ZEWNĘTRZNA FALA UDERZENIOWA POWSTAJĄCA W WYNIKU NAKŁADANIA SIĘ ZABURZEŃ W POWIETRZU WYWOŁYWANYCH PRZEZ CIAŁO STAŁE LECĄCE Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALA BALISTYCZNA to:

zewnętrzna fala uderzeniowa powstająca w wyniku nakładania się zaburzeń w powietrzu wywoływanych przez ciało stałe lecące z prędkością większą od prędkości dźwięku (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZEWNĘTRZNA FALA UDERZENIOWA POWSTAJĄCA W WYNIKU NAKŁADANIA SIĘ ZABURZEŃ W POWIETRZU WYWOŁYWANYCH PRZEZ CIAŁO STAŁE LECĄCE Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.646

ALTERNAT, TURANIZM, BALANSJER, ZŁOŻENIE BRONI, OSTRĘŻYNA, PATENA, ASTRONOM, PIERWSZA KOMUNIA, TEORIA MODELI, ODKRYWANIE DUSZY, WYGADANIE, UCHO KALAFIOROWATE, BARWA NALECIAŁA, GALASÓWKA, KURZAWA, SSAKI, MUTACJA GENOWA, WYNIOSŁOŚĆ, ŚPIĄCZKA, SŁOWOTWÓRSTWO, ZDERZACZ, EURYBIONT, RZEP, POLARYZACJA, REZYGNACJA, PŁYTA PILŚNIOWA, REGENT, DRAMAT MUZYCZNY, KOŃ UKRAIŃSKI, KAWA Z MLEKIEM, KOŃ KIŃSKI, BOSSA NOVA, UTLENIANIE, SARI, PANOPTIKON, ŁUK NADOCZODOŁOWY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, MLECZKO, HALLING, JUDASZOWE SREBRNIKI, PRZEKWIT, EFEKT DOPPLERA, TŁUSZCZYK, ASFALT, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, RUBEL BIAŁORUSKI, DOMOFON, PUTTER, BETONOWE BUTY, ELIMINACJE, BOXER, LAMERSTWO, STAW OSADOWY, WIDLISZEK, MANNA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, ORDYNUS, LICA, MONARCHIA STANOWA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, MATEMA, FLACHA, WSPÓLNY CZYNNIK, SKOK, FLAK, KABINA RADIOWA, FOCH, CHIRURG PLASTYCZNY, RYBY DRAPIEŻNE, PERSPEKTYWA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, STĘPKA PRZECHYŁOWA, WOŁOSKI, LANOS, CHOPIN, LABIRYNT, CYBERNETYZACJA, PRZEPRÓCH, WORCZAKOWATE, WIERSZ LEONIŃSKI, DROGÓWKA, ŁACIŃSKOŚĆ, ŻÓŁTA FEBRA, PIEC TYGLOWY, MEDYCYNA LOTNICZA, KARABIN BERDAN, MIJANKA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, BACYTRACYNA, DZIAD, PIASEK ZWAŁOWY, PERYPATETYKA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, DROŻDŻOWNIA, SIATKA, DEBELLACJA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ROZTWÓR STAŁY, WYPRAWKA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, WIRTUOZOSTWO, WYRĘB, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, OKNO TEKTONICZNE, FAKTORIA, SZKOŁA ŚREDNIA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, NACIEK, CYKL GOSPODARCZY, FORMA, ŻYCZLIWY, CHODNICZEK, OSTROSŁUP FOREMNY, SŁONIOWATE, MAJEUTYKA, WILAMOWSKI, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, INDUKTYWNOŚĆ, KOŃ BELGIJSKI, ALEGORYCZNOŚĆ, WYRĘBA, PRZYWODZICIEL WIELKI, JAWNOGRZESZNIK, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, PRĘDKOŚĆ PRZYDŹWIĘKOWA, WÓZEK INWALIDZKI, ŁEBEK, KRĄŻEK PRZESUWNY, UKŁAD SAMODZIELNY, JĘZYK JAPOŃSKI, BIAŁA KSIĘGA, CYKL MENSTRUACYJNY, DŻIHAD, GLUTEN, WYRĄB, MUNSZTUK, KRIOKOMORA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, ROSZCZENIE ZWROTNE, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, PŁÓCIENNICA, MNOŻNA, MRAŹNICA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, KWASOWĘGLÓWKA, MONTER, CHOROBA WELWETOWA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, ANIMATOR, ASTRONAWIGACJA, KALOSZEK, TEORIA CIAŁ, E, SCHRONISKO, KLUB, TEORIA DESKRYPCJI, OWADOPYLNOŚĆ, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, HOTENTOCKI, SOLARIUM, KUŚNIERCZYK, CZESALNIA, ETOLOGIA, PUSTELNIA, DRUT, RAPORT FISCHLERA, DALMATYKA, KULMINACJA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, DUALNOŚĆ, CHOROBA WIRUSOWA, COSTER, ONTOGENEZA, CIŚNIENIE KRWI, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, ZACHMURZENIE, MINIALBUM, ŁOŻYSKO STAŁE, GIMBAZA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, GRZBIETORODOWATE, OSTRONOS WORKOWATY, TAMPONADA, GOŁĄBKA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, STYL CASUALOWY, KICZUA, DYSTONIA TORSYJNA, KOCIE OKO, NEOFITA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, HYDRORAFINACJA, KISIEL, PĘCHERZ, FILOLOGIA KLASYCZNA, POPŁUCZYNA, MARŻA HANDLOWA, CZKAWKA, PSYCHOGERIATRIA, OMLET, SAŁATA, HIPERINFLACJA, REKRUTER, ZANOKCICA CIEMNA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, AFISZOWANIE SIĘ, PIERSI, ASTROBOTANIKA, ORGANISTA, MASA KAŁOWA, NASZYWANIE, TERAPIA ZAJĘCIOWA, IMPRESYWNOŚĆ, POŻYTECZNY IDIOTA, SZENILA, GĘDZIOLENIE, DOSTĘP, ACETAL, ARBITRAŻ, KAPISZONÓWKA, WIDEOMAN, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, RABV, WINCERADA, OAZA SPOKOJU, TREŚĆ, GOL KONTAKTOWY, OBRONICIEL, PARKINGOWY, JĘZYK ŁACIŃSKI, KLIMAT KONTYNENTALNY, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, KOLONIA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, FRYGIJCZYCY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, BASKINKA, BIRMAŃSKI, UROJENIE KSOBNE, TENOR LIRYCZNY, TWIST, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, AMIDEK, MERMOZ, SERIA KWALIFIKACYJNA, SINICA OBWODOWA, ALFABET FONETYCZNY, LINIA ŚREDNICOWA, AKCENT OSTRY, SADYSTYCZNOŚĆ, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ILJIN, PODSKÓRNIA, OKRĘŻNOŚĆ, ŁADOWACZ, GEN SKACZĄCY, ATEMOYA, DYDAKTYKA OGÓLNA, POŚCIELÓWKA, LOG, AUDIOBOOK, PACZKA, SPRAWA, ARTRETYZM, SECESJONIZM, KOD BINARNY, KONTRAKT, GORĄCZKA HAVERHILL, ALKOMETR, ADIUWANT, ROZETKA, ALGI, SZCZOTKA, POKÓJ, WYŻERACZ, ASOCJALNOŚĆ, ZIARNO, ODWIETRZNIK, SMYCZ, AUTOGIEŁDA, KUBECZEK, HIEROGLIFY, GRZECH, STACJA TELEWIZYJNA, KONIUSZEK SERCA, BUKIET, MLECZ, KLAKA, TENGWAR, CUKIER LODOWY, SZYNOBUS, ŚNIOT, PILOTKA, DŻUBBA, WIEK ROZRODCZY, OMLET NORWESKI, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, NIEPOKALANEK MNISI, ?NACIĄG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZEWNĘTRZNA FALA UDERZENIOWA POWSTAJĄCA W WYNIKU NAKŁADANIA SIĘ ZABURZEŃ W POWIETRZU WYWOŁYWANYCH PRZEZ CIAŁO STAŁE LECĄCE Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZEWNĘTRZNA FALA UDERZENIOWA POWSTAJĄCA W WYNIKU NAKŁADANIA SIĘ ZABURZEŃ W POWIETRZU WYWOŁYWANYCH PRZEZ CIAŁO STAŁE LECĄCE Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALA BALISTYCZNA zewnętrzna fala uderzeniowa powstająca w wyniku nakładania się zaburzeń w powietrzu wywoływanych przez ciało stałe lecące z prędkością większą od prędkości dźwięku (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALA BALISTYCZNA
zewnętrzna fala uderzeniowa powstająca w wyniku nakładania się zaburzeń w powietrzu wywoływanych przez ciało stałe lecące z prędkością większą od prędkości dźwięku (na 15 lit.).

Oprócz ZEWNĘTRZNA FALA UDERZENIOWA POWSTAJĄCA W WYNIKU NAKŁADANIA SIĘ ZABURZEŃ W POWIETRZU WYWOŁYWANYCH PRZEZ CIAŁO STAŁE LECĄCE Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZEWNĘTRZNA FALA UDERZENIOWA POWSTAJĄCA W WYNIKU NAKŁADANIA SIĘ ZABURZEŃ W POWIETRZU WYWOŁYWANYCH PRZEZ CIAŁO STAŁE LECĄCE Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x