CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAWOREK to:

cienkie chrupkie ciastko w kształcie kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, najczęściej przygotowywane w czasie karnawału, na tłusty czwartek lub na ostatki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.295

RZEMIOSŁO, CZARNY RYNEK, GLAZURA, UDRĘCZENIE, OBRAMIENIE, DYPTYCH, GRZECHOTKA, NUROGĘŚ, PATELNIA, ATRAKTANT, ANGIOPLASTYKA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, PUNKT WITALNY, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, OSOWIAŁOŚĆ, AGONISTA, TABLICA, CHODZONY, ROBOCIK, AKRYL, LOCO, IGLICA, CASUAL, STAN POSIADANIA, KROPELKA, PĘCHERZYK, MALINÓWKA, ŚWIATŁO AWARYJNE, LICENCJA POETYCKA, PAPIER WELINOWY, BOCIANIE GNIAZDO, KOSMETYK, NADŚWIADOMOŚĆ, ZNAK MUZYCZNY, KSIĘGI, NARTA, ZAPINKA, BUTELKA MIAROWA, HEAD-HUNTER, KRA, DERESZ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, LUGER, KASZA GRYCZANA, ASFODEL, KANAŁ, WIR PIASKOWY, ADRES, BI, BEŁT, KOMBINEZON, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PLAMISTOŚĆ, FARMAKOTERAPIA, KASZA MANNA, SZMAT, UBARWIENIE OCHRONNE, SYLWETA, SUFLET, SZLAK GRADOWY, OPERATOR BITOWY, ROZGWIAZDA, SZTUCZNE SERCE, SPADOCHRONIARKA, KATAR KISZEK, PASTWA, SALCESON, SZWABSKI, AURA, SONAR, WEDETA, WOKALIZA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, TERAKOTA, ANTYDOGMATYZM, ŁOPATA, SALCESON, ARGUMENT, OPERATOR KABLOWY, FORYŚ, CEGŁA, WYCHODŹSTWO, MAJĘTNOŚĆ, NASADKA, SZALKA, KORONKA, NABIERKA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, KONSUMENT, OPŁATA MIEJSCOWA, KOLORYSTYKA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KAZBA, ARESZT DOMOWY, SKRZYDLATE SŁOWO, WYPALANKA, MUR OPOROWY, KUWETA, WIZA, BRZĘKACZ, URAN, KANEFORA, PARADOKS EASTERLINA, ŁAGIEW, SŁOWIAŃSKOŚĆ, SEJSMOGRAM, KOZŁOWANIE, MOC, INTERPRETACJA, CIOS, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, IMPULS, ADIUSTACJA, STRAJK OKUPACYJNY, LODY, KOCIOŁ, GWAŁT, STWORZENIE, LATARNIA, ZAPRAWA, METATEKST, KURS, TEOKRACJA, WULKAN CZYNNY, OSPOWATOŚĆ, SZASZŁYKARNIA, SUPERWIZJA, BOK, BIEDACZKA, REPUTACJA, TUSZ, KOMORA NABOJOWA, WIZYTA DOMOWA, TARADAJKA, KORYTKÓWKA, CHOROBA WRZODOWA, JAPONKI, GAZÓWKA, KONWENT, EROZJA WSTECZNA, WSZARZ, BURZA PIASKOWA, PROCES ODWRACALNY, RELING, KREDYT KASOWY, AKREDYTACJA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, SORBET, PRANIE MÓZGU, LISTA TRANSFEROWA, DONARYT, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, BROŃ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MROZOODPORNOŚĆ, PRZEZIERNIK, SZAL, PŁAWINA, SUMA, KSIĘGA, GARDEROBA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, PORTFEL, POLECANKA, GWASZ, DIABEŁ, WSTĘGA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, JARZĘBINÓWKA, SKRZYPOWE, DOM PRZYSŁUPOWY, PYZY, DOZA, ANALOG, RÓŻA BARYTOWA, UPOKORZENIE, ŻÓŁW, GRUSZECZKA, OPERETKA, KET, GRA W BUTELKĘ, EMBOLIZACJA, OPUS, GALARETA, SZTUKAMIĘS, PRZYĆMIENIE, WOKALIZA, METROPOLIA, PÓLKO, PARCIAKI, INIEKCJA, ZATOKA, KOPROFIL, PŁATKI ZBOŻOWE, CACKO, PROCES BIOLOGICZNY, KAPUŚNIAK, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, SIECZKA, OGIEŃ, PENDENTYW, EKOGROSZEK, STRAJK, TUMBA, PIEKARNIK, HEAD HUNTER, RZUTKA, SYNOD, KOZAK, JAJECZNICA, ODSYŁACZ, TANIEC, PLOMBOWIEC, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, MASZT ANTENOWY, ODŁAMKOWY, BISKWIT, CUKIER, PARÓWKA, STATYWIK, SLUMS, MASZYNKA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, BODZIEC, NEFROLEPIS, POCZWARA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, CZTERNASTY, SPÓŁKA, ANTYKWARK, OSŁONOWOŚĆ, SASZETKA, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, POLIGAMICZNOŚĆ, TRANSURANOWIEC, NIEZBIEŻNOŚĆ, DEPRESJA, KOŁNIERZYK, IPSYLON, ZASZŁOŚĆ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, DRUGA POŁOWA, WULWODYNIA, CHLEB, DE GAULLE, KANOE, MIECH, RUCH JAŁOWY, WYSTĘPOWANIE, KABEL, ZJADACZ CHLEBA, PIEPRZYK, FRONT STACJONARNY, OBROŻA, WOLE OKO, POŁYSK, GAJA, LICHWIARSTWO, JEDEN, ANTYSOWIETYZM, CHMURSKO, SKAŁA MAGMOWA, MATIAS, DZIEWCZYNA, WADA WZROKU, WKŁADKA, MOGISYGMATYZM, MOC PRZEROBOWA, PREFEKT APOSTOLSKI, KAPITALISTKA, PROTEST SONG, STAUROPIGIA, PAWILON, ŻNIWIARKA, PRZÓD, GNIAZDO, PORADLNE, BLUSZCZ, BIAŁE PLAMY, BŁOTNIAK, RZECZY OSTATECZNE, CZUWANIE, ZATOR, KONWIKT, BARIERA, CYTADELA, WYZWANIE, FILM S-F, FERMATA, KATAPULTOWANIE, CELKA, JEDNOSTKA, BANNER, BOREWICZE, AUTOMAT, ROTA, ?MORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.295 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAWOREK cienkie chrupkie ciastko w kształcie kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, najczęściej przygotowywane w czasie karnawału, na tłusty czwartek lub na ostatki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAWOREK
cienkie chrupkie ciastko w kształcie kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, najczęściej przygotowywane w czasie karnawału, na tłusty czwartek lub na ostatki (na 7 lit.).

Oprócz CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x