UTWARDZONA PŁASZCZYZNA, PO KTÓREJ SIĘ CHODZI I NA KTÓREJ STAWIA SIĘ SPRZĘTY, CZĘSTO DREWNIANA LUB POKRYTA TWORZYWEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODŁOGA to:

utwardzona płaszczyzna, po której się chodzi i na której stawia się sprzęty, często drewniana lub pokryta tworzywem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODŁOGA

PODŁOGA to:

dolna powierzchnia we wnętrzu pojazdu (na 7 lit.)PODŁOGA to:

na niej dywan (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTWARDZONA PŁASZCZYZNA, PO KTÓREJ SIĘ CHODZI I NA KTÓREJ STAWIA SIĘ SPRZĘTY, CZĘSTO DREWNIANA LUB POKRYTA TWORZYWEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.841

LISTEK, WADA, GONDOLA SILNIKOWA, ARESZT, KUPNO, ELKI, RELIKWIA, BUTA, KILOFEK, KOŃ ARDEŃSKI, AUTOSZCZEPIONKA, DOROBKIEWICZ, GIMBOPATRIOTYZM, NÓŻ, KINOTEATR, MASZKARON, PODKŁADKA, JEDNOŚĆ, KABRIOLECIK, BEZSENS, HAOMA, PŁYN SUROWICZY, AQUAFABA, GODET, KLECANKA RDZAWOROŻNA, UCIECZKA, BARIERA, CUMMINGS, WĘŻOJAD, PENSJA, BRYDŻ SPORTOWY, PRZYWÓZ, UNTERWALDEN, ZASTOINA, KANAŁ, STOŻAR, DEPORTOWANY, JAMA OTRZEWNA, NIEGOSPODARNOŚĆ, STRZEMIENNY, REGUŁA, ODMIANA HERBOWA, POWSTANIE LISTOPADOWE, ZĘBY NOWORODKOWE, RÓWNIK NIEBIESKI, WYSEPKA, MINUTA CISZY, EKSPOZYCJA, FORMALIZACJA, WIBROAKUSTYK, ZEŚWIECCZENIE, BODZIEC PROKSYMALNY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KOSMOGONIA, MITENKI, MOWA, SAUTE, RZEZAK, DROGA PRZEZ MĘKĘ, NOS, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, RÓJ, SSAK ŁOŻYSKOWY, KONWEJER, DIAK, LITERATURA POPULARNA, ANTYNATURALIZM, KISZKA, CYCEK, OSIEMDZIESIĄTKA, ANOMALIA, DZWONNICA, GRUCZOŁ ŁZOWY, FRANCISZKANIZM, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, LORDOSTWO, TŁOCZARNIA, DOJŚCIE, PŁYWACZEK, NOWELIZACJA, ALIENACJA, CHRZAN, BLANK, FREEGANIN, JURYSLINGWISTYKA, SZERYF, RZEŹWOŚĆ, PANOPTIKON, MUTACJA ZMIANY SENSU, AGAMA PERSKA, SZAMOTANINA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, ZBIÓRKA, SPADKODAWCA, RYNEK KONKURENCYJNY, CELOWOŚĆ, KLOSZ, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KOSZATNICZKA POSPOLITA, TROLEJBUS, POLSKOŚĆ, OPODATKOWANIE, PORÓD RODZINNY, OPAD, PIDŻIN, ŻANDARMERIA POLOWA, COUNTRY ALTERNATYWNE, BRYTFANKA, BAJCA, POLIKRYSZTAŁ, KALIKO, OTWARCIE SERCA, BROŃ RAKIETOWA, NIEPOKALANEK, DULKA, WIKARYZM, ROŚLINA PASTEWNA, DERMOKOSMETYKA, WARSTWA ŚCIERALNA, SAPROFAG, POSZEWKA, KÓŁKO, DŻET, BIEDACZKA, HIGIENA WETERYNARYJNA, ŁADOWNIK, MANIPULATOR, LOKATA DYNAMICZNA, RUCH KRZYWOLINIOWY, MASWERK, LOG, JON CENTRALNY, ZAKUP, DŁUGI RÓG, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, EPIDEMIOLOG, WEZWANIE, ZNISZCZENIE, POCISK SMUGOWY, DWUDZIESTKA, OKRES, SOLARZ, PRZYCZYNEK, GRAWIMETRIA, TRANSFUZJA KRWI, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, MAŁA GASTRONOMIA, MULTIPLEKS, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, POPYCHŁO, TRAP, PRZESŁONA, RZEP, DOBYTEK, TRZMIEL PARKOWY, TYP, LICHENOLOGIA, UMOWA, IRRADIACJA, BOM, NAMIESTNIK, POCHODNIK, WIATRAK, BUCHTA, MORZE CZARNE, ELEKTRYCZNOŚĆ, SANIE, MANIFESTACJA, WOLE, DENDROMETRIA, MACIERZ DIAGONALNA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KOKTAJL KRABOWY, KALEKA UMYSŁOWY, PONTICELLO, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, PLAMA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, IKAR, ANTYKOAGULANT, CHEMIA FIZYCZNA, DZIEWCZYNA ULICZNA, PRZYCZEPNOŚĆ, RYBOJASZCZURY, SSANIE, OSTRUŻYNY, GRUPA, IMPUTOWANIE, PRZESIEW, MAFIJNOŚĆ, ZWIERAK MIKROFALOWY, BULLA, GAŚNICA PROSZKOWA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, MAPA NUMERYCZNA, KASZA PERŁOWA, STADION, TIPI, OBRZEŻE, GEOTECHNIK, MONOGENEZA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, PRZENOSICIEL, SOLISTA, WIELOMĘSTWO, HRABINI, SOCZEWICA, PEDAGOG SPECJALNY, BRAT SYJAMSKI, DRĄG, DZIECINNOŚĆ, ZDERZENIE CZOŁOWE, ŁUK JARZMOWY, HIMALAJE, OBRABIALNOŚĆ, KRAKOWIAK, WATAHA, REKIN, NABRZEŻE, PĘDNIK AZYMUTALNY, SANKI, FILOLOGIA ROMAŃSKA, ROZGRZEWACZ, BARWNIK, OBYWATEL ŚWIATA, KARATE TRADYCYJNE, KUJNOŚĆ, KRUŻA, RERECORDING, FUNGICYD, PIOTRUŚ, ODŁAMKOWY, KOŃ TROJAŃSKI, OSTATNI SAKRAMENT, MUSZTARDA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, OBSZUKANIE, ŻYWIENIE, EXPRES, OFICER PRASOWY, PAL, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, BÓR BAGIENNY, ELOKWENCJA, STOPIEŃ CELSJUSZA, ROBOTY PRZYMUSOWE, ZAWIKŁANIE, KOSZ, LAK, KONKATEDRA, SURDYNKA, TOWAR, MARYNISTYKA, PRZEDROŚLE, MEDALION, OWCA JACOBA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, KILOTONA, CENA ADMINISTRACYJNA, PODATEK KOŚCIELNY, OGRZEWNICTWO, WYSZYWANKA, KORDONEK, KRANIOLOGIA, DRUGI, PYTONIAKOWATE, ANTROPOLOG KULTURY, KATAR, NOC, ANTROPOLOGIZM, ZASTÓJ ŻYLNY, KASZTELAN, TĘPOLISTKA, OSADY DENNE, DZIEWCZĘCOŚĆ, ORGANMISTRZOSTWO, KREPON, NOMENKLATURA BINOMINALNA, ANTRYKOT, EUCHARYSTIA, ODPLAMIACZ, PROEPIDEMIK, MASER, TRZYDZIESTKA, ANNA, GUFFA, ZGRZEWKA, LEPKOŚĆ CEN, SEKRETARZ, LOKALIZACJA, CYTOWALNOŚĆ, PUNKT KATECHETYCZNY, GRZYWNA, IDENTYFIKACJA, MENU, ?ANTYSOWIETYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.841 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTWARDZONA PŁASZCZYZNA, PO KTÓREJ SIĘ CHODZI I NA KTÓREJ STAWIA SIĘ SPRZĘTY, CZĘSTO DREWNIANA LUB POKRYTA TWORZYWEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTWARDZONA PŁASZCZYZNA, PO KTÓREJ SIĘ CHODZI I NA KTÓREJ STAWIA SIĘ SPRZĘTY, CZĘSTO DREWNIANA LUB POKRYTA TWORZYWEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODŁOGA utwardzona płaszczyzna, po której się chodzi i na której stawia się sprzęty, często drewniana lub pokryta tworzywem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODŁOGA
utwardzona płaszczyzna, po której się chodzi i na której stawia się sprzęty, często drewniana lub pokryta tworzywem (na 7 lit.).

Oprócz UTWARDZONA PŁASZCZYZNA, PO KTÓREJ SIĘ CHODZI I NA KTÓREJ STAWIA SIĘ SPRZĘTY, CZĘSTO DREWNIANA LUB POKRYTA TWORZYWEM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - UTWARDZONA PŁASZCZYZNA, PO KTÓREJ SIĘ CHODZI I NA KTÓREJ STAWIA SIĘ SPRZĘTY, CZĘSTO DREWNIANA LUB POKRYTA TWORZYWEM. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x