Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNOSTKA JĘZYKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYRAZU, ALE NIEBĘDĄCA WYPOWIEDZENIEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA to:

jednostka języka składająca się z więcej niż jednego wyrazu, ale niebędąca wypowiedzeniem (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA JĘZYKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYRAZU, ALE NIEBĘDĄCA WYPOWIEDZENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.910

FISTUŁA, DZIAŁANIE, NAWALANKA, STRUKTURALISTKA, ZOOFAG, STOS ATOMOWY, GEOLOGIA PODSTAWOWA, RÓG, KONWIKCJA, SZPILKA, LIBRACJA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, DZIEŃ ŚWIETLNY, MANDARYŃSKI, KRYSTALOFIZYKA, KISZKA STOLCOWA, WOLTOAMPER, ENDOCENTRYZM, WĘŻOWIDŁA, ZAKON CZYNNY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, SKAUT, PRANKO, POWSINOGA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, WSTRZĄS TEKTONICZNY, PANDA, PRZESTAWNIA, PŁYNNOŚĆ, SKANER PŁASKI, PORNOGRAFIA TWARDA, DŁAWIEC, STACJA NASŁUCHOWA, IRRADIACJA, ZIEMIA ŚWIĘTA, SUTERYNA, CHOROBA HALLOPEAU, NAKŁAD, GŁADZAK, ALGEBRAIK, KPC, OBRĘB EWIDENCYJNY, LANGUR WSPANIAŁY, KRYSZNAIZM, PULPIT, ABKULOMB, ENERGETYKA CIEPLNA, BARN, URLOP WYCHOWAWCZY, STRATYFIKACJA, ADRESAT NARRACYJNY, SYZYGIA, RZEMIOSŁO, SZCZEPONOGI, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, OZÓR, DIAGNOSTA, PĘDNIK AZYMUTALNY, ISTOTA BIAŁA, WARKOCZ DOBIERANY, FILOLOGIA CHORWACKA, GAWRON, PŁYN ZŁOŻOWY, BETON, AGAR, SHAKER, ŁOWCA, MERZYK OBRZEŻONY, BIAŁY TRĄD, ŚLIZG, WORLD OF WARCRAFT, METAFRAZA, PÓŁROZKROK, TRUSIA, ZRZECZENIE SIĘ, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, NEPALI, RĘKA OPADAJĄCA, OPONENT, STAN, SYROP, OBCHÓD, PODREGION, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, KLATKA, CUKRZYK, AMFIUMY, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, RUSYCYSTYKA, ALKA, CYKL MENSTRUACYJNY, OUTSIDER, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, CHOROBA FAHRA, NOM, SZLAUCH, WKŁAD, INDYWIDUALIZM, TROPOKOLAGEN, PŁYTA GŁÓWNA, TKANINA UBRANIOWA, BOROWODOREK, CIĄG, ZIARNIAK, MIEDNICZKA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, BEZPANCERZOWCE, GEKON PASKOWANY, WIELKI SZLEM, HUFIEC, ARCHIDIECEZJA, CZŁON POŚREDNI, ŚPIEW, TYFLOPEDAGOGIKA, PŁETWA STEROWA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PRZEKAŹNIK, GRUPA ARYLOWA, RUPIA NEPALSKA, SMAR MASZYNOWY, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, HYDROFIL, ARTEFAKT, LATARNIK, SKARGA, KONSTANTAN, FOTOGRAFIKA, ŚLEPY TOR, PRZEKŁADNIA CIERNA, REGION STREFOWY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, RYTM ASYMETRYCZNY, KOMUNALKA, FIRMA ZWROTOWA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, CHASEREK, SZORSTKOŚĆ, PROJEKT UNIJNY, SCENERIA, BOCZNOTRZONOWIEC, GRZBIETORODOWATE, KLĄTWA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, NAJEM, PUNKT KONSTRUKCYJNY, KOSZULKA WODNA, JOGURCIK, JĘZYK NIEMIECKI, SOFT DRINK, C, BAJECZNOŚĆ, ROŻEN, ŹREBAK, ŻUŁAWA, BODZIEC PROKSYMALNY, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KOMAR, KOŚCIEC, PÓŁGOLF, KRASNOLUD, KAMORA, HUF, RADIANT, ISTOTA ZBITA, BEZPIEŃKA, ODKUPICIEL, KUC CONNEMARA, PÓŁGĄSEK, KOMBINACJA ALPEJSKA, WOODSTOCK, AWANGARDYZM, RÓWNOWAGA OGÓLNA, POCIĄG SZPITALNY, GWAŁTOWNOŚĆ, COUNTRY ALTERNATYWNE, SPADAJĄCA GWIAZDA, KOMBINACJA, PROMINENT, MEGATSUNAMI, ZWARCIE SZEREGÓW, TANKINI, PŁAWICA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, USKOK, INERT, STACJA REDUKCYJNA, UJŚCIE, KOMFORT CIEPLNY, TROMPA, PIASEK MOCZOWY, REKURS, LINA PORĘCZOWA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, PŁYWACTWO, NOWOWIERCA, SUSZARKA, ORBITA, PLOT, LISTEK, ROK ŚWIETLNY, BARWINEK, KRATA VICHY, BEZBRZEŻE, NIUCHACZ, OSNOWA, PÓŁTUSZA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, REOLOGIA, WZÓR, ZAWIĄZEK, THINK TANK, CENTRUM KONFERENCYJNE, WIELKOGŁOWOWATE, POSTAW, LOVELL, IMADŁO ŚLUSARSKIE, OKRĘŻNOŚĆ, KALAMBUR, GRAWIMETRIA, ZASZŁOŚĆ, CHOROBA WRZODOWA, AUTOGIEŁDA, MIETLORZ, EKSTERNISTA, RYBA, SMRÓD, KOT, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, PORTAL, ANTYNATURALIZM, WIETRZENIE MECHANICZNE, PRZEŁĄCZNICA, BULWA, GRUBA ZWIERZYNA, KROK, FEN, TUPANDAKTYL, MISIAK, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, SŁOWO, PREMIA GÓRSKA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, MANIPULATOR, PIĘKNOŚĆ, MONET, WIATR SŁONECZNY, CZERPACZ, FORTALICJA, CZEKMAN, BASKINA, RARYTAS, SEKRECJA, ALERGOLOGIA, ŁAMANIEC, NASIENIE, KROCHMAL, ŁACINA, NABIEG KORZENIOWY, WODOCIĄGOWNIA, ŻOŁDAK, DZIECIĘCOŚĆ, PEDET, AEROLIT, JAMA STAWOWA, GARNCÓWKA, DERYWACJA PREFIKSALNA, SZKARADZTWO, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, PILATES, SKARGOWOŚĆ, LITERATURA POPULARNA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, ADSORBAT, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, PODUSZKA KURTYNOWA, ZYGMUNTÓWKA, NIEPOBOŻNOŚĆ, DWUCUKIER, NADZIEWARKA, SMYCZ, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, BUTNOŚĆ, MIECZ SZYBROWY, SKRZYDŁO, JEDNORAZOWOŚĆ, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, LALKARSTWO, WIEK PRZEDEMERYTALNY, HURTNICA PODOBNA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, DOJŚCIE, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ŻYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jednostka języka składająca się z więcej niż jednego wyrazu, ale niebędąca wypowiedzeniem, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA JĘZYKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYRAZU, ALE NIEBĘDĄCA WYPOWIEDZENIEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
konstrukcja składniowa, jednostka języka składająca się z więcej niż jednego wyrazu, ale niebędąca wypowiedzeniem (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA
jednostka języka składająca się z więcej niż jednego wyrazu, ale niebędąca wypowiedzeniem (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x