TO, ŻE KTOŚ COŚ LUB KOGOŚ PRZECHOWUJE, UKRYWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECHOWANIE to:

to, że ktoś coś lub kogoś przechowuje, ukrywa (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZECHOWANIE

PRZECHOWANIE to:

to, że ktoś coś przechowuje, metaforycznie: chroni przed zapomnieniem (na 12 lit.)PRZECHOWANIE to:

to, że ktoś coś przechowuje, przetrzymuje coś gdzieś, chroni przed zepsuciem, zniszczeniem, zaginięciem (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ COŚ LUB KOGOŚ PRZECHOWUJE, UKRYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.858

MAGIERKA, WICEDZIEKAN, KOMBINACJA, EKSTRUZJA, TANIEC, CYBORIUM, BARYCENTRUM, JON, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, WYWIAD, INWIGILACJA, DATOWNIK, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SZYLKRET, PROGRAMOWALNOŚĆ, FILM WOJENNY, UKOCHANIE, BAZA TRANSPORTOWA, CHOROBA ALPERSA, BROŃ, BAŁAMUTNIA, PRZĘDZIWO, MUSZLA KLOZETOWA, ŚMIECH NA SALI, CIAŁKO, AFISZ, LÓD MARTWY, SĄD WOJSKOWY, POŁAĆ, ZAIMEK, TEKSASY, ZAPITKA, PRZECZULICA SKÓRNA, SKANDYNAWSKOŚĆ, JASKÓŁKA, PRAGNIENIE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, UTRILLO, DEZERTER, GAMA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, WYTWÓRNIA, HALA, WROCŁAWSKOŚĆ, PISK, KLESZCZE, EMIL, LOJALISTA, ESPADRYLA, LEKTURA, ORBITA PARKINGOWA, KIPA, WĘZEŁ GORDYJSKI, WILCZY BILET, DZIAŁ WODNY, OKO OPATRZNOŚCI, PLATFORMÓWKA, OBRAZ OPTYCZNY, PODKŁAD, EMIRAT, LUBASZKA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, PRZECIWNIK, KOK, AGRESJA INSTRUMENTALNA, DWORNOŚĆ, DRAMAT HISTORYCZNY, WIECZNE PIÓRO, ŻÓŁW MALOWANY, OMYŁKA, SKRZYNIA BIEGÓW, REZYDENT, SIŁA WYŻSZA, DOWÓZ, PŁOTKA, ŁOPATA, BANDOLIER, SERPENTYNA, NÓŻ NA GARDLE, EKRANOPLAN, ROZMARYN, PRZEPOJA, SŁUŻALCZOŚĆ, TREL, STATEK KORSARSKI, ESKORTA, ENZYM, KUTIKULA, WOTUM ZAUFANIA, LOGIKA ZDAŃ, REŻYM, TOKSEMIA, ŚLĄSKI, DEPESZOWIEC, OGIEŃ, PARTIA, PREDESTYNACJA, ARCHAISTA, STRZELEC WYBOROWY, MONK, KORYTARZYK, OBSŁUGA, SZPIGAT, LOTERIA, KAWALKADA, GADATLIWOŚĆ, ZGODNOŚĆ, PRACA, OBLIGACJA ZAMIENNA, GRAB, NAGOŚĆ, BLINDAŻ, PRĘDKOŚĆ, GUMA, KRÓLOWA NAUK, MUSZKA, BAJOS, SIEROTA, CHOMĄTO, FERRYT, NIEISTOTNOŚĆ, PISECZNICZKA, RESTART, NIKCZEMNOŚĆ, BRUK, INTERESOWNOŚĆ, CURRY, WYCHÓD, MOTET, OKŁADKA, GAMBIT, MORWA, PAROKSYTON, JĘZYK, WOLUMEN OBROTU, LYCRA, SUKIENKO, ZDZIADZIENIE, SERWETKA, KĄPIEL OŁOWIANA, GODZIWOŚĆ, UROZMAICENIE, SEPTET, RUBELIT, DEZAKTYWACJA, KARMNIK, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, ANTRYKOT, DOCZEPKA, CIERŃ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, MAGNESIK, PIANA, ZNACZENIE, DEOKSYRYBONUKLEAZA, PERŁA, KOLUMNADA, EMIGRACYJNOŚĆ, KOMPETYCJA, PAROWIEC, OSŁONOWOŚĆ, SYMPATIA, OFICERKI, POMOC, ROZDZIAŁKA, MARGINES, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ARCHEOLOGIA, ESTOŃSKOŚĆ, JARZMO MOSTOWE, CHIŃSKI, HEKSACHLOROFEN, SKLEP, SKRAJNIK DZIOBOWY, SKUBANIEC, MANIOK, ZACHWALACZ, TOLERASTA, OBRZĘK, PACHNOTKA UPRAWNA, DZIEWCZYNKA, WINO, DŹWIGAR, MADŻONG, GROŹBA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, PLEŚŃ, ZAPIS, SKAŁA ILASTA, PARKAN, ANNA, KWARTET, REKLAMA, KRUSZYNA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, PRZERWANIE CIĄŻY, ARONIÓWKA, MAJĄTEK, SIATKA, ODDZIAŁYWANIE, URBARIUM, PIĘTA ACHILLESOWA, LASKOWANIE, TEMPO, USTAWKA, AGATA, TRASA ŚREDNICOWA, RYGIEL, OGÓR, DYSCYPLINA NAUKOWA, ODBOJNICA, SALA, FARBA OLEJNA, WIZYTÓWKA, WARTOWNIA, ZBROJA ŁUSKOWA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, KULT JEDNOSTKI, KREPA, JASKINIA LODOWA, RUMUNKA, ŚWIADCZENIE, SYFON, PAROBEK, MANSZETA, ZABURZENIE, MODELOWOŚĆ, GEN LETALNY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, NAKO, DERYWACJA ALTERNACYJNA, GODET, MATKA, KATAR SIENNY, POZYCJA, RENESANSOWOŚĆ, EMISJA, ZARZĄD, ROLETKA, TRAUMATYCZNOŚĆ, KAMIKAZE, JAJA, SMUŻ, GRANAT, DESTRUKCYJNOŚĆ, ZBIORÓWKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, KUSKUS, PRZEKLEŃSTWO, ZIARNKO, SEGMENTACJA, MCHY WŁAŚCIWE, NUMER, KWAS NAFTENOWY, POKÓJ GOŚCINNY, PRAŻMO, CHROPAWOŚĆ, CHUSTA, WYROCZNIA, SKWAPLIWOŚĆ, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, OZNAKA, POLISYNDETON, POTAJEMNOŚĆ, SPŁUKIWACZ, WIĄZADŁO, CEMBROWINA, BRZYDOTA, ZASADA, UCZESANIE, DREWNO KĘDZIERZAWE, PUNKT DYMIENIA, KNYSZ, OPERACJA, SUCHORYT, BARWA DŹWIĘKU, SPRZEDAŻ, CZĄSTECZKA, RUNA, STRAPONTEN, NADOBNOŚĆ, KABAT, ARABIKA, WĄŻ, ZATRUCIE, SQUATTER, FORMA ODLEWNICZA, SER PODPUSZCZKOWY, MECHANIKA, RENATA, KOZAK, GAZOLINA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, OBIEG, ODPŁYW, PUSZEK, GRANAT, RAMA, RUMUN, ?LARWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ COŚ LUB KOGOŚ PRZECHOWUJE, UKRYWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ COŚ LUB KOGOŚ PRZECHOWUJE, UKRYWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZECHOWANIE to, że ktoś coś lub kogoś przechowuje, ukrywa (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECHOWANIE
to, że ktoś coś lub kogoś przechowuje, ukrywa (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ COŚ LUB KOGOŚ PRZECHOWUJE, UKRYWA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ COŚ LUB KOGOŚ PRZECHOWUJE, UKRYWA. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast