NUMER ABONENTA, OSOBY LUB INSTYTUCJI, DO KTÓREJ WYKONYWANE JEST POŁĄCZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TELEFON to:

numer abonenta, osoby lub instytucji, do której wykonywane jest połączenie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TELEFON

TELEFON to:

urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość; dołączane do zakończenia łącza telefonicznego (na 7 lit.)TELEFON to:

połączenie uzyskane za pomocą aparatu telefonicznego i sieci telefonicznej (na 7 lit.)TELEFON to:

telefonia, podłączenie do sieci telefonicznej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NUMER ABONENTA, OSOBY LUB INSTYTUCJI, DO KTÓREJ WYKONYWANE JEST POŁĄCZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.812

DZIERŻAWCA, WAŁ, BOHATER LIRYCZNY, KOSMETYK, ŁĄCZNIK OLEJOWY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, TERAPIA PRENATALNA, DRAMAT GANGSTERSKI, POLIMORFIZM, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, STARZEC, KLASYFIKACJA ABC, POCHŁANIACZ, AWARIA, SŁUP, MLON, TENDENCJA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, CZAPKA FRYGIJSKA, PASYWNOŚĆ, SPOT, ANIOŁEK, SKALNICZEK SIWY, CZTERNASTKA, STAŁA, TIURMA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, LAVABO, ŚRODEK KARNY, BARIERA JĄDROWA, ŁAPACZ, WIRUS, GRZYBNIA, TROPIK, LIST PRZEWODNI, WIELKOŚĆ, UROCZYSKO, KANTOR, GRODZA, BONGOSY, PARAPECIK, OPOZYCJA RELEWANTNA, DELFIN BIAŁOBOKI, METADANE, ZMORA, FILODENDRON, ZEWŁOK, ALIENACJA POLITYCZNA, JASTRZĘBI NOS, SCHABOWY, ŁONO, PŁACZ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, KISZKA PODGARDLANA, KOMORA, ŁOPATKA, ŻAGIEL SKOŚNY, DZIABKA, MACIERZ ZEROWA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, ZABYTEK RUCHOMY, ORDYNAT, GABINET, RELING, WYRAZ POKREWNY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, RZEZALNIA, SZUM, KASZANA, PIERWSZOŚĆ, NERECZNICA, NALEWAK, NIEŚWIADOMOŚĆ, MIĘSO RYBY, GŁOWICA BOJOWA, WINIETA, WYKŁADOWCA, BRZUCHORZĘSKA, BEDŁKA MUCHOMOR, FUTRO, CUG, DOCHTÓR, REDAKTORSTWO, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, IMPULSYWNOŚĆ, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, AUTONOMIA, GOLKIPERKA, GRZYB, DZIENNIK PODAWCZY, OSCYLATOR, PĘDNIK AZYMUTALNY, PIĘKNOŚĆ, ALTANNIK ARCHBOLDA, ORBITA, POLITYKA, KORD, KOŁO RATUNKOWE, FROTKA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PĘCHERZYCA, SZRAF, WERYSTA, RAJSKI PTAK, RADA, TRANSAKCJA WIĄZANA, NANOHENR, CIĄGACZ, TELEFON KOMÓRKOWY, ULOT, DEGRADACJA SPOŁECZNA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PRONIEMIECKOŚĆ, STOŻEK NAPŁYWOWY, IDEALNOŚĆ, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, JĘZYK, SZLAM, COMBER, GOLIAT, ZGNIATACZ GŁOWY, DYSK ELASTYCZNY, HIPOTEZA SUSLINA, WIEK POPRODUKCYJNY, SYMPOZJON, ADOLF, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, EDIAKAR, WIĄD RDZENIA, OCENA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ASYSTENTKA, SARONG, ENERGOELEKTRYK, ŻAGIEW, WYSZYWANKA, AGRAFA, JELENIOWATE, ŁOM, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, FILM OBYCZAJOWY, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KLUCZ, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, ALLOMETRIA, ŁUK TRIUMFALNY, BŁYSZCZ BIZMUTU, GAZ PRZEWODOWY, HEAD-HUNTER, GEOMETRIA AFINICZNA, SZALKA PETRIEGO, LITERATKA, DUCHOWIEŃSTWO, NIP, MADISON, KREM, AKROLIT, PRZECIWNIK, STEK, DWUDZIESTKA, GARMAŻERIA, MASZT, ŚLĄSKOŚĆ, PODRÓŻ, KALIMBA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, ŚWISTUŁA, KĄPIEL, GRUCZOŁ MLECZNY, ŻONA LOTA, KARTKA, WIRTUOZOSTWO, PONURNIK, HIPERPRZESTRZEŃ, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, REALIZM, ŻABY BEZJĘZYCZNE, TORNADO, BAJOS, CHŁYST, CZAS ZIMOWY, PLECHOWIEC, SUPERPRZEBÓJ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, DŹWIĘCZNOŚĆ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, DIAGNOSTYKA, RELISH, GOŁOBORZE, SZKARADA, ŚWISZCZ, MAŁPA, PIEC PŁOMIENNY, CEREMONIAŁ, SZPATUŁKA, STRZECHWOWCE, SSAKI ŻYWORODNE, CIĄGUTKA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, ZAWORA, SŁUŻBA, OBJĘTOŚĆ, ŻÓŁW NATATOR, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, CHMURNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, LOFIX, NEKTARNIK, MONOCHROMATYZM, UPOŚLEDZONY, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MILICJA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, FOTOSENSYBILIZATOR, NIEKLAROWNOŚĆ, BEKHEND, REZULTAT, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, DZIEDZICZENIE, SPOISTOŚĆ, KONTRAMARKA, KONTENER, DYMISJA, SPOIWO BUDOWLANE, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, OBROTNICA, RZEMYK, PARÓWKA, ANTRYKOT, CYGANKA, NACISK, DEPTAK, GILOTYNA, ŚRODEK PRAWNY, MAMAŁYGA, WYŻYNY, KUR, TAJNE KOMPLETY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, RESPIRATOR, ŁOTEWSKOŚĆ, WYSPIARSKOŚĆ, SAMOCHÓD POŻARNICZY, MGŁAWICA, BROŃ BIOLOGICZNA, WPIERDOLKA, KRĘG, NORWESKI, WYJĄTEK, BANK DOMICYLOWY, WSZECHBYT, BEZINTERESOWNOŚĆ, SILNIK PRZELOTOWY, FORMALIZACJA, PANGSZURA INDYJSKA, DOZOROWIEC POGRANICZA, GENERATYWIZM, NIEPRAWOŚĆ, LIDER, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, KULTURA OBRAZKOWA, GNIOT, EPOKA, MINY, TEOLOGIA PASTORALNA, KONFERENCJA PRASOWA, ROZDŹWIĘK, KREDYT KUPIECKI, PERUKARNIA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, MODEL, INTENSYWNOŚĆ, KONTROLA, WITACZ, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, IRREALIZM, KLOSZ, LEKKOZBROJNY, SZTUKA NAIWNA, GWINT, GUZ, PRZERYWACZ, TUŁÓW, FIZJOGNOMIA, FIGIEL, RUBASZNOŚĆ, HERBICYD, PALMA, ŚRODOWISKO, PODGATUNEK, PORNO, CAP, POKREWIEŃSTWO, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, CIEK, WYPADEK JĄDROWY, ?GOŁĘBICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.812 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NUMER ABONENTA, OSOBY LUB INSTYTUCJI, DO KTÓREJ WYKONYWANE JEST POŁĄCZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NUMER ABONENTA, OSOBY LUB INSTYTUCJI, DO KTÓREJ WYKONYWANE JEST POŁĄCZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TELEFON numer abonenta, osoby lub instytucji, do której wykonywane jest połączenie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TELEFON
numer abonenta, osoby lub instytucji, do której wykonywane jest połączenie (na 7 lit.).

Oprócz NUMER ABONENTA, OSOBY LUB INSTYTUCJI, DO KTÓREJ WYKONYWANE JEST POŁĄCZENIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NUMER ABONENTA, OSOBY LUB INSTYTUCJI, DO KTÓREJ WYKONYWANE JEST POŁĄCZENIE. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast