOŁ, ESTER, KLAPA, JODEŁKA, FASOLKA MUNG, OŁTARZ, PRYMITYW, SŁONOROŚLE, MIĘSO, IMMUNIZACJA CZYNNA, KRUCZOŚĆ, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, GĘSIAREK, PREZBITER, DEMÓWKA, FILEMON BLADY, BUREK, POŻĄDLIWOŚĆ, ŻARTOWNIŚ, WARUGA, UKŁAD EKLIPTYCZNY, ZESPÓŁ ROŚLINNY, GNIAZDO, PIES OZDOBNY, PRACA, PĘTÓWKA, OPERA, MAŚLAK, RAK SZEWC, MISTRZ CEREMONII, JESIOTRY, SERBSKOŚĆ, EMBLEMAT, SOPEL, RABARBAR, ŻARÓWKA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, DITLENEK, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, LITERATURA WAGONOWA, PREPER, DARCZYŃCA, CIEPLUCH, HIPERPOWIERZCHNIA, WYZNANIOWOŚĆ, PLEBEJUSZ, PŁUG KOLEŚNY, PASZKOT, RADAR GEOLOGICZNY, POSTRZYŻONY, SPŁACALNOŚĆ, IZOMER OPTYCZNY, PIĘTA, CZARNOSECINIEC, B, FUNKCJE AMPLITUDY, ANTOWIE, PODLEW, STACJA, KOZŁOWIEC, PASMO PRZENOSZENIA, WYSŁANNIK, SEKCIARZ, UPRZEMYSŁOWIENIE, HOLTER, DYSTANS, PEDOFILIA, KRYL PÓŁNOCNY, MEDYCYNA PRACY, SEKUNDA, HORMON TROPOWY, BERYL, PODUSZKA BERLIŃSKA, STREFA EURO, NEKROMANTA, KAZUISTA, PUSTY DŹWIĘK, OPTYKA FALOWA, RESZTKA, RAMOTA, TRÓJKĄT, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, POSYBILIZM, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, WOJEWODA, LICZBA POJEDYNCZA, ANTYLOPA KROWIA, TARTALETKA, FIRMÓWKA, CYWILKI, FUNKCJONALIZM, LATYNIZATOR, PRZEZORNOŚĆ, GUZDRAŁA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, KANONISTYKA, KWADRANS AKADEMICKI, NEUROPROTEKCJA, PROPAGANDA, CZYSTOŚĆ, LODOWIEC SZELFOWY, REDYNGOT, POSTĘPAK, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, MAKAKOKSZTAŁTNE, REKINEK, SZKARADZTWO, KISZENIAK, BALAST, STREFA PERYGLACJALNA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, DRASTYCZNOŚĆ, KORZYSTNOŚĆ, DZIELNICA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, UKOŚNIKOWATE, DERYWACJA FLEKSYJNA, RELACJA ZWROTNA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, GRZYB ZAJĄCOWY, BYSTROŚĆ, KSIĄŻĄTKO, TEOLOGIA PASTORALNA, BABA, POLITYKA MIESZKANIOWA, MANUFAKTURA, SFERA BIOTYCZNA, TYTANIAN, MAK OPIUMOWY, ORGANIZM, BADANY, ?PĘDNIK STRUMIENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.297 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM, KTÓRY JEST W WYSOKIM STOPNIU PODOBNY DO INNEGO ORGANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM, KTÓRY JEST W WYSOKIM STOPNIU PODOBNY DO INNEGO ORGANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUZYN organizm, który jest w wysokim stopniu podobny do innego organizmu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUZYN
organizm, który jest w wysokim stopniu podobny do innego organizmu (na 5 lit.).

Oprócz ORGANIZM, KTÓRY JEST W WYSOKIM STOPNIU PODOBNY DO INNEGO ORGANIZMU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ORGANIZM, KTÓRY JEST W WYSOKIM STOPNIU PODOBNY DO INNEGO ORGANIZMU. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast