SPOSÓB PODAWANIA POTRAWY POLEGAJĄCY NA OBLANIU LUB SKROPIENIU DANIA ALKOHOLEM I PODPALENIA GO, TZW. PŁONĄCY PÓŁMISEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLAMBIROWANIE to:

sposób podawania potrawy polegający na oblaniu lub skropieniu dania alkoholem i podpalenia go, tzw. płonący półmisek (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FLAMBIROWANIE

FLAMBIROWANIE to:

proces polegający na podpaleniu potrawy w trakcie jej przygotowywania (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB PODAWANIA POTRAWY POLEGAJĄCY NA OBLANIU LUB SKROPIENIU DANIA ALKOHOLEM I PODPALENIA GO, TZW. PŁONĄCY PÓŁMISEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.594

ALBINOS, MASCARPONE, RODZIMOŚĆ, KOZAK, KARP BEZŁUSKI, STREFA NADGRANICZNA, SALADA, BASEN, ODDANIE, WISKOZA, MIERZENIE, RYNNA, BLOCZEK, SZCZERBA, ZGAGA, WULWODYNIA, PALIA, POŁYKACZ, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, STATEK POWIETRZNY, PAJAC, DYREKTOR KREATYWNY, MUTACJA PUNKTOWA, KRYSZTAŁ, SPOILER, SIAD, WARSTWA ABLACYJNA, MONETKA, AUTOMOBILISTA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, CYC, ZAPYTANIE OFERTOWE, LANDLORD, UROBEK, KŁUSAK FRANCUSKI, SCHODKOWANIE, GABINET, NALEPKA, FINISZ, TELEFON, AKWAFORTA, NAKŁAD, ŚREDNIOPŁAT, NICI, NIECKA BASENOWA, PANSEKSUALIZM, FLOTA, KLASTER, MISO, MIĘSO, CHAŁTURNIK, GRA WYŚCIGOWA, ROZŁUPKA, OSTOJA, OVERCLOCKING, BÓR, JERSEY, WIOSŁO, RING, TRANSKRYPCJA, KONTROLA DOSTĘPU, SZYNA, MECENASKA, PRESKRYPTYWIZM, SYSTEM OBRONNY, SKOKOWOŚĆ, PŁOMYK, APLIKACJA, ZAKON MNISZY, OSZCZĘDNOŚĆ, DRAM, KIT, BIBLIOTEKA, TKANKA MIĘKKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ŁĄCZYNA, FIRLETKA, DWUZŁOTÓWKA, DRAMAT GANGSTERSKI, JAŚMIN, MATECZNIK, OBRÓBKA, BYDLAK, BARWA, SAMIEC, DEKONTAMINACJA, SESJA, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, SZAMBELAN PAPIESKI, FISTASZKI, JEDWAB NATURALNY, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, DRACHMA, REAKCJA WYPROSTNA, PRZYBLIŻENIE, ALBUMIK, MASZKARA, RYPANIE, CEREMONIALNOŚĆ, DROŻNOŚĆ, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, MOBIL, OBRÓT PIENIĘŻNY, SĄD PODKOMORSKI, ZDRADA, OCZOJEBKA, PALIWO KOPALNE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, SKOPEK, RADIOMAGNETOFON, JARZĘBINÓWKA, JONKERIA, KONDOMINIUM, SZTYCH, TABLOIDYZACJA, PRZYSTOSOWANIE, MARTWE POLE, NIEWIERNOŚĆ, BAŁYK, WYPEŁNIENIE, SARKOFAG, DRUK ULOTNY, ZAKRĘTKA, DYKTATURA, SERYJNY MORDERCA, JUMPSALING, KRĘGARSTWO, INWESTYCJA, HISZPAN, WROTA, BAZYLIA, SIEDEMNASTKA, KRAJARKA, PUNKTUALNOŚĆ, AZJATYCKOŚĆ, PROFIL KAUZALNY, NIEMOŻNOŚĆ, ZBIORNIK, NUCZA, KARA, FUNDAMENT, STOPA DOCHODU, CONFIT, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ANATOMIA, SALATERKA, NAROŻNIK, SZCZENIARA, PRODUKT, KILOMETR NA SEKUNDĘ, TROP, AUDIOBUS, TUNIKA, DEMOSCENA, PAROWCZYK, KROSOWNICA WIZYJNA, STACJA, AKWEN, APOGEUM, KANTOR, OKTET, TABLICZKA MNOŻENIA, FRAZA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, DZIENNIKARZ, MERZYK OBRZEŻONY, BALON, OBRZĘK, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, MNISZEK, TUZ, POŚCIELÓWKA, ROZMARYN, ISTOTA, IDIOMATYZM, PLANETA, ANIOŁEK CHARLIEGO, GUMA, WSPARCIE, KLATKA SCHODOWA, ORLICZKOWATE, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, APANAŻ, JAPOŃSKOŚĆ, OBRÓŻKA, REAKCJA SPRAWCZA, CZUBEK, BATERIA, AMBASADOR, FETYSZYZM, BUFET, KHMER, WĄTEK, PĘTLICA, RÓJKA, PISTACJA, BUTLA GAZOWA, STARZĘŚLA, TERYTORIUM POWIERNICZE, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, OSĘK, BON OŚWIATOWY, DRAMAT HISTORYCZNY, KONFISKACJA, SEKSUOLOGIA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ZWAŁA, LEWICA, NADPRZEWODNICTWO, PASZTET, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KOMORA GORĄCA, KASA, ZABIEG LECZNICZY, PULPIT, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PIĘTA ACHILLESA, SPOINA, EDYCJA, SKŁAD DRUKARSKI, PRĄTNIK ALPEJSKI, KOMPRES, GINSENG, METFORMINA, CHŁOPOWINA, FIGOWIEC POSPOLITY, OWADOŻERNOŚĆ, TUŁACZ, IDEOPLASTYKA, OPŁATA CZYNSZOWA, KALIMBA, TERYNA, PIERNICZEK, SATELITA, PIEPRZ ZIELONY, OBCHODOWY, RECEPTA, OBJAW, ZŁOŻE, KILOMETRAŻ, KOMIN, PALIWO SILNIKOWE, NAWA, POKRZYWDZONA, BUTERSZNYT, OPŁATA KONCESYJNA, PODRYG, SKÓRZAK, KISZONKA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ANGIOPLASTYKA, ANKIETA PERSONALNA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, PERKOZ BIAŁOCZUBY, REGENERACJA, PRZERWANIE CIĄŻY, MELON, MEMBRANA, KOLUMBARIUM, GNIEW, MIRAŻ, ABSZTYFIKANT, PINGWIN ANTARKTYCZNY, LODOWIEC GRUZOWY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, TEST CIS-TRANS, SALAMI, CZYTELNIA, RANWERSY, AKCJONARIUSZ, PORT, STAN, WAGON POCZTOWY, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, CYNGLE, BLANKI, PIĘKNOŚĆ, TRANSMUTACJA, WATA, KONFIGUROWANIE, GLORIETA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BYCZEK, SOLITER, BLENDA, HULK, NOŚNIK NARZĘDZI, REJESTRANT, KUCHENKA, ŁUSZCZAK INDYGO, PRZYNALEŻNOŚĆ, DRZEWO IGLASTE, ODDZIAŁYWANIE, TELETECHNIKA, NAPÓJ, ?MUCHOMOR BULWIASTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.594 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB PODAWANIA POTRAWY POLEGAJĄCY NA OBLANIU LUB SKROPIENIU DANIA ALKOHOLEM I PODPALENIA GO, TZW. PŁONĄCY PÓŁMISEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB PODAWANIA POTRAWY POLEGAJĄCY NA OBLANIU LUB SKROPIENIU DANIA ALKOHOLEM I PODPALENIA GO, TZW. PŁONĄCY PÓŁMISEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLAMBIROWANIE sposób podawania potrawy polegający na oblaniu lub skropieniu dania alkoholem i podpalenia go, tzw. płonący półmisek (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLAMBIROWANIE
sposób podawania potrawy polegający na oblaniu lub skropieniu dania alkoholem i podpalenia go, tzw. płonący półmisek (na 13 lit.).

Oprócz SPOSÓB PODAWANIA POTRAWY POLEGAJĄCY NA OBLANIU LUB SKROPIENIU DANIA ALKOHOLEM I PODPALENIA GO, TZW. PŁONĄCY PÓŁMISEK sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - SPOSÓB PODAWANIA POTRAWY POLEGAJĄCY NA OBLANIU LUB SKROPIENIU DANIA ALKOHOLEM I PODPALENIA GO, TZW. PŁONĄCY PÓŁMISEK. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x