WYRÓB WŁÓKIENNICZY Z NIEUPORZĄDKOWANYCH WŁÓKIEN WEŁNY LUB SIERŚCI Z DOMIESZKĄ WISKOZY LUB BAWEŁNY PODDAWANYCH SPILŚNIENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILC to:

wyrób włókienniczy z nieuporządkowanych włókien wełny lub sierści z domieszką wiskozy lub bawełny poddawanych spilśnieniu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FILC

FILC to:

wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie (na 4 lit.)FILC to:

gęste, poplątane włoski okrywające liście, łodygę i owoce u niektórych roślin (na 4 lit.)FILC to:

spilśnione włókna (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRÓB WŁÓKIENNICZY Z NIEUPORZĄDKOWANYCH WŁÓKIEN WEŁNY LUB SIERŚCI Z DOMIESZKĄ WISKOZY LUB BAWEŁNY PODDAWANYCH SPILŚNIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.527

ODGAŁĘZIACZ, PRZEPROST, DACH ŁAMANY, RESPONDENT, RURKA, ŹREBAK, INNA PARA KALOSZY, SZTUCZNY LÓD, RESPONDENTKA, WOLUMEN OBROTÓW, CUDZOŁOŻNICA, LINIA WIDMOWA, OKREŚLENIE, RETENCJA, KARTA, CZUBRICA CZERWONA, WYBUCH, UDERZENIE, MAGIERKA, POMOST, CEREBROZYD, KOLOR OCHRONNY, LUDZKIE ZOO, ELEWATOR ZBOŻOWY, ELEKTROCHIRURGIA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KULFONIK, KRÓLEWIĘTA, PODBIERACZ, TONACJA, METYS, SIŁA NOŚNA, TELEFON ZAUFANIA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WIERNOŚĆ, RESTART, EWOLUCJA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, WAGONIK, NAUKA MEDYCZNA, DIVA, OBIONE, RZYGACZ, CUKIER WANILIOWY, KONWERSJA , JINZHOU, ZJAWISKO BARKHAUSENA, GODET, UKŁAD FIZYCZNY, KAMERA, ROZCIEŃCZALNIK, SARONG, DŹWIGNIA FINANSOWA, GŁOSKA NOSOWA, NOTKA, KWAS LINOLENOWY, MOPEK, PRYSZNIC, ISKIERNIK, SZACHT, GÓRA, CYWILKI, WĘZEŁ, WŁOSIE, RZEP, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, DEZETA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, POSADZKA, SEJSMOGRAM, TORT, ORION, NASZELNIK, UCHWAŁA, PROGRAM WYBORCZY, ZESZYT, ROPA, SPRZĘŻAJ, UMOWA BARTEROWA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, DYFUZOR, WŁOSIANKA, ŻAREŁKO, CZERWONOSKÓRY, PLAMKA FORDYCE'A, TEKST JAWNY, ODROBEK, ZAGRYWKA, FLET PROSTY, SALSA, MADŻONG, BLOK, WYCHODŹTWO, KINO, PREPARAT, PRAWO, TERCET, CYBORIUM, LEGENDA, KONEWKA, KURANT, OSTRUŻYNY, SŁOMA TARGANA, FISTUŁA, KWAŚNICA, MANCA, PLATFORMA PROCESOROWA, KONTYNGENT CELNY, KILOMETR NA GODZINĘ, KOSZT BEZPOŚREDNI, MARS, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, EKLER, KANAŁ, SALA, CZAS TERAŹNIEJSZY, LEGENDA, OBRĘCZ, PODATEK IMPORTOWY, WOLANT, DROBNICA, TERGAL, SYNONIM TAKSONOMICZNY, ROZŁUPKA, POKREWIEŃSTWO, CYNK, CERKIEW, ZMORA, ARGUMENT, PODSUFITKA, NIEZDARSTWO, ŚRODEK MASY, TORU, PRĄD BŁĄDZĄCY, MOBILE, BOGACTWO, KOMIZM, FORLANA, KUPON, KULT, DZIEWKA, SAGA, NAZWA ZWYCZAJOWA, REDAKTOR NACZELNA, DEPORTOWANY, ŻŁÓB, GIGANT, JARZĘBINA, RESTRYKCJA, DRĄG, DROGA WOJEWÓDZKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ESPRINGOLA, ZAKAZ, BUTYL, LEGOWISKO, ZWŁOKI, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, PODCHLEBSTWO, MOMENT TEORETYCZNY, PRANIE MÓZGU, POLIANDRIA, KINDŻAŁ, FOTOSENSYBILIZATOR, SREBERKO, KĄT, DZWONNICA, AFRYKANIZOWANIE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, AROMAT, POMADKA, KOMŻA, DOWÓD, CZAS, PRZERYWACZ BLOKADY, FALC, WILK, JAZ, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, LASONOGI, KOŁACZYK, KLIN, SZPARA, EGZORCYZM, OBCY, CIAPKAPUSTA, ZAMEK, NIEMOŻLIWOŚĆ, ADOLF, OŚWIECICIEL, IZOLAT, KOMENTARZYK, STAN CYWILNY, JEDNOŚĆ, KOT, ADIUTANT, COCKER, DZIKA KARTA, KATASTROFA, MUSZLA, BEZECEŃSTWO, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, BEATA, SKAFANDER, ZIELSKO, HIPERWENTYLACJA, KONFIRMACJA, STAN POSIADANIA, PRZEZIERNIK, SIOSTRA, EKLER, MAŹNICA, FUNGICYD, SANDALIN, OSTROGA PIĘTOWA, ARESZT TYMCZASOWY, DRAMAT GANGSTERSKI, REGIMENT, KLUCZ, IRRADIACJA, LIGA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, AZOTAN(V), MŁOT, HIPOTEZA ZEROWA, OMAM, PEŁZAK, ZAKONNICZKA, PRZEŚMIEWKA, WIZERUNEK, PSIANKA, OKO, LUD, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, DIADEM, GŁOWICA, SYGNAŁEK, PLAKAT, SUWAJDA, RERECORDING, CZARKA, DAWKA, PASIERB, ELEKTORAT, APARTAMENT, CHOROBA ZAWODOWA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, UNDEAD, PEWNIAK, PODWIĘŹ, ZAŻALENIE, PULWERYZATOR, FURGONETKA PANCERNA, CZÓŁNO, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, OBLĘŻENIE, CHOINKA, LEJBIK, WYSTRÓJ, BANDANKA, ADALINA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, DYKTATORSTWO, TEOGONIA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, CZAS PRZYSZŁY, ŁASKAWCA, URAZ, SEPTET, TABLICA, CHŁOPOWINA, BEZIMIENNOŚĆ, STRZELBA, GAJNIK LŚNIĄCY, AGENCJA, MERZYK OBRZEŻONY, ZAPOŻYCZENIE, FILM KATASTROFICZNY, ANALIZA, ODKOS, GÓRKA, ŚMIERDZIUCH, OSPA, TORLEN, PACHOŁ, UDRĘCZENIE, PLIK GRAFICZNY, ELEKTROWÓZ, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, SARKOFAG, FĄFEL, HEGEMON, OBIEKT, KONSEKRACJA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, MIESZEK, CHARYZMAT, ABSOLUTYZACJA, ?ODDZIAŁYWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRÓB WŁÓKIENNICZY Z NIEUPORZĄDKOWANYCH WŁÓKIEN WEŁNY LUB SIERŚCI Z DOMIESZKĄ WISKOZY LUB BAWEŁNY PODDAWANYCH SPILŚNIENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRÓB WŁÓKIENNICZY Z NIEUPORZĄDKOWANYCH WŁÓKIEN WEŁNY LUB SIERŚCI Z DOMIESZKĄ WISKOZY LUB BAWEŁNY PODDAWANYCH SPILŚNIENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FILC wyrób włókienniczy z nieuporządkowanych włókien wełny lub sierści z domieszką wiskozy lub bawełny poddawanych spilśnieniu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILC
wyrób włókienniczy z nieuporządkowanych włókien wełny lub sierści z domieszką wiskozy lub bawełny poddawanych spilśnieniu (na 4 lit.).

Oprócz WYRÓB WŁÓKIENNICZY Z NIEUPORZĄDKOWANYCH WŁÓKIEN WEŁNY LUB SIERŚCI Z DOMIESZKĄ WISKOZY LUB BAWEŁNY PODDAWANYCH SPILŚNIENIU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - WYRÓB WŁÓKIENNICZY Z NIEUPORZĄDKOWANYCH WŁÓKIEN WEŁNY LUB SIERŚCI Z DOMIESZKĄ WISKOZY LUB BAWEŁNY PODDAWANYCH SPILŚNIENIU. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x