TEKST (WYPOWIEDŹ) LUB ELEMENT TEKSTU, KTÓRY ODNOSI SIĘ DO DANEGO LUB INNEGO TEKSTU (INNEJ WYPOWIEDZI), WNOSZĄC DODATKOWĄ INFORMACJĘ O JEGO ORGANIZACJI, ZNACZENIU, CELU, GENEZIE ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METATEKST to:

tekst (wypowiedź) lub element tekstu, który odnosi się do danego lub innego tekstu (innej wypowiedzi), wnosząc dodatkową informację o jego organizacji, znaczeniu, celu, genezie itp (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METATEKST

METATEKST to:

tekst, który znaczy w relacji (poprzez celowe nawiązanie) do innego tekstu, np. na zasadzie parodii, pastiszu itp (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEKST (WYPOWIEDŹ) LUB ELEMENT TEKSTU, KTÓRY ODNOSI SIĘ DO DANEGO LUB INNEGO TEKSTU (INNEJ WYPOWIEDZI), WNOSZĄC DODATKOWĄ INFORMACJĘ O JEGO ORGANIZACJI, ZNACZENIU, CELU, GENEZIE ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.652

BEZROLNY, INSTANCJA PARTYJNA, DRABISKO, GUMBAD, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, SOLIPSYZM, PRZYSŁÓWEK, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, BŁONKA, ARPEGGIO, KABARET, DZIAŁ, BALLADZISTA, WULKAN CZYNNY, MARIMBA, WSTRZYMANIE, DOJŚCIE, CIĄŻENIE POWSZECHNE, POKRZYWDZONY, WALIDACJA KRZYŻOWA, BANKOWÓZ, SZMUGIEL, KARP BEZŁUSKI, SZARPANINA, WKŁAD, RACHUNKI, RUMIENIDŁO, SANKCYJNOŚĆ, UPADŁOŚĆ, POKRZYWDZONA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, AGREGACJA, BARWY, PEDAGOG SPECJALNY, OBRAZ POZORNY, LISOWCZYK, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, RUTYNIARZ, PARTIA KATALOŃSKA, BIEDRONKA, KOMA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, KLUCZ, HALBA, ZNAK JAKOŚCI, RYGIEL, POKRZYWA, RIUSZKA, MAJKA, WYROŚL, OBDZIERCA, HYDROFIL, WYDATKI BIEŻĄCE, PRZEWIĄSŁO, KIT, PRÓBA, LUSTRO, PORÓD LOTOSOWY, IMPULSYWNOŚĆ, WYKONAWCA, GIBANIE, SZALONA GŁOWA, KONOTACJA, ZATOKA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, NIEUMARŁY, ŚLEPY KOSZTORYS, PROPORZEC, KAWA PO WIEDEŃSKU, MENEDŻER LINIOWY, WĘGLÓWKA, CENA NAIWNA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, POKRYWA, DWUNASTKA, RULETKA, KSIĘŻUNIO, SUBSKRYBENT, KRONIKARZ, SZKŁO WENECKIE, KOSZULARZ, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, ELEKTORAT, LIPA, DZIEŁO ŻYCIA, PANDRAK, JAŁOWIEC POSPOLITY, TEORIA DESKRYPCJI, TEREN ODKRYTY, ZEW KRWI, CZYSZCZARNIA, SZANKIER, REOFILE, ORGAN, SZTUBAK, DRENAŻ LIMFATYCZNY, GRZYBIARSTWO, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, ASPIRANT, ZAŚCIANEK, BAGNO, STILON, SYSTEM ZARZĄDZANIA, ZWIAD, LALKA, AZOLLA, KACZKA PO PEKIŃSKU, ANTYCYPACJA, TELLUREK, PRZESŁUCHANIE, HRECZKOSIEJ, PEŁZAK, KAMIZELKA, GNÓJ, ATRAKTANT, CYWIL, WYPŁYW, MEM, LEK ANKSJOLITYCZNY, TAMPON, PORĘBA, HYDROCHEMIA, PROFITENT, ANEKS, KAMIZELKA KULOODPORNA, WITAMINA, BOMBER, ZŁOTA KLATKA, ALBULOKSZTAŁTNE, ENDOSZKIELET, DZIEWKA, RAKI, SKORPIONY, WYBIEG, PAPU, IGOR, CHIP, WĘŻOWNIK, FOTOGENICZNOŚĆ, POJAZD LATAJĄCY, MORENA KOŃCOWA, PASER, GĘSIAREK, GATUNEK ITEROPARYCZNY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, FILAR, ASD, OBLITERACJA, MASZYNA TURINGA, TEREN, INWIGILACJA, NIEWIERNOŚĆ, SKŁADAK, WARTOŚĆ REZYDUALNA, PLATFORMÓWKA, WYMIANA, MOGILAMBDACYZM, OZDOBNIK, FUNDUSZ ZASOBOWY, TEMBLAK, ŻÓŁW PROMIENISTY, KULANKA, PODWOZIE, REWALIDACJA, MISKA SOCZEWICY, BLADZIUCH, BADANIE JAKOŚCIOWE, KLIENT, POLE BITOWE, SKRZYNKA, KOŃ KARABACHSKI, SZCZAW, CHUDOŚĆ, SŁABEUSZ, FOTEL ROZKŁADANY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, AUTOMOBIL, SZCZENIARA, KWAS, PRAWOMOCNOŚĆ, NACISKANIE, KICAJ, SIEDZISKO, GEOMETRIA ANALITYCZNA, KABINA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, DŻEZ, DWUCUKIER, WALIDACJA, EKLER, GNÓJ, LODÓWKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, PROCH, WOLNA AMERYKANKA, PODLIZUCH, CZASOPISMO TEMATYCZNE, JAWAJSKI, ŚLIWKA, KULTURA STARTEROWA, OCZKO, UPARCIUCH, UCHODŹSTWO, GAŁKA, ADAMITA, GAZ ZIEMNY, ZIARNO, GERONTOKRACJA, WYDAWNICTWO SERYJNE, SAMOZAPŁON, JOHNSON, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, JELEC, MASZT, PORWAK TEKTONICZNY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, FILM KATASTROFICZNY, KARTA WIZYTOWA, ŚRODOWISKO, WIELKI PIEC, NEUROPRZEKAŹNIK, PODATEK, BIMBROWNIA, PRYSZNIC, MIERNIK, GRZYB SIARKOWY, ROZŁUPNOGŁOWCE, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, BATORÓWKA, MENU, SKLEPIENIE KLASZTORNE, PARALELIZM, PROKLAMACJA, HEMOSTAZA, KROKIET, HEIMAT, MAKARON, SEKULARYZACJA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, MUSZLOWCE, KURZA STOPKA, SMUTY, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ŻYŁA, ACETYLENEK MIEDZI, KARENCJA, STANOWISKO, DYŻURNY, STRZAŁECZKA, BEZLIST, SILNIK UNIWERSALNY, SZWABSKI, OTOLOGIA, PELA, GENTELMAN, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PODODDZIAŁ, JASKINIOWIEC, GRA CASUAL, JĘZYK, UPADEK, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, EKSTRUZJA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, ALFABET MORSE'A, SAKRAMENT, HEMATOFAGIA, DIABELSKI MŁYN, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, PIESIO, EKSPERTKA, MAKI ZŁOCISTY, TREL, SZCZEKUSZKA MALUTKA, PROTOZUCH, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, LEŻA, TERIOLOGIA, REWIZJA, LUKSEMBURSKI, ZBROJENIE, MIERNIKOWCOWATE, ŚWIR, LEŃ, RÓG, ZDERZAK, DODATEK STOPOWY, SHAPESHIFTER, WIELOMĘSTWO, NARYS FORTYFIKACYJNY, CZEKADEŁKO, CIĘŻKA ARTYLERIA, UPADEK, REALISTA, NORKA, ULOTKA, DEMOSCENA, CYNIA, ?SMAKOWITOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEKST (WYPOWIEDŹ) LUB ELEMENT TEKSTU, KTÓRY ODNOSI SIĘ DO DANEGO LUB INNEGO TEKSTU (INNEJ WYPOWIEDZI), WNOSZĄC DODATKOWĄ INFORMACJĘ O JEGO ORGANIZACJI, ZNACZENIU, CELU, GENEZIE ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEKST (WYPOWIEDŹ) LUB ELEMENT TEKSTU, KTÓRY ODNOSI SIĘ DO DANEGO LUB INNEGO TEKSTU (INNEJ WYPOWIEDZI), WNOSZĄC DODATKOWĄ INFORMACJĘ O JEGO ORGANIZACJI, ZNACZENIU, CELU, GENEZIE ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METATEKST tekst (wypowiedź) lub element tekstu, który odnosi się do danego lub innego tekstu (innej wypowiedzi), wnosząc dodatkową informację o jego organizacji, znaczeniu, celu, genezie itp (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METATEKST
tekst (wypowiedź) lub element tekstu, który odnosi się do danego lub innego tekstu (innej wypowiedzi), wnosząc dodatkową informację o jego organizacji, znaczeniu, celu, genezie itp (na 9 lit.).

Oprócz TEKST (WYPOWIEDŹ) LUB ELEMENT TEKSTU, KTÓRY ODNOSI SIĘ DO DANEGO LUB INNEGO TEKSTU (INNEJ WYPOWIEDZI), WNOSZĄC DODATKOWĄ INFORMACJĘ O JEGO ORGANIZACJI, ZNACZENIU, CELU, GENEZIE ITP sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - TEKST (WYPOWIEDŹ) LUB ELEMENT TEKSTU, KTÓRY ODNOSI SIĘ DO DANEGO LUB INNEGO TEKSTU (INNEJ WYPOWIEDZI), WNOSZĄC DODATKOWĄ INFORMACJĘ O JEGO ORGANIZACJI, ZNACZENIU, CELU, GENEZIE ITP. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x