CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEGŁUPI, MA TROCHĘ OLEJU W GŁOWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEMYŚLNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie (na 12 lit.)ZMYŚLNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEMYŚLNOŚĆ

PRZEMYŚLNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie (na 12 lit.)PRZEMYŚLNOŚĆ to:

fakt, że coś jest pomysłowe, sprytne i zaskakujące, zostało dobrze wykoncypowane (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEGŁUPI, MA TROCHĘ OLEJU W GŁOWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.337

WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, AUTOPREZENTACJA, DYSHONOR, PLAŻÓWKA, EKOSFERA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, PROWOKACYJNOŚĆ, WIELORASOWOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, DYSTANS, PAKORA, SPŁASZCZKOWATE, SMOK, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, WIĄŚL, SERCE, CHUDOŚĆ, PIŁA, RACHUNEK KOSZTÓW, CZUBEK, WIŚNIÓWKA, TYTANOZAUR, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, BUJOWISKO, SITNIK, RYZY, FORTECA, POWYWRACANIE, MAFIA, KERMESYT, POŁĄCZENIE CIERNE, PROGRESISTA, ŚLAD, CYJANOŻELAZIAN(II), BYLICA POLNA, OSZOŁOM, ARMEŃSKI, HACJENDER, JAGODNIK, ALERGIA, OSTATNI KRZYK MODY, RYNEK NIEFORMALNY, EKS-KOMUNISTKA, ZASOBY, AKRYBIA, WOLNOAMERYKANKA, DIABELSKOŚĆ, EMISJA PIENIĄDZA, AMFIBIJNOŚĆ, GAL, GRUPA IMIENNA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, GORĄCZKA, CHROMATOGRAF GAZOWY, ZAPYCHACZ, KUZYN, OSNOWA GEODEZYJNA, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, SYRENY, TEATR, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, NADGORLIWOŚĆ, BRZUSIEC, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ZARADNOŚĆ, WĘGORZOKSZTAŁTNE, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, SOLANKA, SZYDERSTWO, BEZINWAZYJNOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, PIESZCZOCH, KONDYCJONALIZM, WYŻSZE NACZELNE, NIEPOKALANOŚĆ, WYBORY PROPORCJONALNE, KAMELEON ŻYWORODNY, ŻYWOTNOŚĆ, SYRENA OKRĘTOWA, CZŁOWIEKOWATE, POSŁUCH, PRAWO TOŻSAMOŚCI, KOLCZASTOŚĆ, LOKATOR, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, FAJERWERKI, DOUGHNUT, MAKROMINERAŁ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, WĄTŁOŚĆ, ZNIEWAGA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, DIETA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, GWICHT, FORMACJA DEFENSYWNA, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, ZAJOB, WSZECHMOC, WIETLICA, NAŚWIETLENIE, PATRON, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, KOMPAKTOWOŚĆ, INFORMACJA, PSI GRZYB, JEŁOP, IMPULSYWNOŚĆ, SYLOGIZM, NIEPOPRAWNOŚĆ, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PROJEKCYJNOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, UMOWA ZLECENIA, ZWIERZĘ, PROSIĘ, OKOREK, SCRABBLISTA, DELIKATNOŚĆ, NARZECZONY, EDYKUŁ, SERCE, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, UMOWA KONTRAKTACJI, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, GETTER, PASJONAT, KONTRAKT MENADŻERSKI, KUGLARSKOŚĆ, WYBORY POŚREDNIE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, SOLARKA, ALBAŃSKOŚĆ, ŻURAW, ŻYWIZNA, NEFELIN, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, DEPRAWACJA, SERBSKOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PRZESTRZEŃ STANU, BEZWSTYD, OWADOŻERNOŚĆ, WYCHOWANICA, KUSICIEL, MIASTO WOJEWÓDZKIE, NIEMODNOŚĆ, ROZKAŹNIK, CHORDOFON, KOMPUTER KWANTOWY, KMIEĆ, TRAWERSOWANIE, ASTER ALPEJSKI, KORONA CIERNIOWA, DOWOLNOŚĆ, HEDONIZM ETYCZNY, MANIERZYSTA, PRZYROSTEK, BECZKA PROCHU, ZEBRA STEPOWA, PARAMETR JAKOŚCIOWY, PRZEZROCZYSTOŚĆ, PRZODOMÓZGOWIE, WĘŻÓWKA, GDERLIWOŚĆ, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, WPŁYWOWOŚĆ, CIĄG NIESKOŃCZONY, AHISTORYCZNOŚĆ, ZESTAWIK, JĘDZA, PRZEMĄDRZALEC, NAIWNOŚĆ, REPUBLIKA, METKA, CIERNIOGŁOWY, PRZECHRZTA, ASNYK, JEDNOŻEŃSTWO, NIESAMOWITOŚĆ, LINOLEUM, ROLADA, UMOWA KONTRAKCYJNA, JEDNOSTRONNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, KŁUSAK FRANCUSKI, GRUPA ABELOWA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, HALOFIT, WYRACHOWANIE, OSTROŚĆ, LUJ, KOCHANIE, NIEAKTUALNOŚĆ, OBLICZE, OGRZEWANIE KAFLOWE, DUSZNICA, MIKSTURA, JAPOŃSKOŚĆ, ZŁOTY DESZCZ, SERDECZNIK POSPOLITY, GENTELMAN, AJDUKIEWICZ, CHWALCA, EPIKA, SER PODPUSZCZKOWY, PROSTACZOŚĆ, DEFENSOR, SEZAM, SERBISTYKA, TRYWIALIZM, ZASADA KOMPOZYCYJNA, KIPI KASZA, PORAŻENIE MÓZGOWE, ZAGADKOWOŚĆ, NIECELOWOŚĆ, NAUCZYCIEL, SROGOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, OLEJ LNIANY, KMIOT, OBRAZOWOŚĆ, SPRYT, ODTWÓRCA, SUFIKS, AKOMODACJA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KYNOTERAPIA, TAG, LITOŚCIWOŚĆ, PISARZ, UKŁAD ODNIESIENIA, TROLLING, SIANO W GŁOWIE, C.O, TORFOWISKO WYSOKIE, ALBEE, TOTEM, CHOLINOLITYK, PODATNOŚĆ, POMOC, PSI GRZYB, BRAMKARKA, ŻART, CHMURNOŚĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, OBLUZ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, NIEKOMPLETNOŚĆ, NIESTAŁOŚĆ, OSEŁEDEC, BUFOR, KRUPNIK, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, OSTROŚĆ, UNIKALNOŚĆ, ATUT, MATOWOŚĆ, AZJATYCKI TYGRYS, POMPA TŁOKOWA, ANIOŁ STRÓŻ, PREKLUZJA, NADZÓR BANKOWY, ŚLĄSKOŚĆ, POWYWRACANIE, MINISTER, ZRZĘDNOŚĆ, PATATAJKA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, FILOLOGIA CHORWACKA, SZARA MYSZ, KRUCZOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, KOPULACJA, LODOWIEC SIECIOWY, BRAMKARZ, WOJOWNICZOŚĆ, UMOWA BUKINGOWA, ZAZNAJOMIENIE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, BĄBELEK, ŁYSY, STARANIE, BARANIA GŁOWA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, ULEPSZACZ, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, ZAPORA OGNIOWA, OPINIA, ?DESKOROLKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEGŁUPI, MA TROCHĘ OLEJU W GŁOWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEGŁUPI, MA TROCHĘ OLEJU W GŁOWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEMYŚLNOŚĆ cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie (na 12 lit.)
ZMYŚLNOŚĆ cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEMYŚLNOŚĆ
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie (na 12 lit.).
ZMYŚLNOŚĆ
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie (na 9 lit.).

Oprócz CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEGŁUPI, MA TROCHĘ OLEJU W GŁOWIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEGŁUPI, MA TROCHĘ OLEJU W GŁOWIE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x