ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA, STANOWI FRAGMENT PĘDU O OGRANICZONYM WZROŚCIE ZE SKUPIENIEM LIŚCI PŁODNYCH I PŁONNYCH, SŁUŻĄCYCH ODPOWIEDNIO, BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO (GENERATYWNEGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWIAT to:

organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania, stanowi fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych, służących odpowiednio, bezpośrednio i pośrednio do rozmnażania płciowego (generatywnego) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWIAT

KWIAT to:

ucięty kawałek łodygi z kwiatem na końcu, służący ozdobie, wręczany z różnych kulturowych pobudek, sprzedawany w kwiaciarniach (na 5 lit.)KWIAT to:

roślina ozdobna, która kwitnie (na 5 lit.)KWIAT to:

łow. ogon zwierzyny płowej i borsuka (na 5 lit.)KWIAT to:

niezapominajka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA, STANOWI FRAGMENT PĘDU O OGRANICZONYM WZROŚCIE ZE SKUPIENIEM LIŚCI PŁODNYCH I PŁONNYCH, SŁUŻĄCYCH ODPOWIEDNIO, BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO (GENERATYWNEGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.185

NARRATOR, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ALFABET WIĘZIENNY, CZEK IMIENNY, HARMONIJKA, WŁÓKA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, METODYKA, OJCZYZNA, BOLIMUSZKA, HEROS, KOŃ LUZYTAŃSKI, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, ŁUNA, FORSYCJA, RAMKA, POLIMORF, CUD, CYBERPANK, SYNONIMIKA, POMOCNIK, PRACA INTERWENCYJNA, DWUPIENNOŚĆ, BECZKA ŚMIECHU, WIRTUALIZACJA, SUPERKLIENT, WĄŻ, HANDEL ZAMIENNY, POŻAR, DZIENNIK URZĘDOWY, CYKL KWASÓW TRIKARBOKSYLOWYCH, POZIOMKA WIRGINIJSKA, KASTA, PERYSELENIUM, SKRĘCANIE, UKŁAD DARLINGTONA, TOPIELICA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ZAPUSTY, GRYF, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, BIELNIK BIAŁY, LEWOSKRĘT, BINOKLE, ŚRODKOWOŚĆ, NARCYZ TRZYPRĘCIKOWY, ZAKOPCENIE, PANOWANIE, GUZMANIA SZKARŁATNA, ZDZIADZIENIE, MODLITEWNIA, FILIŻANKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, SHONEN-AI, PLAMKA FORDYCE'A, PYTAJNIK, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, KOŁECZEK GOLFOWY, PRZEPRAWA, TUNEZYJSKI, NIEŚPIESZNOŚĆ, POWIEŚĆ BRUKOWA, PSIZĄB BIAŁAWY, ENERGIA ROZPADU, KARTON, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, DENIALIZM, ARSENEK, TELEFON ZAMIEJSCOWY, KURS, MONARCHIA DZIEDZICZNA, IZOMER OPTYCZNY, RADIOELEKTRYKA, WĘZEŁ DROGOWY, BIODOSTĘPNOŚĆ, STAROUKRAIŃSKI, TOWAROZNAWSTWO, POKŁAD DOLNY, HOTEL ROBOTNICZY, ELEGIJNOŚĆ, CYTOSTOM, OBRONA STREFOWA, SKRZELONOGI, REAKCJA SPRAWCZA, UBRANIÓWKA, ŁONO, HODOSKOP, RĄBEK, JĘZYK ELFÓW, GONIOMETRIA, PRYSZNIC, GRAFIKA, PRUSACZKA, PAKA, SAMOCHWALCA, ROZSZCZEP WARGI, SUCHORYT, SENTYMENT INWESTYCYJNY, OBRĘCZ, STAROBIAŁORUSKI, KOLOR, ROZCHÓD, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, KOŁCHOZ, REAKCJA NIEODWRACALNA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, BIAŁE WINO, PASEK, DIETA, KOŚCIÓŁ, BATALION, PANTOMIMA, ENOL, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, MOSTEK, LICHENOLOGIA, RYNEK SPRZEDAWCY, PODZIELNOŚĆ, BOTULIZM DZIECIĘCY, GRA WSTĘPNA, ZBIÓRKA, SŁUPEK, TŁOK, WILK PSZCZELI, TREPY, CHRZEST, WIOSKA OLIMPIJSKA, BIEGUN GALAKTYCZNY, DIELS, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, WŁOSKOWATOŚĆ, SPIKER, WŚCIEK DUPY, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, PUCHAR, STECHIOMETRIA, TRIATLON, RYNEK PRACY, WYROBNICA, PREFORMACJA, ZWIĘZŁOŚĆ, HYDROŻEL, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, SPŁYW GRAWITACYJNY, ALFA-BLOKER, FREATOFIL, NUMERANT, NIESPRAWNOŚĆ, NIERUCHLIWOŚĆ, DRAPAK, RETINOPATIA, SUBWOOFER PASYWNY, SZORY, SZAFUNEK, MLEKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, SÓWKA, RADIESTETA, AGRESOR, DEOKSYADENOZYNA, RAK, TENOR LIRYCZNY, FRYSZERKA, NAPALENIEC, WAMPIR, APARAT REGENERACYJNY, LINORYT, KOŃ PRZEWALSKIEGO, WERSJA REŻYSERSKA, AUTODESTRUKCJA, CYKL WYDAWNICZY, UTLENIANIE, PRZEWIJAK, NIEDOROZWÓJ, NARD, AREKOWATE, CHONDRYT, HAMULEC KLOCKOWY, BULWA PĘDOWA, RAMA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, NEUROLOGIA, PRZYLASZCZKA, KANTOR, KRZEW KAWOWY, ADAGIO, HALLOWEEN, APLIKANT ADWOKACKI, NANOFILTRACJA, BLU-RAY, RUCH WAHADŁOWY, CHŁYST, MIĘKKIE LĄDOWANIE, CZAPKA NIEWIDKA, GIBERELINA, OSAD, PIĘTKA, ULM, OCHOTNIK, ODPŁYW, PORZĄDEK KORYNCKI, LENIWCOWATE, FITOASOCJACJA, MISTRZOSTWO, KONTROLING, PISMO CERKIEWNE, MODRAK, PRZYWODZICIEL WIELKI, ŚPIEW, ASTROWATE, MASELNICZKA, LOGIKA FILOZOFICZNA, FIKCJONALIZM, BIOENERGOTERAPIA, ZŁOŻENIE BRONI, KARAFKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, KAZUISTA, ADAPTACJA, JAMS, ŹRÓDŁO, CZERPACZ, TRYBRACH, NIEDOTYKALSKI, PÓJDŹKA, PLEWA, NEOTENIA, KUMULACJA, FRIK, MIECH, PODSKÓRNIA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, BABIE LATO, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, DESPOCJA, PELENG, TASIEMIEC UZBROJONY, SYGNAŁ, KAPRYŚNICA, CZEPLIWOŚĆ, BUŁGARYSTYKA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, PANAMA, MIECZ OBROTOWY, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, BOCZNIA, FARBOWANIE SIĘ, KONSONANS, ZWROT, GULASZ, RYZYKO NIEWYGASŁE, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, ROZBUDOWA, PARALAKSA, KOCZKODAN, EUFONIA, FATAMORGANA, ALOCHTON, ŚMIECISKO, AEROLIT, BACIK, KAPOK, GACEK WIELKOUCH, MINUSY, MŁYNOWY, PILARZE, MARUDER, CHWYTNIK, GALICJA, NIECHLUJNOŚĆ, FARMERYZACJA, INWOLUCJA, STATEK, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, POJAZD SILNIKOWY, ETER, PAREJAZAURY, BULANŻERIA, ROMULAŃSKI, USTROJOWOŚĆ, MIKOLOGIA, KERALCZYK, KIKUTNICE, PSYCHOTANATOLOGIA, PRODUKCJA PIERWOTNA, SZAPOKLAK, CZANKA, WEKTOR WAHADŁOWY, GWIAZDNICA BAGNOWA, KRZYŻYK, SZTAFAŻ, SAMOISTNOŚĆ, DEOKSYCYTYDYNA, MISIEK, DYSKWALIFIKACJA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, ?BIBLIOTEKOZNAWSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.185 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA, STANOWI FRAGMENT PĘDU O OGRANICZONYM WZROŚCIE ZE SKUPIENIEM LIŚCI PŁODNYCH I PŁONNYCH, SŁUŻĄCYCH ODPOWIEDNIO, BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO (GENERATYWNEGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA, STANOWI FRAGMENT PĘDU O OGRANICZONYM WZROŚCIE ZE SKUPIENIEM LIŚCI PŁODNYCH I PŁONNYCH, SŁUŻĄCYCH ODPOWIEDNIO, BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO (GENERATYWNEGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWIAT organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania, stanowi fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych, służących odpowiednio, bezpośrednio i pośrednio do rozmnażania płciowego (generatywnego) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWIAT
organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania, stanowi fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych, służących odpowiednio, bezpośrednio i pośrednio do rozmnażania płciowego (generatywnego) (na 5 lit.).

Oprócz ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA, STANOWI FRAGMENT PĘDU O OGRANICZONYM WZROŚCIE ZE SKUPIENIEM LIŚCI PŁODNYCH I PŁONNYCH, SŁUŻĄCYCH ODPOWIEDNIO, BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO (GENERATYWNEGO) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA, STANOWI FRAGMENT PĘDU O OGRANICZONYM WZROŚCIE ZE SKUPIENIEM LIŚCI PŁODNYCH I PŁONNYCH, SŁUŻĄCYCH ODPOWIEDNIO, BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO DO ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO (GENERATYWNEGO). Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x