RZADKO OBSERWOWANA POLARNA CHMURA MEZOSFERYCZNA, WIDZIANA W PÓŁZMROKU PRZY ZMIERZCHU LUB ŚWICIE; POWSTAJE, GDY PARA WODNA SKUPIA SIĘ WOKÓŁ MALEŃKICH CZĄSTEK PYŁU (O POCHODZENIU METEORYTOWYM LUB WULKANICZNYM); OBŁOKI SREBRZYSTE (NOCTILUCENT CLOUDS - NLC) SĄ NAJWYŻSZYMI CHMURAMI OBSERWOWANYMI Z ZIEMI (ZNAJDUJĄ SIĘ 75-85 KM PONAD JEJ POWIERZCHNIĄ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBŁOK SREBRZYSTY to:

rzadko obserwowana polarna chmura mezosferyczna, widziana w półzmroku przy zmierzchu lub świcie; powstaje, gdy para wodna skupia się wokół maleńkich cząstek pyłu (o pochodzeniu meteorytowym lub wulkanicznym); obłoki srebrzyste (noctilucent clouds - NLC) są najwyższymi chmurami obserwowanymi z Ziemi (znajdują się 75-85 km ponad jej powierzchnią) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKO OBSERWOWANA POLARNA CHMURA MEZOSFERYCZNA, WIDZIANA W PÓŁZMROKU PRZY ZMIERZCHU LUB ŚWICIE; POWSTAJE, GDY PARA WODNA SKUPIA SIĘ WOKÓŁ MALEŃKICH CZĄSTEK PYŁU (O POCHODZENIU METEORYTOWYM LUB WULKANICZNYM); OBŁOKI SREBRZYSTE (NOCTILUCENT CLOUDS - NLC) SĄ NAJWYŻSZYMI CHMURAMI OBSERWOWANYMI Z ZIEMI (ZNAJDUJĄ SIĘ 75-85 KM PONAD JEJ POWIERZCHNIĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.398

ŚLISKOŚĆ, MĄDRALIŃSKI, SMOCZEK, AKSOLOTL, AUSTRALORZEKOTKA CZERWONOOKA, SPADOCHRONIARKA, DRACHMA, PRZYBYTEK, PRZENOŚNIK, DZIEWIĄTKA, LABIRYNT, KOSZARKA, AZALIA, TEMPERATURA NÉELA, KOŁNIERZ, LANE CIASTO, WAGON TAROWY, SUBSKRYPCJA, PORTUGALSKOŚĆ, LITOSFERA KONTYNENTALNA, TRANSKRYPCJA, DYSZKANCIK, ŁYŻKA, ZODIAK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PORTFEL, PŁUCZKA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, WYROSTEK RYLCOWATY, JEDLICA SINA, HETMAN NAKAŹNY, PAŁKA WODNA, SKALA MERCALLEGO, CHIŃSKI, DRŻĄCZKA, REMONT KAPITALNY, MIĘSOŻERCA, RUGI, PROMIEŃ, KRENELAŻ, POKAL, KANALIZACJA KABLOWA, NĘCISKO, KOREK PAROWY, TOREBKA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, TAPETA, BYT ABSOLUTNY, SESJA, SIANO, RUCH, EPISJER, TERYTORIUM MANDATOWE, PNEUMATOLIZA, SULFAFURAZOL, LEKTORIUM, CHAŁTURNIK, AEROZOL SIARCZANOWY, REFREN, CHRYZMO, OFICYNA DRUKARSKA, POLE, INERCYJNOŚĆ, KOLCZATKA, PARA, PERYSELENIUM, TUSZ, JĘZYK KARYJSKI, COTELE, WYMÓG, OSKARŻENIE, GŁOWICA BOJOWA, ANTOLOGIA, PRAWO AMPERE'A, SZŁYK, MASCARPONE, RĘKAWEK, ULGA, ZWIERZĘTA, STRZELEC WYBOROWY, ADMIRER, ZOOFAGIA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, MAPA WYOBRAŻENIOWA, MINI-ALBUM, ORGAN, MEANDER, ŁÓŻECZKO, MEDYCYNA RATUNKOWA, ARKUSZ POETYCKI, CHEMIA ORGANICZNA, DIATERMIA, WIRUS POLIO, TOR, RANA, HODOWCA, WIEŚ, ROZBRATEL, PATRIARCHALIZM, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, GNUŚNOŚĆ, SZEW PODNIEBIENNY, KLOCEK, ZŁOTOKAP, HISZPAŃSKI LODZIK, USIŁOWANIE, SIŁA, GŁÓG, ŻALE, TELEWIZJA SATELITARNA, RETRAKCJA, PŁYTA, PRÓCHNICZEK OBUPŁCIOWY, MATURA, BAŃKA MYDLANA, ŚWIATŁOCIEŃ, RYNKOWOŚĆ, BĄBEL, WYBLINKA, BROŃ NUKLEARNA, NEWARK, LITEWSKI, ŻYWNOŚĆ, INEZ, DANIE CZARNEJ POLEWKI, PTASZNIK GOLIAT, KASZTEL, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, DECYMA, ZATOKA, KADŁUB, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ZAPAŚĆ, KIEROWNICTWO, DROGA, KOLOSTOMIA, KORD, OSTRA REAKCJA NA STRES, HRABINA, NOTOWANIA, JURYSLINGWISTYKA, MACZUGA, RAMIENISKO, ZESPÓŁ DRAVET, GRAF PODSTAWOWY, MIRA, PRZYDAWKA, FREATOFIL, SZKUTNICTWO, PODATEK TONAŻOWY, OBRAZ, WĘGIEŁ, JĘZYK ŻYWY, NERWICA WEGETATYWNA, NIECKA BASENOWA, TELESKOP, GAŁĘZATKA KULISTA, TKACZ, LANGUSTA POSPOLITA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ŁUK AORTY, WYBUCHOWOŚĆ, ONTOLOGIA, ZIOŁO, LOTNOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, SUPERSAMOCHÓD, ZWÓD, KAWA MIELONA, MONTAŻYSTA, SWÓJ, SEKSTOLA, APRETUROWANIE, DIETA KOPENHASKA, DEOKSYADENOZYNA, AKROBATYKA, MAŚLANKA, KUPA, WIDMO ATOMOWE, KECZUOWIE, MARMURKOWANIE, GWIAZDA PODWÓJNA, PODGLĄD, FUNKCJA ODWROTNA, SOCJOBIOLOG, WANIENKA, MIEJSCE, DOPPELGANGER, PADACZKA MIOKLONICZNA, OBSIEW, KRÓLESTWO, DYSCYPLINA POKAZOWA, SYSTEM KRAKOWSKI, OSOBOGODZINA, KAMIEŃ WĘGIELNY, GRUSZKA, BARIATRIA, PRZYKRYCIE, KOŚĆ ŁZOWA, ŁOPATKA, LICHWA, MASŁO, GRUZEŁEK, NERW, KASIARZ, PRASOŁ, ABAŻUR, RÓW, KRYSTALOFIZYKA, FLOKUŁY, NAUKA, DEPOZYCJA, JENISEJSKA, BRZĘKACZ, KARTA WIZYTOWA, KUMKWAT, RĘKAWICA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, RESTART, PLAC, SZYSZKA, STAUROPIGIA, ZNAJDA, ADAPTOWANIE SIĘ, ANEROID, RZĄD KOALICYJNY, PRAGNIENIE, ZBÓJNIK, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, DREWNO WCZESNE, SZYBKA RANDKA, KORDYT, MŁODZIEŻÓWKA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, DANE SENSYTYWNE, PÓŁKRUCHE CIASTO, CIĘGNIK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, GRABEN, DOSTĘP, WINDSOR, WYGŁAD LODOWCOWY, SOCJOPSYCHOLOGIA, FIZYK, AMINOKWAS BIAŁKOWY, ECHOGRAFIA, LUSITANO, ŁAŃCUCH, GEOBOTANIKA, OOLIT, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SUPERTOSKAN, EBOLA, PILON, ZMOWA CENOWA, KONGA, STACJA TRANSFORMATOROWA, ZERO, OPŁATA STOSUNKOWA, INTERWENCJA POSELSKA, MORFOTROPIA, METODA KASOWA, LANDSKNECHT, APTEKA, PŁASTUGA, KONWERGENCJA, NAMASZCZENIE CHORYCH, POLITYKA ENERGETYCZNA, ELF, ALGEBRA MACIERZY, BRZOZÓWKA, NUMER BURTOWY, PARYTET, AMBYSTOMY, POINTER, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ANALIZA, ROZTERKA, ŻALE, ZBROJA PEŁNA, NIECHLUJA, KRAWCOWA, PERL, DYFUZOR, ŚCIANA, ZŁOCIEŃ, BAR, PRZEDSIONEK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, PRZECIWSTAWIENIE, WĘGLÓWKA, DRAMAT OBYCZAJOWY, CUDOWRONKA, KONDOTIER, ORDYNANS, DÓŁ, ?LAMPA CROOKESA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.398 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKO OBSERWOWANA POLARNA CHMURA MEZOSFERYCZNA, WIDZIANA W PÓŁZMROKU PRZY ZMIERZCHU LUB ŚWICIE; POWSTAJE, GDY PARA WODNA SKUPIA SIĘ WOKÓŁ MALEŃKICH CZĄSTEK PYŁU (O POCHODZENIU METEORYTOWYM LUB WULKANICZNYM); OBŁOKI SREBRZYSTE (NOCTILUCENT CLOUDS - NLC) SĄ NAJWYŻSZYMI CHMURAMI OBSERWOWANYMI Z ZIEMI (ZNAJDUJĄ SIĘ 75-85 KM PONAD JEJ POWIERZCHNIĄ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKO OBSERWOWANA POLARNA CHMURA MEZOSFERYCZNA, WIDZIANA W PÓŁZMROKU PRZY ZMIERZCHU LUB ŚWICIE; POWSTAJE, GDY PARA WODNA SKUPIA SIĘ WOKÓŁ MALEŃKICH CZĄSTEK PYŁU (O POCHODZENIU METEORYTOWYM LUB WULKANICZNYM); OBŁOKI SREBRZYSTE (NOCTILUCENT CLOUDS - NLC) SĄ NAJWYŻSZYMI CHMURAMI OBSERWOWANYMI Z ZIEMI (ZNAJDUJĄ SIĘ 75-85 KM PONAD JEJ POWIERZCHNIĄ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBŁOK SREBRZYSTY rzadko obserwowana polarna chmura mezosferyczna, widziana w półzmroku przy zmierzchu lub świcie; powstaje, gdy para wodna skupia się wokół maleńkich cząstek pyłu (o pochodzeniu meteorytowym lub wulkanicznym); obłoki srebrzyste (noctilucent clouds - NLC) są najwyższymi chmurami obserwowanymi z Ziemi (znajdują się 75-85 km ponad jej powierzchnią) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBŁOK SREBRZYSTY
rzadko obserwowana polarna chmura mezosferyczna, widziana w półzmroku przy zmierzchu lub świcie; powstaje, gdy para wodna skupia się wokół maleńkich cząstek pyłu (o pochodzeniu meteorytowym lub wulkanicznym); obłoki srebrzyste (noctilucent clouds - NLC) są najwyższymi chmurami obserwowanymi z Ziemi (znajdują się 75-85 km ponad jej powierzchnią) (na 15 lit.).

Oprócz RZADKO OBSERWOWANA POLARNA CHMURA MEZOSFERYCZNA, WIDZIANA W PÓŁZMROKU PRZY ZMIERZCHU LUB ŚWICIE; POWSTAJE, GDY PARA WODNA SKUPIA SIĘ WOKÓŁ MALEŃKICH CZĄSTEK PYŁU (O POCHODZENIU METEORYTOWYM LUB WULKANICZNYM); OBŁOKI SREBRZYSTE (NOCTILUCENT CLOUDS - NLC) SĄ NAJWYŻSZYMI CHMURAMI OBSERWOWANYMI Z ZIEMI (ZNAJDUJĄ SIĘ 75-85 KM PONAD JEJ POWIERZCHNIĄ) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RZADKO OBSERWOWANA POLARNA CHMURA MEZOSFERYCZNA, WIDZIANA W PÓŁZMROKU PRZY ZMIERZCHU LUB ŚWICIE; POWSTAJE, GDY PARA WODNA SKUPIA SIĘ WOKÓŁ MALEŃKICH CZĄSTEK PYŁU (O POCHODZENIU METEORYTOWYM LUB WULKANICZNYM); OBŁOKI SREBRZYSTE (NOCTILUCENT CLOUDS - NLC) SĄ NAJWYŻSZYMI CHMURAMI OBSERWOWANYMI Z ZIEMI (ZNAJDUJĄ SIĘ 75-85 KM PONAD JEJ POWIERZCHNIĄ). Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x