COŚ, CO MA POMÓC W SYTUACJI KRYTYCZNEJ LUB BEZNADZIEJNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESKA RATUNKU to:

coś, co ma pomóc w sytuacji krytycznej lub beznadziejnej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO MA POMÓC W SYTUACJI KRYTYCZNEJ LUB BEZNADZIEJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.997

STAL, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KB, KOCIOŁ EWORSYJNY, AKORD, PODKŁADACZ, ROŚLINA PASTEWNA, ZWARA, RZEKOTKA DRZEWNA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, SZPARA, MALUNEK, OCEMBROWANIE, MAMIDŁO, MASKOTKA, BŁONA LOTNA, STACJA, CHĘTNY, PIRACTWO, ŚRODEK PRAWNY, ORANŻADA, FOTOTROPIZM DODATNI, USTNIK, DRYBLING, PRZEKOZAK, DEWOLUCJA, OŁATKA, WYNACZYNIENIE, KÓŁECZKO, TOALETA, SATYRYCZNOŚĆ, DYSTONIA TORSYJNA, KRUPNIK, PUCÓWKA, FARBKA, MATNIA, PRZYSTRÓJ, ZACNOŚĆ, KANADYJKA, ROZŁOGI, PRZÓD, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, WIELKI KSIĄŻĘ, POPLECZNICTWO, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, WYRZUTY SUMIENIA, RENA, SMAKOŁYK, SFIGMOMANOMETR, NIKIELINA, IGŁA, SKRZYDŁO, DIADOCHIA, ETERY, OKRUTNOŚĆ, PAPIEREK LAKMUSOWY, OBIEKT, POZIOM, PLASTYKA, SAMPLING, TYMPAN, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PRZYKASÓWKA, ANIMALIZM, ZMYWACZ, PLEUSTOFIT, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ODTWÓRCA, STRZAŁA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, AGENCJA, BERCEUSE, NIEREZYDENT, OBRAZOBURCA, DEIKSA, PLEWA, RADA, GUZIK, PRAWO CURIE-WEISSA, NIEDOKŁADNOŚĆ, LATAJĄCE SKRZYDŁO, WYGODNICTWO, DRESSING, PLEŚŃ, DERYWAT, BAWOLE OKO, ŚMIECIARZ, BUNT, FAZA, OŚWIECICIEL, ARANŻER, KUSTOSZ, KRECIK, KARRUKA, TEMNODONTOZAUR, KRWIOPIJCA, TŁO, GAMBIT, MELASA, SPORT MOTOROWY, ZADOŚĆUCZYNIENIE, SZURPEK MISECZKOWATY, PILAW, LICZARKA, SIMON, MIKROMACIERZ DNA, IRRADIACJA, PORA, ŻÓŁW LEŚNY, PRACOWNIA, WYŚCIGÓWKA, IRONICZNOŚĆ, CHRUST, KILOBAJT, EGZEMPLARZ, WYPOWIEDZENIE, RARYTAS, HANTABA, PLEŚNIAK, KLAUZURA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, SKAŁA METAMORFICZNA, STÓJKA, ENZYM, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ALDO, PRZEPAD, DYSKRETKA, RUBASZNICA, KARTA RABATOWA, POMPA OBIEGOWA, MEDALION, GRUPA WAROWNA, DOGODZENIE SOBIE, NIEROZUMNOŚĆ, MOTYWACJA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, KARTA, DEPORTOWANY, PRZYLEPNOŚĆ, TRÓJNÓG, REPUTACJA, SER, KOMŻA, AC, KOŁNIERZ, KASA, PRĘT, KONTRABANDA, KORKI, CIOS, POKAL, NET, ROMANTYZM, METODA PORÓWNAŃ, MINIATURKA, TUSZKA, WJAZD, SIEDLISKO, PATYCZAK, POLIMORFIZM, SŁODZIAK, ANTAGONISTA, MASZTÓWKA, GARBATE ANIOŁKI, BIOKOMPONENT, CZARODZIEJ, ZŁOTA RENETA, DZIECINNA IGRASZKA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, BRAMSEL, DEKORTYKACJA, GLEBA KOPALNA, ELEMENT, PRZEPAŚĆ, KILOMETRAŻ, PYŁ, ROLA, LEGOWISKO, KULFONIK, PLEKTRON, SUBSTANTYWNOŚĆ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE, PANORA, AZOLLA KAROLIŃSKA, ZAPŁATA, KLERK, PACHCIARKA, CZEBUREK, SIÓDMY, PREZYDENCJA, HOMOSEKSUALIZM, PLEWKA, DOWOLNOŚĆ, MAŁE PIWO, GUMIDRAGAN, PAPIER, KAJMAKAM, TARCICA, DOKUMENT PAPIESKI, KARRUKA, DRUŻYNA, DZBANEK, PRAGMATYCZNOŚĆ, KREDKA, WŁÓKNO, WYPALANKA, LITERATKA, WIRTUOZERSTWO, RUTENIZACJA, PRĘDKOŚĆ, KLAUZULA WALORYZACYJNA, GRABINA, STOPIEŃ ETATOWY, PODSTOPIEŃ, POPIELNIK, TRANSFER BUDŻETOWY, WSKAZÓWKA, ANALOG, PODATEK TONAŻOWY, OPASKA, PREDYKCJA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, MELON, WIATROWNICA, PACJENCJA, KURACJA WSTRZĄSOWA, ADWOKAT DIABŁA, ROZCIEŃCZALNIK, REMONT BIEŻĄCY, BLUES, KANTOR, ÓSEMKA, INŻYNIERIA TKANKOWA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, PRZEDSZKOLE, BOJOWNIK, KARKÓWKA, ŁATA, GARY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, WINNA, INTERNACJONAŁ, BLOCZEK, ŚMIECH NA SALI, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, WICEKAPELMISTRZ, DINO, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, KARTA TYTUŁOWA, ŻŁÓB, WYMÓG, RADCA, MAKATA, PARKIET, EFEKT, EFEKT STYKU, WROCŁAWSKOŚĆ, HORMON LOKOMOCYJNY, TRZECI, STAN PSYCHICZNY, PULWERYZATOR, PLECIONKA, KOMPLET, KONSOLA STEROWNICZA, TOKSEMIA, ARCHETYPOWOŚĆ, ZAPALENIE, BAZYLIA, TYTULIK, PRZENOŚNIK, SAKWA, TAŚMOWY, KOŁOWANIE, ZNAK ALFANUMERYCZNY, EKSHIBICJONIZM PSYCHICZNY, TRUP, ANNA, FUTURE, SKRĘT, MASZT, RADIO, OBLECH, SKWARKI, DRZEWO IGLASTE, TINGEL-TANGEL, ZAŁATWIANIE, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, KARP PO POLSKU, EKSTRUZJA, KOMORA WULKANICZNA, STARZĘŚLA, POWIJAKI, LANGUSTA POSPOLITA, KULCZYBA, REDINGOTE, REKWIZYCJA, OSIEMNASTKA, ZARZĄDZENIE, ?PIECZEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.997 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO MA POMÓC W SYTUACJI KRYTYCZNEJ LUB BEZNADZIEJNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO MA POMÓC W SYTUACJI KRYTYCZNEJ LUB BEZNADZIEJNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESKA RATUNKU coś, co ma pomóc w sytuacji krytycznej lub beznadziejnej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESKA RATUNKU
coś, co ma pomóc w sytuacji krytycznej lub beznadziejnej (na 12 lit.).

Oprócz COŚ, CO MA POMÓC W SYTUACJI KRYTYCZNEJ LUB BEZNADZIEJNEJ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - COŚ, CO MA POMÓC W SYTUACJI KRYTYCZNEJ LUB BEZNADZIEJNEJ. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x