KSIĄŻKA ALBO INNY TEKST, KTÓRY JEST LUB BĘDZIE PRZEZ KOGOŚ CZYTANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEKTURA to:

książka albo inny tekst, który jest lub będzie przez kogoś czytany (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEKTURA

LEKTURA to:

zajęcia czytania (na 7 lit.)LEKTURA to:

książka, dzieło literackie, które jest obowiązkowe do przeczytania dla uczniów na jakimś etapie nauki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSIĄŻKA ALBO INNY TEKST, KTÓRY JEST LUB BĘDZIE PRZEZ KOGOŚ CZYTANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.378

SUMA WEKSLOWA, ZŁOTOKAP, PRAWO HUBBLE'A, KONDOR KRÓLEWSKI, OCZY, DYSKWALIFIKACJA, PAROWIEC, WYSŁANNIK, MINIMALIZM, FEERIA, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, KURIER TATRZAŃSKI, IMBECYL, OKRZOS, ZALESZCZOTEK, DARWIN, MAŃSKI, CHLEBODAWCA, PŁUG KOLEŚNY, WIZA, ROŚLINA PASTEWNA, CENTRUM, TREN, POWOLNOŚĆ, DYN, WIRTUOZERIA, ASYSTENCJA, OWOCOSTAN, RYGORY, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, INTEGRACJA PIONOWA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, IMACZ, SIŁY POWIETRZNE, POWSZECHNOŚĆ, ALBUMIK, KOMISJA NADZWYCZAJNA, NATARCZYWOŚĆ, SZKLANKA, POTENCJAŁ RYNKOWY, IZOMER GEOMETRYCZNY, TARYFIARA, SPÓDNICZKA, MAKATKA, UNIKALNOŚĆ, HEGEMONICZNOŚĆ, EMPORA, KWAS TLENOWY, LUBASZKA, MIASTO OTWARTE, POWIEŚĆ MILICYJNA, AWATARA, CZARNY LUD, ARCHIKONFRATERNIA, DOSTYCZNA, DIAK, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, GASKOŃCZYK, PROTEKTORAT, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, NIL, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, KOMBAJN ROLNICZY, WIEŻA ZEGAROWA, ŁYKOWATOŚĆ, HASHTAG, GŁOŚNOŚĆ, SZCZELINA, ANTYDOGMATYZM, LIS, WIELOKĄT, WKLĘSEK, KLEKOTKA, OBRÓBKA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, LĘK KASTRACYJNY, ZAGADKA, PIGMENT, PRAWO MATERIALNE, NIEŚWIADOMOŚĆ, CIŚNIENIE, SUKCESIK, WIRTUOZERSTWO, EKSPERT, ARKA, KONKATEDRA, PACKA, PÓŁCZŁOWIEK, KĄT ROZWARTY, MIECZ SZYBROWY, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, AURA, WYLEW, NASTURAN, MONOLOG WEWNĘTRZNY, RAJSKI PTAK, SOLARKA, BUŁAT, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, REIFIKACJA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, MADAME, COŚ, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, BASEN PORTOWY, SESJA, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, KORA, OŚMIOKROTNOŚĆ, GEST, PLEUSTOFIT, BULION, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, TRANSKRYPCJA, ZAZNAJOMIENIE, LINIE BEAU, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, OGNIWO SREBROWE, KARTUSZ, STACHANOWIEC, SZPILECZKA, CELKA, KRESKA, FONDUE CZEKOLADOWE, BARCHAN, BRUTALIZM, GOŹDZIANKA, FUGA, DYSKRETKA, OKNO MODALNE, ZNAK, TŁUMACZ, CHŁOPIEC, OBLĘŻENIEC, ODCZYN, SKUMBRIA, NIEKONKRETNOŚĆ, PASKUDA, ŚLĄSKI, EKSPOZYCJA, AWANTURA, MARKETING INWAZYJNY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ADIAFORA, LIST GOŃCZY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KOOPERANT, SAMOWOLA, JEZUITA, CEMBROWINA, MANUFAKTURA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, OWOCARZ, PRZEPĘD, PRZYSTANIOWY, BARK, PUŁAP TLENOWY, CZŁON PODRZĘDNY, PŁYTA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ODCIEK, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, ZŁOTY MEDALISTA, LITOTRYPSJA, PROMIENIOWANIE, FRONTYSPIS, SPRAWNOŚĆ, FINAŁ, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, MEDIANTA, KREDYT KONTRAKTOWY, PŁONINA, HIPISKA, MARYJNOŚĆ, DEGRADACJA SPOŁECZNA, PODWAŁ, CZERWONY ŚNIEG, OSŁONA TERMICZNA, DZIANINA, BIEGACZ, ZDRADLIWOŚĆ, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, DREWNO LETNIE, WULKAN BŁOTNY, KOMITOLOGIA, DZIESIĘCIONOGI, APARAT, KURZYSKO, PRACOWNIK, SABOTY, DOMINIUM, AUTOBUS PRZEGUBOWY, BYK, ZBYWCA, GORĄCZKA, KLOCEK, SZYSZAK HUSARSKI, BEZCHMURNOŚĆ, SERDECZNIK POSPOLITY, KAUKAZ, SUROWOŚĆ, TYKA, MINIATURA FORTEPIANOWA, NASYCANIE, TRÓJKA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KRYSZTAŁ, UDZIAŁ, GALAKTOLIPID, DEKLARACJA, PAŃSZCZYZNA, SZEPT, ŚWIADCZENIE, DOSTATEK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KATEGORIALNOŚĆ, STAŁA, BRANIE STRONY, MOTYLEK, ZBIERACZ, ELITARNOŚĆ, BETON ŻUŻLOWY, DESKA RATUNKU, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, BICZ BOŻY, REALGAR, CZARODZIEJSTWO, KLASTER REGIONALNY, STRAŻNIK ŁOWIECKI, PAPIEROCH, USTONOGI, SAMOAŃSKI, WKŁAD, CYTWAR, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, SZKAPLERZ, PASJA, POZER, SOLAMNIA, SPOTKANIE MODLITEWNE, PEREŁKA, GRZAŁKA, SANKI, LUDZIK, PSYCHOANALIZA, TRINIA, INSTRUMENTOLOGIA, CIĄGUTKA, FERRARI, URLOP TACIERZYŃSKI, MIKROWENTYLACJA, JANE, ŻUŁAWA, GŁĘBOKI TALERZ, LEBERA, ABSENCJA CHOROBOWA, STAN NADZWYCZAJNY, ODGAŁĘZIACZ, WIRUS GRYPY TYPU C, IGRASZKA SŁOWNA, BUGAJ, RĘKAW, FIBRYL, POPITA, PLANETA OCEANICZNA, POMPA TŁOKOWA, LEGITYMACJA PROCESOWA, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, BANIECZKA, SSAK WYMARŁY, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, GNIAZDKO, KRWAWNIK, RABARBAR, ATYPOWOŚĆ, ZRZUTKA, LEKCJA POGLĄDOWA, RATING, HETEROTROFIZM, KIOSK, EGZOSZKIELET, FLIGELADIUTANT, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, TRAFIENIE, NIETAKTOWNOŚĆ, KĄT UJEMNY, INTERKALACJA, PREMIA GÓRSKA, OBŁĘK, OSZCZĘDNOŚĆ, SKALEŃ AWENTURYNOWY, POLE, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, ALGORYTM ITERACYJNY, ROMANSIDŁO, PAJA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, BIAŁE NOCE, ?CHOROBA ZASADOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.378 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KSIĄŻKA ALBO INNY TEKST, KTÓRY JEST LUB BĘDZIE PRZEZ KOGOŚ CZYTANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KSIĄŻKA ALBO INNY TEKST, KTÓRY JEST LUB BĘDZIE PRZEZ KOGOŚ CZYTANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEKTURA książka albo inny tekst, który jest lub będzie przez kogoś czytany (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEKTURA
książka albo inny tekst, który jest lub będzie przez kogoś czytany (na 7 lit.).

Oprócz KSIĄŻKA ALBO INNY TEKST, KTÓRY JEST LUB BĘDZIE PRZEZ KOGOŚ CZYTANY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - KSIĄŻKA ALBO INNY TEKST, KTÓRY JEST LUB BĘDZIE PRZEZ KOGOŚ CZYTANY. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x