CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST W NICZYM POMOCNY, NIE POSIADA ODPOWIEDNICH CECH BY SIĘ DO CZEGOŚ PRZYDAĆ, RÓWNIEŻ CZŁOWIEK NIEUCZYNNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEUŻYTECZNOŚĆ to:

cecha człowieka, który nie jest w niczym pomocny, nie posiada odpowiednich cech by się do czegoś przydać, również człowiek nieuczynny (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEUŻYTECZNOŚĆ

NIEUŻYTECZNOŚĆ to:

nieprzydatność do niczego, brak możliwości użycia czegoś lub kogoś do czegoś (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST W NICZYM POMOCNY, NIE POSIADA ODPOWIEDNICH CECH BY SIĘ DO CZEGOŚ PRZYDAĆ, RÓWNIEŻ CZŁOWIEK NIEUCZYNNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.935

RETROGRESJA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, SPOT, OSESEK, POJEDYNKA, MONOGENIZM, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, TUŁACZ, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, OSTATNIE PODRYGI, ZAWODNOŚĆ RYNKU, KOŁO, KRUŻA, KLEJARZ, PAŹ ŻEGLARZ, SAŁATA, PARADOKS GRAWITACYJNY, GĄSKA ZDRADLIWA, KRET, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, NIEŚWIADOMOŚĆ, KONKURENT, BRYŁA, INFLACJA PŁACOWA, OSOBA PODEJRZANA, PRZEDMIOT, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, TENDENCYJNOŚĆ, BUNT, PACZKA, SUWNICA BRAMOWA, BAŃKA, NIUCHACZ, SPOTKANIE OPŁATKOWE, KASTLER, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ŁACINNIK, SKALEŃ AWENTURYNOWY, KSIĄŻĘ Z BAJKI, BUCHTA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, JĘZYCZEK U WAGI, BÓJ SPOTKANIOWY, FIGHTER, MECHOWCE, ŻYD, NÓŻĘTA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, RZUT STEREOGRAFICZNY, FERTYCZNOŚĆ, KOJEC, REGENT, TARCZA, SUBSTRAT, SYNTETYZATOR, GADY SSAKOZĘBNE, INIEKCYJNOŚĆ, IMPROMPTU, UBOGOŚĆ, GARNEK, KARTAGIŃSKI, GRAF PLANARNY, PRZYKRYCIE, OSZUKANIEC, WIHAJSTER, POROST, POMROWICOWATE, ZANOKCICOWATE, WIEŻA STRAŻNICZA, ZASTRZAŁ, ATRAKCJA, TUALETA, WATAHA, KABOTYNIZM, ODWROTNOŚĆ, DUPA, DOWOLNOŚĆ, MŁOKOS, RUTYNA, SŁODYCZ, AEROFOBIA, EROZJA WĄWOZOWA, DRINK, LOKAL SOCJALNY, FIRMAMENT, PODRYG, ANIOŁ STRÓŻ, PODWÓJNY AGENT, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, GOTHIC METAL, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, ALLEL RECESYWNY, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, ZWARCIE, WIECZNY ŚNIEG, INDYKATOR, ZRZĄDZENIE LOSU, KRĄŻENIE DUŻE, CYJANOHYDRYNA, KOPISTA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, REFLEKTOR, FILECIK, WYWÓD, KRAINA, EUROPEJSKOŚĆ, NACZYNIE WIEŃCOWE, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, PUNKT, BUŁGAR, NOŚNIK, GUST, MASELNICZKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, KAGU, BAROSKOP, MALOWANIE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, NALEPA, KRATA KSIĘCIA WALII, PORĘCZ, GRUPA FOKUSOWA, WSPÓLNOTA, INOKULACJA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, PRZYBYTEK, CZŁOWIEK RENESANSU, LOTOKOT, PROSZEK, KONTRAST DYNAMICZNY, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, LESZCZ, KLAWISZ, WOLEJ, PROROCTWO, SAMOZATRATA, KOŁEK, NADAJNIK ISKROWY, SĘKACZ, KOŃCZYNA DOLNA, INSTALATOR, NIEMIEC, ATRYBUCJA, NAZWA OGÓLNA, MANDRYL, PODODDZIAŁ, ZNIEKSZTAŁCENIE, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, MEZOMORFIA, KLUCZ, WAŁ NADOCZODOŁOWY, NIEZNAJOMOŚĆ, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, BORDER, PRACOWNIK BUDOWLANY, NAROWISTOŚĆ, MINUCJA, ZAUROPTERYGI, TRZPIEŃ, BEZKRĘGOWIEC, TAJEMNICA POLISZYNELA, OSOBA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, KARACENA, RYBOJASZCZURY, ŁOPATECZKA, DEFORMACJA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, WALIDACJA KRZYŻOWA, ENERGICZNOŚĆ, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, OFICYNA DRUKARSKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, PRZYGOTOWANIE, FUNGICYD, ANIMALIZM, FARSA, LARYNGOLOGIA, PĘTLA, WYRZECZENIE, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, KOGNITYWIZM, NOCEK WĄSATY, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, MUSZLA, TAJEMNICA ADWOKACKA, LATARNIK, DOTHRACKI, PARKIETNIK, SZWAJCAR, IMIĘ, ZACHYŁKA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, NIEPRZECHODNIOŚĆ, ŁACINA, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, NIECELOWOŚĆ, MOCNA STRONA, UTYLITARNOŚĆ, DZIEWICA, KWAS HIALURONOWY, KONTUR, SPEKULACJA, ELASTYCZNOŚĆ, MONARCHIANIZM, ILORAZ RODZINNY, DISACHARYD, WYLĘGARNIA, LINA, ZAIRCZYK, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, LUŹNOŚĆ, SPRZEDAŻ, PREMIA GÓRSKA, ANARCHIA, CIEMNICA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, KNAJAK, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, NORMALNOŚĆ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, BEZRUCH, POZYTYWIZM, KORNIJCZYK, WYBUCHOWIEC, KORNICKI, UDMURTA, PODSTEROWNOŚĆ, ASFALT, POGROBOWISKO, MOTYLEK, ŁADOWACZ, UMOWA UBEZPIECZENIA, SILNIK SKOKOWY, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, OBLAT, BUC, OGROM, PIĘĆSETKA, KOMITET KOORDYNACYJNY, IDIOSYNKRAZJA, DOBROĆ, INFORMATYK, GÓWNOZJAD, IN MEDIAS RES, CZŁOWIEK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, KANKA, POKOJOWOŚĆ, MATOLA, SUKCES REPRODUKCYJNY, SŁONIOWATE, STÓŁ MONTAŻOWY, CISZA WYBORCZA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, ŚCISŁY POST, CELOWOŚĆ, ROŚLINA KOPALNA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, BAJKA, PROMIEŃ, WŁAŚCICIEL, MONOGAMICZNOŚĆ, TANATOPSYCHOLOGIA, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, ĆAKRA, UKRAINIEC, UBYTEK, PRZENOSKA, SIEWNIK RZUTOWY, ALBAŃCZYK, ARCHETYPOWOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, ZGRZYBIAŁOŚĆ, NORDYCKOŚĆ, PRAWO BERNOULLIEGO, WIDZENIE SENNE, BERŻERETKA, NATURALIZACJA, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, BEZAN ŻAGIEL, FRYWOLNOŚĆ, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, SZESNASTKA, BEZSZKODOWOŚĆ, POCHŁANIACZ GAZÓW, REALIZM NAIWNY, TERRARYSTA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, PRZYJEZDNA, INKAS, DZIEŁO POŚREDNIE, ?CIĘŻKA NOGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.935 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST W NICZYM POMOCNY, NIE POSIADA ODPOWIEDNICH CECH BY SIĘ DO CZEGOŚ PRZYDAĆ, RÓWNIEŻ CZŁOWIEK NIEUCZYNNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST W NICZYM POMOCNY, NIE POSIADA ODPOWIEDNICH CECH BY SIĘ DO CZEGOŚ PRZYDAĆ, RÓWNIEŻ CZŁOWIEK NIEUCZYNNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEUŻYTECZNOŚĆ cecha człowieka, który nie jest w niczym pomocny, nie posiada odpowiednich cech by się do czegoś przydać, również człowiek nieuczynny (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEUŻYTECZNOŚĆ
cecha człowieka, który nie jest w niczym pomocny, nie posiada odpowiednich cech by się do czegoś przydać, również człowiek nieuczynny (na 14 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST W NICZYM POMOCNY, NIE POSIADA ODPOWIEDNICH CECH BY SIĘ DO CZEGOŚ PRZYDAĆ, RÓWNIEŻ CZŁOWIEK NIEUCZYNNY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST W NICZYM POMOCNY, NIE POSIADA ODPOWIEDNICH CECH BY SIĘ DO CZEGOŚ PRZYDAĆ, RÓWNIEŻ CZŁOWIEK NIEUCZYNNY. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x