Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOREBKA to:

mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TOREBKA

TOREBKA to:

w botanice: typ owocu pojedynczego, pękającego, zwykle suchego (na 7 lit.)TOREBKA to:

małe akcesorium, dodatek do ubioru noszony przez kobiety, w którym można schować drobne przedmioty (na 7 lit.)TOREBKA to:

w anatomii: zwykle kulisty twór, otoczka jakiegoś organu w organizmie (na 7 lit.)TOREBKA to:

zawartość torebki; tyle, ile się mieści w torebce - małej torbie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.482

HYDROFOR, KRAJANKA, DMUCHAWKA, WYPĘDZENIE, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, FILM NOIR, NORMATYWISTA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, SZLAUCH, PĘTLICA, TABOR, TRAUMATYCZNOŚĆ, WASĄG, PARAMAGNETYK, PRAWO PRYWATNE, INDYWIDUALIZM, RONDELA, FARBA DRUKARSKA, KOŁO HISTORII, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, NAWIERZCHNIA, MAZER, LINA PORĘCZOWA, ORTOPTYK, MELON, WŁASNOŚĆ, WIETRZNOŚĆ, OSTATNIA, LIGROINA, KANTON, BÓR, KRYJÓWKA, PRACOWNIK NAUKOWY, SUTANELA, TURECKOŚĆ, WŁÓKNO SZTUCZNE, DZIEWIĄTY, RZĘSKA, SCEPTYCYZM, TWARDA DUPA, PŁYTKA CHODNIKOWA, SPRAWDZIAN, CHRYZOFITY, ZAPRASKA, NASADKA, POŻYCZKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, MAKINTOSZ, ELEMENT, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ZMIERZCH, SZTYLPY, SOFCIK, WSZECHMOCNOŚĆ, TOREBKA, OKULIZACJA, UPRZYTAMNIANIE, KIEROWCA TESTOWY, PATYK, ZBIERACZKA, NIENAGANNOŚĆ, THRILLER, PLASTYCZNOŚĆ, ZNIECZULENIE, KOLUMNADA, CHORIAMB, WIERNOŚĆ, KLAROWNOŚĆ, PASYWIZM, ISKRA, FAUL, WIEJSKI FILOZOF, MYKOPLAZMA, BLUFFIARZ, FOSA, KSIĘGA AKCYJNA, AMALGAMAT, SALWA BURTOWA, TORBA, BIEGUN ANIMALNY, TRYLMA, ANALIZA BILANSU, PRZYROSTEK, PAUPER, STRUKTURALISTKA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, MASZYNOWNIA, ANGIELCZYK, BON VIVEUR, DRAPIEŻNOŚĆ, WATA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, DWUDZIESTY PIERWSZY, NABIERKA, OPRAWCA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, PLAMA WĄTROBOWA, INTERWIZJA, DANONEK, WOLUMEN OBROTÓW, DEASEMBLER, ZAMIŁOWANIE, CZĄBER, PRIORYTET, WYSZYWANKA, ANTENKA, SKÓRKA, STAŻ, LIBERIA, MACIERZ, LIST, PREDYKAT, CHCICA, ANONIMOWOŚĆ, DWUPRZODOZĘBOWCE, ŚWIADCZENIE, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, POMPA WYPOROWA, ACETYLENEK MIEDZI, AUDIOBUS, ODNIESIENIE, KAJZERKA, MIR, URLOP TACIERZYŃSKI, MIASTO UMARŁYCH, RUSKI, LASONOGI, CZYNNIK ENDOGENICZNY, ZUCHELEK, SABOTY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, FORK BOMBA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, OPIEKUŃCZOŚĆ, KOKTAJL KRABOWY, GEN WĘDRUJĄCY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, WINIETA, SAMODZIERŻCA, DYSALTERACJA, KACZKA KRAKWA, ANGLISTKA, BAJEREK, ASPIRANTKA, KARŁOWATOŚĆ, S/Y, OKO, HIPNOTERAPIA, METODA DELFICKA, WYRAFINOWANOŚĆ, TURBINA GAZOWA, SKUBANIEC, HYDROZOL, POŁAĆ, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, BARSZCZ BIAŁY, ROJALISTA, POŁĄCZENIE CIERNE, MOPEK, MUZYKA PROGRAMOWA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, CEDRAT, ANTRESOLA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PINCETA, ALTERNATA, ŁBISKO, REZYGNACJA, TO COŚ, WSPÓLNOŚĆ, NOCEK WĄSATY, MOSTEK, ZAŚLEPIENIE, PODNOSKA, MODEL, MAJSTERSZTYK, CIĘŻAR GATUNKOWY, STRONA CZYNNA, WIELOFAZOWOŚĆ, GOLKIPER, LASERUNEK, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, PODZIELNOŚĆ, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PARCIANKA, ZATOR, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, ARESZT, PREZENTER, MIEJSCOWY, GALISYJCZYK, PRZESYP, BIPOLARNOŚĆ, METRESA, ZJAWISKO, SZCZAPA, POLE BEZWIROWE, INTERPRETACJA, PASKUDNIK, PŁACZ, KREOL, AGENT CELNY, TOM, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, BAGAŻ, SPÓJNIK WYNIKOWY, KORMOFITY, CZERWONA BURŻUAZJA, LEWAR, POLIMER FLUOROWY, PACHOŁEK, KOCIE OKO, ANONS, PUBLIKA, OBCISŁOŚĆ, ANTAGONISTA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, NAPYLANIE, PRZETOKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KLUBOWICZKA, GZYMSIK, ISKRA BOŻA, BISOPROLOL, MASER, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, PANIER, BANTENG, USTAWODAWCA ZWYKŁY, FREON, TEMNODONTOZAUR, PAŁECZKA, OSA DACHOWA, SZPATUŁKA, PLUS, GEREZA BIAŁOBRODA, AKCENT, WIEŚ, GERMAŃSKI, DANA, PORTUGALSKI, WYZNANIOWOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, ASTRALNOŚĆ, DOBIEG, PANEGIRYSTA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, LEGITYMACJA PROCESOWA, ŚLAD, BRUTALNOŚĆ, GRONO, AKROBACJA LOTNICZA, KOSMOS, STYMULATOR, NERKOWIEC, KONSERWA, ALTERNAT, SEGMENTACJA, SFERA DYSONA, SŁOWO POSIŁKOWE, SZMUGIEL, TRAWERS, GOSPODARSTWO TOWAROWE, HERBICYD, DOLABELLA, JAMA, ŻYDOSTWO, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, SPEKULANT, NADWYŻKA, RONDEL, SSAK ŁOŻYSKOWY, KORKOWIEC, FIRMÓWKA, TURBINA SPALINOWA, BIEŻNIA, ABLACJA, ZADANIE, SAMOTOK, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, MEDIATEKA, OUTSIDER, EPITET, CIĘŻKA WODA, PARTYJKA, ŻNIWIARKA, BROKATELA, STENWANTA, SYGNAŁ CIĄGŁY, DOSŁOWNOŚĆ, TASMANIOZAUR, ZARZĄDZAJĄCA, GRUCZOŁ MLEKOWY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, OZONOSFERA, DURNOWATOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.482 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA TORBA (ZWYKLE POWIEMY TAK NA TORBĘ, KTÓRA JEST SKLEPOWYM LUB FABRYCZNYM, RACZEJ JEDNORAZOWYM OPAKOWANIEM CZEGOŚ) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
torebka, mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOREBKA
mała torba (zwykle powiemy tak na torbę, która jest sklepowym lub fabrycznym, raczej jednorazowym opakowaniem czegoś) (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x