COŚ NIEŁADNEGO, MAJĄCEGO JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZYDACTWO to:

coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)BRZYDOTA to:

coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 8 lit.)SZPETOTA to:

coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRZYDACTWO

BRZYDACTWO to:

coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)BRZYDACTWO to:

ktoś nieładny, mający jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ NIEŁADNEGO, MAJĄCEGO JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.227

HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, WARSZTAT, DYSPENSA, DEKORTYKACJA, ŁOTROSTWO, ŚMIECIOWISKO, DYSKIETKA INSTALACYJNA, STWIERDZENIE, OCHOTA, FIGURA, CZEBUREK, DEMOKRACJA, MIASTO, KLEJNOT HERBOWY, GENIUSZ, UDAWACZKA, BRĄZ, PODZIEMIE, WIZJA LOKALNA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, MARKA, STROLLER, LEKARZ, MANIPULATOR, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, ZASTAŁOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, ECCHI, OBJAŚNIENIE, OPŁATA SANKCYJNA, ANDRUT, KAPLICA LORETAŃSKA, KNEL, AROMAT, RYWALIZACJA, ESTAKADA, NIEŁUPKA, MODELOWOŚĆ, BIDULA, SMOCZEK, POSTĘPACTWO, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, MONOPARTYJNOŚĆ, OMEN, IMIENNICTWO, PŁOMYK, ARTEFAKT, STYL, RULETKA, ARCHIWOLTA, TAKT, BYSTROŚĆ, ORDA, BAR, TINGEL, EFEKT STYKU, PRZEBÓJ, POZABIBLIJNOŚĆ, MARSJAŃSKI, OŁTARZYK, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, NIESAMOWITOŚĆ, POLIPTYK, FAGOCYTOZA, PEDOFILIA, EKONOMIK, ANTYCYPACJA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, KRYSZTAŁ, SZORY, IKONA, ZWID, APANAŻ, MSZA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, NIEDOROZWÓJ, MUCHA SUCHA, SZKLIWO, MONITOR, NIEGOSPODARNOŚĆ, KUNDMAN, SZLAFROK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ROKOWANIA ZBIOROWE, KIWI, KRUŻA, BALON, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, KARP PO POLSKU, KOMISARZ, KONIEC, MISKA SOCZEWICY, DAWCA NARZĄDÓW, OPONA, ANTENA RAMOWA, TELEGRAM, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, MUNICYPIUM, POMIDOR DRZEWIASTY, PRZEZIERNIK, UNIFORM, NIUCHACZ, PIOŁUN, LITRÓWKA, PRZEKOZAK, PLUGAWOŚĆ, DYMKA, ZEŚWIECCZENIE, ŻABNICA, GENDER, OTĘPIAŁOŚĆ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, TARAN, ASTEROIDA, OSTROŚĆ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ALAN, POLE, WACŁAW, SUW, PLURALISTA, KLISZA, ŻYWNOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WYCIĄG, SZKOLNOŚĆ, POŚCIELÓWKA, PYSZCZEK, ALASKA, ISTOTA RZECZY, DIADOCHIA, ANGIELSKOŚĆ, CYTRYNIAN, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, OCZKO, GENIALNOŚĆ, SIARKOSÓL, MIERNOŚĆ, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, TONAŻ, BETON, LOT SZYBOWCOWY, ZIEMNIACZEK, ODMA OPŁUCNOWA, AFRYKANER, GOŹDZIENIEC, BRYZOL, DEOKSYRYBONUKLEAZA, ODROŚL, PORFIROBLAST, PROTEKTORAT, SALA, KOLUMBARIUM, ETERYCZNOŚĆ, BENTAL, ATRAKCJA, DRAMATYKA, SPOJRZENIE, OTCHŁAŃ, TURYSTYKA SEKSUALNA, PUMPERNIKIEL, ALGEBRA LIEGO, WIOŚLAK, ECHOLOKACJA, SOK, CZUŁOŚĆ, SZPIC, RANA, ZUPA ŚMIECIOWA, MIOTEŁKA, WAŻNIK, GRUBOŚĆ, SMUŻ, KITEL, PIERWOTNOŚĆ, KOTLET, DYRYGENTURA, NIECKA ARTEZYJSKA, SUBTELNOŚĆ, PARKAN, CENA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PIERWOTNIAK, TKAŃCOWATE, OBRAZ, OKRES INTERGLACJALNY, FASOLA, KOŁO RATUNKOWE, OWADY, EMPORA, SZAROWIPTERYKS, AKCJA, DWUWARSTWOWOŚĆ, PERKOLACJA, PARA MINIMALNA, HEGEMON, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, KAMIZELKA KULOODPORNA, NUMER BURTOWY, ZNIECZULENIE, KOJEC, ROZLEGŁOŚĆ, JEDNOSTKA NAUKOWA, AGNOSTYCYZM, PISTOLET, GENIALNOŚĆ, WOLA, SPUSZCZENIE, OLEJ LNIANY, PRASOWANIE, CZYNNIK NIECENOWY, OKRYCIE, EMPIRYZM GENETYCZNY, RESORT SIŁOWY, CHROPAWOŚĆ, PILATES, WYSMUKŁOŚĆ, NAWIETRZAK, LAJKRA, LOT, PRACA, SMUTNI PANOWIE, PICUŚ, PŁOMIEŃ, APOLOGETA, PIELGRZYM, WERYFIKACJA, PAS, DAKTYLOGRAFIA, PIERŚCIEŃ, DYSPROPORCJA, BASKINA, RUBLÓWKA, GRZYBICA, CHOROBA GENETYCZNA, ISLANDZKOŚĆ, ARCHIKONFRATERNIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ENERGIA, COŚ, PSIANKA, PONCZÓWKA, RĘCZNOŚĆ, ŚRODEK KARNY, FRUSTRACJA, ARMIA, NIEOPANOWANIE, DRAŻLIWOŚĆ, EWA, AHISTORYCZNOŚĆ, EKSPOZYCJA, PRZEPRÓCH, PROSIAK, ELKI, SOLIDNOŚĆ, WIERZBINA, UNCJA, SZOPKARZ, PLASTYCZNOŚĆ, ŻONISKO, KAJAK, LEK, POPELINA, FOTEL OBROTOWY, EMFAZA, KALKA JĘZYKOWA, PODUSZKA, KLAWISZ, KANU, ENAMINA, LINIA ŚRUBOWA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PLATER, PIRAMIDKA, ZWROT, PIANA, ASTRAGAL, ATLAS NIEBA, BUT, PERFIDIA, KONWIKT, PRZEDZIAŁ, SET, SZÓSTY, PÓŁKOLONIE, ODBITKA, INTENSJA, GOFR, KARETKA, POSADZKA, BLINDAŻ, PIEPRZYK, CHMURSKO, ALEC, SAMORODNOŚĆ, DROGA ZBIORCZA, KOLEKCJONER, ?WZNOWICIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.227 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ NIEŁADNEGO, MAJĄCEGO JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COŚ NIEŁADNEGO, MAJĄCEGO JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZYDACTWO coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)
BRZYDOTA coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 8 lit.)
SZPETOTA coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZYDACTWO
coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.).
BRZYDOTA
coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 8 lit.).
SZPETOTA
coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 8 lit.).

Oprócz COŚ NIEŁADNEGO, MAJĄCEGO JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - COŚ NIEŁADNEGO, MAJĄCEGO JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x