W EKONOMII - KOSZT BEZPOŚREDNIO POWIĄZANY Z WYTWORZENIEM DANEGO DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT ZAKUPU MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRODUKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZT BEZPOŚREDNI to:

w ekonomii - koszt bezpośrednio powiązany z wytworzeniem danego dobra lub usługi, np. koszt zakupu materiałów potrzebnych do produkcji (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W EKONOMII - KOSZT BEZPOŚREDNIO POWIĄZANY Z WYTWORZENIEM DANEGO DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT ZAKUPU MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRODUKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.337

KIEŁŻ, LITWAK, LUGIER, DOM, ANTAGONIZM, EMBRIOGENIA, ROZBRATEL, LOKATOR, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MELDUNEK CZASOWY, AKWEN, RÓŻANKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, LETARG, ABERRACJA, LIPA, KOSZARKA, BĄK, FILET, BITUMIZACJA, TERMOLUMINESCENCJA, FOSFORYT, RÓG, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, FIRMÓWKA, KURT, BURGRAF, SZPEKUCHA, WISIOREK, JABŁKO, GOSPODARKA NARODOWA, SPLIT, ZASILANIE SIECIOWE, KANALIZACJA KABLOWA, PRZEDSIĘBIORSTWO, WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA, LINIA LOTNICZA, MONOPOL SPIRYTUSOWY, MOC, BILANS BRAMKOWY, GRANAT, ANIOŁ STRÓŻ, DZBANEK, POWIERNICTWO, WCISTEK, ADRESAT, KWAS, TRZYMADŁO, ZAAWANSOWANIE, ABERRACJA, MINY, S.Y, TARCZA, MODUŁ SERWISOWY, KOPRODUKCJA, DROGA WOJEWÓDZKA, JĘZYK LITERACKI, STRUKTURA DRAMATYCZNA, WITRYNA, LASERUNEK, POJAZD KOLEJOWY, NAGRODZENIE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PROCES GEOLOGICZNY, LIRNIK, WARTOŚĆ MODALNA, TERYNA, NAWÓZ ORGANICZNY, POŚCIELÓWKA, RUCH PRZYSPIESZONY, HASHTAG, PŁACA ZASADNICZA, WYROCZNIA, KAROTENOID, DYNAMIZM, WĘGIERSKI, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, KREM, KAPRYS, BODZIEC, KAPELMAJSTER, BOMBER, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, PUSTAK, ADHEZJA, RACJA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, MENISK, TEOKRACJA, NEKTAR, SZYNA, WARKOCZ, BZYGI, SĄD I INSTANCJI, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, BUNT, CZYŚCIOSZKA, SEKRECJA, ELEKTROLUMINESCENCJA, CZĘBOREK, FORMACJA, ESTER, STACJA, CYNGLE, ALIENACJA RODZICIELSKA, SZEW, UDERZENIE, BŁONA ZEWNĘTRZNA, KAMIENICA, BALIA, SKAŁA ILASTA, ZATOROWOŚĆ, POLE LEKSYKALNE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, PRZETŁOK, WZIĘCIE POD WŁOS, DZIECINA, AKCENT PAROKSYTONICZNY, RETUSZ, MINA, STAUROPIGIA, PIASTA, TESTOWANIE WZORCOWE, OSTRA REAKCJA NA STRES, EKONOMIA POZYTYWNA, PODKASTING, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, DYPTYK, ROZBIEŻNOŚĆ, PORTRET, SUROWIEC ENERGETYCZNY, GERMAŃSKOŚĆ, BRAND, RYBOSOM, ODCHYŁKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, WIDEŁKI HERETYKÓW, SOFCIK, KAULIKARPIA, BONOŃCZYK, PARAWANING, SZAŁAS, OBOZOWISKO, POLEPA, CIAŁO, GAJNIK LŚNIĄCY, NOTA EDYTORSKA, KWARTET, TYFTYK, GRUPA ETNICZNA, KONFISKACJA, STANCA, PAROWIEC, DZIENNIK URZĘDOWY, DOK, PIEPRZ MNISI, SZAGRYN, AMUR, ANTONOMAZJA, STÓJKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PRZEGRYZKA, SIEĆ KRYSTALICZNA, PRAWO MAJĄTKOWE, KIEŁBACHA, TRANSPORTÓWKA, BENTAL, AMORTYZACJA PODATKOWA, BŁYSK, ESTETYKA, DYKTATORSTWO, BRONA, EKLER, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, NIEWYPARZONY JĘZYK, CHOROBA GENETYCZNA, SPOINA, KLASA, OSOWIAŁOŚĆ, WĘZEŁ GORDYJSKI, NEKROPOLA, QUEBECKI, FAZA, SZKUTNICTWO, TRZYMAK, GĄBKA, APANAŻE, EDYKUŁA, CHOINKA, EUROPEJSKOŚĆ, LAWATERZ, OSPAŁOŚĆ, SKRZYPY, ERUPCJA, PRZEBÓJ, OBÓZ, PRZYKRYWKA, PĘDRAK, SPEKTAKL, NOŻYK, NADZORCA SĄDOWY, ŚLIWKA, CZARODZIEJSTWO, SYSTEMIK, PSEUDOPAŁANKOWATE, FAŁSZYZM, DWUNASTOKROTNOŚĆ, JASKINIA LODOWA, CZARNINA, ODTRUTKA, PRAINDOEUROPEJSKI, PRZEKŁADNIA, JEDNOSTKA INFORMACJI, TIRET, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, KOMPLET, PERSPEKTYWA, KAMIEŃ NAGROBNY, SQUATTER, PROLEK, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, WYBIEG, TELEWANGELIZM, DÓŁ NADOBOJCZYKOWY, KORONA DROGI, ADAGIO, PLINTA, INGUSZ, LIST GOŃCZY, SZKLANY SUFIT, WÓR, PIĘTRO, PILOT, GOTOWIEC, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, MARGINESOWOŚĆ, BAZA DANYCH, OKRĘT ARTYLERYJSKI, PAKOWNOŚĆ, PANICZ, SALAMI, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, ANALIZA, KOSODRZEWINA, WYSYP, GODET, SAMOOKALECZENIE, KOMORA MINOWA, FASOLA, KOTLET, UDRĘCZENIE, KLASER, WYŻYNKA, CYGANECZKA, PIERSIÓWKA, WODNICZKA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, POŚWIĘCENIE, BARWY, SKRĘTNIK, TABOR, CZYSTKA, STOWARZYSZONY, OSZCZĘDNOŚĆ, KONTEKST, MARRAN, PUŁAP, KWATERODAWCA, ATRYBUCJA, PRZYŚPIEW, WROŚNIAK, DRESZCZ, IZBA, KADŹ, SEJSMOGRAM, WAHADŁO, ŁOBODA, STÓŁ, OSA, SKARB, NORMALIZACJA, STOPA ZWROTU, WYDATEK KONSUMPCYJNY, SEZAMEK, ZAMEK, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, NIEWYPARZONA GĘBA, DYFUZJA, KERATOPLASTYKA, STROIK, SÓL, VASARELY, CYRK LODOWCOWY, RYBA PO GRECKU, JEDWAB NATURALNY, KLASA POSIADAJĄCA, KRATER, ?RANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W EKONOMII - KOSZT BEZPOŚREDNIO POWIĄZANY Z WYTWORZENIEM DANEGO DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT ZAKUPU MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRODUKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W EKONOMII - KOSZT BEZPOŚREDNIO POWIĄZANY Z WYTWORZENIEM DANEGO DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT ZAKUPU MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRODUKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZT BEZPOŚREDNI w ekonomii - koszt bezpośrednio powiązany z wytworzeniem danego dobra lub usługi, np. koszt zakupu materiałów potrzebnych do produkcji (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZT BEZPOŚREDNI
w ekonomii - koszt bezpośrednio powiązany z wytworzeniem danego dobra lub usługi, np. koszt zakupu materiałów potrzebnych do produkcji (na 16 lit.).

Oprócz W EKONOMII - KOSZT BEZPOŚREDNIO POWIĄZANY Z WYTWORZENIEM DANEGO DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT ZAKUPU MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRODUKCJI sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - W EKONOMII - KOSZT BEZPOŚREDNIO POWIĄZANY Z WYTWORZENIEM DANEGO DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT ZAKUPU MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRODUKCJI. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x