ZESTAW CECH TECHNICZNYCH I WYMAGAŃ, JAKIE MA DANE URZĄDZENIA, ZAPISYWANY NAJCZĘŚCIEJ W DOKUMENCIE DOŁĄCZONYM DO DANEGO URZĄDZENIA LUB PROGRAMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPECYFIKACJA to:

zestaw cech technicznych i wymagań, jakie ma dane urządzenia, zapisywany najczęściej w dokumencie dołączonym do danego urządzenia lub programu (na 12 lit.)SPECYFIKACJA TECHNICZNA to:

zestaw cech technicznych i wymagań, jakie ma dane urządzenia, zapisywany najczęściej w dokumencie dołączonym do danego urządzenia lub programu (na 22 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA to:

szczegółowy spis, wykaz czegoś (na 12 lit.)SPECYFIKACJA to:

wyszczególnienie kosztów przedsiębiorstwa (na 12 lit.)SPECYFIKACJA to:

zestaw cech technicznych i wymagań, jakie ma dane urządzenia, zapisywany najczęściej w dokumencie dołączonym do danego urządzenia lub programu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAW CECH TECHNICZNYCH I WYMAGAŃ, JAKIE MA DANE URZĄDZENIA, ZAPISYWANY NAJCZĘŚCIEJ W DOKUMENCIE DOŁĄCZONYM DO DANEGO URZĄDZENIA LUB PROGRAMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.329

DĘTKA, AKT, ŻYZNOŚĆ WODY, KOREAŃSKI, MASA CZĄSTECZKOWA, UKRAIŃSKI, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, COASTER, SERIA, METYS, HARMONIJKA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, SZWEDY, ZAPARZACZ, DANONEK, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, PROFESJA, KANCONETTA, ANDANTINO, SIŁA, PRZODOWNIK, PIĘKNY WIEK, KARTKA, SMOLUCH, POPRAWIACZ, BRONA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, PŁYTA KORKOWA, SAKPALTO, SYSTEM POZYCYJNY, MURZYŃSKOŚĆ, MAJĘTNOŚĆ, SYTA, WAPNIAK, BOCZEK, OKRUCH SKALNY, ŁAPA, DZ, KORYFEUSZ, PRZYTULIA, OBRAZOBURCA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, SZMAT, ALMA MATER, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, POJAZD NIENORMATYWNY, SĄD POLOWY, OŚCIEŻE, ŚWIECA, SAMOZAPŁON, PROLEK, DIADEM, TRAMWAJ, DZIÓB, GRUSZKA, TYGRYSIE OKO, NIEODZOWNOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, FAŁD, BĄK, SZARPANKA, KUWETA, UKAZ, KOMPENSACJA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, FEIJOADA, CHOJAK, TESTOWANIE WZORCOWE, ANTIDOTUM, PORÓD RODZINNY, TYMPANON, LEUKOTOMIA, ARCHIWIZACJA, DZIEWIĄTY, KOSARZ, ANDANTINO, SONIFIKACJA, RÓG, DILER, PARATHA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, CHOROBA PLUMMERA, OBERWANIE CHMURY, POTWÓR, ROŚLINA OZDOBNA, ROZROST, KEFALINA, SKALNICZEK SIWY, BEZIDEOWOŚĆ, SUBWOOFER AKTYWNY, BĄCZEK, RUBELIT, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, KOLEŚ, KULE, BEZPIECZNE ZAPASY, WRĄB, ZNAK, DANE JAKOŚCIOWE, EKRAN, INEZ, PRALNIA, PĘDRAK, DRABANT, DELIBERACJA, SEJSMIKA, KARP PO POLSKU, SPRZĘG, LOT CZARTEROWY, HALBA, STRATYFIKACJA, KLAWIATURKA, ZIARENKO, DYMKA, BANK, NARZĄD KRYTYCZNY, ARKA, WULKAN BŁOTNY, ZAPROSZENIE, PRECYPITACJA, REPERTUAR, ZAWÓR, TOR, BANDYCTWO, ZAPRAWA, ROZMARYN, ARON, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KONCERNIAK, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, RESPIRATOR, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, EMISJA, CHODZĄCY TRUP, POCHODNA, CEROFERARIUSZ, DRUGIE ŚNIADANIE, NAPÓR, KACZKA, OUTSIDER, KUSAK, PAWĘŻ, SATELITA SZPIEGOWSKI, CZYTAL, PITA, JEZIORO POLODOWCOWE, PIEPRZ ZIELONY, SERENADA, CUDOTWÓR, GARBNIK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, DZIEWICTWO, ZDROWY, MANDARYŃSKI, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, KONTROLA SKARBOWA, SUMA, CASUAL, MATOŁEK, KACOWE, TARTINKA, WENTYL, MODYFIKACJA, PROSUMENT, PIERWSZY OFICER, CHRZESTNA, GOMÓŁKA, KONDOMINIUM, KAPISZON, SZAMPAN, BOCZNOTRZONOWIEC, SILOS ZBOŻOWY, KLOSZ, PRZEJAW, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, OCHRONA INDYWIDUALNA, STOWARZYSZENIE, RACHUNEK ZDAŃ, PROMIENNOŚĆ, ŚLIWKA, REŻYSER, GORĄCA KREW, LICZBA ATOMOWA, MOTOR, WYKŁAD, ANTYBIOGRAM, PRZEPIS, KREWETKA ELEGANCKA, MAŁPA OGONIASTA, KIOSK, WIGILIA, INGUSZKA, PRASOWANIE, IRYS, TERAPIA, OBROŻA, KORZENIE, MYKOHETEROTROF, FLUID, EKRANOPLAN, LEADER, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, LOS, SY, NIEDOSTATECZNY, KOŁTRYNA, UNIA REALNA, MUZYKA CERKIEWNA, PODWYMIAR, SKŁADNIK ODŻYWCZY, LIBELA, ROZETKA, SEKCJA RYTMICZNA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ŻEGLARZ, KOŁNIERZYK, WCIĄGARKA, TWAROŻEK, WIZYTÓWKA, OPERACJA LOGICZNA, EMAKIMONO, ATLAS, JONIZACJA, AFRYKANIZACJA, MAZUREK, OBRÓT PIERWOTNY, BASZŁYK, KAZAMATA, JEDNOSTKA INFORMACJI, ZDARZENIE PRAWNE, RZECZY OSTATECZNE, PARAPET, WYMIANA, BOK, CUDZOŁOŻNICA, SSANIE, PROCES TECHNOLOGICZNY, KOZAK, KRATER METEORYTOWY, WIHAJSTER, TRANSMUTACJA, KASETOFON, ŻYDOSTWO, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KONKURENCJA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, IMITATOR, EKONOMIK, UKŁAD ADAPTACYJNY, BAT, NAWIAS OSTROKĄTNY, LALKA, KOMITET, CEZURA, BABINIEC, POWÓZ, AMBASADOR, BAZIA, ULGA REMONTOWA, KANONIERKA, LOGGIA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, ZŁĄCZE, CZĘŚĆ, MECHANIZM, QUADCOPTER, FASETKA, NEFROSTOMIA, TOALETA, CZARNA DZIURA, AKROBACJA POWIETRZNA, AURORA, OBRAZ OPTYCZNY, GRÓD, TĘSKLIWOŚĆ, DOMINIUM, TERIODONTY, KUMULACJA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, RASA, ŚLEPY NABÓJ, UDRĘCZENIE, EMISJA WTÓRNA, SPÓJNIK WYNIKOWY, ŚLEPA AMUNICJA, PLAC ZABAW, POCHLEBSTWO, HYBRYDA, OMFALOMANCJA, OPERA MYDLANA, BETON ŻUŻLOWY, AŻUR, DEPUTAT WĘGLOWY, TEST KOMPLEMENTACJI, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KARTAUN, ?POŚWIĘCENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.329 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAW CECH TECHNICZNYCH I WYMAGAŃ, JAKIE MA DANE URZĄDZENIA, ZAPISYWANY NAJCZĘŚCIEJ W DOKUMENCIE DOŁĄCZONYM DO DANEGO URZĄDZENIA LUB PROGRAMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESTAW CECH TECHNICZNYCH I WYMAGAŃ, JAKIE MA DANE URZĄDZENIA, ZAPISYWANY NAJCZĘŚCIEJ W DOKUMENCIE DOŁĄCZONYM DO DANEGO URZĄDZENIA LUB PROGRAMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPECYFIKACJA zestaw cech technicznych i wymagań, jakie ma dane urządzenia, zapisywany najczęściej w dokumencie dołączonym do danego urządzenia lub programu (na 12 lit.)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA zestaw cech technicznych i wymagań, jakie ma dane urządzenia, zapisywany najczęściej w dokumencie dołączonym do danego urządzenia lub programu (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPECYFIKACJA
zestaw cech technicznych i wymagań, jakie ma dane urządzenia, zapisywany najczęściej w dokumencie dołączonym do danego urządzenia lub programu (na 12 lit.).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zestaw cech technicznych i wymagań, jakie ma dane urządzenia, zapisywany najczęściej w dokumencie dołączonym do danego urządzenia lub programu (na 22 lit.).

Oprócz ZESTAW CECH TECHNICZNYCH I WYMAGAŃ, JAKIE MA DANE URZĄDZENIA, ZAPISYWANY NAJCZĘŚCIEJ W DOKUMENCIE DOŁĄCZONYM DO DANEGO URZĄDZENIA LUB PROGRAMU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZESTAW CECH TECHNICZNYCH I WYMAGAŃ, JAKIE MA DANE URZĄDZENIA, ZAPISYWANY NAJCZĘŚCIEJ W DOKUMENCIE DOŁĄCZONYM DO DANEGO URZĄDZENIA LUB PROGRAMU. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast