MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOREBKA to:

mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TOREBKA

TOREBKA to:

w botanice: typ owocu pojedynczego, pękającego, zwykle suchego (na 7 lit.)TOREBKA to:

małe akcesorium, dodatek do ubioru noszony przez kobiety, w którym można schować drobne przedmioty (na 7 lit.)TOREBKA to:

w anatomii: zwykle kulisty twór, otoczka jakiegoś organu w organizmie (na 7 lit.)TOREBKA to:

zawartość torebki; tyle, ile się mieści w torebce - małej torbie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.166

MAŁPA, METEORYT HED, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, LWIA CZĘŚĆ, BABA-CHŁOP, NUMER, REZYDENT, KROSOWNICA WIZYJNA, BATERIA, DWORAK, POWAŻNOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, SKOK, KLAWISZ NUMERYCZNY, EMFAZA, LUSTRO, HENRYK, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KRYJÓWKA, PROPILEJE, DŹWIGNIA, OKRUCH, KOKORYCZKA, ZARYSOWANIE, KOGA, PODSYP, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, PUŁAP, OSTROŚĆ, TEST CIS-TRANS, ARKEBUZER, LINA NOŚNA, KATODA ŻARZONA, WIZJA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, RYBONUKLEAZA, ZWORKA, BARWY, SUKMANA, ARYJCZYK, JON, SENAT, ALTERNATYWA, PĘTÓWKA, WROTA, LEJBIK, CIRROCUMULUS, ZWAŁ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, DILER, FORLANA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, PALARNIA, LAPARENTOZAUR, DZIELNICA, OKRĄG APOLONIUSZA, GRAFOMAN, HEGEMONICZNOŚĆ, PROCES GEOLOGICZNY, PODEJRZLIWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, POSIELENIE, PYŁ, PARASYMPATYKOLITYK, LIBRA, BRZEG, SYRENY, PIEGUSEK, CO, METAL CIĘŻKI, KONSYGNATARIUSZ, WIĄZANIE ATOMOWE, PATYCZAK, KOROZJA BIOLOGICZNA, BYTOWNIT, INSTALOWANIE, MAKARONIARZ, ŻÓŁWIE MUŁOWE, CYGAN, USTĘPLIWOŚĆ, GALARETA, CHLUBNOŚĆ, PIĄTKA, KOPROFIL, MANETKA, POCZUCIE, DYPLOMATKA, OSKROBANIE, POLĘDWICA SOPOCKA, ROMANS, SONDA, KOŁOWANIE, NAWYCZKA, KRATKA KSIĘCIA WALII, WRÓG, JAŁOWIEC, DEZETA, URAN, ŁAPOWNICTWO BIERNE, KLISZA, FOTOSENSYBILIZATOR, KASZA, CZARNINA, UKŁAD URBANISTYCZNY, NAKAZ, DOROTA, DZIELNICA HISTORYCZNA, PALATOGRAM, BAJER, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, BELKOWANIE, KOTERYJNOŚĆ, NORMA KOLIZYJNA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WYBRYK NATURY, AKCENT, GWINT, STAROŚCIŃSKI, PODEJŚCIE, CHUJOWIZNA, STRATYFIKACJA, PARYTET, CZYNNIK WYTWÓRCZY, CYWILNOŚĆ, MARTWY, OGONEK, USŁUGI NIEMATERIALNE, ŻÓŁW CHIŃSKI, UDAWACZ, POTENCJAŁ, PRZYPAŁ, GENIUSZ, LITERALNOŚĆ, KAUKAZ, NAZWA RODOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, STRZELBA, PRZETWÓRCZOŚĆ, OCZKO, PLUSKWIAK WODNY, IMPRESARIAT, LEJTNANT, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, KLISZA, SIAD RÓWNOWAŻNY, HANDŻAR, RYWALIZACJA, UKŁAD DYNAMICZNY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SKORUPA, ZASADA PRZYSPIESZENIA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, ZAPARZACZ, LISTA, OKRĄG WPISANY, WYRZECZENIE, SECESJONISTA, PAWĘŻ, WITACZ, PĘDZLIK, SZNUREK, PASCHA, TELEGRAF CHAPPE'A, ZABURZENIE LĘKOWE, WARIOMETR, SKALA, BIBLIOTEKA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, INTERWENCJA PROCESOWA, BURRITO, SAMOSIA, PRZYPŁYW, GOSPODARKA MIESZANA, MOBING, WZÓR UŻYTKOWY, BYCZEK, ROZBIEŻNOŚĆ, ERYTROCYT, PANI, ZAJĄCZEK, DZIESIĄTKA, PRZEWODNIK, NABÓJ ĆWICZEBNY, SPLOT, POKAZOWOŚĆ, PAŁANKA, PARKIET, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, WYSPA WULKANICZNA, TREP, DYWIZJA, MALARSTWO IKONOWE, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, SKORUPIAKI, CIĄŻA PRZENOSZONA, CIĄG GEOMETRYCZNY, KONFIGURACJA, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, BORDER, KOTYLION, TKANKA, NAGOŚĆ, SMOŁA DRZEWNA, KOEGZYSTENCJA, BENEFICJENT, LITERATKA, KAMIENIARZ, SĄCZEK, PROCES POLITROPOWY, PRZEWÓD, ZAKOP, DONOSIK, STARZENIE MORALNE, BALET, ANGIELSKOŚĆ, WYRĘBA, GNIEW, ZŁODZIEJKA, WYŁAWIACZ, PENDENT, BARD, MODERNA, NIEDOKRWIENIE, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, JĘZYK ARABSKI, ŚMIECIARZ, GRA, MOSTEK, DYNAMIKA, BARWICA, PARASOL, MAKATKA, AUTOKEMPING, KALKA, WYCISK, CIĘŻKOŚĆ, KWARTET, DYWESTYCJA, STOWARZYSZONY, BŁONICA SKÓRY, OPENER, WYPRAWA, FALKA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, NAMIĘTNOSTKA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, GLADIATORSTWO, PODRZEŃ, ŁUK KLASYCZNY, WENESEKCJA, PRZEWIĄSŁO, PORYK, WIHAJSTER, ZGODNOŚĆ, DAWCA NARZĄDÓW, ZAMIANA, ODPRAWA CZASOWA, GLOTTOCHRONOLOGIA, ELEWATOR ZBOŻOWY, OCZKO, EDYKUŁ, KAJAK, BBS, PRZEŁOM, PLAN SYTUACYJNY, ZWARCIE SZEREGÓW, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, SKOK, CHOROBA DZIEDZICZNA, OPIJUS, BARSZCZ BIAŁY, SERECZNIK, PLANETA SKALISTA, PŁUG WIRNIKOWY, DELTA KRONECKERA, SZYJA, KOSMOS, LEK NASENNY, PRZEJŚCIÓWKA, BON OŚWIATOWY, PARKIET, DEZERTER, RADA, SZEREG NEPTUNOWY, AGATIS MOCNY, NIEGOŚCINNOŚĆ, LICZEBNIK, SALA, PERSKIE OKO, KOSTUR, STRYCH, PODGRUPA NORMALNA, CHEMIA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, PŁETWOJASZCZURY, KRZYŻ MALTAŃSKI, PUNKT WĘZŁOWY, POMOC STYPENDIALNA, ?ŚLEPY NABÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.166 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOREBKA mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOREBKA
mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś) (na 7 lit.).

Oprócz MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ). Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x