TEXTUS CARTILAGINEUS - RODZAJ TKANKI ŁĄCZNEJ SZKIELETOWEJ, ZBUDOWANEJ Z KOMÓREK CHRZĘSTNYCH - CHONDROCYTÓW ORAZ BEZPOSTACIOWEJ SUBSTANCJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z ISTOTY PODSTAWOWEJ (KWAS HIALURONOWY I PROTEOGLIKANY) ZWANEJ MACIERZĄ (MATRIX) ORAZ DUŻYCH ILOŚCI WŁÓKIEN BIAŁKOWYCH: KLEJODAJNYCH (KOLAGENOWYCH) I ELASTYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHRZĄSTKA to:

textus cartilagineus - rodzaj tkanki łącznej szkieletowej, zbudowanej z komórek chrzęstnych - chondrocytów oraz bezpostaciowej substancji międzykomórkowej, składającej się z istoty podstawowej (kwas hialuronowy i proteoglikany) zwanej macierzą (matrix) oraz dużych ilości włókien białkowych: klejodajnych (kolagenowych) i elastycznych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHRZĄSTKA

CHRZĄSTKA to:

inna nazwa mleczaja białego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEXTUS CARTILAGINEUS - RODZAJ TKANKI ŁĄCZNEJ SZKIELETOWEJ, ZBUDOWANEJ Z KOMÓREK CHRZĘSTNYCH - CHONDROCYTÓW ORAZ BEZPOSTACIOWEJ SUBSTANCJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z ISTOTY PODSTAWOWEJ (KWAS HIALURONOWY I PROTEOGLIKANY) ZWANEJ MACIERZĄ (MATRIX) ORAZ DUŻYCH ILOŚCI WŁÓKIEN BIAŁKOWYCH: KLEJODAJNYCH (KOLAGENOWYCH) I ELASTYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.290

REALIZM, ŁAWA MIEJSKA, KRAINA NEOTROPIKALNA, ROZTWÓR WZORCOWY, ZAWIKŁANIE SIĘ, DYWIZJON RAKIETOWY, WKŁAD, KOŹLAREK, KRÓTKOWIDZTWO, WIDLICZKA, GŁOGOWNIK, HELSINKI, CUKROWIEC, MISIEK, HIPOTERAPEUTA, AMFORA, BLASTEMA, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, ZACHŁYST, CZWARTY ŚWIAT, PUCHLINA WODNA, DOM, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, GRZYB ATOMOWY, LUSTRZEŃ, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, SAMOCHWALCA, GŁODOMÓR, FOKWANTY, SINOWENATOR, SAMORZUTNOŚĆ, BERŻERKA, BROMELIA, STRZAŁA AMORA, GIMBAZA, KATOLICKOŚĆ, INCYDENTALNOŚĆ, LABORANT, ZARODNIKOWCE, ALDROWANDA, WIETLICA SAMICZA, AMPELOZAUR, SCENOPISARSTWO, NUWORYSZ, SPORT SIŁOWY, PŁYTKI TALERZ, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, CHEDDAR, LINOWIEC, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, MERSYTEMA, LAKIERNICTWO, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, OTWARTOŚĆ, ORLICA, OPTYKA ELEKTRONOWA, MIANOWANIEC, WIELKOGŁOWOWATE, BACHMAT, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, STATUS MATERIALNY, MOMENT MINSKY'EGO, SZEPT, DYMORFIZM PŁCIOWY, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, BUŁKA PARYSKA, KINOMAN, PRODUKT BANKOWY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KLUB, PIJAWKA, KOPERTA, MASZYNA TURINGA, PLANTA, STACJA POSTOJOWA, HEMOCYT, ARYTMETYKA MODULARNA, ZJAWISKO SEEBECKA, SEDES, MEANDER, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, NET, PUCH, WIERSZ ABECADŁOWY, KWILMEZAUR, WYNURT, OKARYNA, KOŃ TORYJSKI, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, ROKIET, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, ATASZAT, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, SIŁA ODŚRODKOWA, WIERTARKA, KRUSZYNA, DOMINANTA, MOTYLEK, NERWICA NIEDZIELNA, TEKS, ZEBRA RÓWNIKOWA, WOLLEMIA, GARDEROBIANA, GENUZAUR, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, CEFALASPIDY, TEORIA DESKRYPCJI, SUPERNOWE, KNYPEL, EKSFOLIACJA, TUJOWIEC, STRZAŁKA, SEN, GŁÓWKA, NAWIJACZ, BŁONA PŁAWNA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, TEFILIN, KSYLOFON, KOREAŃCZYK, DOZNANIE, POLITYKA SPÓJNOŚCI, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, ODMIANA UPRAWNA, ŁUK BRZUSZNY, DRELICH, SKAŁA PLUTONICZNA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, GROTBRAMPADUNA, KORMORAN KRASNOLICY, MANGOSTAN, CHODZĄCA REKLAMA, STOPER, DŻEZ, MAN SE, WADLIWOŚĆ, PAREMIOGRAF, SERDAK, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, DUBRILLOZAUR, GAZ SKŁADOWISKOWY, DAR ZIEMI, OSŁONKA MIELINOWA, OPIEKA SPOŁECZNA, IDARED, SOFISTA, FEMTOCHEMIA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, URUBU CZARNY, ZAŚCIANEK, KETELEERIA, BORZEŚLAD, PTERANODONTY, KRYPTOREKLAMA, PREZENTER, BOLIMUSZKA, EPICYKL, CEWKA PUPINIZACYJNA, PŁASKI TALERZ, NIEGOŚCINNOŚĆ, SZTYCHARSTWO, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, SENTYMENT, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, WIELKOUCH KRÓLICZY, KAPITAŁ SPOŁECZNY, ŁEBEK, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, EKRAN FLUORESCENCYJNY, PENOLOGIA, DEKANAT, MAREMMANO, WYŻYNY, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, PODRÓŻ, KRYZYS FINANSOWY, OBRONA, HEBRAJSKI, NA PIESKA, NAKŁADKA, KRUŻA, PUSTY DŹWIĘK, CIEPŁE LODY, SPRINTER, LISZAJ BIAŁY, DETEKTOR AKTYWACYJNY, DYSTANS, MENNICA, GUMA DO ŻUCIA, UPAŁ, TRYGONOMETRIA, OBSZAR, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, KOŃ KLADRUBSKI, POKRYWA, UNIŻANIE SIĘ, ELEMENT GRZEJNY, CHWYTNIK, ZGŁOSKOWIEC, KOZAK, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ORLICZKA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, SŁONICA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, ŁYŻKA STOŁOWA, DWUNASTKA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, ANTYTETYCZNOŚĆ, TYGRYSIE OKO, NOUMEN, LORD, BIBLIOPOLA, GEODEZJA LEŚNA, CIAŁO ACETONOWE, CASUS, NIEPARZYSTOKOPYTNE, WIDŁOZĄB LEŚNY, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, PM, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, MUSLIM, OKAP, KLASA, RAUBITTER, KENOZOIK, MIKROFON CEWKOWY, PETREL, PLANTAGENECI, EKTOPLAZMA, RESET, DŁAWIDUDA, MINIMALIZM, MYSZ ZIELNA, SKAUT, PSI GRZYB, REGESTRATOR, JASKINIOWIEC, JĘZYK AFRYKANERSKI, PLAMISTOŚĆ, SZOTRING, BRUS, MATE, OBRZEŻE, SZTUKA KRETEŃSKA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, ŚLIZG STAWOWY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, SUPRESJA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PROLACERTA, RELA, PSYCHOGERIATRIA, GEODYNAMIKA, GLIKOGENOZA, MIEJSCE ŚWIĘTE, GEGANIE, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, SILUOZAUR, KRĘPLA, TANKINI, CHWYTNICE, OPRAWKA, ROŚLINA NASIENNA, DNI OTWARTE, CANZONETTA, NIEKONSEKWENCJA, ODROSTY, DATOUZAUR, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, SEZAM, SOLUCJA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, OLIWKA, METKA, MOST, ŚWIERK, ZWARTOŚĆ, GRANDA, OPONA, KRYZYS, CHOROBA NASU-HAKOLI, ADHEZJA, ALEJA SZTYWNYCH, OBSUWA, KANCONETA, ŻABA ZWINKA, ORGANKI, GIPSORYT, CZAKRAM, BOCIAN BIAŁOSZYI, KLATCHIAŃSKI, CHOROBA BOSTOŃSKA, PANOPTIKON, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ?MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.290 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEXTUS CARTILAGINEUS - RODZAJ TKANKI ŁĄCZNEJ SZKIELETOWEJ, ZBUDOWANEJ Z KOMÓREK CHRZĘSTNYCH - CHONDROCYTÓW ORAZ BEZPOSTACIOWEJ SUBSTANCJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z ISTOTY PODSTAWOWEJ (KWAS HIALURONOWY I PROTEOGLIKANY) ZWANEJ MACIERZĄ (MATRIX) ORAZ DUŻYCH ILOŚCI WŁÓKIEN BIAŁKOWYCH: KLEJODAJNYCH (KOLAGENOWYCH) I ELASTYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEXTUS CARTILAGINEUS - RODZAJ TKANKI ŁĄCZNEJ SZKIELETOWEJ, ZBUDOWANEJ Z KOMÓREK CHRZĘSTNYCH - CHONDROCYTÓW ORAZ BEZPOSTACIOWEJ SUBSTANCJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z ISTOTY PODSTAWOWEJ (KWAS HIALURONOWY I PROTEOGLIKANY) ZWANEJ MACIERZĄ (MATRIX) ORAZ DUŻYCH ILOŚCI WŁÓKIEN BIAŁKOWYCH: KLEJODAJNYCH (KOLAGENOWYCH) I ELASTYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHRZĄSTKA textus cartilagineus - rodzaj tkanki łącznej szkieletowej, zbudowanej z komórek chrzęstnych - chondrocytów oraz bezpostaciowej substancji międzykomórkowej, składającej się z istoty podstawowej (kwas hialuronowy i proteoglikany) zwanej macierzą (matrix) oraz dużych ilości włókien białkowych: klejodajnych (kolagenowych) i elastycznych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHRZĄSTKA
textus cartilagineus - rodzaj tkanki łącznej szkieletowej, zbudowanej z komórek chrzęstnych - chondrocytów oraz bezpostaciowej substancji międzykomórkowej, składającej się z istoty podstawowej (kwas hialuronowy i proteoglikany) zwanej macierzą (matrix) oraz dużych ilości włókien białkowych: klejodajnych (kolagenowych) i elastycznych (na 9 lit.).

Oprócz TEXTUS CARTILAGINEUS - RODZAJ TKANKI ŁĄCZNEJ SZKIELETOWEJ, ZBUDOWANEJ Z KOMÓREK CHRZĘSTNYCH - CHONDROCYTÓW ORAZ BEZPOSTACIOWEJ SUBSTANCJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z ISTOTY PODSTAWOWEJ (KWAS HIALURONOWY I PROTEOGLIKANY) ZWANEJ MACIERZĄ (MATRIX) ORAZ DUŻYCH ILOŚCI WŁÓKIEN BIAŁKOWYCH: KLEJODAJNYCH (KOLAGENOWYCH) I ELASTYCZNYCH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - TEXTUS CARTILAGINEUS - RODZAJ TKANKI ŁĄCZNEJ SZKIELETOWEJ, ZBUDOWANEJ Z KOMÓREK CHRZĘSTNYCH - CHONDROCYTÓW ORAZ BEZPOSTACIOWEJ SUBSTANCJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z ISTOTY PODSTAWOWEJ (KWAS HIALURONOWY I PROTEOGLIKANY) ZWANEJ MACIERZĄ (MATRIX) ORAZ DUŻYCH ILOŚCI WŁÓKIEN BIAŁKOWYCH: KLEJODAJNYCH (KOLAGENOWYCH) I ELASTYCZNYCH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x