INTENCJA LUB ZAMIAR, KTÓRY REALIZUJE CZŁOWIEK ZA POMOCĄ WYRAŻENIA JĘZYKOWEGO (NP. MÓWIĄCDO WIDZENIA REALIZUJE AKT POŻEGNANIA SIĘ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ILLOKUCJA to:

intencja lub zamiar, który realizuje człowiek za pomocą wyrażenia językowego (np. mówiącdo widzenia realizuje akt pożegnania się) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INTENCJA LUB ZAMIAR, KTÓRY REALIZUJE CZŁOWIEK ZA POMOCĄ WYRAŻENIA JĘZYKOWEGO (NP. MÓWIĄCDO WIDZENIA REALIZUJE AKT POŻEGNANIA SIĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.356

JĘZYK, PIĘCIOBÓJ, ŁAWA KOMINIARSKA, LAWOWANIE, NOTABL, POPISOWOŚĆ, DRUT, WRAK CZŁOWIEKA, OWCA, CHŁOPIEC DO BICIA, TOCZKOWCE, SIARKOSÓL, GORĄCZKA DUM-DUM, TRANSFER BUDŻETOWY, ENDOMIKORYZA, USKOK, REDUTA, MSZAKI, TENUTA, BRZYTWA, GOSTYNIANIN, MECHOWCE, AUTSAJDER, ZEWNĘTRZE, PRACE KONSERWACYJNE, REDAKTOR NACZELNA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, FUN, POLICJA POLITYCZNA, MLECZARKA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, KECZUOWIE, KASZANKA, GWARA MIEJSKA, ZEGAR WIEŻOWY, FOTOGRAFISTA, JĘZYK ARGOBBA, KATOLICYZM, ŚCIANA, RODNIA, OCZKO, AUTOHEMOTERAPIA, SIEKIERA, APTECZKA, WATA CELULOZOWA, POCENIE, ROZBÓJNICTWO, MĘŻYNA, NARTA, MŁOTEK, SOBEK, POLONIZATOR, BOTY, RUDI, OKŁADKA, BROSZURA, BALKONIK, OGNIWO SREBROWE, SKRAJNIK DZIOBOWY, OTWÓR WYLOTOWY, IMPAST, KANCEROGEN, GOŁĘBIE SERCE, ISKRA ELEKTRYCZNA, PEPINIERA, NOSACZ SUNDAJSKI, WÓŁ, WYROBISKO GÓRNICZE, BEZPIECZNIK, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, RYTUAŁ, JON CENTRALNY, RECYTATOR, GLORIA, CHRYZMO, WYCISKANIE, BIOLOG, PRZEMYTNIK, SĄD WOJSKOWY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, AZYL, ZWIERZĘ, NESTOR, CYPRYŚNIK BŁOTNY, SĘK, AMFIPRION, KONEW, OSTRA AMUNICJA, DOKUMENT LOKACYJNY, TEMPERATURA NÉELA, REJESTR, BORDO, SEJSMOAKUSTYKA, FINEZYJNOŚĆ, CZŁOWIEK INTERESU, CZYNNIK NIECENOWY, ZESTAWIK, POLE ZNACZENIOWE, DEPRECHA, BĄBELEK, ZARYS, KONSTYTUCJA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, TRYCZNIK, KANAŁ LATERALNY, SEKCIARSTWO, WIECHA, ELKI, NIKOLAITA, APARAT SZPARKOWY, PACJENT URAZOWY, GNOMOLOG, NASKALNIK, DWUDZIESTY PIERWSZY, SMYCZ, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ROKOKO, WALOSZEK, LICZEBNIK ZBIOROWY, BARWNIK, RABARBAR, GLIKOLIPID, PASO PERUANO, ZAMYSŁ, BRODOWSKI, KUC AUSTRALIJSKI, BAGIENNIK OBŁY, SZKIC TOPOGRAFICZNY, GRA CASUAL, PERLATOR, DEKANTACJA, NIERUCHOMOŚĆ, ARAUKARIA WYNIOSŁA, ETYKIETA, DESKA KLOZETOWA, LITRÓWKA, HARUSPIK, PUNKT, ZREKOMPENSOWANIE, PRZEŚMIECHY, HARCMISTRZ, CIERNIOGŁOWY, SMERFETKA, WYPADEK, GOŁĄB, ZŁODZIEJKA, BIAŁY MURZYN, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ŁADOWACZ, BIEDAK, RUCH BEZWIZOWY, TORNADO, BARYCENTRUM, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, GORSET GIPSOWY, STOŁP, DŁUGIE RĘCE, WYRAŹNOŚĆ, ZAPALENIE, CIĘŻAR DOWODU, SAMOODNOWA, PRODIŻ, OBMÓWCA, TEOGONIA, CIEMNOTA, WSKAZÓWKA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, WĄCHACZ, EKRANOPLAN, KARTUZJA, SIŁACZKA, DZIABA, KWARTET SMYCZKOWY, REZULTAT, RYTM ASYMETRYCZNY, KLAWISZOWIEC, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, GRZYBEK HERBACIANY, PERKOZ DWUCZUBY, GARDZICIEL, JARZMO MOSTOWE, KRWAWNIK, SEJM KONWOKACYJNY, PARNAS, BIFORIUM, MROCZEK POSREBRZANY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PASKUDA, MINESTRONE, ROSZCZENIE ZWROTNE, ZIÓŁKO, FLASZKA, BROKAT, ZATROSKANIE, PIOTR, SEKTOR NIEFINANSOWY, FILTR CYFROWY, KATAFALK, TRACKBALL, FUNT GIBRALTARSKI, ILOCZYN BLASCHKEGO, CZEREŚNIA, PREPAID, MCHY WŁAŚCIWE, PROSZEK, LAMINAT, WOJNA, CUKIER, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, LIBERYJCZYK, STRAGANIARZ, GLIF, USTALENIE, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, MACEDOŃCZYK, DRUGIE DNO, SUBREGION, AFRYKANISTYKA, OSPAŁOŚĆ, GŁOS, BIRIANI, MIĘSOPUST, MODRASZEK ALKON, SOLISTA, WIELOCUKIER, PŁASKI TALERZ, ASTRONAWIGACJA, SZAŁAPUTA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ŁOPATA, LEADER, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, CENZOR, INTRUZJA, PLEBEJUSZ, RAJZBRET, PRZECINACZ, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, CZARNA REAKCJA, PĘDNIK AZYMUTALNY, MOIETA, OWADOŻERNE, GARBUSIARZ, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, LARGO, KSIĄŻĄTKO, RAMA, PRZEKRÓJ, NIECHCIUCH, KAPUSTA KWASZONA, DYFUZOR, STOPA ZWROTU, LAMPAS, MECHANIZM ODPALAJĄCY, ZMAGANIA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, MOPEK, CHŁONIAK BURKITTA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PODHARCMISTRZ, ZNAK, KOMPLEKS GLEBOWY, SENSOWNOŚĆ, ŻOŁDAK, CIAŁO, AKOMPANIAMENT, SAMOWOLKA, BUFONADA, OPASKA, CYWIL, CHEMOAUTOTROF, ŚCIANA, FECJAŁ, RESOR, FUNKCJA, FILOGENETYKA, POLEWA, SUKMANA, MOLEKUŁA, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, PLATYKLADUS, WOLNY ZAWÓD, SEMANTYKA LEKSYKALNA, OC, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, OBUCH, SUFFOLK PUNCH, PROSTACZEK, PÓŁMISEK, BOM, KŁOBUK, DECENTRALIZACJA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, MADRAS, JĘZYK BERTA, PILON, ASEKURANT, ?DOM HANDLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INTENCJA LUB ZAMIAR, KTÓRY REALIZUJE CZŁOWIEK ZA POMOCĄ WYRAŻENIA JĘZYKOWEGO (NP. MÓWIĄCDO WIDZENIA REALIZUJE AKT POŻEGNANIA SIĘ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INTENCJA LUB ZAMIAR, KTÓRY REALIZUJE CZŁOWIEK ZA POMOCĄ WYRAŻENIA JĘZYKOWEGO (NP. MÓWIĄCDO WIDZENIA REALIZUJE AKT POŻEGNANIA SIĘ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ILLOKUCJA intencja lub zamiar, który realizuje człowiek za pomocą wyrażenia językowego (np. mówiącdo widzenia realizuje akt pożegnania się) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ILLOKUCJA
intencja lub zamiar, który realizuje człowiek za pomocą wyrażenia językowego (np. mówiącdo widzenia realizuje akt pożegnania się) (na 9 lit.).

Oprócz INTENCJA LUB ZAMIAR, KTÓRY REALIZUJE CZŁOWIEK ZA POMOCĄ WYRAŻENIA JĘZYKOWEGO (NP. MÓWIĄCDO WIDZENIA REALIZUJE AKT POŻEGNANIA SIĘ) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - INTENCJA LUB ZAMIAR, KTÓRY REALIZUJE CZŁOWIEK ZA POMOCĄ WYRAŻENIA JĘZYKOWEGO (NP. MÓWIĄCDO WIDZENIA REALIZUJE AKT POŻEGNANIA SIĘ). Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x