CECHY WŁAŚCIWE DLA JAKIEGOŚ RODZAJU, TYPU, KATEGORII PRZEDMIOTÓW LUB ZJAWISK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NATURA to:

cechy właściwe dla jakiegoś rodzaju, typu, kategorii przedmiotów lub zjawisk (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NATURA

NATURA to:

charakter, natura, wrodzone cechy człowieka (na 6 lit.)NATURA to:

w najszerszym znaczeniu: wszechświat, rzeczywistość, zjawiska fizyczne oraz życie bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi (na 6 lit.)NATURA to:

określenie człowieka ze względu na jego jedną wyraźną cechę, która definiuje go w społeczeństwie (na 6 lit.)NATURA to:

siła wyższa, rządząca prawami świata; często stosuje się zapis wielką literą (na 6 lit.)NATURA to:

rzeczywistość, namacalne realia (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHY WŁAŚCIWE DLA JAKIEGOŚ RODZAJU, TYPU, KATEGORII PRZEDMIOTÓW LUB ZJAWISK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.165

SCHABOSZCZAK, SARONG, KALETKA, GUMA, ŚLIWKA, EKSPLANACJA, MURŁATA, ESENCJA, WINIETA, MODUŁ ILORAZOWY, KAPUSTA, KOTONINA, BURZA DZIEJOWA, SALON PIĘKNOŚCI, GLACE, WILCZUR, IZBORSK, CYPRZYN, WYRĘB, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, ŻYLETA, ZAĆMIENIE, LAWABO, ZACHŁYŚNIĘCIE, CYBERPANK, PORFIROBLAST, KAPITALISTKA, SERIA, AEROZOL, KAPELMISTRZ, KNOT, ENTEROTOKSYNA, BARWY NARODOWE, LEJBIK, TAWROSZ, WYRWANY, SŁUŻBA DYŻURNA, DESKA SEDESOWA, WIDLICZKA, HETERODYNA, FAETON, HIPNOTERAPIA, MALINA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KATAFALK, TROPIK, KILIM, JĘZYK OBCY, KULT ŚWIĄTYNNY, DIFFERENTIA SPECIFICA, GNIAZDO, IZOTROPOWOŚĆ, REKLAMANT, ODPRAWA, ARYTMOMETR, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, KAJAK, WYDAWNICTWO SERYJNE, KALANDER, REFERENDUM LOKALNE, PODWODA, ALIANT ZACHODNI, RARÓG, POMAZANIEC, SZYPLIN, CIAŁO, BRUK, KOMBIAK, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, FORLANA, SEKS, ROGAINING, WYSYPKA, STRZĘPIA, BIAŁE MIĘSO, LUDWIK, TANIEC CELTYCKI, ŁAŃCUCH, UTRILLO, WYTWÓR, KASETA, POMPELA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, SMUŻ, SAŁATA, BARWNIK, RURKA INTUBACYJNA, MŁAK, STAROŚCIŃSKI, WĘGLÓWKA, EMILY, BABULA, ERPEG, BARWA, PSEUDOPAŁANKOWATE, BIAŁY MARSZ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, PAŁANECZKA MAŁA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ARTYKUŁ, ZAPARCIE, KONINA, BAZYLIA, PATRON, INTUICYJNOŚĆ, SYMPTOM, HYDROLAT, ADRES, BOCIANIE GNIAZDO, DESPOTYZM, PĘCHERZ, DATARIA, ŚREDNIA KWADRATOWA, PARTIA, POETA LAUREATUS, DOCHTÓR, MUZYKA, REDUKTOR, OKOP, STAN WOLNY, WOLNY RODNIK, WYŁAWIACZ, POGOŃ ZA RENTĄ, ARIA, SMYCZ, NIEWIERNOŚĆ, SIŁA PŁYWOWA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, NIECHLUJA, KRYMINALISTYKA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, WITAMINA, KWARTET, ŁAPANIE, KOPUŁA PANCERNA, KOMBINEZON, ARTUR, MUZYCZNOŚĆ, UKRZYWDZONY, MATRYKUŁA, BLASZKA, PIÓROSZ PIERZASTY, TROMPA, FIGOWIEC, ANNA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, PODWÓJNOŚĆ, POLIETER, DRUK ULOTNY, NIEOSTROŚĆ, SZABLON, ARSENAŁ, BAKTERIA ŚLUZOWA, BIOKOMPONENT, ŚCISŁOŚĆ, SYGNAŁ, KONOTATKA, LIMNOCHARYSOWATE, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, WYDATEK RZECZOWY, AFIRMACJA, SYLWETA, NIEBIOSA, KALENDARZ, CZĄSTECZKA, ADAPTOR, PODPORA, SETKA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, KAULIKARPIA, KONSYGNACJA, POMOC STYPENDIALNA, LYGODIUM PALMIASTE, OLEJ JADALNY, WIRCZYK, UKŁAD PLANETARNY, TORPEDA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, ZAŁATWIANIE, LICZBA PORZĄDKOWA, FRAZA, KALCEOLARIA, MATERAC, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, WIELKOŚĆ, KRAŃCOWOŚĆ, FAGOCYTOZA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, ULGA REMONTOWA, FAUL, NATURALIZM, KOZA ŚNIEŻNA, DOMICYL, KREPA, HERETYK, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, OLIWA, PIERÓG, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, GRA, INSTRUMENT, KAPITAŁOWOŚĆ, KRÓLEWICZĄTKO, KŁAK, POIDŁO, AUTOCHTONICZNOŚĆ, TELEWIZJA HD, KONFEDERACJA, GARIBALDKA, GRZYB PASOŻYTNICZY, KOD DWÓJKOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, DYSCYPLINA NAUKOWA, DYKTATORSTWO, PIASTUNKA, PREIMPLANTACJA, RENTA INWALIDZKA, KAJMAKAM, KONKURENCJA, KUWETA, PASSEPIED, RAJDER, DEVELOPER, KACZUGA INDYJSKA, KOJCZYK, PLATFORMÓWKA, JEZIORO WYTOPISKOWE, HUNTER, CHOCHOŁEK, EMANACJA, MASZOPERIA, BUDLEJA, SKARANIE BOSKIE, PŁYN, METYLOTROFIA, NORI, ORZECH, BEZGŁOWOŚĆ, PRZEWODNICZĄCY, MONETKA, KOMPETYCJA, TEOLOGIA NEGATYWNA, PRZEKUPSTWO, QUEBECKI, WAPORYZACJA, POTTO, OWAD, PYZA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, CENZURA, SEKRECJA, SYNTEZA, HYDROPOLIP, SALCESON, NADAWCA PUBLICZNY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, HACKAMORE, DZIUPLA, MIRABELKA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, TRACZ AMERYKAŃSKI, ZAGŁÓWEK, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, ILOCZYN BLASCHKEGO, BALON, BAZA NOCLEGOWA, REGULARNOŚĆ, KAMMERLADER, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, AKRONIM, KRAJ, BRUKIEW, MUZYKA CERKIEWNA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, SUROWOŚĆ, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, DZIADEK DO ORZECHÓW, NUCZA, CHIŃSKOŚĆ, RUDA, STARY, OJCOWSKOŚĆ, KILOMETR NA SEKUNDĘ, ALKOWA, PREFIKS, DZIANINA, ANTYSZTUKA, OBSERWACJA, PRAWIDŁO, MATUTE, DRUK, HEGEMONICZNOŚĆ, PAWĘŻ, PAROSTATEK, HARCERKA, ULTRAFIOLET, ?ALBULOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHY WŁAŚCIWE DLA JAKIEGOŚ RODZAJU, TYPU, KATEGORII PRZEDMIOTÓW LUB ZJAWISK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHY WŁAŚCIWE DLA JAKIEGOŚ RODZAJU, TYPU, KATEGORII PRZEDMIOTÓW LUB ZJAWISK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NATURA cechy właściwe dla jakiegoś rodzaju, typu, kategorii przedmiotów lub zjawisk (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NATURA
cechy właściwe dla jakiegoś rodzaju, typu, kategorii przedmiotów lub zjawisk (na 6 lit.).

Oprócz CECHY WŁAŚCIWE DLA JAKIEGOŚ RODZAJU, TYPU, KATEGORII PRZEDMIOTÓW LUB ZJAWISK sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CECHY WŁAŚCIWE DLA JAKIEGOŚ RODZAJU, TYPU, KATEGORII PRZEDMIOTÓW LUB ZJAWISK. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x