MIEJSCE, W KTÓRYM RZEKA KOŃCZY SWÓJ BIEG, ŁĄCZĄC SIĘ Z INNĄ RZEKĄ LUB WPADAJĄC DO JEZIORA, MORZA LUB OCEANU; TAKŻE UJŚCIE JEZIORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODPŁYW to:

miejsce, w którym rzeka kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza lub oceanu; także ujście jeziora (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODPŁYW

ODPŁYW to:

zjawisko obniżania się poziomu wód morskich i oceanicznych (na 6 lit.)ODPŁYW to:

miejsce, przez które odpływa ciecz (na 6 lit.)ODPŁYW to:

to, że coś odpływa, np. ścieki (na 6 lit.)ODPŁYW to:

ilość wody, która odpłynęła z obszaru dorzecza drogą powierzchniową lub rzeczną (na 6 lit.)ODPŁYW to:

otwór w jakimś zbiorniku, który umożliwia usunięcie z niego cieczy lub gazu (na 6 lit.)ODPŁYW to:

ilość wody odpływająca z dorzecza, obniżenie się poziomu wód morskich (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, W KTÓRYM RZEKA KOŃCZY SWÓJ BIEG, ŁĄCZĄC SIĘ Z INNĄ RZEKĄ LUB WPADAJĄC DO JEZIORA, MORZA LUB OCEANU; TAKŻE UJŚCIE JEZIORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.039

BEZGRANICZNOŚĆ, SOCJOPATOLOGIA, MECENASOSTWO, JASKINIOWIEC, ŻĄDŁÓWKI, TASZCZYN PSZCZELI, LOGOPEDA, DYSZKANCIK, FALA HARMONICZNA, ZAKWASZENIE, CYRK, KOMENDA, CZERWONOSKÓRY, KONFERENCJA, JON KOMPLEKSOWY, TELESKOP, CYTADELA, PAŃSTWO TOTALITARNE, MIECZ OBROTOWY, KNAJPA, WARSZTAT, FLET NOSOWY, ARKA, ELEKTORAT, MACIEJKA, MANCA, POWIJAKI, WYKRZTUSZANIE, UNCJA, LWIA, SPRZĘCIOR, ANTYUTLENIACZ, LAJKRA, NIEPOKORNOŚĆ, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, DZIRYT, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, SECESJONISTA, RUTYNIARZ, BUT, MOLEKUŁA, JAKUCK, CHELAT, EMIGRACJA, ROSYJSKOŚĆ, INFORMATYK, KARDIOCHIRURGIA, OGIEŃ, KUREK, PRZECIWIEŃSTWO, GRAFIK, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, KRUPNIK, DYPTYK, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, OGNIWO SREBROWE, ZŁUDZENIE, BRODACZ MONACHIJSKI, INTERCEPCJA, CHŁONIAK, KUSTOSZ, CESARSTWO, SPRZEDAWCA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PRZESŁUCHANIE, WODNICZKA, CHRYSTOLOGIA, PRZYŁĄCZE, HETEROSFERA, MUR, BEZAN MASZT, ALARM POWODZIOWY, OSTRYGOJAD, IGŁAWA, RAMKA, MIEJSCE PRACY, EGZEKUTORKA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, MYSZ ZAROŚLOWA, WACO, POKŁAD, GWARANCJA, JEŻÓWKA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, OŚCIEŻE, EBRO, PANDUR, OPRYSZCZKA WARGOWA, DOMOFON, ALKOWA, BUDA, KAWA MIELONA, WIGILIA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, CHROMANIE PRZESTANKOWE, PLEMIĘ, LITERA, SZCZUR, TUM, OFIARNIA, AREOGRAFIA, KLUCZ, FLAGOWIEC, PORĘBA, GOŚĆ, KONWENT, CIEK, PENITENCJARYSTYKA, PREIMPLANTACJA, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, TYKA, ANTHEM TRANCE, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, HOL MIĘKKI, ZBIORNIK, KOŃ KARABACHSKI, POPRAWIACZ, STREFA CISZY, GRZYB NADRZEWNY, PŁYWACZ, BIURO, PRZEŚLIZG, MURRINA, CHOROBA TANGIERSKA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, MAZUREK, POROST, POKUSA, DŻEM, BĄBELEK, BAR, HARMONIA SAMOGŁOSEK, BAJKA, ŚLIZ, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, PRZECIWUTLENIACZ, HELLEŃSKOŚĆ, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, CENZURA, GLACE, ZWARTOŚĆ, PARKIET, NAWALANKA, LIGA, TORT, SKUNKS, ŻAGIEL, WSPÓŁBRZMIENIE, NIECHLUJ, KREDYT PREFERENCYJNY, ĆWICZENIA, CIAŁO SZTYWNE, PRZEDROŚLE, WIĆ ROŚLINNA, KUREK, KARAKOL, PLOTER GRAWERUJĄCY, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, LIŚCIEC, KUPRÓWKA, STYLO, ÓSEMKA, SPAMIK, PÓŁWEŁNA, POSTERUNEK, OCHRONA, TRZYNASTY, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, HYDROŻEL, POŁĄCZENIE, BUŁGARSKI, MOMENT, ARTYKUŁ, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, FILM WOJENNY, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, REDAKTOR TECHNICZNY, ZIOMKOSTWO, NUR BIAŁODZIOBY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, BOISKO, ANGIELSKI, NALEŹLINA POSPOLITA, PUB, PLIK GRAFICZNY, PARTIA, OBSADA, LUCE, EPIMER, WORCZAKOWATE, PARTER OGRODOWY, HRABIĄTKO, AUTUN, SZTAFAŻ, NAPAD, LAVABO, RÓWNINA SANDROWA, STOWARZYSZENIE, KARTOGRAFIA, SZKAPLERZ, BEZPARDONOWOŚĆ, PRZECIWLEGŁOŚĆ, NÓŻ, TWARDZINA, SAMOLUBNY DNA, PODKŁAD KOLEJOWY, PROMINENCJA, PACZKA, PERFORACJA, ŁOTEWSKOŚĆ, STYL DOWOLNY, BLEJTRAM, PARÓWKA, RZEZAK, CHWYTNIK, WIĄZANIE, ALAIN, OGIEŃ I WODA, AMINOKWAS, KRYSTALOMANCJA, ROBUSTA, WŁASNOŚĆ, KONFIGURACJA, DIWA, SIATKA, OULU, WILKOM, PŁOCHLIWOŚĆ, PODMIOT ZBIOROWY, SZKLANKA, PRAPŁAZIEC, KANAŁY, RUDERA, TERMOBAROMETR, ZŁOTY STRZAŁ, SPODECZEK, LAUFER CZARNOPOLOWY, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, MATKA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, TRAPER, AMPUŁA, WCIOS, WYSTAWA, NIEDOROZWÓJ, SPŁYW GRAWITACYJNY, DZIEWCZĘCOŚĆ, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, PROKARBAZYNA, KIEŁ, KOMPOSTOWNIK, NORMALIZACJA, CZASOPISMO, ZASTAWKA, ROPNICA, BERD, ROLA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, SŁUŻBA KOŚCIELNA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, MERSYTEMA, AZOTAN, MONETA OBIEGOWA, BODZIEC, WIZERUNEK, BOSCH, GRABINA, DUKLA WIERTNICZA, FOSFORYT, SZKARŁUPNIE, WERTEKS, CHLOROHEKSYDYNA, ŻEBRO, WARUGA, UKŁAD HETEROGENICZNY, SHIMMY, POWŁOCZKA, ROK KOŚCIELNY, ZŁOM, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, CYKL POETYCKI, KARA ŁĄCZNA, OGNIWO SUCHE, WYWIAD, IMIGRACJA, TUNDRA, KUMULACJA, WIZYTOWNIK, KASECIAK, GAŚNIK, PIÓRO, PIERÓG KARELSKI, CZARA, SILNIK ZAMKNIĘTY, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, PAPRYKA, ?RUCHY EPEJROGENICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.039 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, W KTÓRYM RZEKA KOŃCZY SWÓJ BIEG, ŁĄCZĄC SIĘ Z INNĄ RZEKĄ LUB WPADAJĄC DO JEZIORA, MORZA LUB OCEANU; TAKŻE UJŚCIE JEZIORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, W KTÓRYM RZEKA KOŃCZY SWÓJ BIEG, ŁĄCZĄC SIĘ Z INNĄ RZEKĄ LUB WPADAJĄC DO JEZIORA, MORZA LUB OCEANU; TAKŻE UJŚCIE JEZIORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODPŁYW miejsce, w którym rzeka kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza lub oceanu; także ujście jeziora (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODPŁYW
miejsce, w którym rzeka kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza lub oceanu; także ujście jeziora (na 6 lit.).

Oprócz MIEJSCE, W KTÓRYM RZEKA KOŃCZY SWÓJ BIEG, ŁĄCZĄC SIĘ Z INNĄ RZEKĄ LUB WPADAJĄC DO JEZIORA, MORZA LUB OCEANU; TAKŻE UJŚCIE JEZIORA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - MIEJSCE, W KTÓRYM RZEKA KOŃCZY SWÓJ BIEG, ŁĄCZĄC SIĘ Z INNĄ RZEKĄ LUB WPADAJĄC DO JEZIORA, MORZA LUB OCEANU; TAKŻE UJŚCIE JEZIORA. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x