CZĘŚĆ WĘDKI ZAWIERAJĄCA SZPULĘ Z NAWINIĘTĄ ŻYŁKĄ I MECHANIZM DO JEJ NAWIJANIA LUB ROZWIJANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁOWROTEK to:

część wędki zawierająca szpulę z nawiniętą żyłką i mechanizm do jej nawijania lub rozwijania (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁOWROTEK

KOŁOWROTEK to:

mechaniczne urządzenie do wytwarzania włókien z przędzy (na 10 lit.)KOŁOWROTEK to:

walec obracający się pod wpływem ruchów umieszczonego wewnątrz stworzenia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WĘDKI ZAWIERAJĄCA SZPULĘ Z NAWINIĘTĄ ŻYŁKĄ I MECHANIZM DO JEJ NAWIJANIA LUB ROZWIJANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.979

GAŁGAN, RUSKOŚĆ, ELEKTRON DODATNI, MORDENT, FARMAKOKINETYKA, JASTRZĘBIE OKO, OBSADA, KULT LUNARNY, TABLICA REJESTRACYJNA, SMITH, DENATURACJA BIAŁKA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, PRODUKT LECZNICZY, ORGANIZM WYŻSZY, JUMPSALING, SZAŁWIA, KONTROLA DOSTĘPU, PRACA DOMOWA, TYMPANON, KULTURA AZYLSKA, DROGA BEZPRZETARGOWA, TONGA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, KONDYGNACJA, ELEKTROLIT, DYSTANS, WSPÓŁRZĄDCA, GRUCZOŁ MEIBOMA, MERZYK GROBLOWY, WSPÓŁPRACOWNIK, ZGRZEWKA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, BIEG, OSA, SAKPALTO, KORYFEUSZ, CENA NAIWNA, SKARB, STRUKTURA DRAMATYCZNA, GRA, KRYZA, RĄCZNIK, RYZYKO KURSOWE, AOJDA, TRAŁ, SALA, SERUM, KWARTAŁ, LYCRA, MOŁDAWSKI, INFOMAT, FRYWOLITKI, IMPLIKACJA LOGICZNA, NARZĄD, OŚWIECICIEL, ŁAWRA, KOPARKA, ZAOLZIE, ŁUPEK ROPNY, NAGŁOWIE, DOBROSĄSIEDZTWO, SUBFUNDUSZ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KAMICA, DOBRO PRAWNE, EMISJA POLOWA, RUCH, PAŃSTWO, SABOT, DWUDZIESTY PIĄTY, BERŻERA, KRYZA, SZURPEK, KRANIOTOMIA, ELASTYK, PAPROTNICA GÓRSKA, NAWA, HOKEJ, SAFARI, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, ZAŁOŻENIE, MUNICYPIUM, FOTEL KLUBOWY, CHARAKTER, PIEPRZ, PODWIĘŹ, WYNACZYNIENIE, PROFIT, ŁONO, KOLONISTA, PROLIFERACJA, MONITOR, LB, OBJĘTOŚĆ, PLATER, KADŁUB, CYSTA BAKERA, KOZAK, MAKART, POSOBOROWIE, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, MANEŻ, PODPIS CYFROWY, FESTON, KOLIMATOR, PROTEST SONG, CHIŃSKOŚĆ, KONKURENCJA, KAKAO, KRYZA, ELEMENT, AŻUR, STAN, PROFILOWANIE, UPROWADZENIE, FORYŚ, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, OPASKA, KOTLET, DYSALTERACJA, NUKLEOZYD, RZEMIEŚLNICTWO, ODSUWACZ, POLITYKA PIENIĘŻNA, PÓŁWEŁNA, REPRODUKCJA, CZARNA KARTKA, CZARTER, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ADMIRACJA, HIGIENISTKA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, TORPEDA, OKA, MELON, CHIŃSZCZYZNA, MIEJSCE, SYLWETA, PIEC DYMARSKI, TARTINKA, MIĘKISZ WODNY, WSPÓŁZAWODNICTWO, WITRYNA, POBRATYMSTWO, PŁYTA, ANTAGONISTA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, MIKROMIERZ, ANTONOMAZJA, TYRAŃSTWO, AEROCASCO, ANTYDOGMATYZM, EFEKT SNOBA, BAT, PLAZMA, EUROWALUTA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, WOJNA, OSEŁEDEC, WYŚWIETLARNIA, POR, KOMISARZ WOJSKOWY, RÓJKA, ZWROTKA, TARAN, CZAS PRZESZŁY, ŁUPACZKA, PARA, OBŁĄKANIEC, WIECZÓR, AGAMA, WCIĄGARKA, BUNT, PRÓBA REPREZENTATYWNA, OKULARY, KUREK, PIEC PŁOMIENNY, WIEŻA HEJNAŁOWA, EGZEKWIE, NIEDODMA PŁUC, POLONISTYKA, ŁOBODA, ZDROJEK POSPOLITY, FANTOM, DOBUDOWA, KARETKA, HIPSOMETRIA, INTROMISJA, RAFAŁ, SIKAWKA, ARGUMENT, ALAN, KARCZEK, KLASA, PASTA, SPULCHNIACZ, LEBERWURSZT, DOM TOWAROWY, GRZYB NADRZEWNY, DOCHODZĄCA KOBIETA, DZIÓB, PLEŚŃ, IZOMER, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KOKORYCZKA, SPRAWA, EPISTOŁA, PORTFEL, BUŁA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, 2-FENYLOETYLOAMINA, UCHWAŁA NEGATYWNA, TEKA, DELUWIUM, STAROSTA GENERALNY, METRYKA, TOKSYNA SINICOWA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, FUCHA, KATOLICKOŚĆ, INSIMBI, TARCIE, PATROLOWIEC, SMOCZA KREW, NOWA KLASYCZNA, STUŁA, FUJARKA, KRYSTALIZACJA, KOTLARNIA, DOROBKOWICZ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, TUBA, PODKŁAD, EWA, KNEL, WSTĘPNICA, BRZYDAL, SERIA, KAPTUR, PŁYCINA, GŁOWNIA, PASTORALE, INŻYNIERIA TKANKOWA, SZESNASTY, KARTOTEKA, WIELOWIEŚ, HOT DOG, REWERS, KAMIEŃ WĘGIELNY, CAP, ŻŁÓB, CAPRICCIO, NEURON CZUCIOWY, DEPORTACJA, MAKRO, CZUBEK, RATY, SET, ANTIDOTUM, DIPLOID, KACOWE, NASTĘP, ZAKON CZYNNY, PSEUDOPAŁANKOWATE, GIGANT, PLURALIZM, ORGANDYNA, FREGATA, KUSTOSZ, PODGARDLE, MASWERK, PALIWO GAZOWE, PŁUŻKA, OSTROGI, SZYLKRET, ZABYTEK RUCHOMY, KURACJA UDERZENIOWA, ZNAJOMY, KIEŁBACHA, POCHLEBSTWO, GWIAZDKA, PLATFORMA PROCESOROWA, ŻYDOWSKOŚĆ, CZYTELNIA, TECZKA PERSONALNA, OBERWANIE CHMURY, KOMONICA, PANI, PROWENIENCJA, KLEJÓWKA, KRATER, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NASADKA, REPERTUAR, KANAŁ LATERALNY, ALTERNATYWA, HACZYK, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, ?EDAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.979 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WĘDKI ZAWIERAJĄCA SZPULĘ Z NAWINIĘTĄ ŻYŁKĄ I MECHANIZM DO JEJ NAWIJANIA LUB ROZWIJANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WĘDKI ZAWIERAJĄCA SZPULĘ Z NAWINIĘTĄ ŻYŁKĄ I MECHANIZM DO JEJ NAWIJANIA LUB ROZWIJANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁOWROTEK część wędki zawierająca szpulę z nawiniętą żyłką i mechanizm do jej nawijania lub rozwijania (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁOWROTEK
część wędki zawierająca szpulę z nawiniętą żyłką i mechanizm do jej nawijania lub rozwijania (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WĘDKI ZAWIERAJĄCA SZPULĘ Z NAWINIĘTĄ ŻYŁKĄ I MECHANIZM DO JEJ NAWIJANIA LUB ROZWIJANIA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - CZĘŚĆ WĘDKI ZAWIERAJĄCA SZPULĘ Z NAWINIĘTĄ ŻYŁKĄ I MECHANIZM DO JEJ NAWIJANIA LUB ROZWIJANIA. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x