CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚĆ, STAŁ SIĘ DOROSŁYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOROSŁOŚĆ to:

cecha człowieka, który osiągnął pełnoletniość, stał się dorosłym (na 9 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOROSŁOŚĆ

DOROSŁOŚĆ to:

czas w życiu człowieka, który następuje po osiągnięciu pełnoletniości; czas, gdy człowiek jest dorosły (wiekiem lub emocjonalnie) (na 9 lit.)



DOROSŁOŚĆ to:

w sensie biologicznym, fizycznym: bycie osobnikiem dorosłym, dojrzałym organizmem (na 9 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚĆ, STAŁ SIĘ DOROSŁYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.985

UCZELNIA, OFFTOP, HIEROFANT, PRAWO BIOTA-SAVARTA, SONDAŻOWNIA, RECEPTOR WĘCHOWY, PŁYTKA NAZĘBNA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, AKRYBIA, ASYRYJSKI, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, METRUM, HIPERMETROPIA, STACJA POMP, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, TYTOŃ, OBELGA, KWASOTA, OWOCYT, SPOCZYNEK, ARYTMETYKA, DEPRESYJNOŚĆ, FUZJA PIONOWA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, ROZŚWIETLACZ, GRZBIETOPŁAT, ARBITRALNOŚĆ, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, DOKUMENTALIZM, REWANŻ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ARCHIWALNOŚĆ, PAŃSTWO UNITARNE, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, KROTOCHWILA, RDZEŃ LODOWY, KALENDARZ CHIŃSKI, ANTYHITLEROWIEC, HELIOFIT, RYBY, KANARKOWOŚĆ, KNEDLE, ANGLISTYKA, BOMBA, OKULAR, ZACHWALACZ, SPAWĘKI, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, INTENCJONALIZM, FILAMENT, MECHANIZM KIEROWNICZY, GEOMETRIA ANALITYCZNA, WYPRYSK KONTAKTOWY, MOHRG, OCHOTNIK, ANTYPOLSKOŚĆ, LOGIZACJA, ŚLIMAK, DOBROTLIWOŚĆ, WZNOWIENIE, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, JĘZYK SZKOCKI, CELT, NAROWISTOŚĆ, BLOK, ERA MEZOZOICZNA, RUCH RELIGIJNY, WĘZEŁ, CHOROBA KUFSA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, WAPIENNIK, WALKA ODWROTOWA, PRZYPŁYW, IMPRESYJNOŚĆ, FAKTOLOGIA, BIPOLARNOŚĆ, ZABAWOWICZ, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, AEROB, KLAROWNOŚĆ, DZIAD, BOY, SZKOŁA, PIERŚ, STRZAŁA AMORA, GOŁĄB POCZTOWY, DŁUGOSZPAR, HARD PORNO, SFERA, LODRANIT, CHOROBA TAYA-SACHSA, POJAWIENIE SIĘ, BERBER, LAUFER BIAŁOPOLOWY, NIEBIOSA, DYMENSJA, AGENT ROZLICZENIOWY, SPŁYW GRAWITACYJNY, BANALNOŚĆ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SZABLA, ASTROFOTOMETRIA, ORGANISTA, STOLARZ MEBLOWY, STRUKTURALISTA, RÓG, CAP, DESIGNERKA, BIOMETEOROLOGIA, PEDAGOG SPECJALNY, LAKIER DO PAZNOKCI, FILOLOGIA ROSYJSKA, BANIAK, MIEDNICA, CHUDOŚĆ, PÓŁROCZNIK, JEŻYNA, NIEPORZĄDNOŚĆ, TACZANKA, ROPOWICA KŁĘBU, PRAWO UNIJNE, APPELLATIVUM, BACKGROUND, CYKLOP, PROTETYKA, BETON ŻUŻLOWY, MAGNES, TOLERANCJA WYMIARU, MASZYNOWNIA, PODNOSKA, RUSKI, DYPTYCH, OKRĘT FLAGOWY, ŁZA, CHŁOPIEC DO BICIA, BURAK POSPOLITY, KOMPUTEROWIEC, GLOTTODYDAKTYKA, ALFABET MUZYCZNY, ŁOWCZY, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, BRUNELLESCHI, DRINK, LABORANT, KLIKALNOŚĆ, MONARCHIANIZM, ŻYWOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, KLEJARZ, ORYGINALNOŚĆ, STRUKTURALISTKA, PUNKT, SUBSKRYBENT, NAGANNOŚĆ, SZYBKOŚĆ, CECHA PSYCHICZNA, SYLWA, ASYLABIZM, WARSTWOWANIE, PIERWIASTEK CHEMICZNY, ŁAZĘGA, WATA, PASEK, OGIEŃ, BRĄZOWY PODKARZEŁ, BLASZKA, ŚREDNIA KWADRATOWA, SAMODZIELNOŚĆ, MAORI, REPETYTOR, MIKOLOGIA, CUG, MALKONTENCTWO, KOCHAŚ, SCEPTYCZNOŚĆ, CARILLON, KASTRAT, CIASTO SKALNE, FOTOGRAFIKA, PIZOID, CECHA LOGARYTMU, MONOPOL, WĘDROWNOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA, WATAHA, KOMA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, EROZJA WSTECZNA, ZEROWOŚĆ, BIAŁA DAMA, BARWINEK, ROK JUBILEUSZOWY, AMBULATORIUM, PRĘDKOŚĆ, POJAZD KONNY, RÓWNOWAGA, RYJEC, PARZONKA, ANIMATOR, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, OGÓR, PIONEER, ANUSZKIEWICZ, SIEDMIOBÓJ, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, MARKA OCHRONNA, PODPALENIE, MIĘSISTOŚĆ, ORTOPTYSTKA, PRZECZENIE, ODBÓJ, PERSZERON, CUDZOŻYWNOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, MATEMATYK, OSIEMDZIESIĄTKA, ROZNOSICIEL, PODGLĄDACTWO, KADZIELNICZKA, GENETYKA MOLEKULARNA, MIT, KWADRAT, APLEGIER, TOBOGAN, STRAGANIARZ, KLIPA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, JEŻYNA, SROGOŚĆ, KWAS BEZTLENOWY, PRZYGOTOWALNIA, REOLOGIA, LUZAK, DRAPIEŻCA, TRZON MACICY, UCHO ZEWNĘTRZNE, SOMATYZACJA, GOŁĄBKA, GROMADA, FILOZOF, KUBECZEK, MŁODZIK STARSZY, CECHA DYSMORFICZNA, CAMORRA, MECENASKA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, GARDEROBA, CHELAT, INTERPRETATOR, LUSTRO, KOŁEK, ZAŁOŻENIE PARKOWE, MANDRYL, TĘŻYCZKA, WYRZUT SUMIENIA, WIROPŁAT, DYLETANT, UMBRA, UDAR SŁONECZNY, PIECZENIARZ, PLANTAN, ASYRYJSKI, OKRUCH SKALNY, ZGRZEBŁO, ROZPIS, IMPRESYWNOŚĆ, DON KICHOT, KUPER, STACJA REDUKCYJNA, GIMBOPATRIOTYZM, OFICER NAWIGACYJNY, SKRĘCENIE STAWU, GRANTOBIORCA, USZKO, MUTACJA, WYRAZ WOLNY, KOTYLION, DILER, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, ODTWÓRCA, SKANER, WOLUNTARYZM, SPRAWIEDLIWOŚĆ, DEPRESJA, REST, SKURCZYBYK, SIWERT, CECHOWNIA, KRĘG SZCZYTOWY, CENTRUM, INKA, SPROŚNOŚĆ, KNAGA, NACZYNIA POŁĄCZONE, SPARTANIN, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ?MOTYW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.985 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚĆ, STAŁ SIĘ DOROSŁYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚĆ, STAŁ SIĘ DOROSŁYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOROSŁOŚĆ cecha człowieka, który osiągnął pełnoletniość, stał się dorosłym (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOROSŁOŚĆ
cecha człowieka, który osiągnął pełnoletniość, stał się dorosłym (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚĆ, STAŁ SIĘ DOROSŁYM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚĆ, STAŁ SIĘ DOROSŁYM. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x