CECHA CZYNNOŚCI, ZWŁASZCZA RUCHU: TO, ŻE COŚ JEST POWOLNE, ŚWIADCZY O CZYIMŚ OCIĄGANIU SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIESZAŁOŚĆ to:

cecha czynności, zwłaszcza ruchu: to, że coś jest powolne, świadczy o czyimś ociąganiu się (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPIESZAŁOŚĆ

OPIESZAŁOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest ospały, anemiczny, powolny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZYNNOŚCI, ZWŁASZCZA RUCHU: TO, ŻE COŚ JEST POWOLNE, ŚWIADCZY O CZYIMŚ OCIĄGANIU SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.484

UBOŻENIE, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PRZEJRZYSTKA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, CZASOPISMO, PUNKT ASEKURACYJNY, KORYTO RZEKI, SILNIK PRZELOTOWY, RÓJ, MIEJSKOŚĆ, TEST SPRAWNOŚCIOWY, GRZYB WOLAK, SILNIK ZAMKNIĘTY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, DRZEWO ROZPINAJĄCE, ACENA NOWOZELANDZKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, ŻEGLARZ, MANIERYZM, EKSFOLIACJA, SHOUNENAI, NASŁUCHOWIEC, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BINARYZM, ROZMIARÓWKA, KANAPKA, GEOMETRYCZNOŚĆ, LUSTRACJA, RADIACJA, POPULACJA MENDLOWSKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, CYLINDEREK, WSTRZYMANIE, WYTRAWNOŚĆ, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, TRAWERS, NUMERACJA PORZĄDKOWA, GRZYB SKALNY, SKAŁA MACIERZYSTA, MASZYNA ROTACYJNA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, SUBTELNOŚĆ, LIZAK LOGOPEDYCZNY, SZCZEPIONKA WŁASNA, CHWYTAK, AGENEZJA NEREK, GEN DOMINUJĄCY, ZATRZYMANIE, GRZYB ATOMOWY, MAKIJAŻYSTKA, BYLICA POSPOLITA, GITARA BASOWA, MIÓD SZTUCZNY, GRZECZNOŚĆ, SŁOWIANKA, PIANOGAZOSTYLIKAT, PRZEZNACZENIE, ŻAKINADA, TRUPOJAD, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, PODNIEBIENIE TWARDE, PARTNER, GRZYB SITARZ, ANOMALIA, KULCZYBA, CAUSA, PRZEMYŚLNOŚĆ, SZAKAL, GNIAZDO, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ZESPÓŁ TUMARKINA, OFIAKODONTY, KWIAT, DEWALUACJA, KARMIN, MINIMALISTA, GAZ PIEPRZOWY, JANUSZ, ŚCIGAŁKA, PEBA, IMMUNOPATOLOGIA, DOLOT, CHRYSTOFANIA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, GRODZA, KOZERA, DRUMFILL, CÓRKA ŚMIECIARZA, PORYWISTOŚĆ, ZŁY CZŁOWIEK, SUPRESJA, NALEWKA, SKOK, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, PRZESZKADZAJKA, OSTRY KURS, PERKOZ GRUBODZIOBY, WOLNOAMERYKANKA, LOGOGRAF, BACKGROUND, MANDAT WOLNY, ŻURAW, NARZECZEŃSTWO, KREOLKA, DZIEWIĘTNASTKA, ZASIĄG, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, ŁUK, ŁUPEK DACHOWY, SPRAWNOŚĆ, KOSMOLOGIA, PRĄD TĘTNIĄCY, GOSPODARKA RABUNKOWA, MAKABRA, KAPOK, KOŚĆ OGONOWA, ZATOCZKA, SPRZEDAŻ, KAPRYS, SCENKA, MANIFA, ODLEWACZ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, PATENA, WIĘŹNIARKA, PUDEŁKO, MUSZLA KONCERTOWA, MOSKWICZ, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, PASAŻ, DZIAŁANIE, SŁONIOWATE, FIZYKA MATEMATYCZNA, WAGA RZYMSKA, MACIERZ KWADRATOWA, PERYPATETYK, MUZYCZNOŚĆ, DYSZA WYLOTOWA, WOJSKO, LANGUR WSPANIAŁY, METALOPROTEINA, CIEMNICA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, EKSMĄŻ, MISZCZU, BUTONIERKA, BĄBEL, TARTAK, TOTEM, SUSZARKA, CHOROBA NASU-HAKOLI, JELEC, SZAMANKO, NÓŻ, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, CHASEREK, KOMBATANTKA, WERSJA KINOWA, BEZSZPARKOWCE, FILEMON BIAŁOSZYI, WIELOFAZOWOŚĆ, KACAPSKI, NASTAWNOŚĆ OKA, KRATOWNICA, TEUTOŃSKI, OJCIEC CHRZESTNY, DWUBÓJ KLASYCZNY, NAROST, KARETKA REANIMACYJNA, ERA KENOZOICZNA, CYKL, LINIA, ŚRODKOWOŚĆ, TERIOLOGIA, KLUCZ, NUMER, ZNANOŚĆ, ZWIĘZŁOŚĆ, SZWEDY, WEŁNIANKA, MAGICZNOŚĆ, CHWALBA, KATAFALK, KOLEJ GONDOLOWA, OKOLICZNIK CELU, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, CHIRURGIA ESTETYCZNA, TEMPERATURA ZAPŁONU, ORTOPEDIA, AGENEZJA NERKI, SPORT EKSTREMALNY, CORONET, ZĄBEK, SUPERMAN, NEOREALIZM, RESPIRATOR, TRACICIEL, PISARZ, WIELOKULTUROWOŚĆ, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, EKSPRESOWOŚĆ, WYNALAZCA, NATURALNOŚĆ, FOLK, ŚCIGACZ TORPEDOWY, ZATRZYMANIE, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, MARUDA, KONTROLA, LODOWIEC, LEASING OPERACYJNY, WODZIK, HURTNICA WSTYDLIWA, AKINEZJA, PERFIDIA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, CZŁON POŚREDNI, REKIN OWSONA, WOJSKOWY, FIGURACJA HARMONICZNA, POJEDYNCZOŚĆ, WYPRAWIACZ, SZUM, ANALIZA BILANSU, DEOKSYNUKLEOTYD, BIAŁKO, PRZYROST, SYRENOWATE, SEKRETARZYK, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, LODOWIEC SZELFOWY, PRZYKWIATEK, CHOROBA WRZODOWA, CHOMIK DŻUNGARSKI, NEOREALIZM, SPEAKER, OSKRZELE, SZOWINISTA, PŁONIWOWCE, ATRAKCJA, CIURA, PARKIETAŻ PENROSE'A, PAPU, OPIS, ZAJĘCZA WARGA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PLAŻÓWKA, UPOJNOŚĆ, KOSTIUM HISTORYCZNY, PARAGAMMACYZM, DURNOWATOŚĆ, ALWALKERIA, WYGA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, OCZYSZCZALNIA, HOBBYSTA, MIJANKA, TURBINA RUROWA, ANARCHIZM, MALOWANIE, ZŁOTA FUNKCJA, HOMO NOVUS, POBLISKOŚĆ, FAKTOLOGIA, SZLACHTUZ, ŚWIECA, CIELĘCINKA, WYKRĘTAS, ZIMNO, POKŁAD DOLNY, NIEZBĘDNOŚĆ, EUPATRYDA, FUNKCJONALIZM, PRZEWÓD, NOGA, CHMURA WARSTWOWA, FUZJA KONGLOMERATOWA, KAKAO, PROPILEJE, TRUCIZNA, NIEWZAJEMNOŚĆ, WIRTUOZERIA, ZŁOŻENIE BRONI, WYŁAPYWACZ, IKAR, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, PUCOŁOWATOŚĆ, AKATALEKSA, KŁOBUK, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, DOMINACJA CAŁKOWITA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, CAKE-WALK, GLORIETKA, ?ZARZĄDZENIE PROJEKTEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.484 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZYNNOŚCI, ZWŁASZCZA RUCHU: TO, ŻE COŚ JEST POWOLNE, ŚWIADCZY O CZYIMŚ OCIĄGANIU SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZYNNOŚCI, ZWŁASZCZA RUCHU: TO, ŻE COŚ JEST POWOLNE, ŚWIADCZY O CZYIMŚ OCIĄGANIU SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPIESZAŁOŚĆ cecha czynności, zwłaszcza ruchu: to, że coś jest powolne, świadczy o czyimś ociąganiu się (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIESZAŁOŚĆ
cecha czynności, zwłaszcza ruchu: to, że coś jest powolne, świadczy o czyimś ociąganiu się (na 11 lit.).

Oprócz CECHA CZYNNOŚCI, ZWŁASZCZA RUCHU: TO, ŻE COŚ JEST POWOLNE, ŚWIADCZY O CZYIMŚ OCIĄGANIU SIĘ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CECHA CZYNNOŚCI, ZWŁASZCZA RUCHU: TO, ŻE COŚ JEST POWOLNE, ŚWIADCZY O CZYIMŚ OCIĄGANIU SIĘ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast