POWIERZCHNIOWY, NIESKUPIONY WYPŁYW WÓD PODZIEMNYCH, TAKŻE WOKÓŁ ŹRÓDŁA, ZWYKLE ZATORFIONY LUB ZABAGNIONY WSKUTEK UTRUDNIONEGO ODPŁYWU WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁAK to:

powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody (na 4 lit.)MŁAKA to:

powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MŁAK

MŁAK to:

powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody (na 4 lit.)MŁAK to:

rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIOWY, NIESKUPIONY WYPŁYW WÓD PODZIEMNYCH, TAKŻE WOKÓŁ ŹRÓDŁA, ZWYKLE ZATORFIONY LUB ZABAGNIONY WSKUTEK UTRUDNIONEGO ODPŁYWU WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.980

BOCZNIK, PRZYSTAŃ MORSKA, SZTYFT, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, SIAD, TREPANGOWCE, PŁOMYK, STYGON, ODPRAWA POŚMIERTNA, KONSERWACJA, SUPERKOMBINACJA, OZÓR, IZBA, WZORZEC, PAKIET POMOCOWY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, POLIMER FLUOROWY, ANTABA, DIABLOTKA, AZJATA, DRYBLAS, FORMACJA, PRZEDZIAŁ, KŁADKA, SIOSTRZYCZKA, NACISK, OSTRY DYŻUR, KRATOWNICA, KWASZONKA, WODY PODZIEMNE, PIEC PŁOMIENNY, MARKIZA, ANTAŁ, DOMINANTA, EGZORCYZM, TRIO, FISZBINOWCE, FAZA GÓROTWÓRCZA, DYSK PROTOPLANETARNY, EWALUACJA, ROGALIK, STROPNICA, DENATURACJA DNA, PREFEKT, FANATYCZKA, PAGÓR MROZOWY, OWOC SZUPINKOWY, ŚLIWA WĘGIERKA, BEZLIST, SIUR, SOKOLE OKO, AEDICULA, IMMUNOCHEMIA, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, KURDYJSKI, SKLEPIENIE PALMOWE, INŻYNIERIA TKANKOWA, CUDACZEK, EKSPERYMENT KLINICZNY, KEYBOARD, KIEROWNICTWO, CZEREP, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, HYDROFON, ĆWICZENIE, OSAD, ŁAPA, BULLA, KASZUBSKI, JOSZT, STREFA POŻAROWA, TURNIURA, LODOWNIA, KARTAUNA, LATARNIA, ŻEBERKA, NEON, DŹWIG, AUTOBUS SZYNOWY, MORESKA, ELEW, ŁĄCZNICA, KACAPSKI, RUBELLIT, CZAPLA SROKATA, FAŁSZYZM, PTASZYNA, MUSZTARDA SAREPSKA, ŁUPEK ILASTY, CZAJNIK, SIEROTA ZUPEŁNY, TRASA, RZEMIOSŁO, BERET, LAMBREKIN, ZAZNAJOMIENIE, SAFARI, RÓW IRYGACYJNY, LENIWIEC DWUPALCZASTY, KSIĄŻKA DOTYKOWA, UNDEAD, SMUTNI PANOWIE, METODA ODCHYLEŃ, CZECZOTA, WIBRACJA LABILNA, MOŁOTOW, MYRMEKOFIL, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ŻUREK, AMORFIK, POLSKOŚĆ, ULTRAFILTRACJA, SZKLANY SUFIT, SZKARADZIEŃSTWO, SCHAB, KAPITAŁOWOŚĆ, K, DYSK KOMPAKTOWY, AKATALEKSA, WIEŚ PLACOWA, TURMA, ROGALIK FRANCUSKI, BOTY, PRZEGLĄDACZ, KLIMAKS, SSAK, WZIĘCIE POD WŁOS, FIGÓWKA, CIENNIK, PRZYKASÓWKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, WOJNA CELNA, ROTMISTRZ, SCHABOSZCZAK, STROLLER, PODTYP, MORŚWIN CZARNY, INWALIDA WOJSKOWY, SALETRA, SŁONOLUB, BOSS, ÓSEMKA, STOŻEK, BIRET, PLANTY, WYŻYNY, WSTĘŻNICE, MORENA CZOŁOWA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, KINKIET, BOCIANIE GNIAZDO, CIĄGUTKA, ROZUM, GALANT, ROZGAŁĘZIACZ, RIBAT, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, DOCHTÓR, SZOR, DONACJA, OBIEG, AEROFIT, KARETKA, PASZTET, FIGURA GEOMETRYCZNA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, PRZYRODNI BRAT, NIECHLUJA, TRZYNASTKA, MECENASKA, RELIKWIA, NAWÓZ MINERALNY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, KASA, GERMAŃSKI, CEMBROWANIE, PLACEK, SAŁATKA, KORKOWIEC, AKRECJA, KALINA, OBIEKTYWNOŚĆ, ODWAGA, PÓŁKA SKALNA, INTERNAT, RELACJA BINARNA, ZAGRYWKA, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, POKÓJ, KWAS HUMINOWY, INFORMACJA GENETYCZNA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, LEKARSTWO, ZNAK, EDYCJA, CZTERDZIESTKA, RÓWNINA SANDROWA, BRYTFANNA, KOŃ KIŃSKI, PIŁOGON, ANTYSOWIETYZM, KONCENTRACJA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, KARKAS, WERYSTA, ZNACZENIE, NUŻENIEC LUDZKI, S.Y, HOLOWNIK, UNDERGROUND, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KRÓLIK DZIKI, GETRY, KOMORA, NURT, DYKTATORSTWO, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KUR, OLEJ, GALARETA, ASD, RESTRYKCJA, BERLACZ, PUNKT WĘZŁOWY, FALANGA, WYŻ, STRATEGIA, MIĘTA, ROTOR, KIOSK, ORTOGRAFIA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, NASTAWA, ABERRACJA, TELEFON, SAKWA, PASTISZ, KORPUS, SKÓRNIK, AREA, AULA, HALO, PASKUDA, HURMA, PRASOWANIE, EDYKUŁ, FREGATA ŻAGLOWA, RAKIETKA, MIKROKASETA, ZAKOPCENIE, MÜSLI, STUZŁOTÓWKA, HIPERINFLACJA, BIOGEN, HUBA, SZCZENIACZEK, UKŁAD ADAPTACYJNY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PRZEWRÓT, TRÓJNIAK, ŻYWA TORPEDA, STANOWISKO PRACY, KOMBATANTKA, STUDNIA ARTEZYJSKA, INTERGLACJAŁ, ROZWAGA, MAKART, PRYSZCZARKI, FRAKCJA, LINON, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, NIESPIESZNOŚĆ, STAN, RZADKOŚĆ, PROMIENIOPŁETWE, PŁOZA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, BLINDAŻ, ORBITOWANIE, FISZUTKA, PRZYSŁÓWEK, DYSOCJANT, HAGIOGRAF, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, ZMYWACZ, WILCZA PASZCZA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, IMPEDIMENTA, FERETRON, BEZPRZEWODOWOŚĆ, TECHNIKA ANALOGOWA, ODGAŁĘZIACZ, KRZYŻYK, DYSZKANCIK, KABRIOLECIK, CYKL METONA, MAŁY PALEC, WÓŁ VU QUANG, TARNOWIANIN, ?ODWODNIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.980 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIOWY, NIESKUPIONY WYPŁYW WÓD PODZIEMNYCH, TAKŻE WOKÓŁ ŹRÓDŁA, ZWYKLE ZATORFIONY LUB ZABAGNIONY WSKUTEK UTRUDNIONEGO ODPŁYWU WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIOWY, NIESKUPIONY WYPŁYW WÓD PODZIEMNYCH, TAKŻE WOKÓŁ ŹRÓDŁA, ZWYKLE ZATORFIONY LUB ZABAGNIONY WSKUTEK UTRUDNIONEGO ODPŁYWU WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁAK powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody (na 4 lit.)
MŁAKA powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁAK
powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody (na 4 lit.).
MŁAKA
powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody (na 5 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIOWY, NIESKUPIONY WYPŁYW WÓD PODZIEMNYCH, TAKŻE WOKÓŁ ŹRÓDŁA, ZWYKLE ZATORFIONY LUB ZABAGNIONY WSKUTEK UTRUDNIONEGO ODPŁYWU WODY sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - POWIERZCHNIOWY, NIESKUPIONY WYPŁYW WÓD PODZIEMNYCH, TAKŻE WOKÓŁ ŹRÓDŁA, ZWYKLE ZATORFIONY LUB ZABAGNIONY WSKUTEK UTRUDNIONEGO ODPŁYWU WODY. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x