TABLICA ZAWIERAJĄCA UNIKATOWY NUMER (KOMBINACJĘ LITER I CYFR), UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ KAŻDEGO POJAZDU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REJESTRACJA to:

tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr), umożliwiający identyfikację każdego pojazdu (na 11 lit.)TABLICA REJESTRACYJNA to:

tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr), umożliwiający identyfikację każdego pojazdu (na 20 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REJESTRACJA

REJESTRACJA to:

tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr), umożliwiający identyfikację każdego pojazdu (na 11 lit.)REJESTRACJA to:

zgłoszenie czegoś do rejestru, wpisanie, zarejstrowanie (na 11 lit.)REJESTRACJA to:

biuro, w którym dokonuje się rejstracji, wpisu, zgłoszeń (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TABLICA ZAWIERAJĄCA UNIKATOWY NUMER (KOMBINACJĘ LITER I CYFR), UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ KAŻDEGO POJAZDU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 672

BALSAM, WODA SŁONA, NUMEREK, CZESKI BŁĄD, PISMO RYSUNKOWE, KONTROLA DOSTĘPU, NUMEREK, NUMER, OSTOJA, MSZAŁ, NUMER REJESTRACYJNY, TABLICA ASOCJACYJNA, PLWOCINA, NADJODAN, KOD PASKOWY, PASJONAŁ, EKWIPAŻ, DZIEWIĘTNASTKA, DWÓJECZKA, ALFABET MUZYCZNY, OBIEKT, DAWCA ORGANÓW, ZRASZARKA, SZABLONIK, JODAN, SIEDEMNASTKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PODWOZIE, NUMER, GODŁO MAPY, ALFABET MORSE'A, MASŁO ROŚLINNE, KRAKOWIAN, KANAŁ, HYDRAT, TABELA, SKALA DIATONICZNA, BLOK, EWANGELIARZ, OWOCNIK, ICHTIOL, KWADRAT MAGICZNY, FRONT ZOKLUDOWANY, ROZPIĘTOŚĆ, ZAGADKA, TABLICZKA, MINIMUM EGZYSTENCJI, PODJAZD, PISMO TECHNICZNE, MINUSKUŁA, WAGON DOCZEPNY, STOPKA, ZAPIS, SIEDEMNASTKA, KIESZONKA, RZĄD KOŃSKI, SZTOS, RADIOZNACZNIK, DOWÓD REJESTRACYJNY, ALDEHYD SALICYLOWY, URZĄDZENIE, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, WODA MINERALNA, OBRĘCZ, BIEGUN WEGETATYWNY, OPONA, SPOONERYZM, WIĄZADŁO GŁOSOWE, JODAN(VII), NUMER TAKTYCZNY, MONTAŻ, SIÓDEMKA, ORDYNACJA PODATKOWA, TEST PASKOWY, BROŃ SAMOCZYNNA, DIALIZA, TABLICA EPITAFIJNA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, EWANGELIARZ, DWUDZIESTKA, NUMER OBOZOWY, RODNIK, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, PIĄTY BIEG, SZESNASTKA, ŻABKA, MELDUNEK SYTUACYJNY, TRIK, TRZECI BIEG, STOPA LODOWCA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, UMOWA HOTELOWA, TRÓJKA, SULFOBITUMINIAN AMONOWY, MECHANIZM JEZDNY, REJESTRACJA, WIATROWNICA, MLECZKO MACICZNE, GATUNEK ENDEMICZNY, CZWARTY BIEG, LIST OKÓLNY, TABLICA, DWUNASTKA, TARCZA HAMULCOWA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, UKŁAD JEZDNY, NEKROLOGIA, POTASZ, KREW ODTLENOWANA, APOLOGIA, MACAK, DWUNASTKA, DIPLONT, KOMBINATOR ALPEJSKI, WYROSTEK POPRZECZNY, TRZYDZIESTKA, POTAŻ, ORGANIZM DIPLOIDALNY, PLATFORMA SATELITARNA, EUROBAROMETR, BITUMINOSULFONIAN AMONU, UŁAMEK DZIESIĘTNY, GROBLA, PULPIT STEROWNICZY, SADZ, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PRZEPUST, NUMER, TRANSPARENT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DAKTYLOGRAM, NÓŻKA, NACISK, TABLICA REJESTRACYJNA, CZTERNASTKA, JEDENASTKA, NUMER BURTOWY, TRZYNASTKA, NUMEREK, BUDA, RZĄD, TRZYNASTKA, PUDŁO, DESKA, AUTOMOBILISTA, TABLICA, WODZIAN, KALIF SPRAWIEDLIWY, RODANEK, POSKOCZOWATE, SESJA EGZAMINACYJNA, ZWÓJ RDZENIOWY, TABLICA, GRADUAŁ, ALMANACH, NUMER, OSIEMNASTKA, KAMIENNE SŁOŃCE, TABLICA ROZDZIELCZA, WODA TWARDA, IPOD VIDEO, MODUŁ SERWISOWY, WIELOKRĄŻEK, OPUS, RDZA, MINIANKIETA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, SZTANDAR BIAŁO-CZERWONY, CZYNNOŚĆ PRAWNA, WODA SŁODKA, AKWALUNG, OPONKA, PODWOZIE, DIAGRAF, GŁOWA, ROZRZĄD, MUSZLA, SIÓDEMKA, HOLLINA, UCHWYT, DESKA KLOZETOWA, SKAFANDER KOSMICZNY, ANTENA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, TRANSPARENTNOŚĆ, CIĄGNIK, AMUNICJA JĄDROWA, OSIE, DZIESIĄTKA, OŚ TOCZNA, KREW ŻYLNA, SAKRAMENTARZ, ZAPRZĄG, ARMINIANIZM, SIEĆ, ZAWIESZENIE, SZYFR PŁOTOWY, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, BITA ŚMIETANA, ŚCIĄGARKA, PREPARAT, ROZGAŁĘZIACZ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PIANOLA, CZWÓRKA, BANDAŻ, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, ROZKAZ DZIENNY, BĄBEL, KSIĄŻKA ADRESOWA, GLINKA PORCELANOWA, LOTNIK, ODZIEMEK, RESOR, BIAŁY KRUK, ADRESÓWKA, MOSTEK H, DIODA PRÓŻNIOWA, DRUGI BIEG, APOLOGETYK, TRÓJKA, WODZIDŁO, SZTUCZKA, TAGUAN, WINIETA, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, JODAN(I), PERYSKOP ODWRACALNY, ZALĄŻNIA, TKANKA ZIARNINOWA, RACHUNEK MAKLERSKI, HAPLOID, KRATA ROZDZIELNA, PODJODYN, EWANGELIA, TANTRA, DRZWI, WOLNY RODNIK, KOMPARYCJA, NUMER DOSTĘPOWY, KONSOLA, BIAŁY TYDZIEŃ, PĘCHERZYK, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, CIMELIUM, ANTYFONARIUSZ, KROPKA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, TELEFON, ROZSTAW OSI, CRASHTEST, ANALIZA KANONICZNA, DIPLOBIONT, SANICE, SZÓSTKA, CHROMBUCYL, RAMA, WSKAŹNIK SIMPSONA, PRAWO BUDŻETOWE, MAŹNICA, TABLICA INSKRYPCYJNA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, PISMO TEKSTOWE, TITR, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ADRES LOGICZNY, UCHWYT ŚLIZGOWY, PUNKT ASEKURACYJNY, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, LICO, WEWNĘTRZNY, BOMBA JĄDROWA, TAGUAN, SŁUPEK, TABLICA OGŁOSZENIOWA, SPOILER, BUFOR, PANTOGRAF, CZŁON SKRAJNY, NUMER GEOGRAFICZNY, PROFIL, TECZKA PERSONALNA, KREW TĘTNICZA, MUSZLA KLOZETOWA, KARDAN, GONDOLA, ÓSEMKA, NUMER, KOŃCÓWKA, MASTYKS ASFALTOWY, WODA LECZNICZA, STUPA, POWIEŚĆ MILICYJNA, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, DOMOFON, EWIDENCJA LUDNOŚCI, KRAWATKA, CASCO, ?BUT NARCIARSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 672 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TABLICA ZAWIERAJĄCA UNIKATOWY NUMER (KOMBINACJĘ LITER I CYFR), UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ KAŻDEGO POJAZDU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TABLICA ZAWIERAJĄCA UNIKATOWY NUMER (KOMBINACJĘ LITER I CYFR), UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ KAŻDEGO POJAZDU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REJESTRACJA tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr), umożliwiający identyfikację każdego pojazdu (na 11 lit.)
TABLICA REJESTRACYJNA tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr), umożliwiający identyfikację każdego pojazdu (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REJESTRACJA
tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr), umożliwiający identyfikację każdego pojazdu (na 11 lit.).
TABLICA REJESTRACYJNA
tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr), umożliwiający identyfikację każdego pojazdu (na 20 lit.).

Oprócz TABLICA ZAWIERAJĄCA UNIKATOWY NUMER (KOMBINACJĘ LITER I CYFR), UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ KAŻDEGO POJAZDU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - TABLICA ZAWIERAJĄCA UNIKATOWY NUMER (KOMBINACJĘ LITER I CYFR), UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ KAŻDEGO POJAZDU. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x