ZWĘŻAJĄCY SIĘ KU DOŁOWI GWINTOWANY KOREK, ZWYKLE WYKONANY Z BRĄZU, MOSIĄDZU CZY SPIŻU, Z WYWIERCONYM NA CAŁEJ JEGO DŁUGOŚCI OTWOREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREK TOPLIWY to:

zwężający się ku dołowi gwintowany korek, zwykle wykonany z brązu, mosiądzu czy spiżu, z wywierconym na całej jego długości otworem (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWĘŻAJĄCY SIĘ KU DOŁOWI GWINTOWANY KOREK, ZWYKLE WYKONANY Z BRĄZU, MOSIĄDZU CZY SPIŻU, Z WYWIERCONYM NA CAŁEJ JEGO DŁUGOŚCI OTWOREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.695

OPCJA, SIŁA PŁYWOWA, ŁONO, WODA POZAKLASOWA, BRYNDZA, CHOROBA CSILLAGA, OXFORD, SWEET, KRATA, STACJA ZAKŁADOWA, DIZAJNER, GALAKTOLIPID, ŻMIJA, BAJECZNOŚĆ, PĘDZLIK, WYRĘB, MARUDA, PARKIET, MALARSTWO FIGURATYNWE, ASYMILOWANIE SIĘ, RZUT PROSTOKĄTNY, DORADA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, PORWAK, JOGURCIK, REGESTRATOR, DĘTKA, WKŁADKA, SZLAUF, SPLENDID ISOLATION, GRZAŁKA, KOMÓRKA KERRA, TEMPERATURA CURIE, PODSTAWCZAK, NIEPOCHWYTNOŚĆ, PROCES FIZYCZNY, MAMUT POŁUDNIOWY, CYBERNETYZACJA, SKRUPULAT, RAKI, TRZECIE OKO, BHP, WODOCIĄGOWNIA, STAW SKOKOWY, ŁAK, RURALISTYKA, KONTUR MELODYCZNY, MYSZ DOMOWA, KOZACY, PORĘCZ, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, PACZKA, RUGBY, ANAMNEZJA, SZPACHLARZ, PISTOLET, DEGRESJA PODATKOWA, BROMELIA, NACZYNIA POŁĄCZONE, CENTRUM KONFERENCYJNE, RYBA UKWIAŁOWA, ŚLIZG STAWOWY, ZDZIERSTWO, ANTYHUMANIZM, NAJEM OKAZJONALNY, BRODACZKA, NIDERLANDZKI, MAŃSKI, GESTALT, STOPA NARZUTU, WARZELNIA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, PLOTER TNĄCY, DYM, DOMINACJA NIEPEŁNA, SIEĆ, MARMURKOWANIE, KORZONEK, WCIOS, ONOMASTYKA, WYKŁADNIK POTĘGOWY, DYPTYK, HARPAKTOGNAT, WIZJER, SPRZECIW, RÓJKA, CHASER, KULTURA HELLADZKA, MERSYTEMA, PASTORALE, WAMPIR, AUTOSTRZYKAWKA, FIGURA DZIOBOWA, EON, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, WYWINIĘCIE ORŁA, GRACZ, POŻYTECZNOŚĆ, ZASIĘG, POLONISTYKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TAKT, SZEKSPIR, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ARCYDZIELNOŚĆ, GORĄCZKA, PARALAKSA, BIODOSTĘPNOŚĆ, WAGA RZYMSKA, OTWARCIE SERCA, KACZENICA, GRAF, MUSZLA, FINEZYJNOŚĆ, PRACE KONSERWACYJNE, KUMULACJA, ARCYDZIELNOŚĆ, PROSZEK DOVERA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, SOLFUGI, KOLOR, SCHRONISKO, FIZYK, PRZYCISK, SPOCZYNEK, OPOZYCJA, SIEDZISKO, DROGI RODNE, PEJZANKA, OBROŻA, NARĄBANIE SIĘ, CIEŃ, WŚCIEKLICE, MAORI, ROTACJA, GÓWNOZJAD, ZŁOŻENIE UKŁONU, GREEN, ZAKŁADNIK, DOWÓD REJESTRACYJNY, POŚCIELÓWKA, ZAUROPODOMORFY, TOPIALNIA, MARKETING RELACYJNY, ORKIESTRA KAMERALNA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, NÓŻ FIŃSKI, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, LATANINA, APOLOGETA, ŁAMAGA, BABA JĘDZA, MĘŻCZYZNA, LEPTOCERATOPS, PALCE, STRUKTURALISTKA, GRUBY ZWIERZ, WAŁKARZ, SĄCZEK, AKTOR KOMICZNY, POMURNIK, GONIOMETRIA STATYCZNA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, TAJNIAK, KOLEJ ŻELAZNA, WYSPA BARIEROWA, WĄCHACZ, NIMFAJON, LEMNID, RZUT KAMIENIEM, KANAŁ, MAJSTERSZTYK, NIEWIERNOŚĆ, SEJSMOAKUSTYKA, PODSKAKIWACZ, MORDOBICIE, GENOMIKA FUNKCJONALNA, SIDA, SEJSMOMETRIA, NAUKI GEOLOGICZNE, JARZĘBINA, ŚWIT KALENDARZOWY, STRATEGIK, RYT, BU, FILOGENIA, DWUCUKIER, ROBER, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, KRZYWA PODAŻY, LICEUM, CZAKRAM, PACZKA, ISLAMISTA, SAMOZAPŁON, ZGRUBIAŁOŚĆ, PŁUG KOLEŚNY, MOSIĘŻNIK, KOMÓRKA MACIERZYSTA, SNICKERS, WYPAŁ, KARO, ANTAŁECZEK, JĘZOR OSUWISKOWY, BOCZNIK, PODPOKŁAD, AGREGAT POMPOWY, WDOWI GROSZ, POLE ZNACZENIOWE, FOWIZM, ŁOKIEĆ TENISISTY, DORYCKI, SYROP, BAJECZNOŚĆ, CUKIER MLEKOWY, AEROLOGIA, DRAMAT, RUMIANEK, NIEOPANOWANIE, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, STEROWIEC SZKIELETOWY, DWUBÓJ KLASYCZNY, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, POKŁAD ŁODZIOWY, INICJATYWNOŚĆ, RAMFOCEFAL, BOJA RATUNKOWA, NIEOBLICZALNOŚĆ, PORÓD LOTOSOWY, UPADEK, EP, PRZYPŁYW, TANGO, PUDŁO, PRZYWODZICIEL, BUDOWNICTWO, WAŁ, SPIRALA HIPERBOLICZNA, SORDES, ŻABA, GASIWO, ARSZYN, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, ROLADA, KAPLICA LORETAŃSKA, FALOWNIK NAPIĘCIA, NALEŹLINA POSPOLITA, DALEKOWIDZTWO, CANCA, FINWAL, STROP KLEINA, STOŁEK BAROWY, BEHAWIORYZM, SZARPANKA, ŚWISTUŃ, RZEŹNIA, BATON, TYTAN, LEJEK, RAKI, FUTURE, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, ŁUCZNIK, HERBACIARKA, WSCHODEK, ZSYP, WRZECIENNIK, AUSTRALIA, GARNEK, ZMIERZCH CYWILNY, SARI, FAKTORIA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, POMOC DOMOWA, UŁUDA, JEDWABNIK, MIKROMIKRON, EPILEPTOLOGIA, APOSTAZJA, STRESZCZENIE, WYGIB, ODKRYWANIE DUSZY, GARDEROBA, WARP, KARATE, OCEANOTECHNIKA, KABEL, LEGENDA HERBOWA, PUENTA PŁASKA, ZAPAŁKA, STATYK, PRZEBIEG, TEGOROCZNOŚĆ, CZESALNIA, POMYWAK, CYNK, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, FUNGICYD, ?CZAGRA SENEGALSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWĘŻAJĄCY SIĘ KU DOŁOWI GWINTOWANY KOREK, ZWYKLE WYKONANY Z BRĄZU, MOSIĄDZU CZY SPIŻU, Z WYWIERCONYM NA CAŁEJ JEGO DŁUGOŚCI OTWOREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWĘŻAJĄCY SIĘ KU DOŁOWI GWINTOWANY KOREK, ZWYKLE WYKONANY Z BRĄZU, MOSIĄDZU CZY SPIŻU, Z WYWIERCONYM NA CAŁEJ JEGO DŁUGOŚCI OTWOREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOREK TOPLIWY zwężający się ku dołowi gwintowany korek, zwykle wykonany z brązu, mosiądzu czy spiżu, z wywierconym na całej jego długości otworem (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREK TOPLIWY
zwężający się ku dołowi gwintowany korek, zwykle wykonany z brązu, mosiądzu czy spiżu, z wywierconym na całej jego długości otworem (na 12 lit.).

Oprócz ZWĘŻAJĄCY SIĘ KU DOŁOWI GWINTOWANY KOREK, ZWYKLE WYKONANY Z BRĄZU, MOSIĄDZU CZY SPIŻU, Z WYWIERCONYM NA CAŁEJ JEGO DŁUGOŚCI OTWOREM sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - ZWĘŻAJĄCY SIĘ KU DOŁOWI GWINTOWANY KOREK, ZWYKLE WYKONANY Z BRĄZU, MOSIĄDZU CZY SPIŻU, Z WYWIERCONYM NA CAŁEJ JEGO DŁUGOŚCI OTWOREM. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast