PSTROKATE UBARWIENIE U ZWIERZĄT, ZWYKLE TRÓJKOLOROWE, Z UDZIAŁEM BARWY BIAŁEJ, CZARNEJ I POMARAŃCZOWEJ, RUDEJ LUB BRĄZOWEJ, NP. POMARAŃCZOWO-CZARNO-BIAŁE, KTÓRE WYSTĘPUJE M.IN. U NIEKTÓRYCH RAS KOTA I U WIELU ODMIAN ZŁOTEJ RYBKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALIKO to:

pstrokate ubarwienie u zwierząt, zwykle trójkolorowe, z udziałem barwy białej, czarnej i pomarańczowej, rudej lub brązowej, np. pomarańczowo-czarno-białe, które występuje m.in. u niektórych ras kota i u wielu odmian złotej rybki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KALIKO

KALIKO to:

płótno introligatorskie bawełniane lub z domieszką włókna sztucznego, cienkie ale mocno (obustronnie) apreturowane wypełniaczami i substancjami barwiącymi (na 6 lit.)KALIKO to:

jeden z gatunków perkalu (od nazwy portu Kalikat na północy Indii na Wybrzeżu Malabarskim) (na 6 lit.)KALIKO to:

płótno introligatorskie z tkaniny bawełnianej używane do oprawy książek (na 6 lit.)KALIKO to:

dawniej: gatunek perkalu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PSTROKATE UBARWIENIE U ZWIERZĄT, ZWYKLE TRÓJKOLOROWE, Z UDZIAŁEM BARWY BIAŁEJ, CZARNEJ I POMARAŃCZOWEJ, RUDEJ LUB BRĄZOWEJ, NP. POMARAŃCZOWO-CZARNO-BIAŁE, KTÓRE WYSTĘPUJE M.IN. U NIEKTÓRYCH RAS KOTA I U WIELU ODMIAN ZŁOTEJ RYBKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.906

NIEPEWNOŚĆ, TABU MILCZENIA, MIODOWNIK, AGAPA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, MUSTEL SIWY, KWAS MRÓWKOWY, KASZTELAN, BRAMA, DROGI RODNE, FLIGELADIUTANT, MOROWE POWIETRZE, LISIURKA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, BIOTA, OBSESJA, JODŁA BORYSA, ELKI, NIESTRZĘP GŁOGOWIEC, KĘPA, DYSONANS, KLUCZ OBCY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, SKINNY, ALTANNIK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, CYBERNETYZACJA, KAMYCZEK USZNY, GALERIA, KULA, DZIEGCIARZ, KUCHENKA, PUDER, WODNICA KAMERUŃSKA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, NAROŻNIK, GORYL CROSS RIVER, ODTWÓRCA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, MASZYNOWNIA, OSTRONOS ATLANTYCKI, LUFA, WIELORYB, WYMIANA, DZIERZYK SENEGALSKI, REDUKCJA, LASONOGI, KASATA, ASYSTENT, BŁYSKOLOTKA MASKOWA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, BAT, DINODONTOZAUR, CEWKA, ŚMIETANKA, KOMÓRECZKA, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, BOCZNICA, ODPOWIEDŹ, SIŁA NOŚNA, PODBIERACZ POKOSÓW, METODA FEULGENA, ODCHYŁKA, ŻYWA TORPEDA, MARMOZETA BIAŁA, GARDŁO, SĘKACZ, ŚWIERK CZERWONY, TRUPOŻERCA, KOCZKODAN NADOBNY, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, GRUCZOŁ PŁCIOWY, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, POJAZD LATAJĄCY, PIEC, ATRYBUCJA STABILNA, TONGA, ASPOŁECZNOŚĆ, HISTORIA, CZAS NIEOZNACZONY, KARTAUNA, KOLOKACJA, POMOST, KWAS, OWAD, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, DZIESIĘCIONOGI, CYBERATAK, KOMPLEMENTARIUSZ, JAMES, ŻYDOWSKOŚĆ, ŁUPEK BENTONITOWY, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PRĘGOWIEC AMERYKAŃSKI, HOMOPOLISACHARYD, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SUSÓWKA RDESTOWA, GRUSZKA, PLEŚŃ, SAKWA, ABOLICJONISTA, UDAR, POSADZKA, SAKI SZATANKA, CIĄG GEOMETRYCZNY, AMPUŁKA, BÓBR RZECZNY, ŚMIAŁOŚĆ, DOSTĘP, ŁABĘDŹ, ŁACINA, SZYPUŁA, ROPA, WYCISKANIE, SYPIALKA, CYRK, INSIMBI, ALKEN, POŁABSKI, PRYSZCZARKI, WYRÓWNANIE, CHWOST, KAŁAMARZ, MISJA DYPLOMATYCZNA, KRUSZYN KRAJEŃSKI, PRZYRODNIA SIOSTRA, SZYLING, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, MIASTO, BALON, KĄPIEL OŁOWIANA, BIJATYKA, MANTYLA, OBWÓD REZONANSOWY, ZDANIE, SAMOLOT BOMBOWY, RZECZOWNIK, KOMORA WULKANICZNA, REN, CZAS TERAŹNIEJSZY, SUCHORYT, OBÓZ PRACY, SKRĘTNICA, SZATAN, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, CUKRÓWKA, GĄBKA, BALAST, KURHAN, PAPROTNIK BRAUNA, DYPTYCH, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, KAMICA, BLENDA, TĘPICIEL, WIEŚ, REGENERACJA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, NIEWYPARZONA GĘBA, FUNDUSZE, OBRONA STREFOWA, PLOTER GRAWERUJĄCY, DESTRUKCYJNOŚĆ, KOREKTOR, ŚWIĘCONKA, ŚRÓDNERCZE, ERMITAŻ, PIEC, SUCHORYT, CZÓŁNO, FERRARI, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, WIELOZADANIOWOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, ZEBRA, EMPORA, UBARWIANIE, PRZODOWNIK, GEN LETALNY, SUCHOWIEJ, GOŁĄBECZEK, FLAMING ANDYJSKI, KOŃ BUDIONNOWSKI, ŚLUŻNIA, MOST POWIETRZNY, PENDENT, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, OKARYNA, ŚWIĘTO, TECZKA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, ZAKOPCENIE, ŻÓŁW LEŚNY, SZLAUCH, KANONIK, LITERATKA, ŁAGODNOŚĆ, LAJKRA, ZWŁOKI, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, SZURPEK SŁOIKOWATY, KRZAKÓWKA KRZYKLIWA, ARTEFAKT, PRAWO MOJŻESZOWE, SIEĆ WODOCIĄGOWA, REPREZENTACJA, LIMFOBLAST, OTUNIT, GRYLAŻ, MARKIZA, ODSYP, WARIATKA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, DZBANEK DO HERBATY, KOŃ TORYJSKI, HOLOPROJEKTOR, DOK, ANTAGONIZM, PIÓROPUSZNIK, PRZEJRZYSTKA, MINÓG RZECZNY, PIERWSZA DAMA, SOK, POCHODZENIE, KABRIOLET, KEFALINA, HIENA, OPOS, MECENASOSTWO, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ŻABIRU ARGENTYŃSKI, DZIECIAK, OPODATKOWANIE, WITACZ, BALSAM, FURCZAK KRÓTKOPIÓRY, KAPITAŁ, PESTO, WANGA MASKOWA, KARMIDEŁKO, LAPARENTOZAUR, DZIĘCIELINA, JEŻOWCE, RUG, STRZAŁECZKA, TĘŻYCZKA, PASZCZA, SCYT, SZAŁWIA, SZCZĘK ORĘŻA, KATASTROFISTA, LODY, NIERUCHOMOŚĆ, TON, PODWIĘŹ, WYTRAWERSOWANIE, POCHWA, KABASSU, HAJDUK, WYCINEK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, GLIKOLIPID, WNĘTER, OKO CIEMIENIOWE, ADIANTUM ROZWICHRZONE, INHALACJA, GENEZA, GRA KOMPUTEROWA, UCZEŃ, PASCHA, KARO, LAKIER, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, ROZPRAWKA, KANAŁ BURZOWY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MINUCJA, BIAŁE NOCE, PASZCZĘKA, PROMIENICA, PANEL STEROWNICZY, MIĘSOŻERCA, PODATNOŚĆ, FUNT, NEURON LUSTRZANY, OBSADA, HALUSZKI, KRAŃCOWOŚĆ, DZIAŁ WODNY, BLUES, NOSACZ MENTAWAJSKI, GAD, TOFFI, TĘSKLIWOŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, KSANTOMETR, GNOJOWICA, GRANAT, SIŁA, PLANETKA, ?KORMORAN JAPOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.906 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PSTROKATE UBARWIENIE U ZWIERZĄT, ZWYKLE TRÓJKOLOROWE, Z UDZIAŁEM BARWY BIAŁEJ, CZARNEJ I POMARAŃCZOWEJ, RUDEJ LUB BRĄZOWEJ, NP. POMARAŃCZOWO-CZARNO-BIAŁE, KTÓRE WYSTĘPUJE M.IN. U NIEKTÓRYCH RAS KOTA I U WIELU ODMIAN ZŁOTEJ RYBKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PSTROKATE UBARWIENIE U ZWIERZĄT, ZWYKLE TRÓJKOLOROWE, Z UDZIAŁEM BARWY BIAŁEJ, CZARNEJ I POMARAŃCZOWEJ, RUDEJ LUB BRĄZOWEJ, NP. POMARAŃCZOWO-CZARNO-BIAŁE, KTÓRE WYSTĘPUJE M.IN. U NIEKTÓRYCH RAS KOTA I U WIELU ODMIAN ZŁOTEJ RYBKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KALIKO pstrokate ubarwienie u zwierząt, zwykle trójkolorowe, z udziałem barwy białej, czarnej i pomarańczowej, rudej lub brązowej, np. pomarańczowo-czarno-białe, które występuje m.in. u niektórych ras kota i u wielu odmian złotej rybki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALIKO
pstrokate ubarwienie u zwierząt, zwykle trójkolorowe, z udziałem barwy białej, czarnej i pomarańczowej, rudej lub brązowej, np. pomarańczowo-czarno-białe, które występuje m.in. u niektórych ras kota i u wielu odmian złotej rybki (na 6 lit.).

Oprócz PSTROKATE UBARWIENIE U ZWIERZĄT, ZWYKLE TRÓJKOLOROWE, Z UDZIAŁEM BARWY BIAŁEJ, CZARNEJ I POMARAŃCZOWEJ, RUDEJ LUB BRĄZOWEJ, NP. POMARAŃCZOWO-CZARNO-BIAŁE, KTÓRE WYSTĘPUJE M.IN. U NIEKTÓRYCH RAS KOTA I U WIELU ODMIAN ZŁOTEJ RYBKI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PSTROKATE UBARWIENIE U ZWIERZĄT, ZWYKLE TRÓJKOLOROWE, Z UDZIAŁEM BARWY BIAŁEJ, CZARNEJ I POMARAŃCZOWEJ, RUDEJ LUB BRĄZOWEJ, NP. POMARAŃCZOWO-CZARNO-BIAŁE, KTÓRE WYSTĘPUJE M.IN. U NIEKTÓRYCH RAS KOTA I U WIELU ODMIAN ZŁOTEJ RYBKI. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x