KLASYFIKOWANA JAKO WARZYWO LUB OWOC JAGODA CYFOMANDRY GRUBOLISTNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYFOMANDRA to:

klasyfikowana jako warzywo lub owoc jagoda cyfomandry grubolistnej (na 10 lit.)POMIDOR DRZEWIASTY to:

klasyfikowana jako warzywo lub owoc jagoda cyfomandry grubolistnej (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLASYFIKOWANA JAKO WARZYWO LUB OWOC JAGODA CYFOMANDRY GRUBOLISTNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.886

CZERWONE ŚWIATŁO, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, STAROWINA, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, ANNA, ACETAL, LEBERWURSZT, JUBILER, TRZPIEŃ, RUGI, PRZEZIERNIK, WYCIĄG TALERZYKOWY, KATAPULTA, GOŹDZIENIEC, BENCHMARK, PAPIER FOTOGRAFICZNY, BAKARAT, WYCISKANIE, ATOL, MILCZĄCA ZGODA, OPERATOR, PRZEŁYKANIE, KOSMOGONIA, ACETYLOKOENZYM, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KOZAK, WARTOŚĆ MODALNA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, HYBRYDALNOŚĆ, ANODA, ZOOFAG, SER, PRZEBITKA, PŁOTEK, ARABICA, PLACEK, PODEJŚCIE, BIAŁCZAN TANINY, PUNKT ODNIESIENIA, OFICER, ZIELONE PŁUCA, OKSYDAZA, ADORACJA, CEREMONIALNOŚĆ, WILCZY DÓŁ, GAUGUIN, GOŹDZIK, MEMBRANOFON, PAS, RZEMIEŚLNICTWO, CZAS TERAŹNIEJSZY, IZOLAT, COŚ NA ZĄB, BÓG FILOZOFÓW, MERZYK OBRZEŻONY, MEFLOCHINA, SZAFLIK, TUTOR, PRZODOWNIK, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, PASIERB, TERYTORIUM MANDATOWE, HUBA SINIAK, SŁOMA TARGANA, KRZYŻ PAPIESKI, PARSZYWOŚĆ, ROTA, STRUDEL, EMAKIMONO, FRAZEOLOGIZM, GREGORIANKA, PUSTAK, ZAPITA, WAFEL, SKLEP, KOMÓRCZAK, SZKANDELA, INFORMACJA, ZBROJENIE, ZIEMIA NICZYJA, OBUWIE, DEKLARACJA, DOMEK LORETAŃSKI, ŁUPACZKA, BEANIA, WALKA, LAKIER, PRZEDŁUŻACZ, ZŁOTOROST, ESPRINGOLA, GŁOSKA, BARBITURAN, REFERENDUM GMINNE, WYROBNIK, LĄDZIENIE, CZAS, WJAZD, PARKIET, BABULA, ANTYKWARK, ŁUSKA, SZARY RYNEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRĄD INDUKCYJNY, ANTAGONISTA, KOZAK, ŚMIERDZIUCH, NIESPIESZNOŚĆ, PODPORA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, PŁYTKA, MARA, AZOTAN(III) AMYLU, JAMA, KOMIN, CEBULARZ, NEURON LUSTRZANY, SERPENTYNA, PSEUDOPAŁANKOWATE, GRUPA, PRZECIER, LAWA PODUSZKOWA, PLEWKA, KWAS LINOLENOWY, POLONISTYKA, SAGA, OKIENKO TRANSFEROWE, PAŁATKA, DEPORTOWANY, ROZPADLISKO, DIALEKTYKA, RÓW MELIORACYJNY, GĄBKA, PANEKLA, BATAGURY, DÓŁ, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, PREZENTER, EMOCJA, TYNKTURA, LOT KOSZĄCY, CIEŃ, KSIĘŻULEK, MUSZKA, CIERŃ, BÓR BAGIENNY, JABŁKO BUDYNIOWE, ALGEBRA LIEGO, MASZYNA TŁOKOWA, PRZEPLOTNIA, MAGAZYN, GERMAŃSKOŚĆ, MGŁA, ZAPŁATA, NIKIELINA, JIG, ELIKSIR ŻYCIA, SINGIEL, WANIENKA, OWOCOSTAN, IRGA, WIELKOŚĆ, STOWARZYSZENIE, PAPRYKARZ, NIEŚMIAŁOŚĆ, ALASKA, OBRÓŻKA, MŁOT, PADYSZACH, LAWABO, GALARETKA, KOMEDIA STAROGRECKA, KORYFEUSZ, TRANSKRYPCJA, CZAS URZĘDOWY, MARATON, RUM, RACA, PIONIER, ADIANTUM WŁOSY WENERY, MACERACJA, ARENDARZ, SZESNASTY, WITACZ, ALTERNATA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, EWALUACJA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KOMPETENCJA MIĘKKA, RAMIENICA OMSZONA, WYŻYNKA, PRYMITYWIZM, BIURO PARLAMENTARNE, TERMOREGULATOR, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, WARTOŚĆ NOMINALNA, GWAJAK, DŹWIG, ZEBROID, NAWIS, RAJOKSZTAŁTNE, ŻNIWIARKA, ZEŚWIECCZENIE, CYNKOGRAFIA, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, PRZEJŚCIÓWKA, KOTONINA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, BIAŁA BIERKA, KARABIN PLAZMOWY, MUR OPOROWY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, FAWORYT, ZAKRĘTKA, HERMA, BARETKA, WNĘKA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, NAKŁADKA, SCENKA, WAŁ, AGENT, AKSAMITKA WZNIESIONA, HORMON LOKOMOCYJNY, TUBA, ZAŁOŻENIE, DOGMATYCZNOŚĆ, KASECIAK, DIEFENBACHIA, SERIA, BAKAS, WARTOWNIA, TROL, PROMIEŃ, ALLOSTERIA, KARIATYDA, KIEŁBACHA, AFERA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, GNIAZDO, OSTRA REAKCJA NA STRES, GRZYB, RINFORZANDO, DYSCYPLINA, NAKIEROWANIE SIĘ, ZNACHOR, MIEJSCE, BRZĘKADEŁKO, ZATOROWOŚĆ, HEAD HUNTER, JAN, NIEWIERZĄCY, HIN, GALASÓWKA, PEWNIAK, PRZYJEZDNA, ZACHOWANIE, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, KOOPERANT, SCENARIUSZ, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, CEREMONIAŁ, AGREGAT KRYSTALICZNY, ECHOSONDA, LINIA, GRANT, CUKINIA, SERCÓWKA, FLASZOWIEC, PRAWO ZATRZYMANIA, FUTRO, DANIEL DUBICKI, DWUDZIESTY TRZECI, DZIAŁANIE, TONALNOŚĆ, BOCIANIE GNIAZDO, CZASTUSZKA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, MENZURKA, TAMARILLO, SYLFON, ALBUMIK, SAUTE, REKWIZYCJA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, KOŃ, OTĘPIENIE, BIAŁE PLAMY, ANAKONDA ZIELONA, DYSPROPORCJA, BEZPIECZEŃSTWO, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, OBRĘCZ, IZBA, SPUST, PRZECIWNIK, OPAD, ANTYPKA, ?REWERS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.886 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLASYFIKOWANA JAKO WARZYWO LUB OWOC JAGODA CYFOMANDRY GRUBOLISTNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KLASYFIKOWANA JAKO WARZYWO LUB OWOC JAGODA CYFOMANDRY GRUBOLISTNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYFOMANDRA klasyfikowana jako warzywo lub owoc jagoda cyfomandry grubolistnej (na 10 lit.)
POMIDOR DRZEWIASTY klasyfikowana jako warzywo lub owoc jagoda cyfomandry grubolistnej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYFOMANDRA
klasyfikowana jako warzywo lub owoc jagoda cyfomandry grubolistnej (na 10 lit.).
POMIDOR DRZEWIASTY
klasyfikowana jako warzywo lub owoc jagoda cyfomandry grubolistnej (na 17 lit.).

Oprócz KLASYFIKOWANA JAKO WARZYWO LUB OWOC JAGODA CYFOMANDRY GRUBOLISTNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KLASYFIKOWANA JAKO WARZYWO LUB OWOC JAGODA CYFOMANDRY GRUBOLISTNEJ. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x