ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FACH to:

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.)PROFESJA to:

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FACH

FACH to:

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.)FACH to:

zajęcie, zawód (pot.) (na 4 lit.)FACH to:

zawód (pot.) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.882

HENRYK VIII, PRZETARG NIEOGRANICZONY, SSAK OWADOŻERNY, KAPLICA CHRZCIELNA, POLITYKA, PRZEKŁADKA, KAJUTA, ŁUSZCZAK, MEGAMARKET, UDAWACZ, APSYDA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, RYGIEL, KROPKA, BARWNIK SPOŻYWCZY, STROLLER, SAMODESTRUKCJA, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, WARAN GŁUCHY, SOLIDARNOŚĆ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, OTW, MAZURSKI, KONIUNKCJA, UKŁAD AWARYJNEGO CHŁODZENIA REAKTORA, EFEKT SORETA, ŁASKUN, AGAMA PERSKA, MARTWY PUNKT, DEALER, BIEG, OKNO TEKTONICZNE, MONITORING, KAPELMAJSTER, RYGORYSTKA, LIST ŻELAZNY, DWA OGNIE, IVAN, ARCUS TANGENS, KLOPIDOGREL, KAUKAZ, POCHWIAK OKAZAŁY, SZYB NAFTOWY, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, DYREKTORIAT, POŚCIEL, KLAKA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, KONOTACJA, KRYSZTAŁ FAŁSZYWY, POSTĘPACTWO, PISMO, MODERNIZACJA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, BOZON Z, DRENAŻ KIESZENI, KOPROFIL, TRUMNA, NAPĘD TAŚMY, WIKTYMOLOGIA, WĘZEŁ GORDYJSKI, WIELKI PORZĄDEK, POIDEŁKO, PIEC, UTWARDZACZ, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, TRAWERS, DWUDZIESTY TRZECI, DOWÓZ, NERW MIĘDZYŻEBROWY, KOSZYCZEK, UNIFORM, KOGNITYWIZM, WOJSKA PANCERNE, DWUDZIESTY, IMITACJA, INFOBOX, PENETRACJA GENU, ARABSKI, KRYMINAŁ, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, ZAKRES, WYTWÓRNIA, ŁAWA KOMINIARSKA, SELENOGRAFIA, KAPAR, KRATKI, WIDMO RENTGENOWSKIE, ŚWIĘTE KOLEGIUM, OPERACJA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, JEDNOSTKA ALOKACJI, NOSACIZNA, ZWIEŃCZENIE, OPOZYCJONISTKA, ARTRETYZM, STANICA, PROGRAM ROZRYWKOWY, DELFIN, KANTOR, BABIZM, ZATRUDNIENIE, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, LAWENDA, DRYBLING, AC, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, PARAGAMMACYZM, MAŁY PALEC, MESJASZ, MIOTEŁKA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, FALAFEL, EWALUACJA SPLOTOWA, LUWERS, WELWET, SZKODNIK, ODWOŁANIE, ALBEE, KURACJA, DARMOCHA, NALEPA, WYCISK, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, PLAMA, PAŃSTWO, PIEŚŃ, ŁADOWACZ, MŁODZIEŻÓWKA, OBCOWANIE PŁCIOWE, DZIESIĘCINA SNOPOWA, MASZYNOGODZINA, PIASKOWY DZIADEK, ABRAZJA, KUC DALES, MARMURKOWANIE, HUSYTA, META, MIESZKANKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, OKRĘT DOZOROWY, PAROWCZYK, KONSULAT, WAKUOLA, INSULINOOPORNOŚĆ, WRÓŻBIARSTWO, MAŁYSZOMANIA, MŁODA KREW, INŻYNIER DUSZ, MUR, ROZPRAWA, SORABISTYKA, MISIACZEK, SŁOMIANY WDOWIEC, SADZE, WZW E, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, MARINA, DESKA, ARCHIWOLTA, ALTERNAT, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, NORDYCKOŚĆ, KORNET, FANPEJDŻ, CHOROBA NASU-HAKOLI, JAMRAJ, POŻĄDLIWOŚĆ, BREWIARZ, PARTIA, CIEMNA KARTA, POZBYCIE SIĘ, KOSTKI NAPIERA, TARCZA, TRYUMWIRAT, CZARTER, BIEDRONKA, TYGIEL, TELESKOP, HOSTEL, BLOKADA, WĄŻ, ZDERZACZ, PASSEPIED, ŁAŃCUSZEK, EKSTENSJA, RUMUŃSKI, TWIERDZENIE PITAGORASA, KOMORNIK, DZIWKARZ, IZBA CHORYCH, MODRASZKOWATE, ZATWARDZENIE, BELUR, KWADRAT, SEDES, ŚWIATŁO, OBELGA, GĘSIARZ, OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNE, RÓŻA SKALNA, SZERYF, BRYZA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, REPETYCYJNOŚĆ, KONOTATKA, JĘZYK LODOWCOWY, SHAPESHIFTER, PRZENIK, WIĄZANIE, UPAŁ, MAKINTOSZ, ZWÓJKOWATE, OBRAZICIEL, BAJADERKA, CHEDDAR, KATAKUMBY, GORĄCY PIENIĄDZ, CHROMOSOM X, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, INSTRUMENT, SEXAPIL, INTERES, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, ŻEBRO, KOMPLEKS GLEBOWY, DRAPIEŻCA, OLIGOFAG, SERBSKO-CHORWACKI, PROMINENCJA, HEMOSTAZA, POCHRZĘST, RACJONALIZM GENETYCZNY, KURTYNA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, KRYZYS OTOLITOWY, NIEWYPAŁ, GŁOS, GĘDZIOLENIE, UDRY, ATTYKA, KIERAT, NAPALENIEC, BIURO, ZAKŁAD HANDICAP, NADWZROCZNOŚĆ, KONTUR, PASO PERUWIAŃSKI, REP, POBRATYMCA, IMIGRANTKA, DEMOTYWATOR, ODKAŻACZ, OFERTA WARIANTOWA, SZUM, OŁADKA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, BEATYFIKACJA, LOSOWOŚĆ, PRZYTUŁEK, USŁUGI SPOŁECZNE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, STYL TOSKAŃSKI, INSTRUMENT, PRZEŻYCIE, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, WATA, REPLIKATOR, POKRZYWKA, TROLLKONTO, KONIKI MORSKIE, PRZECIEK, SALMONELLA, DŻUL, POBYT CZASOWY, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, AGROPROMOCJA, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, TROP, KOŁECZEK GOLFOWY, REWALIDACJA, RIKETSJOZA, MAŁCUŻYŃSKI, KARL, NAKRYWKA, CZARNY DĄB, HIT, SZEW, CHWOŚCIK BURAKA, BAJT, MEMORIAŁ, CAKE-WALK, ESDEK, PROWINCJA, DOM POSELSKI, FLUITA, ?WOJOWNICZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.882 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FACH zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.)
PROFESJA zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FACH
zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.).
PROFESJA
zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 8 lit.).

Oprócz ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - ZBIÓR ZADAŃ (ZESPÓŁ CZYNNOŚCI) WYODRĘBNIONYCH W WYNIKU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY, BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI NA RZECZ INNYCH OSÓB, WYKONYWANYCH STALE LUB Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY I WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI), ZDOBYTYCH W WYNIKU KSZTAŁCENIA LUB PRAKTYKI; ZAJĘCIE, KTÓREGO KTOŚ SIĘ WYUCZYŁ. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x