ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FACH to:

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.)PROFESJA to:

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FACH

FACH to:

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.)FACH to:

zajęcie, zawód (pot.) (na 4 lit.)FACH to:

zawód (pot.) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.882

KSIĘGA, DNO, WSZECHŚWIAT, TANCERZ CHARAKTERYSTYCZNY, BLEŻNIA, DEPRESYJNOŚĆ, KAPLIN, FRAG, PODRYG, OPAS, MAZUREK, JĘZYK ARABSKI, BAŁAGANIARA, JEZIORO LODOWCOWE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, ADORACJA, BACHANTKA, EGZAMIN GIMNAZJALNY, SPENCER, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, BODARZ, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, DĘTKA, KRUCJATA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, WĄTPLIWOŚĆ, OPŁATA ADIACENCKA, MANKIETY, SZAJS, ŻEBRO, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, JUJUBA, DYSCYPLINA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, OGNIWO NALEWNE, KIEROWNICTWO DUCHOWE, CZERWONA FALA, WYWROTNOŚĆ, ORBITA POLARNA, POŚCIELÓWKA, GODET, KOSMATOŚĆ, POMOC STYPENDIALNA, ASOCJACJA GWIAZD, SKALA, POLE ŹRÓDŁOWE, PARCIE, ŚLUZICE, TRIAL, INTENDENT, STRONA CZYNNA, PRZYCHYLNOŚĆ, FESTON, BYSTRZAK, DEKALOG, ANTHEM TRANCE, JĘZYK CELTYCKI, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, CIĄŻENIE POWSZECHNE, KAPRALSTWO, RAK, KASZTEL, MARTWOTA, INKUBATOR, ORDYNARNOŚĆ, TAŚMA PRODUKCYJNA, GRZECH, BODZIEC, OPATRUNEK OSOBISTY, NIECHLUJA, IMIĘ, WIOSKA TEMATYCZNA, BEZAWARYJNOŚĆ, DRZEWO GENEALOGICZNE, SCRATCHING, TRANSPOZON, GERONTOLOGIA, MOGIKAPPACYZM, UZYSK, TRANSPORT AKTYWNY, RYNKOWOŚĆ, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, PŁUG, NIEWYPAŁ, EUROCENTRYZM, MAZUR, RDZEŃ, EROZJA BOCZNA, JUTRZYNA, AUSZPIK, PIECZARKOWA, WIKTYMIZACJA, ZAKŁADKA, SKAŁKA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, OKRUSZEK, GEODEZJA, TRÓJKA, NIERUCHOMOŚĆ, ŻÓŁW NATATOR, SZMATKA, PUSZKA, RACHUNEK WEKTOROWY, STACJA KLIENCKA, BICZ SZKOCKI, KARTA KREDYTOWA, ARGUMENT, TENIS STOŁOWY, GLIZA, KURONIÓWKA, ŻYDOWIN, KURANT, RELIKWIA, DZIURA, KOLORYT, KASAK, GĘBA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, ROŚLINA OWADOPYLNA, ZAWIĄZEK, WIENIEC, MANDORLA, TOREBKA, PASEK, TIOSÓL, SZKOŁA WYŻSZA, SUBSKRYBENTKA, KALIPSO, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, NAZWA TOPOGRAFICZNA, SAMOZATRATA, NEBULIZATOR, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, KASZA GRYCZANA, PAŁĄK, ORIENTACJA, ULEMOZAUR, AUTOGIEŁDA, MESJANIZM, APEKS, ZŁOTKO, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, ŁUŻYCKI, PIANISTYKA, POTNIK, CEMENTACJA, SPREJ, NOSACIZNA, EKSPLOATATOR, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, CZWÓRBÓJ, RITA, ŚCIEKI KOMUNALNE, SALOPA, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, SĄD DORAŹNY, FRYWOLNOŚĆ, MARSZ, ATASZAT, KRAWAT, JELITODYSZNE, PLEBEJKA, CUDACZEK, KINEZYTERAPEUTA, MASKOWANIE, KOZIOŁ EUROPEJSKI, DEMÓWKA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, MOWA WIĄZANA, CYNOBER, BIURALISTYKA, KOJEC, GLORIETA, ZNAK PIENIĘŻNY, APORT, KOŃ WŁODZIMIERSKI, REFREN, KACZKA DZIENNIKARSKA, DYSTORSJA, RODZAJ, STORYBOARD, DARMOCHA, PROTEGA, FREGATA ŻAGLOWA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, GOŚĆ, ODCIEK, WYBIJACZ, HALO, BLOKADA, ODCISK PALCA, KOMPOZYCJA, ŁAŃCUSZEK, ZBAWICIEL, FALKA, MOWA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, APARAT SUTTONA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, FUKSIARZ, KLEZMER, GALERIA SŁAWY, DWUPRZODOZĘBOWCE, SYSTEM OPERACYJNY, RDZENIARZ, BAKTERIA, RUSYCYSTYKA, AUTO SUBKOMPAKTOWE, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, OFICER TAKTYCZNY, PRACA STUDIALNA, PLAŻÓWKA, PODNÓŻEK, ZBIÓR, MEDIANTA, HIPERTENSJOLOGIA, CHLUBNOŚĆ, ŚLIZGAWKA, BAR, CEWA, CHRUPKOŚĆ, POLARYZACJA JONOWA, MIT, KASA, PLEMIĘ, WIELOZADANIOWOŚĆ, PIÓRNIK, KOEL, LEGWAN GŁUCHY, BIAŁA NOC, GRZYBICA, DONACJA, STAN CZYNNY, ORBITA, EMBRIOPATIA RETINOIDOWA, HANGAR, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, TŁUSZCZAK, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, MOCHWIAN, GOOGLE, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, WATA, DOMINACJA, ZESTAW, KOSZTORYS INWESTORSKI, JEDYNA, ASYSTENTKA, SUCHORYT, TRAMP, AUTYZM, SOWIZDRZALSTWO, IRYZACJA, MODEL, EGZEMPLARZ SYGNALNY, CHÓD, HALA, ERA EOFITYCZNA, OBSTRUKCJA, FRAZA, REDOWA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, GARDEROBIANA, ABLACJA, ARSENAŁ, WYRÓB MEDYCZNY, INTROJEKCJA, GORĄCZKA, DRAMAT GANGSTERSKI, WOJSKA PANCERNE, SEKSTOLA, RESORTACJA GENOWA, OBIEKTYWNOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, ZĘBOWCE, JAPONKI, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, DOOM METAL, BAGIENNIK OBŁY, PRZEWALENIE SIĘ, CYKL PERYGLACJALNY, DYFTERIA, PROGRAM, BROŃ TERMOJĄDROWA, MNICH, NIEOBYCZAJNOŚĆ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, WARTOŚĆ, PIANINO, WOLNA AMERYKANKA, SIOSTRZYCZKA, NIETOPERZE, SALSA, ELASTIL, KOSMOGONIA, GATUNEK INWAZYJNY, KRZYŻAKOWATE, POŚREDNIK, EKRAN AKUSTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.882 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FACH, zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.)
PROFESJA, zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FACH
zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.).
PROFESJA
zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 8 lit.).

Oprócz ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ inni sprawdzali również:

mała syrena, postać mityczna ,
cecha zmysłów - to, że są ostre, są w stanie postrzegać lepiej i więcej ,
nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii, energii oraz oddziaływań między nimi ,
rzemieślnik lub artysta pracujący w kamieniu ,
działania, zwane również usługami niematerialnymi, skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektualnych, realizowane w takich obszarach jak edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura lub rekreacja, i których rezultatem może być, np. wiedza, kwalifikacje zawodowe, informacja, porada, poprawa wyglądu, zdrowia lub odprężenie psychiczne ,
w prawie wekslowym oznacza miejsce (miejscowość), w którym weksel jest płatny ,
apatia ,
specjalista w zakresie sumerologii ,
bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzom ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
ebenista francuski (1710-1763); nadworny artysta Ludwika XV ,
skała spod Bytomia ,
region pojmowany jako obszar ciążeń powiązań usługowych bądź produkcyjnych ,
SĄSIADUJE Z IRANEM ,
pasożyt przewodu pokarmowego ,
Hanna dla A. Gucwińskiego ,
wyodrębniona, pierwsza część czegoś, np. tekstu ,
wiara w jedynego boga, rozwinięta forma monoteizmu ,
wiertło do głębokich otworów ,
Anas bahamensis - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wielkogłów, Hypsignathus monstrosus - nietoperz z rodziny rudawkowatych; występuje w środkowej Afryce ,
można tam kupić lekarstwa ,
dość popularny substytut mięsa; produkt otrzymywany z mąki pszennej wyrabianej z wodą, dający się gotować, piec i smażyć ,
żona sędziego ,
popularna gra planszowa ,
materiał dla sztukatora ,
Tomasz, pisarz z Niemiec, noblista ,
Dendrodoa grossularia - drobny gatunek żachwy; w wielu językach nosi nazwęczerwonej jagody alg, którą zawdzięcza zbliżonemu do kulistego kształtowi, jaskrawoczerwonemu zabarwieniu (bywa też ono brunatne lub brudnożółte), rozmiarom (0,5-1 cm) oraz występowaniu na dużych glonach morskich, żyje w skupiskach podobnych do kolonii lub pojedynczo ,
rynek, na którym podaż jest większa od popytu ,
Leontodon taraxacoides - rodzaj roślin z rodziny astrowatych

ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ. Dodaj komentarz (0)

      2 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x