W CHIRURGII JAMY BRZUSZNEJ POSTĘPOWANIE POLEGAJĄCE NA CZASOWYM ZACIŚNIĘCIU W TRAKCIE OPERACJI WIĘZADŁA WĄTROBOWO-DWUNASTNICZEGO (PRZY POMOCY KLESZCZYKÓW CHIRURGICZNYCH, TAŚMĄ LUB PALCAMI), A PRZEZ TO ZAMKNIĘCIU LEŻĄCYCH W WIĘZADLE TĘTNICY WĄTROBOWEJ WŁAŚCIWEJ I ŻYŁY WROTNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANEWR PRINGLE’A to:

w chirurgii jamy brzusznej postępowanie polegające na czasowym zaciśnięciu w trakcie operacji więzadła wątrobowo-dwunastniczego (przy pomocy kleszczyków chirurgicznych, taśmą lub palcami), a przez to zamknięciu leżących w więzadle tętnicy wątrobowej właściwej i żyły wrotnej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHIRURGII JAMY BRZUSZNEJ POSTĘPOWANIE POLEGAJĄCE NA CZASOWYM ZACIŚNIĘCIU W TRAKCIE OPERACJI WIĘZADŁA WĄTROBOWO-DWUNASTNICZEGO (PRZY POMOCY KLESZCZYKÓW CHIRURGICZNYCH, TAŚMĄ LUB PALCAMI), A PRZEZ TO ZAMKNIĘCIU LEŻĄCYCH W WIĘZADLE TĘTNICY WĄTROBOWEJ WŁAŚCIWEJ I ŻYŁY WROTNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.993

TĘTNICA RZĘSKOWA, WOSK, BUTLA, TŁOKA, KINO DROGI, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, PIEC DYMARSKI, SUROWOŚĆ, PROWINCJA, KACZY DÓŁ, BETONOWE BUTY, SALTO, WINDA, JĘZYK FARERSKI, WZGLĄD, MAŁPA OGONIASTA, CIOCIA, WYCIERACZKA, PRASA, KWIATECZEK, WIÓRY, KLOSZ, SKOK TŁOKA, FETYSZYZM, ANTAGONIZM, PO, BETAKSOLOL, TUNIKA, PAWĘŻ, KLAUZURA, STACJA, BRZDĄC, BROŃ RADIOLOGICZNA, TELEGRAFIA, OSTINATO, LEJ, BĘBEN, KOGNITYWIZM, DOWÓD, BEZCIELESNOŚĆ, SIAD RÓWNOWAŻNY, MEANDER, OCIEKACZ, DRYF SEMANTYCZNY, KANAŁY, SKOK, ŚCIGAŁKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, SFEROLIT, LICZARKA, BŁONA LOTNA, DANINA, BESKIDNIK, DATOWNIK, WSPINACZKA SPORTOWA, EKSPRES, PLURALIZM, HADIS, TWINNING, TRANSPORTOWIEC, HOLOGRAM, BIORYTM, ZOOFAG, KRZYWA PODAŻY, BIEGUN MAGNETYCZNY, PAJAC, WAHADŁOWIEC, PARALIPSA, TAROCISTA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, KONIOWODNY, WYZWANIE, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, MIKROSKOP OPTYCZNY, BOCIANIE GNIAZDO, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, EKSPANDOR, MOGUNCJA, KOT, KONFEDERACJA, PIKIETA, MAKATKA, ZASADA, LAMBREKIN, ŁUK MONGOLSKI, EFEKT, INTERCEPCJA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, CELIAKIA, KWASZONKA, PRZEKLĘTNIK, ANSAMBL, RATYSZCZ, SYFON, UPÓR, KASZA MANNA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PLURALIZM, CZERNINA, EROZJA WSTECZNA, BAWOLE OKO, SZEW, WIOSŁO, RUMIEŃ LOMBARDZKI, WIĄZANIE ATOMOWE, ARANŻACJA, CYKL REPRODUKCYJNY, MINERAŁ, IMMUNITET FORMALNY, ŻYWY TRUP, GÓRKA, TOKI, KONKURS, GUFFA, HARFA EOLSKA, WIEŻA KONTROLNA, REDA, CYKLOTYMIA, MÓZG MATRIOSZKA, MAJSTERSTWO, MARA, FAWORYT, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, REGUŁA SAVAGE'A, WIOŚLAK, BAŁAMUTNICA, RASOWOŚĆ, KOLEC, GASLIFT, WICCA, BIEGUN, BIBLIA, SZPERACZ, MOŻNOWŁADZA, ESTETYKA, KRET, SERYJNY MORDERCA, FALA NOŚNA, FISZUTKA, INDYK, TARATAJKA, LEJTNANT, PRZEWODNIK, CHOREG, DYFERENCJACJA, PIKIELHAUBA, BRYTYJSKI, OSETIA, BAZYLIKA WIĘKSZA, LEGALIZACJA PONOWNA, ZWORKA, IMPAST, KOALICYJKA, OWAD, BIRMAŃSKI, ZEZWŁOK, AMBRAZURA, KOŁNIERZYK, PLAC APELOWY, DOBYTEK, OLEJ, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, KUBECZEK, KAFETERIA, RAJOKSZTAŁTNE, SYNERGIA, PSZCZOLINKI, RZEKA ROZTOKOWA, KANONIK KATEDRALNY, MANELE, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, NERW, INEZ, BŁOTNIARKA, KOŻUSZYSKO, URSZULA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SKWIR, DRZEWO MASTYKSOWE, SEJM, WERSJA LEKTORSKA, SAURON, NÓŻKA, MOZA, MASZTÓWKA, POSTING, KOLONIA, WĄTŁOŚĆ, ZDRADA, DELFIN CIEMNY, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, LOBELIOWE, MONAR, KOLONISTA, MSZAR, PERSYFLAŻ, OCULUS, PATRYLINEARNOŚĆ, SOLE, CIĄG NORMALNY, ZEWNĘTRZE, GŁOŻYNA, KILOBAJT, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PRZESYŁKA LISTOWA, WSPOMNIENIE, GALWANOSTEGIA, BRYTYJSKOŚĆ, WIZJONER, VASARELY, ŻÓŁW OLIWKOWY, WŚCIBSTWO, RODZINA KONTRAKTOWA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, REWOLTA, MATURA, HACJENDER, POCHLEBSTWO, ABORDAŻ, BENEFICJENT, URZĄDZENIE MECHANICZNE, DYSK KOMPAKTOWY, SOK, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, NIANIA, ZJAWISKO THOMSONA, DIS, DYSKONTO, EPISTOŁA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, MEDYCYNA SPORTOWA, SAMOTOK, KABLOBETON, STANCJA, STALÓWKA, PLOTER PŁASKI, BIAŁY MARSZ, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, RABACIK, PROFIL, KRATKA ŚCIEKOWA, KONDENSACJA, GRYZETKA, WAŁ BRZEGOWY, CUKRZYCA, EKSTRADYCJA, KOLCOROŚL, ISTOTA, KOLORYT, MANEWR, OBÓZ, SAMOGONKA, BORDER, IRANIZACJA, RIKETSJOZA, BOGDANIEC, PTERODAKTYLE, KALCEOLARIA, JANOSIKOWE, ŁADUNEK, BAZA ORBITALNA, KANCONA, MONOPOL, BRAK, NADAWCA SPOŁECZNY, PRZENOŚNIK, WYCINEK KULI, STACCATO, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, SOMATOTOPAGNOZJA, NIDA, KĄT GRANICZNY, ZACIESZ, KOLUR, SERIA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ARABIKA, HUMMUS, MUŁ, CAMPUS, IKONA, POSTĘPOWANIE, BONOŃCZYK, LOK AGNESI, MUTACJA ZMIANY SENSU, ESPADON, MAGIERKA, RĘKAWICA, KUBEK, FALA, IRONSIDES, SYSTEMIK, PROMIEŃ, RUCH BEZWIZOWY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, NEKTARNIK, DAUMONT, ALASKAN HUSKY, ?TATUAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHIRURGII JAMY BRZUSZNEJ POSTĘPOWANIE POLEGAJĄCE NA CZASOWYM ZACIŚNIĘCIU W TRAKCIE OPERACJI WIĘZADŁA WĄTROBOWO-DWUNASTNICZEGO (PRZY POMOCY KLESZCZYKÓW CHIRURGICZNYCH, TAŚMĄ LUB PALCAMI), A PRZEZ TO ZAMKNIĘCIU LEŻĄCYCH W WIĘZADLE TĘTNICY WĄTROBOWEJ WŁAŚCIWEJ I ŻYŁY WROTNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHIRURGII JAMY BRZUSZNEJ POSTĘPOWANIE POLEGAJĄCE NA CZASOWYM ZACIŚNIĘCIU W TRAKCIE OPERACJI WIĘZADŁA WĄTROBOWO-DWUNASTNICZEGO (PRZY POMOCY KLESZCZYKÓW CHIRURGICZNYCH, TAŚMĄ LUB PALCAMI), A PRZEZ TO ZAMKNIĘCIU LEŻĄCYCH W WIĘZADLE TĘTNICY WĄTROBOWEJ WŁAŚCIWEJ I ŻYŁY WROTNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MANEWR PRINGLE’A w chirurgii jamy brzusznej postępowanie polegające na czasowym zaciśnięciu w trakcie operacji więzadła wątrobowo-dwunastniczego (przy pomocy kleszczyków chirurgicznych, taśmą lub palcami), a przez to zamknięciu leżących w więzadle tętnicy wątrobowej właściwej i żyły wrotnej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANEWR PRINGLE’A
w chirurgii jamy brzusznej postępowanie polegające na czasowym zaciśnięciu w trakcie operacji więzadła wątrobowo-dwunastniczego (przy pomocy kleszczyków chirurgicznych, taśmą lub palcami), a przez to zamknięciu leżących w więzadle tętnicy wątrobowej właściwej i żyły wrotnej (na 15 lit.).

Oprócz W CHIRURGII JAMY BRZUSZNEJ POSTĘPOWANIE POLEGAJĄCE NA CZASOWYM ZACIŚNIĘCIU W TRAKCIE OPERACJI WIĘZADŁA WĄTROBOWO-DWUNASTNICZEGO (PRZY POMOCY KLESZCZYKÓW CHIRURGICZNYCH, TAŚMĄ LUB PALCAMI), A PRZEZ TO ZAMKNIĘCIU LEŻĄCYCH W WIĘZADLE TĘTNICY WĄTROBOWEJ WŁAŚCIWEJ I ŻYŁY WROTNEJ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W CHIRURGII JAMY BRZUSZNEJ POSTĘPOWANIE POLEGAJĄCE NA CZASOWYM ZACIŚNIĘCIU W TRAKCIE OPERACJI WIĘZADŁA WĄTROBOWO-DWUNASTNICZEGO (PRZY POMOCY KLESZCZYKÓW CHIRURGICZNYCH, TAŚMĄ LUB PALCAMI), A PRZEZ TO ZAMKNIĘCIU LEŻĄCYCH W WIĘZADLE TĘTNICY WĄTROBOWEJ WŁAŚCIWEJ I ŻYŁY WROTNEJ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast