POTWÓR Z BAŚNI I LEGEND, KTÓRY WYGLĄDEM PRZYPOMINA KOGUTA LUB INDYKA, MA OGON ŻMII, OCZY ŻABY I POTRAFI ZABIJAĆ WZROKIEM, CZASAMI TAKŻE ODDECHEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAZYLISZEK to:

potwór z baśni i legend, który wyglądem przypomina koguta lub indyka, ma ogon żmii, oczy żaby i potrafi zabijać wzrokiem, czasami także oddechem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAZYLISZEK

BAZYLISZEK to:

człowiek, który jest zły, podstępny, lubi oszukiwać i knuć (na 10 lit.)BAZYLISZEK to:

rodzaj jaszczurki z rodziny hełmogłowatych (na 10 lit.)BAZYLISZEK to:

rodzaj działa używanego w XV i XVI wieku (na 10 lit.)BAZYLISZEK to:

KAPTURNIK; nadrzewna jaszczurka amerykańska, długość do 80cm (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTWÓR Z BAŚNI I LEGEND, KTÓRY WYGLĄDEM PRZYPOMINA KOGUTA LUB INDYKA, MA OGON ŻMII, OCZY ŻABY I POTRAFI ZABIJAĆ WZROKIEM, CZASAMI TAKŻE ODDECHEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.676

AIDEOLOGICZNOŚĆ, HALO, AMARANT, RYM PARZYSTY, HEMOROID, OBLECH, STACJA POSTOJOWA, KOPALINA SKALNA, CZŁON OKREŚLANY, METALIK, SPÓJNIK, PRYSZCZARKI, DEWALUACJA, RAGOUT, STANOWISKO, ROTARIANIN, PUSTY DŹWIĘK, BALLADA, STATEK TRANSPORTOWY, KAPLICZKA, MARA, DYWERSJA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, KOKPIT, SKIP, PAPILOTKA, POJEMNOŚĆ POLOWA, JERZY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KASZTELANIA, NIEDOPASOWANIE, RAMA, ODRUCH KOLANOWY, INDOR, ZNAK KOREKTORSKI, BAZIA, SŁUP, KASA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, KONFESJA, HERETYCZKA, FORMACJA SKALNA, MISTRZ, RAKARNIA, CZOŁÓWKA, STOP-KLATKA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, SZKODNIK, OSPAŁOŚĆ, TARCZA, INSTALATOR, WYŁĄCZNIK, MUSZKA, KREPA, GAŁĄŹ, BIEG PRZEŁAJOWY, EKSCYTARZ, BADYLARZ, REWERS, ATAK, BASEN, MIODOJAD ZŁOTOLICY, GROCH CUKROWY, SZUBIENICA, ROZSTRZYGNIĘCIE, GRANULACJA, REKONWERSJA, PREPARAT, KATALIZA, OPĘTNIK, GALAKTOLIPID, PRÓBA JĄDROWA, REKOLEKCJE, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KARAMBOLA, PATRON, TIURMA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, SEGMENTACJA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, BEKON, SUMATOR, PRZEKĄSKA, LIPOLIZA, MANDORLA, EPIGRAF, CIĘŻAR, LANDLORD, TEMBR, SZUM, GAD, PRYMITYWIZM, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, ZAKUTA PAŁA, DWUCYFRÓWKA, DOTYK, ASOCJACJA ROŚLINNA, PRZECHÓW, WIEŻA SZYBOWA, PRAGMATYKA, OKRUTNOŚĆ, PRZERWANIE CIĄŻY, WRĄB, TURBINA GAZOWA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, KIEŁBAŚNICA, DRUT, GOCKI, PŁACA ZASADNICZA, UNDERGROUND, LEK, TWÓR, ANTAŁ, JANE, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, OPIESZAŁOŚĆ, BALDACH, BEZKLASOWOŚĆ, JAZ, ŻABY AUSTRALIJSKIE, DRAG, SZPERACZ, ŚWIADECTWO, ŚRUBOWIEC, REPRESOR, BLOKHAUZ, PROROCTWO, CENZUS MAJĄTKOWY, ZAPOZNANIE, CIĄGNIK BALASTOWY, STRZAŁA, RĘKAWICA, CIĄG, CYRK LODOWCOWY, PODKAST, DESNOYER, OGRANICZENIE, GALASÓWKA, BARANEK, KARIN, SZWAGIER, BEZPROBLEMOWOŚĆ, LIMETA, MOTOR, CENTRALA, OBRAZICIEL, SATYNA, FILEMON DZIOBOROGI, ROZPRUWACZ, ZARAZA, KWIAT SŁUPKOWY, METALOPROTEINA, FOKI, KOŁTRYNA, REAKCJA, LESIOK, CZAPRAK, CHRYJA, KALIBER, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, PANDRAK, LODY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, KAPELMAJSTER, PHISHING, TROGLODYTA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, DZIUPLA, AGAT MSZYSTY, KOLOKACJA, FIGURA, SĄD JEDNOSTKOWY, WOLE OCZY, REGENERATOR, PARSZYWOŚĆ, WŁOSKI, ECCHI, WARSZTAT, RICHELIEU, MARŻA HANDLOWA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, AZYDEK, PIES PASTERSKI, PIECHOTA MORSKA, FRATER, OBSZCZYMUREK, PALEOZOOLOGIA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, DZIEWUSZKA, OSTROWIANKA, PŁASKOŚĆ, RAKI, KOSKINOMANCJA, OGNIWO, TRZYDZIESTKA, PRECYPITACJA, ODBIJACZ, GRUPA WSPARCIA, STROLLER, PICUŚ, OWOC ZŁOŻONY, ZAOCZNY, OŁTARZYK PRZENOŚNY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, WIECZNY ŚNIEG, ŁOŻNIK, DRUGI PLAN, KOD ROZWINIĘTY, MAJKA, PLUSKWIAK WODNY, PRACOWNIK FIZYCZNY, LOKATOR, SOS MALTAŃSKI, BRAMSEL, PSEUDOMORFIZM, ŚWIST KRTANIOWY, STACCATO, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, TAJNIAK, KEIRIN, NADWYŻKA, TROGLOKSEN, BRYTFANKA, KAWA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KOŁO, CENA DETALICZNA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, STALLE, JASZCZURECZKA, MANIERY, NALEŚNIK, ELEWATOR, OLEJ, DOSTĘP, MIODOJAD GÓRSKI, ASYSTA, ZERÓWKA, PLOMBOWIEC, SZYPUŁA, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, RETUSZ, EBOLA, ZIOŁO, ROZETKA, ZĘBORÓG, OKUCIE, SRACZKA, NUKLEOZYD, TWORZYWO SZTUCZNE, PAWANA, SER ŻÓŁTY, DRAMATYCZNOŚĆ, REDLER, LAKUNA, UNDEAD, NABIERACZ, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, ŁZAWNIK, TARPAN, ZAKUTY ŁEB, PANTOFELNIK, PIETROW, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ŻYŁA, PLAKIETA, POWINOWACTWO, ADRES, ZABURZENIE UROJENIOWE, BRYŁOWATOŚĆ, BASKINKA, WŁAŚCIWOŚĆ, POLONISTYKA, DRUK ULOTNY, ANGINA MONOCYTOWA, DEKARBOKSYLAZA, NARYS POLIGONALNY, POMROK, FRAZA, SZKOŁA, MROZEK, TAN, RESET, BŁYSZCZYK, LODOWIEC HIMALAJSKI, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, RESET, OLEJ LNIANY, STOWARZYSZENIE, MIODOJAD WYSPOWY, UCHO, ŚMIECIARZ, ŁADOWNICZY, WAŁKOŃ, KASA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ?NADAKTYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTWÓR Z BAŚNI I LEGEND, KTÓRY WYGLĄDEM PRZYPOMINA KOGUTA LUB INDYKA, MA OGON ŻMII, OCZY ŻABY I POTRAFI ZABIJAĆ WZROKIEM, CZASAMI TAKŻE ODDECHEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTWÓR Z BAŚNI I LEGEND, KTÓRY WYGLĄDEM PRZYPOMINA KOGUTA LUB INDYKA, MA OGON ŻMII, OCZY ŻABY I POTRAFI ZABIJAĆ WZROKIEM, CZASAMI TAKŻE ODDECHEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAZYLISZEK potwór z baśni i legend, który wyglądem przypomina koguta lub indyka, ma ogon żmii, oczy żaby i potrafi zabijać wzrokiem, czasami także oddechem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAZYLISZEK
potwór z baśni i legend, który wyglądem przypomina koguta lub indyka, ma ogon żmii, oczy żaby i potrafi zabijać wzrokiem, czasami także oddechem (na 10 lit.).

Oprócz POTWÓR Z BAŚNI I LEGEND, KTÓRY WYGLĄDEM PRZYPOMINA KOGUTA LUB INDYKA, MA OGON ŻMII, OCZY ŻABY I POTRAFI ZABIJAĆ WZROKIEM, CZASAMI TAKŻE ODDECHEM sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - POTWÓR Z BAŚNI I LEGEND, KTÓRY WYGLĄDEM PRZYPOMINA KOGUTA LUB INDYKA, MA OGON ŻMII, OCZY ŻABY I POTRAFI ZABIJAĆ WZROKIEM, CZASAMI TAKŻE ODDECHEM. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast