URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE WYTWARZANIA JEDNORODNEJ MIESZANINY ZE SKŁADNIKÓW, KTÓRE W WARUNKACH NORMALNYCH NIE MIESZAJĄ SIĘ ZE SOBĄ, NP W MLECZARSTWIE DO WYTWARZANIA ŚMIETANY POPRZEZ ROZDRABNIANIE DUŻYCH CZĄSTEK TŁUSZCZU W MLEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOMOGENIZATOR to:

urządzenie wykorzystywane w procesie wytwarzania jednorodnej mieszaniny ze składników, które w warunkach normalnych nie mieszają się ze sobą, np w mleczarstwie do wytwarzania śmietany poprzez rozdrabnianie dużych cząstek tłuszczu w mleku (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOMOGENIZATOR

HOMOGENIZATOR to:

urządzenie do sporządzania emulsji, stosowany w przemyśle spożywczym (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE WYTWARZANIA JEDNORODNEJ MIESZANINY ZE SKŁADNIKÓW, KTÓRE W WARUNKACH NORMALNYCH NIE MIESZAJĄ SIĘ ZE SOBĄ, NP W MLECZARSTWIE DO WYTWARZANIA ŚMIETANY POPRZEZ ROZDRABNIANIE DUŻYCH CZĄSTEK TŁUSZCZU W MLEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.658

SCHOWANKO, WSKAŹNIK UBÓSTWA, AGREGAT POMPOWY, BĘBEN WIELKI, MROK, BYSTROŚĆ, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, DZIKI ZACHÓD, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, DRUKARKA LASEROWA, TONUS MIĘŚNIOWY, ROŚLINA FOSYLNA, CUKIER LODOWY, TAJNE SŁUŻBY, RYBA AKWARIOWA, ZATYKANIE USZU, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, EUTENIKA, POJAZD LĄDOWY, HYDRAULIKA SIŁOWA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, MOPS, ANALIZA FUNKCJONALNA, TEORIA KOLEJEK, AGENEZJA NERKI, KOTWA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, DRUGA BRODA, DOM REKOLEKCYJNY, ALEURON, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, OBENAUTA, PORTRECISTA, HOSTEL, KIEŁKOWNIK, PRZEJRZYSTOŚĆ, KAWALERIA, MONOPTERES, RÓŻA PUSTYNI, PREPER, LIDER, KANTONIERA, INTERPRETACJA, KASTLER, WYNAJEM, HIPPIS, CÓRKA ŚMIECIARZA, NEBULIZACJA, INFLACJA UKRYTA, MNIEJSZE ZŁO, POCIĄG PRZYSPIESZONY, WIZAŻYSTKA, CZERWONY NADOLBRZYM, FORMA ODLEWNICZA, POPARCIE, POKER DOBIERANY, TABLICA, SAMOISTNOŚĆ, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, DOWÓD APAGOGICZNY, PĘK, FRANCA, ALGRAFIA, RUMPEL, AMFILADA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, PAMIĘĆ LOGICZNA, POLARYZACJA JONOWA, SYLWETA, EGALITARYZM, FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY, KAPOK, LOG, RAMFORYNCHUSY, DERBY, TEKST, BOZON CECHOWANIA, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, DORYCKI, LUTNIA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, CZEPLIWOŚĆ, CHIRURGIA URAZOWA, RZĄD KOALICYJNY, MORALNOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, POJAZD SZYNOWY, KANCONETA, PASTISZ, SAROS, PITU PITU, HETEROATOM, PODCZYSZCZALNIA, OCHRONA KATODOWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, BETON ŻUŻLOWY, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, FURUNKULOZA, TOLERANCJA, TEORIA PIERŚCIENI, KOK, ZEGAR KWARCOWY, WODA, CIŚNIENIE CZĄSTKOWE, STOPA, PRZESZŁOŚĆ, WIEŻA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, EKSTRADYCJA, DEPOZYCJA, NIEŻYT, PACAN, RYNEK, BEZPARDONOWOŚĆ, CYKL KONIUNKTURALNY, ANTYPETRARKIZM, MATKA-POLKA, KOMPANIA, PÓJDŹKA, IZOMER GEOMETRYCZNY, SKÓRZAK, PRZĘDZARKA, TUŁACZ, DMUCHAWKA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ZŁUDZENIE, ANTYLOPA MODRA, GAZ KOKSOWNICZY, RACUCH, HYDROLOKATOR, WŁOSKI, OKRĘT LINIOWY, GROTESKA, SKÓRZAK, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, PUDŁO, POZAMUZYCZNOŚĆ, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, WIĘZADŁO, PRZEŁĄCZNICA, KARZEŁ, SKLEP MONOPOLOWY, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, SZKLIWO, CHELATOR, KANONISTYKA, MANIPULATOR, MASZYNA TURINGA, PRZEKAŹNIK, REFLEKSOLOG, PLAZMOLIZA, CYKL PRECESYJNY, CENA SKUPU, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, ASTROBOTANIKA, JODŁA, DRYLOWNICA, ZAKOCHANY, ASZKENAZYJCZYK, PŁASZCZ DOLNY, RAK PRĘGOWANY, ILOCZAS, MEDIALNOŚĆ, WIEŻA STRAŻNICZA, SZRANKI, POPULARNOŚĆ, SZTUKA LUDOWA, PRZYGODA, PLAMA, NEONTOLOGIA, INŻYNIERIA SOCJALNA, SAMOZNISZCZENIE, KASTANIETY, POJAWIENIE SIĘ, BOM, WYDAWNICTWO SERYJNE, ROZCZYN, NACIEK, DŹWIGARKA, RZADKOŚĆ, PALEC ŚRODKOWY, SŁONECZNICOWE, RYGORYZM MORALNY, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, SKAJLAJT, WIERSZ LEONIŃSKI, TABLICA CAYLEYA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, WYKONANIE, ŻYWA MOWA, ŁOWCA GŁÓW, HUBA RZĘDOWA, UMOWA O PRACĘ, GEOMETRIA ANALITYCZNA, OUTSIDER, WZÓR SUMARYCZNY, PIERWORODZTWO, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, MATOWOŚĆ, KLESZCZ, WARSTWA OZONOWA, WKŁAD GRUNTOWY, PŁETWA, SKRYTKA, SYTUACJA DECYZYJNA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, IRRADIACJA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, SYSTEMOWOŚĆ, UMOWA, DŁUGOSZPON, POSIŁEK REGENERACYJNY, POMADKA, OZDOBNICA WIĘKSZA, JĄKANIE, NEUROTRANSMITER, JELEC, GRZECH CIĘŻKI, HEMOROID, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, CZARKA, ŚWIT KALENDARZOWY, MIASTECZKO ROWEROWE, DEFIBRYLATOR, CHASERKA, SIEROTA SPOŁECZNA, GARNIZON, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, PSZCZOŁY ROJNE, PROTOBUŁGARSKI, KRYPTOKOMUNIZM, TRASZKA PIRENEJSKA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, PILARZ, FILOZOFIA, ZGRAJA, MAKARON, MIRAŻ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, GAWORZENIE, WERTYKULATOR, LEGWAN GŁUCHY, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, TELEFON ZAUFANIA, ŻUREK, KONŻUKATOR, KUM, PRZYRODA, MIRAŻ, LAIKAT, DZIECINNA ZABAWKA, JAŚ, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, ROZSZCZEP WARGI, LECZENIE CHIRURGICZNE, SAMOTRZASK, SKOPEK, KNAJPA, WALKA Z WIATRAKAMI, PASIAK, NAPARZANKA, WAPIENNIK, MROCZEK POZŁOCISTY, MONIT, PARAMEDYK, WTYCZKA, ZŁA WIARA, PASTERYZATOR, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, BABA JAGA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, TYGRYSIE OKO, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, MISKA SOCZEWICY, ZAPPER, CZUBEK, CHOROBA GAMSTORP, MOTYWIK, SIEĆ, RYBA AMFIDROMICZNA, SSE, CZOŁÓWKA, KOŁOMYJEC, SUBSTANCJA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, ASOCJACJE, SĘDZIA LINIOWY, PLANTA, OPĘTANY, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, FIGURKA TANAGRYJSKA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, PĘCHERZ, TKANKA STAŁA, WŁÓCZNIA, GRASICA, ?WAŁKARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.658 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE WYTWARZANIA JEDNORODNEJ MIESZANINY ZE SKŁADNIKÓW, KTÓRE W WARUNKACH NORMALNYCH NIE MIESZAJĄ SIĘ ZE SOBĄ, NP W MLECZARSTWIE DO WYTWARZANIA ŚMIETANY POPRZEZ ROZDRABNIANIE DUŻYCH CZĄSTEK TŁUSZCZU W MLEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE WYTWARZANIA JEDNORODNEJ MIESZANINY ZE SKŁADNIKÓW, KTÓRE W WARUNKACH NORMALNYCH NIE MIESZAJĄ SIĘ ZE SOBĄ, NP W MLECZARSTWIE DO WYTWARZANIA ŚMIETANY POPRZEZ ROZDRABNIANIE DUŻYCH CZĄSTEK TŁUSZCZU W MLEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOMOGENIZATOR urządzenie wykorzystywane w procesie wytwarzania jednorodnej mieszaniny ze składników, które w warunkach normalnych nie mieszają się ze sobą, np w mleczarstwie do wytwarzania śmietany poprzez rozdrabnianie dużych cząstek tłuszczu w mleku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOMOGENIZATOR
urządzenie wykorzystywane w procesie wytwarzania jednorodnej mieszaniny ze składników, które w warunkach normalnych nie mieszają się ze sobą, np w mleczarstwie do wytwarzania śmietany poprzez rozdrabnianie dużych cząstek tłuszczu w mleku (na 13 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE WYTWARZANIA JEDNORODNEJ MIESZANINY ZE SKŁADNIKÓW, KTÓRE W WARUNKACH NORMALNYCH NIE MIESZAJĄ SIĘ ZE SOBĄ, NP W MLECZARSTWIE DO WYTWARZANIA ŚMIETANY POPRZEZ ROZDRABNIANIE DUŻYCH CZĄSTEK TŁUSZCZU W MLEKU sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE WYTWARZANIA JEDNORODNEJ MIESZANINY ZE SKŁADNIKÓW, KTÓRE W WARUNKACH NORMALNYCH NIE MIESZAJĄ SIĘ ZE SOBĄ, NP W MLECZARSTWIE DO WYTWARZANIA ŚMIETANY POPRZEZ ROZDRABNIANIE DUŻYCH CZĄSTEK TŁUSZCZU W MLEKU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x