PLEUSTOFIT, KTÓRY UNOSI SIĘ WOLNO NA POWIERZCHNI WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEMNID to:

pleustofit, który unosi się wolno na powierzchni wody (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLEUSTOFIT, KTÓRY UNOSI SIĘ WOLNO NA POWIERZCHNI WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.176

KANIKUŁA, CHÓR, SPRAWA, ŚWIADCZENIE, KADZIDEŁKO, REALNA GOSPODARKA, SKRĘT, AUTOGIEŁDA, OKRĘT-BAZA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, LEPIARKOWATE, FOTOGRAFIA LOTNICZA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, RADIOOFICER, MAKARON, WYLEW, ETER, JELEŃ MILU, MILCZĄCA ZGODA, ANGEOLOGIA, MACIEJKA, TANATOLOGIA, WYPALANKA, KURIER PODHALAŃSKI, KLEKOTKA, MOC WYTWÓRCZA, KIERZANKA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, KONFORMER, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, ROZKŁAD, KABAŁA, NACHALNOŚĆ, BRUTAL, BOSTON, USUWISKO, POZYTYWIZM, AGENT ROZLICZENIOWY, NOSOWOŚĆ, BEZPIECZNE ZAPASY, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, LÓD WŁÓKNISTY, STRUKTURALISTA, WATA CUKROWA, ANARCHISTKA, WADLIWOŚĆ, WUEF, CYKLOTYMIA, GOLIAT, DYWIZJA, DWUTLENEK SIARKI, ALEGORYZM, ERA KENOZOICZNA, TABORYTA, IMPROMPTU, FILM ODWRACALNY, NAKRYCIE GŁOWY, BIAŁY WIERSZ, INKAS, DOR, GDERLIWOŚĆ, WIROWOŚĆ, KŁOPOTANIE SIĘ, TERAZ, WCINKA, KONDOTIER, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, PRAGNĄCY, POINTER, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, RAFA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, ZEBRA, MOSKIT, GŁOSICIEL, RIKSZARZ, AZYL, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, EGZOTARIUM, LOTNOŚĆ, KASETKA, WIELOPŁETWIEC, BETONOWE BUTY, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, MŁOTNIK, NAJDUCH, SZCZUR, JĘZYK PROTOSEMICKI, KARMIDEŁKO, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, LOGIKA PRAWNICZA, STAROANGIELSKI, ORKIESTRA KAMERALNA, INSTALLER, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, CYTRYNADA, POLERKA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, KSENOBIOTYK, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, KOŃCZYNA, GNICIE, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, KURZ, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, FILOLOGIA POLSKA, WIDELEC, BIAŁY TRĄD, KRYMINAŁ, ROŚLINA EGZOTYCZNA, LUŹNOŚĆ, OBSUWISKO, HISTORYCYZM, INWERSJA, MŁOTECZEK, POCZEKALNIA, TRZASKOWISKO, PRZYPŁYW, SPIKER, WŁÓKIENKO, CZKAWKA, GZY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ZAKŁADKA, METR, MAILOWANIE, KOMUNIA, JAMA OTRZEWNA, KLASA ZEROWA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, KONIK DULMEŃSKI, WODOWSTRĘT, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, MORŚWIN, CYFRA, OSŁONA, SUMA ZEROWA, UPOWAŻNIENIE, TORPEDA LOTNICZA, KUPON PODARUNKOWY, SEMANTYKA KOGNITYWNA, NUDZIAK, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, LISZAJ RUMIENIOWATY, IMMUNOONKOLOGIA, KURONIÓWKA, LAMUCKI, WARSTWA WODONOŚNA, BIURO PODAWCZE, PRZEJEZDNA, BAJECZNOŚĆ, BRYZOMANCJA, ORDYNUS, CHŁODNIA KOMINOWA, KANCONETA, TROISTOŚĆ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, IZOENZYM, KALOSZEK, AMON, RÓJ, KRATKA VICHY, KŁOBUK, HIPOTEZA POMOSTOWA, PROTEZOWNIA, PORZĄDNIŚ, SZCZĘKA, ALFABET FONETYCZNY, SADNIK, GRZYB PIASKOWY, WÓR, PARAZYTOFIT, KWIAT SIARCZANY, POJAZD, TRÓJKROK, DWUTAKT, STRZAŁECZKA, PRÓBA, ODWIETRZNIK, GŁADZIK, NADWZROCZNOŚĆ, MAGNOLIA, PODSIEĆ, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, WIADRO, MATOWOŚĆ, PENITENCJAŁ, CNOTA KARDYNALNA, POSTRZYŻONY, TRUSIĄTKO, WIDEŁKI, SLALOM RÓWNOLEGŁY, BARTNIK, KARDIOLOGIA, PODOFICER ZAPRZĘGOWY, BIAŁA DIETA, SAMOREALIZACJA, RDZEŃ, AUDIENCJA GENERALNA, DIECEZJA, MASA PAPIEROWA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, DOROBKIEWICZ, PROFESOR, ZOOFAGIA, TARSKI, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, MIODOJAD BIAŁOUZDY, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, PEJZANKA, OŚLICA BALAAMA, SPEDYTOR, WZORZEC RUCHOWY, DEKLARACJA WEKSLOWA, IMPUTOWANIE, BŁĘKIT, PODKATEGORIA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, SUBSTYTUCJA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, LAMPA NAFTOWA, STYL WIKTORIAŃSKI, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, CMOKIERSTWO, MEKSYKANKA, ZUPA, JĘZYK FRYZYJSKI, UKŁAD ODNIESIENIA, UROZMAICENIE, WIRUS GRYPY TYPU C, PRĄD MORSKI, RYNNA SUBGLACJALNA, IMMUNOGLOBINA E, SYROP, ODBICIE, SUPERMARKET, KAPŁAN, TREŚĆ, KONGEROWATE, MODLITEWNIA, RENEGAT, WOLNY RODNIK, RYZYKO NIEWYGASŁE, ŻEGLARZ, ARIANIE, MACHNIĘCIE KOZŁA, PARAFIANIN, WIRUS GRYPY TYPU B, KOMA, WERSOLOGIA, RAKSLOT, ROZEDMA PŁUC, DZWONEK RĘCZNY, SZRANKI, BEZCZELNIK, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, OKRES, SEGMENTACJA, LODOWIEC, EPKA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, GŁĘBINA, OPPERT, PRĄTNIKOWCE, RASOWOŚĆ, ŚWIATOWOŚĆ, LOGOPEDA, MIEDZIOWNIK, OBSZAR NIEOGRANICZONY, TAŚMA PRODUKCYJNA, KOCIOŁ WIROWY, ODKUPICIEL, ZDERZENIE CZOŁOWE, DORADCA, MARKIZA, ALFA-BLOKER, TARŁO, AWANS LODOWCA, CITRONELLA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, MAFIA, RADIOTECHNIK, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, DZIEWIĄTKA, FILOLOGIA CHORWACKA, MATERIAŁ, RYBOJASZCZURY, DZIERLICA, NIENASYCENIEC, MAGENTA, DRAPIEŻNOŚĆ, BURSZ, ?TRASZKA OGNISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLEUSTOFIT, KTÓRY UNOSI SIĘ WOLNO NA POWIERZCHNI WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLEUSTOFIT, KTÓRY UNOSI SIĘ WOLNO NA POWIERZCHNI WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEMNID pleustofit, który unosi się wolno na powierzchni wody (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEMNID
pleustofit, który unosi się wolno na powierzchni wody (na 6 lit.).

Oprócz PLEUSTOFIT, KTÓRY UNOSI SIĘ WOLNO NA POWIERZCHNI WODY sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PLEUSTOFIT, KTÓRY UNOSI SIĘ WOLNO NA POWIERZCHNI WODY. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast