Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FACH to:

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.)PROFESJA to:

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.934

TRYWIALIZM, ALBAŃSKI, WYDMUSZKA, SURF, LIŚCIEŃ, BARWA OCHRONNA, ZBŁĄKANA OWCA, GURKHA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, ZIEMIA ODNIESIENIA, SPEKTAKL MUZYCZNY, ROZWAGA, NIEUCHRONNOŚĆ, GLONY ZŁOCISTE, DZIEDZICZNOŚĆ, NARZĄD RODNY, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, SINGIEL, KANCONETTA, RESET, KIEP, POJAZD GĄSIENICOWY, BATERIA KOKSOWNICZA, WAGA, PYKNIK, TEMNODONTOZAUR, LB, TYFLOPEDAGOGIKA, OFICER FLAGOWY, JĘZYKI IROKESKIE, WÓZEK, KANT, AFERA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, EGALITARYZM, ZAGNIEŻDŻENIE, EGZORCYZM, MIGAWKA CENTRALNA, MARCHEWKA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ŁONO, ZNACZENIE, ZDANIE WZGLĘDNE, ALBINIZM, PLATYNOGŁÓWKA, TYSIĄC, KOSMYK, WIDZIADŁO, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, JAMAJSKI, KAZUISTA, TEKST, KUFEL, OWEROL, KRATOWNICA, STANCA, GARNITUR, HALON, BAZA NOCLEGOWA, PRZĘSŁO, SMACZNY KĄSEK, INTERNAT, SIEDLISKO, EUTENIKA, INTERESOWNOŚĆ, WINKRYSTYNA, DZICZ, KOMUNIKATOR, LEKTURKA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, OBRÓBKA, PAS PLANETOID, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, DŻINSY, TRUSKAWKOBRANIE, WYNAGRODZENIE, PROCH BEZDYMNY, STWARDNIENIE GUZOWATE, OLEFINA, AUTOPERCEPCJA, MANDŻURSKI, CIEŃ, SCHODY RUCHOME, FAŁD GŁOSOWY, WSIOK, ZOOCHORIA, PALEC ŚRODKOWY, POWÓZKA, ODROŚLE, SEMITA, KONWIKT, NOC, SZYK, WZMACNIACZ OPERACYJNY, KRATER, MIKROWENTYLACJA, EWALUACJA, ZAWIKŁANIE SIĘ, SKALA STAROGRECKA, WISZER, MACIEJKA, POCHODZENIE, SYNERGIZM, OPINIA, CZWOROŚCIAN FOREMNY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, EROZJA WODNA, KECZUOWIE, MIKROSTRUKTURA, ALGORYTM EUKLIDESA, HYDRORAFINACJA, PODOKARP, WSPÓLNIK, POPRAWNOŚĆ, ANGEOLOGIA, HACKER, KOZOJEBCA, GONITWA PŁOTOWA, MARKIZA, WERMUT, ELASTOR, KORDONEK, CAŁOPALENIE, ZASIĘG, UBEZWŁASNOWOLNIONY, CZASZA, KLAKA, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, BLOK, ŻABY BEZJĘZYCZNE, PAS, BRUNO, POKRYWA, PRZYRODNIK, NIEWIERNOŚĆ, SZPARA POWIEKOWA, WYPORNOŚĆ, MASZYNA CIEPLNA, IRREDENTA, OLEJEK ETERYCZNY, UKŁAD AWARYJNEGO CHŁODZENIA REAKTORA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, DRUCIARZ, IMMUNOPATOLOGIA, ZABUDOWA, UCZEŃ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ŁONO, JĘZYK EZOPOWY, ZJAWISKO, AMFIBIA, BLUZA, WODNICZKA, HOHENZOLLERNOWIE, FIGURA ZASZCZYTNA, LICHENOLOGIA, ŻABA, TEOKRACJA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, MARNOTRAWSTWO, MIKRODERMABRAZJA, LOKAL SOCJALNY, GLIGLIŃSKI, JEZIORO OSUWISKOWE, OBSADA, UJĘCIE WODNE, BEZWODNIK, WŁASNOŚĆ, PODKAST, TONIKA, STOPA DYSKONTOWA, RISOTTO, TRZY GROSZE, WELIN, BEDŁKA FIOLETOWA, NIC, DIETA, MALARSTWO ŚCIENNE, WYGRA, SĄD GRODZKI, NIEOBECNY, ŚWIEGOT, ZANOKCICA CIEMNA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, BIEGUN, KOMISJA SKRUTACYJNA, ARBA, EKIPA, ZMOWA MILCZENIA, MOWA POGRZEBOWA, POSTĘPOWANIE, PŁONNIKI, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, MAPNIK CAGLE'A, BODZIEC PROKSYMALNY, GUMA, URUK-HAI, FOLIARZ, ANTYSZTUKA, LITERATURA POPULARNA, ŻABA SZTYLETOWATA, KRZEPNIĘCIE KRWI, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, PŁOZA, PRAWNICTWO, KURTYNA WODNA, NEOTENIA, ZAKŁAD PRACY, LOŻA, TRATWA, BIAŁE PLAMY, PAS, NATURYZM, ZBIÓR DYSKRETNY, GAMBIR, FORMALIZACJA, WEZWANIE, NACISK, SYNDROM PARYSKI, DZIECIĘCOŚĆ, ASOCJACJE, EKSPEDYCJA, DEPRESJA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, SOMATYZACJA, MUCHOMOR BULWIASTY, KORONA, FERMA, GASTRONOMIK, HIPOSTAZA, PASTWA, POSTSCRIPT, SARSAT, BRANŻA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, MAFIA, ZUPA ŚMIECIOWA, ZAKOŃCZENIE, HETERODUPLEKS, SMALEC, CHÓR, WŁAMANIE, STYL CASUALOWY, LIBERIA, INFLACJA OTWARTA, FARTUCH, PALPACJA, KOREKTOR, TRYMER, LIMONIADA, BRANSOLETA KRZYWICZA, NARYS FORTYFIKACYJNY, DORADZTWO PERSONALNE, PŁOMYKÓWKA, DEVELOPER, METROPOLIZACJA, WĄSKIE GARDŁO, ARGENTYŃSKOŚĆ, DOMINANTA, MURENA WSTĄŻKOWA, FUNKCJA, SZURPEK, POLISYNDETON, CRIOLLO, WYCISK, OPERA, ROBAK, GRUPA, KOKTAJL MOŁOTOWA, KORYFEUSZ, KOMES, ASTRONOM, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, MECENAT, POLITYKA PODATKOWA, HISTORIA LITERATURY, SERYJNY MORDERCA, DZIEŃ SPRZĘŻAJNY, HAFCIARSTWO, PARTIA, PODZIELNIK, JUDASZOWE SREBRNIKI, LISTNIENIE, ROK LITURGICZNY, SERM, TEMPERATURA CURIE, BAZYLEUS, MISKA, MOWA WIĄZANA, EUFAZJE, KULTURA TRZCINIECKA, WALENTYNKA, ADAPTACYJNOŚĆ, PAS, POSIADY GÓRALSKIE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ARTYSTA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, PAMIĘĆ, SOPRANISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.934 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
fach, zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.)
profesja, zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FACH
zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.).
PROFESJA
zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x