ELEMENT WYKORZYSTYWANY W PROCESIE PRODUKCJI, PRZY POMOCY KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE ZOSTAJĄ PRZEDMIOTY PRACY: ULEGAJĄ ONE STOPNIOWEMU ZUŻYCIU, NIE ZMIENIAJĄC SWOJEJ FORMY ZEWNĘTRZNEJ W CZASIE PROCESU WYKORZYSTYWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚRODEK PRACY to:

element wykorzystywany w procesie produkcji, przy pomocy którego przekształcane zostają przedmioty pracy: ulegają one stopniowemu zużyciu, nie zmieniając swojej formy zewnętrznej w czasie procesu wykorzystywania (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT WYKORZYSTYWANY W PROCESIE PRODUKCJI, PRZY POMOCY KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE ZOSTAJĄ PRZEDMIOTY PRACY: ULEGAJĄ ONE STOPNIOWEMU ZUŻYCIU, NIE ZMIENIAJĄC SWOJEJ FORMY ZEWNĘTRZNEJ W CZASIE PROCESU WYKORZYSTYWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.663

WALEC, NIUCHACZ, REWOLUCJA, PIKAIA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, ATRAZYNA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, DRAMAT EPICKI, ADAT, OZNACZENIE, OKRES, ŁAZIK, FIT, NIEWYGODA, IGŁA GRAMOFONOWA, SAMOCHÓD GAŚNICZY, GRATKA, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, ATMOSFERA NORMALNA, RZEKA, POSEŁ DIETETYCZNY, POLIGAMIA, FOTOGRAM, MANDAT WOLNY, KLAWISZ, ZAPYCHACZ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PARA, TURGOWIA, DUPA BLADA, AJGOSPOTAMOJ, BIEDACZKA, BERMUDY, DE GAULLE, MIGDAŁEK GARDŁOWY, ŚWIATŁO POZYCYJNE, CICHY WSPÓLNIK, PADWAN, ZATOPIONA DEPRESJA, SKÓRZAK, ŚLIWA, KOŁEK, ŚCISŁOWIEC, WIĄZANIE, NEUTRALIZACJA, PIONEK, SUSZKA, TĘGA GŁOWA, ŁUK ANGULARNY, ŁADOWNICZY, DRZWI HARMONIJKOWE, WEKTOR JEDNOSTKOWY, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, LEK, FORMALISTA, NEUROPROTEKCJA, ZAROST, WYPADEK, CUDZOZIEMSKOŚĆ, CIRROCUMULUS, PALOS, CESARSTWO, RAWELIN, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, WSZECHŚWIAT, DOROBKIEWICZ, ŻMIJA, SEKURYTYZACJA, PORZĄDEK, DAMSKI BOKSER, FLAGRUM, PIKNIK, BIAKS, PLANETARIUM, KOŃ TRAKEŃSKI, SWORZEŃ, SŁUP, DIABEŁEK, FREGATA RAKIETOWA, ROZPIERACZ, STOPKA, FIRMÓWKA, DZIEWIĘTNASTKA, CMOKANIE, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, HORYZONT ZDARZEŃ, BODZIEC BEZWARUNKOWY, WŁÓKNO SZTUCZNE, DIAK, NOŚNA, MOTOR, LEC, ZAKON KONTEMPLACYJNY, PATOWOŚĆ, PUENTA PŁASKA, PALATOGRAM, ADALINA, PELHAM, KOSMOS, BARIERA WYJŚCIA, POST, BAKTERIA, RENCISTA, DROGA GRUNTOWA, LICZBA HITTORFA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, TROGLOKSEN, KIJ, ŁĄCZNIK NAPOWIETRZNY, GŁODOWANIE, OSIŁEK, GÓWNOZJAD, DODATEK, SUBSTANCJA, PAROKSYTON, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, NIEROZUMNOŚĆ, AGNOZJA TWARZY, PRZERWANIE CIĄŻY, GACEK WIELKOUCH, IGŁA, DYŻUR, UBIJACZ, ZASZCZEPKA, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, MOUSCRON, HALA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, MALCZEWSKI, ATYPOWOŚĆ, CYNGIEL, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, LOSOWANIE PROSTE, MOST PONTONOWY, POŻEGNANIE, BROŃ KONWENCJONALNA, BALKON, SKŁADANIE ZEZNAŃ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, GOMÓŁA, VIRGA, MORENA CZOŁOWA, ŁUK ŻEBROWY, NACZÓŁEK, ZAĆMA NABYTA, TENOR LIRYCZNY, DEFLEKTOR, WYNAGRODZENIE URLOPOWE, PROBLEM DECYZYJNY, PRZODOWNICA PRACY, KARKÓWKA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, OSTANIEC KRASOWY, TYBERIADZKIE, DERYWACJA FLEKSYJNA, PLEBEJUSZ, HIPSTER, TRASA KONCERTOWA, ERGOTERAPIA, SZCZERBA, OBIEG OKRĘŻNY, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, EPICYKL, ZAPIAN, DRABINKA PRZECIWPOŻAROWA, NIEGOSPODARNOŚĆ, NON-IRON, KRAJKA, MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ, MANEWROWY, GRZYBEK TYBETAŃSKI, FILHELLENIZM, KRĘPULEC, BADANIE PODMIOTOWE, SETO, PRZEMIANA POLITROPOWA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, WELON, BŁĘDNOŚĆ, INIEKCJA, PIERŚCIEŃ, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, RUDNIK, NIEPOWODZENIE, RETORYCZNOŚĆ, SKAKUNY, OOLOGIA, PRZEŚWIETLENIE, CLELANDINA, BEZOWODNIOWCE, NAPĘD RAKIETOWY, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, ANEUPLOIDALNOŚĆ, NON-IRON, PRZYSŁÓWEK, EKSPARTNERKA, PRZEWÓD RATUNKOWY, WCINAK, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, HYDROMORFON, WEKTOR WŁASNY, RUCH JAŁOWY, CHWYT PONIŻEJ PASA, SERBOCHORWATYSTYKA, GAZ DRZEWNY, BUDIONOWSK, TEKST JAWNY, STRUNA KOSMICZNA, PISMO MUZYCZNE, SKARPA, PRZYŁBICA, PRZEJRZYSTOŚĆ, ZĘBATKA, KOMPONENT, WARIAT, NIEZMIENNIK, STOJAK, SCENKA, LIOFILIZACJA, ELF, FIBROMIALGIA, PĘDRAK, KANONIK KATEDRALNY, ZAINTERESOWANY, TARTAK, ALMUKANTARAT, IDIOMATYZM, PODKŁADKA, KATEGORIA PIÓRKOWA, EFEKT SNOBA, SZAFKA NOCNA, SEMAFOR, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, POKOLENIE, HULAJPOLE, PACAN, OBWÓD ŁOWIECKI, NASTAWANIE, ROPNIAK, WYSTRZAŁ, TABU MILCZENIA, SZWARCCHARAKTER, DWUKĄT SFERYCZNY, NIEZWYKŁOŚĆ, BOMBERKA, SONANT, DRUCIARZ, CERIWASTATYNA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, NOCEK WĄSATY, KRYZYS FINANSOWY, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, PLENER MALARSKI, LOTOS, KUPON, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, ADA, ŁUPEK DACHOWY, PAŁĄK, OBSŁUGA, ZASTÓJ, MOKASYNY, TEORIA MODUŁÓW, WIELOZADANIOWOŚĆ, GAŚNIK, MYSZKA, GARDA, POJAZD NIENORMATYWNY, KONCHIOLINA, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, JAJCE, SWOJAK, MARSZCZELCOWATE, LICENCJA OTWARTA, EWKA, KARCZMA, WOLSKI, ALTERNATYWA FREDHOLMA, ŚWIETLICA, KONCERT, SZABLON, LINIA KOLEJOWA, CENOTAF, KSIĘŻYC, NIEWINNOŚĆ, PŁYN INFUZYJNY, SOKOLSTWO, CZEPINY, HUCZEK, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, KIERUNEK, RULETKA, KROSNA, TEFILIN, OKNO MODALNE, WIEJSKI FILOZOF, AKRON, ?OBOWIĄZEK WIZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.663 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT WYKORZYSTYWANY W PROCESIE PRODUKCJI, PRZY POMOCY KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE ZOSTAJĄ PRZEDMIOTY PRACY: ULEGAJĄ ONE STOPNIOWEMU ZUŻYCIU, NIE ZMIENIAJĄC SWOJEJ FORMY ZEWNĘTRZNEJ W CZASIE PROCESU WYKORZYSTYWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT WYKORZYSTYWANY W PROCESIE PRODUKCJI, PRZY POMOCY KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE ZOSTAJĄ PRZEDMIOTY PRACY: ULEGAJĄ ONE STOPNIOWEMU ZUŻYCIU, NIE ZMIENIAJĄC SWOJEJ FORMY ZEWNĘTRZNEJ W CZASIE PROCESU WYKORZYSTYWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚRODEK PRACY element wykorzystywany w procesie produkcji, przy pomocy którego przekształcane zostają przedmioty pracy: ulegają one stopniowemu zużyciu, nie zmieniając swojej formy zewnętrznej w czasie procesu wykorzystywania (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚRODEK PRACY
element wykorzystywany w procesie produkcji, przy pomocy którego przekształcane zostają przedmioty pracy: ulegają one stopniowemu zużyciu, nie zmieniając swojej formy zewnętrznej w czasie procesu wykorzystywania (na 11 lit.).

Oprócz ELEMENT WYKORZYSTYWANY W PROCESIE PRODUKCJI, PRZY POMOCY KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE ZOSTAJĄ PRZEDMIOTY PRACY: ULEGAJĄ ONE STOPNIOWEMU ZUŻYCIU, NIE ZMIENIAJĄC SWOJEJ FORMY ZEWNĘTRZNEJ W CZASIE PROCESU WYKORZYSTYWANIA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ELEMENT WYKORZYSTYWANY W PROCESIE PRODUKCJI, PRZY POMOCY KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE ZOSTAJĄ PRZEDMIOTY PRACY: ULEGAJĄ ONE STOPNIOWEMU ZUŻYCIU, NIE ZMIENIAJĄC SWOJEJ FORMY ZEWNĘTRZNEJ W CZASIE PROCESU WYKORZYSTYWANIA. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x