Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOREBKA to:

mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TOREBKA

TOREBKA to:

w botanice: typ owocu pojedynczego, pękającego, zwykle suchego (na 7 lit.)TOREBKA to:

małe akcesorium, dodatek do ubioru noszony przez kobiety, w którym można schować drobne przedmioty (na 7 lit.)TOREBKA to:

w anatomii: zwykle kulisty twór, otoczka jakiegoś organu w organizmie (na 7 lit.)TOREBKA to:

zawartość torebki; tyle, ile się mieści w torebce - małej torbie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.481

ŻÓŁW, KANAŁ, CZEBUREK, KAND, UMIEJSCOWIENIE, INSPIRATOR, ECSTASY, BYLINA, KOZIARZ, ROŚLINY OSIOWE, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, ARENA, NIEBYWAŁOŚĆ, EKSMĄŻ, PION ŻYROSKOPOWY, PIJAK, INTERWENCJA, HERBATA CZARNA, SUBREGION, DRASTYCZNOŚĆ, LAK, OSTRY KURS, BAŁAMUTNICA, OCIOS, PRZECIWNOŚĆ, DOBA, ADAPTOR, CUDACZEK, POLARNA CZAPA LODOWA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, IMPLIKATURA, PULPIT, OBSESJONATKA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, MODYFIKACJA, POCHODNA FORMALNA, IDIOTYZM, UPIĘCIE, USTAWA HORYZONTALNA, TARCZKA, SZTURWAŁ, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, KOLEKTYWIZM, DOMENA PUBLICZNA, MARYNARCZYNA, ZASÓB, ANTAGONISTA, SYSTEM INFORMATYCZNY, KALIBER, PROCH, EKONOMIA PODAŻY, KARBROMAL, CZERPARKA, SZACHY SZYBKIE, ONUCZKA, SZWEDZKOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, DWUNASTKA, PLAKAT, HELIKAZA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, DRAMATURGIA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PODKAST, STARANIA, TANYSTROF, ZASUWNICA, BOCZEK, POWÓD, ADRES FIZYCZNY, ATRAPA, ZMARTWIENIE, PIERWSZY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ABAJA, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, KONSOLA, SUCHAR, BANAN, GIRLANDA, KONSERWATYWNOŚĆ, STEK, ODŁAMKOWY, FILTR, KABLOOPERATOR, CZEREŚNIA, ZATYŁ, KURS, BILBORD, AWANTURNICA, KIOSK, TEUTOŃSKI, GAŚNICA ŚNIEGOWA, POTÓWKA, LOGIKA MODALNA, NÓŻKA, JEMIOŁA, BOOT, PODBITKA, GŁOŻYNA, SZCZELINA, PODBIERACZ POKOSÓW, ASYRYJSKI, RÓWNONOGI, KOCIOŁ EWORSYJNY, DYPTYK, KURS, KWASJA, ANORAK, OBRONA WŁASNA, KSYLOFON, RYKSIARZ, JĄDRO, SPROŚNOŚĆ, BULLA, ALGEBRA LINIOWA, ANTRYKOT, WSPÓŁAUTORKA, PREDYKCJA, SUBSKRYBENT, DUPERELA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ANACHRONICZNOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, WYPIS ŹRÓDŁOWY, MŁODZIEŻÓWA, MANIFESTACJA, TELEGRAF CHAPPE'A, REGULACJA KASKADOWA, MAKSYMA, OSZCZĘDNOŚĆ, WOKALIZA, POZYCJA RYGLOWA, DZIERŻAWCZOŚĆ, MAFIA, GEN LETALNY, DAMA DO TOWARZYSTWA, CHIŃSZCZYZNA, KAMIZELA, STAW OSADOWY, TRYSKAWKA, UPRZYTOMNIANIE, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, NIEUPRZEJMOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ZBIÓR BERNSTEINA, MLECZAN, JĄDRO, MIĘSIEŃ WDECHOWY, RAKARZ, FRYBURG, NORMA, SZPIEG, ŁYKACZ, LICZBA POJEDYNCZA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PRZEPRÓCHA, ANTENA, BOMBA BURZĄCA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, RANA WYLOTOWA, DOM JEDNORODZINNY, SZÓSTY, ARSYNA, OBSZAR, APTECZKA, AGENT, GOTOWALNIA, ZAŁOŻENIE, JAŚMINOWIEC, STADION OLIMPIJSKI, BIG BAND, ŁBISKO, SZCZENIACZEK, GLIKOPROTEINA, CHOINKA, MERYSTEM, ROZCHWIEJ, PACHOLĘ, SPIEK, MATCZYNOŚĆ, PATRON, ODPADY STAŁE, SZTUCZNY LÓD, WŁAŚCIWOŚĆ, KONEW, DWUTLENEK, PISZCZEK, DYPTYCH, ARNIKA GÓRSKA, TYTULATURA, ORBITA BIEGUNOWA, SROMOTA, BROWAR, STARA MALEŃKA, PRZEKAZ, WSPOMAGACZ, WIEŚ, PIECHUR, MIEJSCE, WSPÓŁMAŁŻONEK, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, PORTUGALSKI, PRZYLŻEŃCE, DRYBLING, CZTERDZIESTÓWKA, GORZKOŚĆ, ORBITER, SKRZYPOWE, LATAWICA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, PŁOMYCZEK, ANTYMONARCHISTA, KOLOROWOŚĆ, BOSS, ZAMSZ, MASZKARON, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, KOŁO PODBIEGUNOWE, RYTMICZNOŚĆ, WOTUM, OBRAZEK, KOKS ODLEWNICZY, KOMIZM, PROCH BEZDYMNY, CYBORG, INTEGRACJA PIONOWA, LODOWIEC GÓRSKI, CIENNIK, ARPEDŻIO, ZASIEDZIAŁOŚĆ, GENERALISSIMUS, PRAWORZĄDNOŚĆ, KRAJ, PORZĄDNOŚĆ, PUSTAK ŚCIENNY, SIEROTA SPOŁECZNA, MONSTRUM, ZAWISAK, POLIMORFIZM, DYSKIETKA INSTALACYJNA, RZEŹBA KRASOWA, POKRZYWA, TOŻSAMOŚĆ, POCHWALSKI, NIERÓWNOŚĆ, ORGAN SPÓŁKI, KOKIETKA, DROBINA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, INDEKSACJA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, ANTEFIKS, SKŁADNIK LOSOWY, GĘSTOŚĆ PLANCKA, JASTRZĘBI NOS, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, TRZMIELINA, ABLACJA LODOWCOWA, KOŚĆ, OBSADA, BALOWNICA, GWIAZDKA, OLEJÓWKA, MATURA, CHMURNOŚĆ, MIEDZIONIKIEL, ŁUK SKRZELOWY, RUS, KREDYT KONSUMPCYJNY, TRYMOWANIE, TAKTYKA, STOS, REZONATOR KWARCOWY, STOPA, KOLCZATKA, ŻUBR WĘGIERSKI, SINGIEL, SSAKI JAJORODNE, SZKLISTOŚĆ, PUNKT SPUSTOWY, ABORCJONISTKA, ARKEBUZER, PARÓWKA, DELEGACJA, NEKROMANTA, KOSMATOŚĆ, PLECIONKA, MOWA WIĄZANA, DYSTRYKT, TRANSPORTEREK, BĘBEN MAGNETYCZNY, KOZAK, PRZEJRZYSTOŚĆ, KORSARZ, PASTEWNIK, LAMNOWATE, DOWOLNOŚĆ, NIEWYDOLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.481 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
torebka, mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOREBKA
mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś) (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x